Annons

Redaktionschefens blogg

Martin Jönsson

Martin Jönsson

JOURNALISTHOT Några kommentarer kring fallet Galago/Per Gudmundson och det polisära och mediala efterspelet.

Den 25 maj lämnade SvD:s medarbetare Per Gudmundson tillsammans med tidningens informationschef Björn Hygstedt in en anmälan till polisen om olaga hot. Bakgrunden var en krönika i tidningen Galago, undertecknad ”Sveriges satirikers centralorganisation”. Texten avslutades med följande ord: ”Våra krav är följande: Kväv den fria pressrösten. Terroristförklara Timbro. Inför straffskatt på artikelkommentarer. Avsätt kulturministern. Skjut Per Gudmundson.”

När krönikan publicerats blev den snabbt kommenterad på Twitter. Där var det flera personer som skrev att de ställde sig bakom uppmaningen och som på olika sätt förstärkte den.

SvD som företag uppmanade Per Gudmundson att polisanmäla det inträffade. Ja, vi vet att Galago är en satirisk tidskrift. Vi förstår att det finns de som tolkar det skrivna som humor. Kanske var det också avsett så.

Men när man publicerar den här sortens uppmaningar – som vi som arbetsgivare och kollegor enbart uppfattar som stötande och osmakliga – tar man på sig ett ansvar bortom den satir det ryms inom. Man sätter en snöboll i rullning, som i de sociala medierna snabbt kan växa till sig och leda till en hets och ett drev mot en individ. Texten som avsågs som satir kan leda till en ökat hotbild och ökade risker för den utpekade personen.

Vi har också sett precis den utvecklingen, med fullständigt vidriga kommentarer på bl a Twitter.Vi har också med förvåning noterat att även personer som är aktiva i ett politiskt parti, med placering på riksdagslistan, ansluter sig till den hetsen med kommentarer som att ”kravet på att avrätta PG är en rimlig begäran”. Detta har vi, via vår jurist, för flera veckor sedan påpekat för partiets ledning, dock utan att få svar eller kommentar.

I kontakten med polisen gjorde de bedömningen att publiceringen kunde röra sig om tryckfrihetsbrott och att Justitiekanslern borde pröva ärendet, enligt 7 kap. 4 § 16 tryckfrihetsförordningen samt 4 kap. 5§ brottsbalken.

JK:s besked kom i måndags och var förbluffande knapphändigt. JK Håkan Rustand skriver: ”Den anmälda krönikan är uppenbarligen avsedd att utgöra satir. Det ligger i satirens natur att dess uttryck ofta är obehagliga och ibland stötande, något som kan fordras för att satiren ska ha avsedd effekt. Formuleringarna är visserligen tillspetsade men kan inte uppfattas som allvarligt menade utan mer som ett polemiskt inlägg i en pågående debatt. Enligt Justitiekanslerns mening kan uttalandena inte anses ägnade att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade och utgör därför inte olaga hot. Krönikan kan inte heller anses innefatta något annat tryckfrihetsbrott. Någon förundersökning ska alltså inte inledas.”

Både SvD som företag/arbetsgivare och tryckfrihetsexperten Lars Viklund, som vi konsulterat i ärendet, ställer sig mycket frågande till att JK så lättvindigt avfärdar anmälan, utan att väcka åtal.

Våld och hot mot journalister är en realitet, även i Sverige. Journalistförbundet och Tidningsutgivarna har flera gångar uttryckt sin oro för att situationen förvärrats. SJF:s dåvarande ordförande Agneta Lindblom Hulthén sade i samband med Grävseminariet 2009 att hoten måste tas på allvar – och att hot alltid måste anmälas.

Det var vad vi gjorde, för att ta vårt ansvar som arbetsgivare. Att JK inte ens vill utreda det inträffade är ett fegt och släpphänt sätt att bemöta den utvecklingen.

Till sist, med risk för att vara övertydlig:

Detta handlar inte om åsikter.

Det handlar inte om vad Per Gudmundson tycker.

Det handlar inte om vad olika personer tycker om Per Gudmundson.

Det handlar om att man inte ska behöva se sitt namn i tryck med uppmaning till dödshot. Oavsett sammanhang.

Detta borde JK förstå. Och alla seriösa publicister och branschföreträdare ta avstånd från. Annars legitimerar man en uppskruvning av våldet. I ord och i värsta fall också handling.

 

Det här är bloggen

Ola Billger och Ann Axelsson är Svenska Dagbladets redaktionschefer och har en lång historia på SvD.


Ann Axelsson har bland annat lett flera stora utvecklingsprojekt och varit huvudansvarig för Svenska Dagbladets helgläsning.


Ola Billger är med och delar ut Bragdguldet och har varit sportkrönikör, sportchef, politikreporter och biträdande nyhetschef.


Här bloggar vi om journalistiken och omvärlden, om print och digitalt, om läsarreaktioner och om vad som händer inne på Svenska Dagbladets redaktion.

Båda gillar katter.