Annons

Kulturbloggen med SvD:s kulturchef Stefan Eklund

Stefan Eklund

Stefan Eklund

Jag avslutar min vistelse på Teaterbiennalen genom att delta i en paneldebatt om huruvida teatern är vår tids kyrka.

Det är den förstås inte, men det som sker i teater- och kyrkorummet har intressanta likheter – och skillnader.

Inslagen av mysticism, viljan att förändra sina besökare och de förtätade ögonblicken då människorna i teatersalongen/i kyrkorummet blir en kropp är likheter man kan tala länge om.

Men det finns förstås avgörande skillnader. I kyrkan samlas man för tillbedjan, det gör man inte på teatern (även om vissa dramatenskådespelare säkert skulle vilja det, som paneldebattens moderator Lars Ring påpekade).

Något man kanske bör inse, även om en teaterbiennal inte är är en självklar plats för det, är att teatern, liksom kyrkan, är institutioner som idag är marginaliserade.

Det finns andra arenor som är betydligt viktigare. Facebook, till exempel, som någon påpekade från publikplats.

Så här har teatern och kyrkan en likhet till – problemet att nå ut till många.