Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

Något som har förvirrat mer än en frågeställare är den märkliga roll som färgen orange har på flera håll i Västeuropas kungliga historia. Orange är något av en protestantisk krigsfärg på Irland, en nationalistisk kulör i Nederländerna och en färg som i Frankrike och Tyskland förknippas med sedan länge svunna furstehus. Är detta en slump? Eller hänger allt detta samman?

Svaret är ja. Allt hänger samman. Det är samma apelsingula färgnyans i samtliga ovan nämnda länder, och det finns en gemensam röd tråd med rötterna långt tillbaka i medeltiden.

Ytterst rör det sig om en sammanblandning av benämningen på en frukt och benämningen på en stad. Likheten mellan namnet på frukten och namnet på staden medförde att fruktens färg blev heraldisk symbolfärg för stadens furstehus. Senare följde färgen dynastins medlemmar till både Nederländerna och Storbritannien.

Frukten är förstås apelsin, som via italienskans melarancia (i sin tur ett arabiskt låneord) blev medeltidsfranskans orange. Staden är antikens Arausio i Rhônedalen, som under medeltiden började uttalas och stavas Orange och senast på 1000-talet var centrum för ett grevskap. Grevarna inspirerades av likheten med namnet på frukten och anammade apelsingult som symbolfärg. På 1100-talet hade deras välde utvecklats till ett självständigt furstendöme som vi på svenska, tyska och andra språk kallar Oranien.

År 1530 fördes färgen till Tyskland i och med att grevarna av Nassau-Dillenburg ärvde Oranien. De förde den vidare till Nederländerna, där Vilhelm I av Oranien ledde frihetskriget mot de spanska habsburgarna från 1568 till sin död 1584. Vilhelms ättlingar var både furstar av Oranien och ståthållare i Nederländerna. Den siste av dem, Vilhelm III (d. 1702), blev 1689 även kung av England, Skottland och Irland. I slaget vid Boyne den 1 juli 1690 besegrade han i grund sin tronrival, katoliken Jakob II. Till åminnelse av detta grundade nordirländska protestanter, som uppfattade Vilhelm som sin störste hjälte, Oranienorden (Orange Order) år 1795. Medlemmarna, de så kallade orangisterna (eng. orangemen), genomför om somrarna marscher för att fira segern, något som har setts med synnerligen oblida ögon av nordirländska katoliker.

Vilhelm III avled alltså 1702. Frankrike annekterade furstendömet Orange 1713. Men både namnet Oranien och den apelsingula färgen hade kommit till Nederländerna för att stanna. År 1747 övertog en annan gren av huset Nassau det nederländska ståthållarskapet, en gren som idag är landets kungahus. Denna ätt har fortsatt att använda orange som symbolfärg, något som i förlängningen har resulterat i att det blivit en holländsk nationalfärg. Åtskilliga orter och geografiska företeelser över hela världen med historisk koppling till Nederländerna har ordet oranje i sig (Oranjefristaten, Oranjefloden, Oranjestad, etc.) – och när holländarna spelar fotboll är det en uppvisning i idel apelsingult.