Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

1520 års starke man i nordisk historia, mannen bakom Stockholms blodbad, hette Kristian II. Så mycket är oomtvistligt. Men vilket tillnamn är mest korrekt? I traditionell svensk historieskrivning har Kristian gått till historien som ”Kristian Tyrann”. I Danmark förekommer begreppet ”Kristian Bondekär”. Och hur är det med den ofta förekommande uppgiften att danskarna skall ha kallat honom ”Kristian den gode”?

Två av dessa tillnamn stammar faktiskt från kungens egen tid. Nydalamunkarna benämnde Kristian ”tyrann” i sin minnesbok, sedan han farit fram som just en sådan under resan genom Småland på vintern 1521. ”Bondekär” är ett epitet som ytterst bottnar i Kristians egen propaganda, i vilken han sökte framställa sig som småfolkets kung, men det är högst tveksamt om termen verkligen användes om monarken. Den har använts betydligt oftare i modern tid.

Däremot finns det ingenting som tyder på att någon, inte ens kungens allra mest lojala supporters, skulle ha kallat honom ”Kristian den gode”. Det är för övrigt inte en dansk benämning utan en svensk. Att uppfattningen om kungen var så olika i de båda länderna att svenskarna kallade honom tyrann och danskarna god är en skröna som växt fram under 1900-talet. Den lanserades i svenska radioprogram och vann snabbt allmän tilltro, så till den milda grad att termen även hamnade i (svenska) läroböcker. Men det är och förblir en bluff.