Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

En kommentator har ställt frågan om det verkligen är sant att kejsar Napoleons existens har betvivlats. Och visst har den det. Dylika idéer började cirkulera redan under 1800-talets första hälft, och de dyker fortfarande upp i litteraturen. Huruvida tvivlet var allvarligt menat eller snarare varit att betrakta som ett intellektuellt skämt är upp till envar att grubbla vidare om.

Ett av roligaste argumenten går ut på att Napoleon i själva verket är ett påhitt av franska antikentusiaster, som gjorde en lätt maskerad kopia av myten om den grekiske guden Apollon. Här är ett axplock av deras ”belägg”:

Namnet Napoleon är en variant av namnet Apollon. Apollon föddes på Delos, en Medelhavsö. Napoleon föddes på Korsika, en annan Medelhavsö. Napoleons mor hette Letitia, Apollons mor Leto – namnlikheten är slående. Båda damerna hade tre döttrar. Napoleon hade två fruar, vilket även Apollon hade. Apollon räddade Grekland från draken Python, medan Napoleon räddade Frankrike från franska revolutionens fasor (väl att märka kommer ordet revolution från latinets revolvo, som syftar på något krälande, t.ex. en drake…). Napoleons liv och gärning är i sin helhet en solmyt – liksom solen föddes han i öster (Korsika) och dog i väster (Saint Helena). Och så vidare, och så vidare.

Tro inte på det.