Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Som jag nämnde i mitt förra inlägg har jag den här veckan åkt till Chicago och statsvetarkonferensen Midwest Political Science Associations (MPSA). I dag inleddes konferensen i ett kallt och regnigt Chicago. Programmet är späckat: fem pass per dag och i varje pass finns det ett 50-tal olika sessioner att gå på, och i varje session är det 4-5 presentationer som läggs fram. Så det är mycket som avhandlas. Traditionella statsvetenskapliga ämnen såsom valdeltagande och politiskt beteende tas upp, men det finns även presentationer mer udda ämnen, till exempel familjepolitik i vampyrfilmen Twilight (!).

Vissa trender kan noteras. Som vid många andra vetenskapliga konferenser på senare tid är Big Data ett hett begrepp. Även om olika definitioner av Big Data cirkulerar avses vanligen stora datamängder,  ofta skapade i realtid. Ett exempel på sådana datamängder är alla tweets som läggs ut på Twitter. Det är många som försöker hitta sätt att fånga den politiska opinionen genom att analysera vad som sägs på Twitter. Även andra sätt att genomföra opinionsmätningar på nya sätt är på modet. En anledning till intresset är de mycket höga bortfallsnivåerna i amerikanska opinionsundersökningar.  Enligt en studie från Pew är andelen svarande numera under 10 procent (men de hävdar att de fortfarande ger förhållandevis bra skattningar). Ökande bortfall är ett problem även i Sverige  och jag ska återkomma till vad det innebär i senare blogginlägg.

En session i dag handlade om effekter av regn på valdeltagande. Det kändes som ett ovanligt passande tema när regnet samtidigt smattrade mot fönsterrutorna. En del tidigare amerikanska studier har funnit att regn på valdagen minskar röstandet. Fast en del nya studier ifrågasätter dessa resultat. Hur ser det ut i Sverige kanske du undrar? Tillsammans med Mikael Persson och Anders Sundell vid Göteborgs universitet har jag studerat det. Trots stora datamaterial och olika statistiska analyser kunde vi inte hitta någon effekt av regn på svenskt valdeltagande. Här kan du läsa mer om dessa resultat.

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv