Annons

Faktakollen

Dan Nilsson

Dan Nilsson

Påstående:

När de rödgröna den 29 augusti lanserade sitt förslag om maxtaxa i hemtjänsten sade Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly att det skiljer 360 kronor mellan den högsta och lägsta timtaxan i kommunerna. Han angav då ingen källa till påståendet. Men i efterhand hänvisar Vänsterpartiet både till en egen utredning de beställt av Riksdagens utredningstjänst och till en genomgång av taxorna PRO har gjort.

Hur är det:

Det finns inget enhetligt system för hur kommunerna tar betalt för hemtjänst. Vissa tar betalt per timme, andra använder sig av såkallade nivåtaxor vilket betyder att man betalar en summa för upp till ett visst antal timmar per månad. Om antalet timmar ökar kan det finnas ytterligare en nivå vilket innebär att summan ökar.

Sveriges kommuner och landsting gör inga sammanställningar av kommunernas hemtjänsttaxor. Den mest fulltsändiga sammanställningen är PRO:s. Enligt den har Sunne den högsta timtaxan i år, 435 kronor. Den lägsta har Järfälla, 77 kronor. Skillnaden är 358 kronor.

Samtidigt finns det redan i dag en begränsning av hur mycket en person behöver betala i hemtjänstavgift per månad. Den är 2010 1 696 kronor. För att räkna ut om en person har möjlighet att betala avgift lägger man samman personens nettoinkomster, även av kapital, och bostadstillägg. Från den summan dras sedan 4 787 kronor om man är ensamstående och 4 045 kronor om man är sammanboende plus den faktiska bostadskostnaden och eventuelle tillägg för fördyrande levnadsomkostnader, exempelvis kostnad för god man. När den uträkningen är gjord ser man om det finns något betalningsutrymme kvar. Om till exempel betalningsutrymmet är 500 kronor får man betala det även om man egentligen når taket på 1 696 kronor. Finns inget utrymme är hemtjänsten gratis.

Reglerna för hur mycket en kommun får ta betalt finns i socialtjänstlagen kapitel 8.

Även om det finns regler som begränsar hur mycket en kommun får ta ut i taxa kvartsår faktumet att det finns skillnader i timtaxan. För den som bor i Järfälla med den lägsta taxan innebär det att man kan få 22 timmar i hemtjänst innan man når taket. Den som bor i Sunne, som har den högsta taxan, kan få knappt fyra timmar innan begränsningsregeln träder i kraft.

Slutsats:

Lars Ohly har rätt när han säger att skillnaden är 360 kronor mellan den lägsta och högsta timtaxan. Att han missar med två kronor får anses som godtagbart. Därför får han grönt ljus.

Men det förtjänar samtidigt att påpekas att Lars Ohly inte redovisar att det redan i dag finns en begränsning av hur mycket en person måste betala per månad för hemtjänst. För väljarna hade en sådan redovisning gett en djupare och mer fulltsändig bild.