Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Torsdagen den 10 april är sista dagen för partier med registrerad partibeteckning att anmäla kandidater i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. De politiska laguppställningarna börjar med andra ord ta form. Den intresserade kan gå in på Valmyndighetens webbplats där valsedlarna successivt läggs ut. När de finns tillgängliga är det möjligt att ta fram statistik kring kandidaterna. Valmyndigheten ska ha en eloge för att de gör data enkelt tillgängligt och därmed möjliggör bearbetningar.

En fråga som snart går att studera är om Socialdemokraterna lever upp till sin målsättning om att 25 procent av kandidaterna på valbar plats ska vara under 35 år. Det är en nivå som är ungefär i linje med hur det ser ut i den röstberättigade befolkningen (i 2010 års val var andelen enligt SCB 26,3 procent). Samtidigt är det väldigt långt ifrån hur det såg ut efter förra valet. Bland de socialdemokrater som valdes in i kommunfullmäktige 2010 var knappt 11 procent under 35 år. Centerpartiet och Kristdemokraterna hade än lägre andelar (8,6 och 10,3).

De partier som framför allt har en stor andel unga bland sina ledamöter i kommunfullmäktige är Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. I valet till kommunfullmäktige 2010 var 20,0 procent av Miljöpartiets ledamöter under 35 år. Motsvarande siffra för Sverigedemokraterna var 25,8 procent. Dessa två partier hade också vid 2010 års val ett starkare stöd bland unga väljare.

I diagrammet nedan illustreras för respektive parti andelen av valda till kommunfullmäktige 2010 som var under 35 år. Den vertikala linjen motsvarar andelen i den röstberättigade befolkningen (ålder vid årets slut).

kand_under35

 

Uppgifterna om valda till kommunfullmäktige kommer från Valmyndigheten. Den som är intresserad kan ladda ned data från deras webbplats.

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv