Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

Med dessa ord glider den skotske ädlingen Macbeth, därtill eggad av häxors spådomar, över i de kriminellas skara och beträder den väg som leder till kungamord. Duncan dräps i natten, när han sover gästens sömn på Macbeths egen borg, och den mordiske värden blir konung av Skottland. Åtminstone enligt William Shakespeare.

Men har detta hänt? Har Macbeth funnits? Shakespeares engelska medeltidskungar – Henrik V, Rikard III, med flera – är bevisligen historiska gestalter, medan kung Lear är en sagokung utan verklig bakgrund. Hur är det med Macbeth?

Jodå, han är fullt historisk. Och han var mycket bättre i verkligheten än i dikten. Macbeth (egentligen Mac Bethad mac Findlaích) härskade från början av 1030-talet över Moray (norra Skottland) med titeln mormaer, vilket i praktiken innebar att han var självständig i förhållande till den skotske kungen, även om han tidvis erkände den dansk-engelske kungen Knut den stores överhöghet. I och med att han gifte sig med Gruoch, en högättad dam som troligen var sondotter till kung Kenneth III (d. 1005), fick han legitima tronanspråk. Han störtade den unge kung Duncan (som hos Shakespeare är betydligt mer ålderstigen) år 1040 och blev därmed den förste som bevisligen förenade norra och södra Skottland till ett kungarike.

Vad vet vi om Macbeths regering? Inte mycket, men det står klart att han tidvis satt så säkert på tronen att han kunde åka till Rom på pilgrimsfärd. Annars intog han en defensiv hållning gentemot i första hand earl Siward av Northumberland, grannen i söder, och Duncans son Malcolm, som ville återta faderns krona. Efter militära nederlag, och i ett försök att få fred, överlät han stora delar av södra Skottland till Siward och dennes anhängare 1054, men i ett nytt krig stupade han mot Malcolm år 1057. Macbeth efterträddes av sin styvson Lulach, som även han dödades av Malcolms anhängare.

De yttre ramarna kring den verklige Macbeths liv är alltså snarlika de som Shakespeare skänker honom i det ryktbara dramat från 1605, men i övrigt är det mesta ren och skär dikt. Inget tyder på att Macbeth på 1000-talet hade mycket gemensamt med den skuldtyngde grubblaren och tragiske antihjälten hos William Shakespeare, som för övrigt fick sin direkta inspiration till skådespelet av Raphael Holinsheds 1500-talskrönika om brittisk historia.