Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Här i Chicago går statsvetarkonferensen Midwest Political Science Associations (MPSA)  mot sitt slut. Jag har lyssnat på presentationer av ny, spännande forskning inom olika områden (och en del inte fullt så spännande också). Två studier gjorde extra stort intryck på mig. Den ena presenterades av Gaurav Sood, Stanford University, och Michael Jules LaCour, UCLA. Studien behandlade nyhetskonsumtion. I USA finns tv-kanaler som är tydligt politiskt positionerade. På högersidan finns Fox News och på vänstersidan MSNBC. Det finns teorier om att många amerikaner bara ser på tv-program som bekräftar deras åsikter och världsbild. De sägs befinna sig i en ekokammare.

I studien hade forskarna fått ett stort antal urvalspersoner att ladda ned en app till sina mobiltelefoner. Appen spelade sedan in ljud och kunde på så vis avgöra vilka tv-program personerna tittade på (genom att använda ungefär samma teknik som de appar som kan räkna ut vilken låt som spelas). På så vis fick forskarna data om dels vilka tv-program som sågs, dels när personer bytte kanal. Slutsatsen var att det är få personer som bara tittar på tv-kanaler som är politiskt vinklade åt ett håll. De allra flesta får en varierad bild. Ekokammaren är med andra ord tom. Fast de kunde även konstatera att nyhetskonsumtionen var begränsad – det var framför allt andra tv-program som lockade.

Den andra studien som jag fastnade för var genomförd av Solomon Messing, Stanford University, tillsammans med två personer på Facebook. Under 2012 års presidentvalskampanj genomförde de ett experiment på Facebook. Studien omfattade 1,1 miljoner (!) Facebookanvändare. Dessa delades slumpmässigt upp i två grupper där den ena bland annat fick fler politiska budskap i sitt Facebookflöde. I efterhand fick de som ingick i studien besvara en enkät. Det visade sig att sådana små manipulationer kunde påverka attityder och beteenden, bland annat valdeltagande. En spännande studie som väckte stor uppmärksamhet bland åhörarna. En aspekt som dock inte diskuterades är att studiens resultat betyder att företag som Facebook och Google har möjligheter att påverka folks åsikter och beteenden genom att styra vad vi ser, och de kan göra det på ett sätt som är mycket svårt för utomstående att genomskåda.

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv