Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Nu är valdagen här. Många funderar säkert fortfarande på vilket parti de ska rösta på, och en del funderar kanske på om det är värt att rösta över huvud taget. Vad är  sannolikheten att en enskild röst har betydelse för valets utgång? Tyvärr är den väldigt, väldigt liten. Inom statistiken finns ett helt forskningsfält kring detta (den som är intresserad kan exempelvis läsa artiklar här och här). Men för att uttrycka det enkelt så är det mycket osannolikt att din röst påverkar mandatfördelningen i EU-valet.

Varför röstar då folk om deras röst troligen inte kommer att påverka valresultatet? Förutom en önskan om att se sitt parti vinna brukar en handfull andra förklaringar lyftas fram inom forskningen. Till de vanligare hör att väljarna genom att rösta, och därmed framföra sin åsikt, uppnår en viss tillfredsställelse på ett personligt plan. En annan vanlig förklaring är folk röstar för att fullgöra vad de anser vara sin medborgerliga plikt. Rösthandlingen är då att betrakta som något styrt av normer och värderingar.

Dessutom förtjänar det att understryka att även mindre sannolika händelser kan inträffa. Detta framgick med all önskvärd tydlighet i 2006 års val till fullmäktige i Klippans kommun. Under valnatten pekade resultaten mot att de borgerliga partierna skulle förlora sin majoritet i Klippan. Sverigedemokraterna skulle å sin sida gå från noll till fyra mandat och därmed inta en vågmästarroll. Samtidigt var kampen hård om det sista, avgörande mandatet och valnattens resultat är endast preliminära. Ett antal röster räknas först under de dagar som följer valdagen. Det gäller främst förtida röster som lämnats sent och som inte hunnit fram till någon vallokal under valdagen. En stor andel av dessa sena röster tillföll moderaterna. Men ännu på onsdagen den 20 september saknades en handfull röster för att Moderaterna skulle knipa det sista mandatet från Sverigedemokraterna.

Sedan följde något som närmast kan beskrivas som en svensk valthriller. På torsdagen den 21 september redovisades på Valmyndighetens webbsida att Moderaterna erhållit 2 419 röster. Det innebar att de tog det sista mandatet och att de borgerliga partierna därmed tillsammans hade en majoritet i kommunfullmäktige. Dagen därefter var dock antalet röster justerat till 2 418. Vad som hänt med den förlorade rösten framgick inte. Men den rösten hade en betydande inverkan på valresultatet. Med en röst färre på Moderaterna var det i stället Sverigedemokraterna som fick det sista mandatet och rollen som vågmästare.

En röst hade alltså försvunnit. Och med den försvann också den borgerliga majoriteten i fullmäktige. Med anledning av dessa händelser valde dock Moderaterna i Klippan att överklaga valresultatet. Valprövningsnämnden, som är den beslutande instansen, kom fram till att en ny mandatfördelning skulle göras efter att samtliga röster räknats om. Länsstyrelsen i Skåne län genomförde en omräkning och fann då den försvunna rösten. I november 2006 stod det till slut klart att valet resulterade i en borgerlig majoritet i Klippans kommun.

En enda röst kan alltså påverka politikens utformning. Så om du överväger ifall du ska rösta eller inte kan det vara värt att tänka på att det finns en möjlighet att det kan vara just din röst som avgör om ett parti du gillar (eller inte gillar) kommer in i Europaparlamentet. En promenad förbi valurnan kan därmed vara en uppoffring väl värd att göra för att undvika risken att du kommer att ångra dig under de fem år som följer fram till nästa EU-val.

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv