Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag är det exakt ett år sedan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling förlovade sig. Dagen till ära kan det vara på sin plats att dra sig till minnes hur fullständigt annorlunda sådana tilldragelser utspelade sig förr i tiden.

För det första hette det inte förlovning. Det hette trolovning, och det var något helt annat. Förlovning är föga mer än ringväxling och tillkännagivande om att parterna står varandra så nära att de ämnar gifta sig och/eller ha ett permanent förhållande. Förlovningen kan brytas när som helst, utan rättsliga bekymmer. Släkten är inte inblandad; åtminstone behöver mödrar och fäder inte vara det i normala fall, men när det gäller kungligheter är det som bekant annorlunda, eftersom dylika äktenskap regleras i Successionsordningen (se en tidigare blogg!). Trolovning, som avskaffades i svensk lag så sent som 1973, var oändligt mycket viktigare än såväl dagens förlovning som dagens vigsel. Det var en juridiskt bindande överenskommelse som inbegrep både mannens och kvinnans familj. Vittnen måste vara närvarande vid trolovningen, och det som beslutades måste uppfyllas oavsett om prästen slutligen vigde paret eller inte. Ömsesidiga gåvor överlämnades, vanligen smycken och kläder. Under de senaste fyra seklerna utväxlades även ringar.

För kungligheters del var trolovningen så betydelsefull att prinsarna och prinsessorna själva sällan hade något att säga till om. En kunglig trolovning var en statsangelägenhet av stor utrikespolitisk vikt. Motparten var i regel en utländsk prins eller prinsessa. Det var inte ovanligt att den svenske prinsen/prinsessan aldrig hade sett sin tillkommande före trolovningen.

Till råga på allt kunde en kunglig trolovning äga rum medan pojken och flickan var mycket unga. Ett typiskt exempel är trolovningen mellan den svenske hertigen Erik Magnusson och den norska prinsessan Ingeborg Håkonsdotter. Händelsen ägde rum 1302, då Erik var i tjugoårsåldern och Ingeborg endast ett år gammal (hon föddes 1301). Bröllopet firades tio år senare, men det säger sig självt att det dröjde ytterligare några år innan paret inledde en sexuell relation. Denna resulterade för övrigt i sonen Magnus Eriksson, som vid knappt tre års ålder tillträdde både den svenska och den norska tronen år 1319.