Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

Efter min blogg om Macbeth har frågan givetvis uppkommit om hur det är med Shakespeares mest berömda kungaskildring – den av hovet i Helsingör, det Danmark där ”något är ruttet”? Har Hamlet och den elake kung Claudius existerat? Dödade verkligen Claudius Hamlets sedermera spökande fader?

Tyvärr, svaret är nej. Hamlet är en sagofigur, ursprungligen skildrad i den danske krönikören Saxo Grammaticus latinska verk Gesta Danorum (skrivet omkring år 1200) och där kallad Amletus. Den mordiske kungen och denne broder, som även han bär namnet Hamlet, är också påhittade, liksom drottning Gertrud.

Enligt Saxo levde och regerade Hamlet över danernas folk i en grå forntid, på tok för långt före krönikörens historiska nutid att vi skall våga tro på skrönan om den listige prinsen som fejkade dårskap för att manövrera sig fram till hämnd (hos Saxo är Hamlet inte alls lika grubblande och tvehågsen som hos Shakespeare). Till saken hör också att Saxo inte lär ha haft några problem att få inspiration. Historier om hämnare som låtsas vara förryckta är kända från många kulturkretsar, inklusive det gamla Norden och den grekisk-romerska antiken. På 1500-talet hade Saxos Hamletberättelse översatts till franska och utbroderats av François de Belleforest, varför inte heller Shakespeare lär ha haft svårt att finna förlagor. (Exakt från vilken författare eller vilken pjäs Shakespeare hämtade ”sin” Hamlet har varit föremål för en lång forskardebatt som detta är inte är rätta platsen att redogöra för.)

Särskilt intressant är skildringen av det uppsluppna och allt annat än nyktra danska hovlivet i dramat, något som inte har det minsta med Saxo och dansk medeltid att göra. Här rör det sig om en samtidsiakttagelse. De engelska, skotska och danska kungahusen kände varandra väl, och förbindelserna mellan länderna var täta under åren kring 1600. Shakespeare har troligen inspirerats av historier som var i svang vid tiden för dramats skrivande.