Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

Till de märkligaste kungliga titlarna i Europa, som ofta framkallar spontana frågor i (särskilt den franskspråkiga) bekantskapskretsen, hör titeln dauphin, franskans delfin. I skådespel och filmer som utspelar sig på senmedeltiden, till exempel om Henrik V av England eller Jeanne d’Arc, bär fransmännens ledare ofta denna titel. I Jeanne d’Arc-filmer brukar titeln användas om kung Karl VII innan han är formellt krönt. Hur går det ihop? Varför refereras kronprinsar och nästan-kungar som delfiner?

Titeln, som går tillbaka på fornfranskans dalphin, betyder mycket riktigt delfin. Ursprungligen tycks det ha varit ett tillnamn på en 1100-talshärskare – det är dock osäkert exakt hur namnbruket började – i det sydöstfranska området Viennois, där det regerande huset associerade sig med vattendjuret ifråga. Även vapenskölden pryddes av en delfin. På 1200-talet hade namnbruket blivit så vanligt att det övergått till att bli en titel, ungefär som när romarna långt tidigare hade omvandlat Caesar från namn till titel. Det territorium som ”delfinen” härskade över kallades följaktligen Delfinat, på franska Dauphiné, vilket än idag är namn på regionen.

År 1349 övergick Dauphiné till franska kronan genom försäljning; dauphinen Humbert hade förslösat sina tillgångar och sålde området till kung Filip VI. Påföljande år, när Johan II blev kung, fick tronföljaren Karl (sedermera Karl V) landskapet som underhållsland, varvid titeln dauphin gled över på honom. Allt sedan dess, ända till 1791, hade den franske tronföljaren benämningen le dauphin. Bruket återupptogs 1824 men avskaffades redan 1830, när den störtade Karl X:s son Louis-Antoine, hertig av Angoulême, avsade sig titeln. (Den har dock överlevt som titel på tronkrävare i Spanien, men det är en annan historia.)