Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

Jag fick nyligen frågan om det finns nu levande personer som är pretendenter på den vakanta kejsartronen i Kina. Svaret är nja. Det finns förvisso sådana personer, men huruvida de är verkliga pretendenter eller inte må vara osagt.

Formellt avskaffades det kinesiska kejsardömet år 1912, även om det tillfälligtvis återinfördes under de oroliga år som följde. Den siste kejsaren, Xuantong-kejsaren (även kallad Puyi), avled 1967 och är för flertalet nutidsmänniskor mest känd genom Bernardo Bertoluccis film The Last Emperor (1987). Den regerande manchuriska kejsarklanen har dock överlevt, och det saknas inte potentiella tronpretendenter. Sedan 1997 är den främste av dessa prins Hengzhen (f. 1944), som ärvde titeln och anspråken av sin far Yuyan (1918–1997).

Men vill Hengzhen, eller någon annan ättling till Qingdynastin, verkligen bli kejsare av Kina? Ingen har, mig veterligen, yrkat på att erhålla titeln, ej heller på den regimförändring som skulle vara nödvändig för att kejsardömet skulle återuppstå.