Annons

Säkerhetsrådet

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Medierna i Sveriges radio skulle i går bringa klarhet i Expressens omtvistade avslöjande om att ”Wallström gick med på Vladimir Putins krav” i fråga om en planerad trilateral flygövning tillsammans med Finland och USA. Artikeln bygger på citat från en samtalsuppteckning från ett möte mellan kabinettssekreterare Annika Söder och den ryske stockholmsambassadören. Av artikeln får man intrycket att ambassadören framställde krav på att Jas Gripen i samband med övningen inte skulle landa i Estland, och att den begäran bifölls av Söder.

Avslöjandet väckte förståeligt nog uppseende. Jag skrev själv en gästledare i SvD om saken.

Expressens uppgifter dementerades av UD. Försvarsmakten meddelade å sin sida att det aldrig hade varit aktuellt att nyttja den estniska basen i samband med den aktuella övningen. Expressen har inte hörts av.

I programmet lyckade dock inte Medierna skapa klarhet. Expressens reporter Niklas Svensson hade inte tid att svara på frågor. Inte heller chefredaktör Thomas Mattsson. I stället förmedlades ett intetsägande svar av samhällschefen Fredrik Sjöshult. Det är en indikation så god som någon på att Svensson drog för hårt på nyheten.

Trots detta kvarstår flera frågetecken kring UD-härvan.

1. I Expressenartikeln sägs att utrikesminister Wallström hade varit i kontakt med sin finländske kollega för att diskutera flygövningen. Wallström själv hävdar att hon aldrig har gjort detta. Båda verklighetsbeskrivningarna kan inte vara sanna. Dessutom är detta inte är en fråga som ligger på utrikesministrarnas bord.

2. I ett citat från samtalsuppteckningen uttrycker den ryske ambassadören sitt missnöje med övningen med orden:

”Att dessa militärt alliansfria stater samövar med USA kunde inte lämna Ryssland likgiltigt.”

Här borde det kraftfulla beskedet från Söder ha varit att detta är något som Sverige bestämmer själva. Att döma av artikeln gavs inte något sådant besked. Det är allvarligt och underblåser känslan av rödgrön vika-ned-sig-politik. Tyvärr är det ju så att UD-härvan måste ses i perspektiv av en rad händelser som pekar i samma riktning (Amanda Wollstad tar upp detta i en artikel i Svensk Tidskrift).

Kort sagt, det ligger nära till hands att dra slutsatsen att Svensson värpt en anka, men det påverkar inte oron över helhetsbilden.

Dessutom:

När Söder fick frågor av Mediernas reporter på temat säga-ifrån blev det kryptiska svaret att samtalsuppteckningen inte nödvändigtvis var komplett:

”Det som står i en samtalsuppteckning, som vi säger, beskriver inte alla ord som har fällts i ett samtal.”

Det föranleder onekligen en viss undran över vad som i sådana fall sades men inte noterades. Eller hur?

Om gästbloggenSäkerhetsrådet är en gästblogg hos SvD Ledare och en mötesplats för försvars- och utrikespolitiskt intresserade. Utgångspunkten är att Sverige står inför nya prövningar av militär förmåga och politisk vilja.

Redaktörer är Claes Arvidsson, gästledarskribent och författare, och Mats Johansson, tidigare pol chefredaktör och nu ledarkolumnist, ordförande i tankesmedjan Frivärld.

Förutom egna kommentarer svarar de för urvalet av inbjudna gästskribenter.