Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

Ett antal personer har hört av sig med frågor om varför Karl XI finns på 500-kronorssedeln. Många är upprörda över att en kung som gjorde upp planer på veritabelt förintande av skånska sockenbefolkningar tillåts pryda våra sedlar.

Man kan självfallet diskutera varför vi svenskar så ofta har satt statschefer på sedlarna, men i Karl XI:s fall finns det flera kända skäl till att just han valdes ut. När Sveriges ”bästa kungar” diskuteras offentligt brukar Karl XI ofta framhävas som den främste (jag har till exempel hört Herman Lindqvist göra det; personligen håller jag dock på Karl XIV Johan, vilket jag gärna utvecklar i ett annat blogginlägg). Reduktionen, indelningsverket, den ovanligt långa fredsperioden efter 1679, liksom uppbyggandet av institutioner (inte minst Riksbanken, ansvarig för sedlarna) – allt detta har talat för kungen.

Men visst. Om Riksbankens ansvariga hade varit bosatta i Lönsboda, eller annorstädes i Göingebygden, hade Karl XI:s huvud sannolikt aldrig hamnat på någon form av mynt eller sedlar. Historien om hur kungen beordrade att alla män i vapenför ålder i Örkeneds socken skulle dödas är sann (men ordern kunde inte verkställas eftersom flertalet sockenbor flydde). Nästan alla gårdar i socknen brändes ned (ett par skonades). Det var den typ av beslut som krigförande monarker på 1600-talet ställde sig bakom när de med rätt eller orätt misstänkte att lokalbefolkningen inte var lojal. För de skånska bönderna var ”skånska kriget” på 1670-talet ett sannskyldigt helvete som frambesvor desperata åtgärder i form av uppbåd, friskytteverksamhet och stundom ren kriminalitet, inte sällan för att garantera familjens säkerhet och överlevnad. Den svenska krigsledningen brännmärkte allt detta som snapphaneri och for fram med tidsenlig grymhet. Det cirkulerade även planer på att massdeportera skåningar till Baltikum…

När 500-kronorssedlarna med Karl XI:s bild lanserades i Östra Göinge vägrade vissa butiker till en början att acceptera dem som betalningsmedel. Men idag går det utmärkt. Jag har själv varit i Lönsboda och testat.