Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

Till de återkommande frågorna om svenska kungliga tillnamn hör frågor som rör de båda tyskarna på 1400-talet, Erik och Kristofer. I samtliga svenska regentlängder har de regiontillnamn. Erik kallas alltid ”Erik av Pommern”, Kristofer ”Kristofer av Bayern” – detta trots att personerna var betydligt mer knutna till Kalmarunionens nordiska monarki än till de tyska områden som de härstammade från. Till saken hör också att Kristofer inte härskade över hela Bayern utan bara över Oberpfalz. Eriks tyska furstendöme var inte hela Pommern utan det lilla Pommern-Stolp.

Svaret är att det rör sig om en tidig form av nationalism. Både Erik och Kristofer blev extremt negativ behandlade i 1400-talets svenska propaganda, särskilt i Karlskrönikan, som redigerades och delvis skrevs på order av kung Karl Knutsson. Erik och Kristofer skildrades som dåliga kungar, utländska inkräktare som aldrig borde fått regera här. Alltså lade man sig vinn om att öka på deras osvenskhet genom att pressa in ”av Pommern” och ”av Bayern” i regentlängderna. Det rör sig alltså om negativa tillmälen, snarare än trogna geografiska beteckningar, som har vunnit allmän acceptans. Ungefär som Kristian Tyrann…