Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

En frågeställare har hört av sig med en undran om huruvida en icke-regerande drottning får/har fått bära svenska riksregalier. Frågan är föranledd av den kända tavlan av Johan Baptista van Uther, föreställande Gustav Vasas andra gemål, Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud), försedd med krona, spira och riksäpple. Att icke-regerande svenska drottningar framträder med regalier på porträtt är ju inte vanligt.

Svaret är att drottningar, både regerande och icke-regerande, mycket väl har fått – och ibland varit tvungna att – bära regalier. Detta är helt normalt, även i övriga Europa, när det gäller kronor, medan drottningspiran och drottningäpplet är svenska och norska företeelser (med vissa brittiska undantag). Vid svenska kröningar uppträdde drottningen således med krona, spira och äpple, något som inte längre förekommer av det enkla skälet att vi sedan Gustav V:s tid inte längre kröner kungligheter.

De äldsta bevarade drottningregalierna i Sverige är, mig veterligen, den spira och det äpple som tillverkades för Johan III:s andra gemål Gunilla Bielke. Hur långt tillbaka i tiden bruket med drottningregalier har förekommit i Sverige är dock omöjligt att säga.