Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

Jag har fått frågan många gånger, i synnerhet av folk som sett filmklassikern The Lion in Winter (1968, där Rikard spelas av en filmdebuterande Anthony Hopkins; nyinspelning för TV 2003).

Svaret är nej. Eller rättare sagt: det saknas belägg. Det märkliga är att nutidens filmer, uppslagsböcker och populärkultur i allmänhet svämmar över av referenser till Rikard Lejonhjärta som en homosexuell kung trots att vi helt saknar historiska vittnesmål. Faktum är att hela myten uppkom så sent som 1948, då man misstolkade en symbolhandling. För att markera en politisk allians sov Rikard under en natt i samma bädd som den franske kungen Filip August. På 1100-talet såg alla politiska bedömare – i synnerhet Rikards och Filips gemensamma fiender – handlingen för vad den var, men i det sexualfixerade 1900-talet misstolkades händelsen fullständigt. Till saken hör också att vi har mängder av belägg för Rikards heterosexualitet, som föranledde hård kritik hos det dåtida prästerskapet. Kungens förkärlek för älskarinnor och prostituterade (och inte för den egna hustrun), till och med när han var allvarligt sjuk, noterades med oblida ögon.

Men frågan rymmer också ett allvarligare fel. Medeltidens människor var oförmögna att identifiera folk som homosexuella av det enkla skälet att begreppet, uppfattningen om en specifik homosexualitet, ännu inte var uppfunnen. Det är bara i det moderna 1900-talssamhället som vi har definierat folk som antingen-eller och/eller ansträngt oss för att sätta etiketter på sexuella identiteter. I historisk tid var människor fokuserade på de homosexuella handlingarna i sig (”sodomi”), och man antog att vem som helst kunde frestas utföra dem. Handlingarna var alltså inte kopplade till uppfattningen om en homosexuell identitet. Detta gör det besvärligt för den oförberedde forskaren, eftersom han eller hon i regel är inställd på att finna belägg för just identiteten – som ju aldrig nämns i de historiska källorna. Källorna begränsar sig dessutom ofta till att nämna handlingar som resulterade i skandaler (till exempel överdriven kunglig favoritism, som i fallet med Edvard II av England) eller fällande dom (sodomi har i många länder varit kriminaliserat).