Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

I gårdagens mailskörd dök det upp en fråga om huruvida det finns något att säga om de svenska kungarna Kol och Burislev, ”eller ligger de allt för långt in i ohistoriens töcken?”

Nog hör de hemma i den källfattiga äldre medeltiden, men helt okunniga om dem är vi inte. Kol och Burislev tillhörde kretsen kring kung Karl Sverkersson. När denne mördades på Visingsö år 1167 föll riket samman i tronstrider mellan å ena sidan Kol och Burislev, å andra sidan Knut Eriksson, den tronpretendent som säkerligen stod bakom mordet. Vi vet att Knut segrade, men först efter några år. Omkring 1167–1170, kanske ända till 1172 eller 1173, var alltså Kol och Burislev samregerande svenska kungar i opposition mot Knut. Vi kan lugnt utgå från att deras maktbas låg i Östergötland (där släkten hade gott om egendomar) och att de dog en våldsam död i strid med Knut.

Deras släktförhållanden har varit föremål för diskussion. Tack vare det märkliga namnet kan vi vara tämligen säkra på att Burislev var Karl Sverkerssons halvbror, son till kung Sverker den äldre i dennes andra äktenskap med Rikissa, dotter till den polske hertigen Boleslav III (po. Boleslaw III, kallad Krzywousty, ”den snedmynte”, d. 1138); Burislev var alltså namngiven efter morfadern. Vem som var far till Kol är inte lika lätt att slå fast. En trovärdig hypotes är att han var son till Sverker den äldres son Johan. Alternativt var även Kol son till Sverker.