Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

I mitt förra inlägg tog jag upp hur vanligt det är med unga ledamöter i kommunfullmäktige för respektive parti. Jag tog i samband med det även fram mer fullständiga åldersfördelningar och jag tänkte dela med mig av dem också. I diagrammet nedan illustreras, i form av histogram, åldersfördelningen för respektive parti. Sådana diagram påverkas i viss mån av hur många klasser man väljer att dela upp fördelningen i (här har jag valt 10), men det framgår oavsett att åldersstrukturen varierar betydligt mellan partierna.

En spännande detalj i diagrammen är den höga topp bestående av personer strax under 60 år hos Vänsterpartiet. Den beror på att det finns många 50-talister bland Vänsterpartisterna. Och det är ett samband som inte bara gäller politikerkåren, utan även i väljarkåren är Vänsterpartiet lite mer populärt hos 50-talister än i andra generationer. Tillsammans med Staffan Sollander skrev jag redan 2005 om detta samband. Då 50-talisterna tidigare har kallats för den glömda generationen föreslog vi då att de kunde få heta den röda generationen. Det är intressant att detta mönster fortfarande sitter i.

valda_alder

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv