Annons

Faktakollen

Tobias Olsson

Tobias OlssonPåstående:

I SVT:s utfrågning av Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand igår torsdag hamnade hon i en diskussion om det som kommit att kallas för en köttskatt – alltså en särskild skatt på animaliska produkter för att minska konsumtionen av till exempel kött. När en tittare undrade vad Maria Wetterstrand tycker om en sådan skatt blev svaret att Miljöpartiet inte föreslagit det. När utfrågaren Mats Knutson hänvisade till ett kongressbeslut svarade Maria Wetterstrand återigen att partiet inte föreslagit någon sådan skatt.

– Vi har inte något kongressbeslut på att vi ska ha en skatt på kött, och vi har inte drivit frågan i riksdagen, sade Wetterstrand.

Hur är det:

Vid Miljöpartiets kongress i maj 2010 sade partiet ja till en motion om minskad klimatpåverkan från kött. ”En fråga för den kommande regeringen”, konstaterade kongressen och gav partistyrelsen i uppdrag ”att ta fram förslag på politiska styrmedel för att minska klimatbelastande köttkonsumtion i Sverige”. Samtidigt gavs också bifall till att partiet ska ta upp frågan i förhandlingar med andra partier.

Motionen går att läsa här (Motion 9.3, sidan 11).

Frågan var också uppe under kongressen 2007. Under rubriken Global miljöpolitik gavs bifall till att Miljöpartiet ”verkar för att Sverige med hjälp av gröna skatter låter den miljöförstöring som köttproduktion innebär avspeglas i priset”. Under samma kongress gavs också bifall till att partiet arbetar för att minska konsumtionen av kött.

Den motionen går att läsa här (Motion 2.1, sidan 9)

Ordet köttskatt nämns inte i besluten, men även i riksdagen har Miljöpartiet tagit upp frågan. I en motion om animalieproduktionens miljöpåverkan skriver partiets representant i skatteutskottet, Helena Leander, att en utredning bör tillsättas om hur animalieproduktionens miljökostnader kan beskattas. Det kan till exempel handla om ändrade skatter på utsläpp av koldioxid och metan, men också om en schablonskatt på animaliska livsmedel, står det i motionen.

– Vi har inte sagt att det exakt måste vara en köttskatt, men vi vill ha någon form av ekonomiska styrmedel för att komma åt animalieproduktionens miljöpåverkan, säger Helana Leander till SvD.se:s Faktakoll.


Slutsats:

När Maria Wetterstrand säger att det inte finns något kongressbeslut på en skatt på kött är det en sanning med modifikation. Kongressen 2007 tog just beslutet att med hjälp av ”gröna skatter” påverka priset på kött. Däremot slår partiet inte fast hur det ska ske – genom en köttskatt eller till exempel höjda skatter på vissa utsläpp. Därmed har hon varken helt rätt eller helt fel – och ljuset blir gult.

Maria Wetterstrand påstår också att partiet inte drivit frågan i riksdagen. Motionen i skatteutskottet hänvisas till enskilda riksdagsledamöter. När SvD.se talar med Wetterstrands språkrörssekreterare Anders Wallner säger han att partiet inte föreslagit en köttskatt i någon budgetmotion och inte aktivt driver frågan. Det är helt korrekt – köttskatt finns inte med i partiets budgetmotioner från den här mandatperioden. Även här handlar det om nyanser i uttalandet – partiet har aldrig föreslagit en köttskatt i riksdagen och motionen i skatteutskottet handlade istället om en utredning av en eventuell skatt. Men eftersom riksdagsledamöter från partiet tagit upp frågan i riksdagen går det inte heller att ge ett grönt ljus på uttalandet. Även här blir det alltså gult ljus.