Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

Varje år kan besökare på Medeltidsveckan i Visby se hur kung Valdemar av Danmark rider in med sina knektar till stadens torg och tvingar de förmögna borgarna att betala med guld och silver för att rädda staden från att bli till aska. Dramat är även avbildat av Carl Gustaf Hellqvist på en berömd tavla som är kryddad med historiska felaktigheter, något som två programledare på TV4 hade roligt åt i torsdags kväll. De påstod även att brandskattningen aldrig har ägt rum. Hur kan de vara så tvärsäkra?

Helt tvärsäkra är vi naturligtvis inte, men alla indikationer tyder på att brandskattningen är en skröna. Vi vet att Valdemar den 29 juli 1361, ett par dagar efter att han besegrat Gotlands bönder utanför stadsmurarna, lät skriva ett privilegiebrev, i vilket han garanterade Visbys borgare dess gamla hävdvunna rättigheter. Privilegiebrevet är generöst och garanterar i princip borgarna att livet skall gå vidare som tidigare. Inget sägs om plundring och brandskattning. Till saken hör också att vi har flera skriftliga belägg – en själländsk krönika, en lybsk krönika och Visbyfranciskanernas egen årbok – på att folket i Visby inte gjorde motstånd mot Valdemar utan kapitulerade utan strid.

Historien om brandskattningen dyker upp långt senare i källorna, som ett sentida försök från stadsbornas sida att urskulda sig och låtsas ha stått på rätt sida när bönderna dödades. Sanningen – det vill säga att stadsborna förhandlade med fienden och lät bönderna kämpa på egen hand – var ju allt annat än ärofull och inget man önskade ha med i det historiska minnesbagaget, om det gick att undvika. Däremot kan vi lugnt utgå från att kung Valdemar medförde mycket plundring från själva ön Gotland när han seglade hem. Stora delar av landskapet hade ju besegrats i krig, och gutabönderna var kända för sin rikedom.

Hela historien om Valdemars invasion har nyligen blivit föremål för populärhistorisk behandling i Gun Westholms bok Visby 1361. Invasionen (Prisma, 2007), som rekommenderas den intresserade.