Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Regeringen statsar ytterligare 400 miljoner kronor på ökad kvalitet inom högskolan. Mer lärarledd tid för studenterna blir följden, enligt utbildningsminister Jan Björklund (FP).
De senaste två decennierna har svensk högskoleutbildning expanderat kraftigt. Sedan början av 1990-talet har antalet studenter ökat med drygt 80 procent, konstaterar regeringskansliet.

Jan Björklund (FP)

– Det har delvis skett på bekostnad av kvaliteten, resurserna har inte ökat i samma takt. Min uppfattning är att det under överskådlig tid inte handlar om att bygga ut antalet platser, utan nu ska vi i stället lyfta kvaliteten, förklarar utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap har blivit särskilt lidande, berättar han. Regeringen har därför höjt ersättningsbeloppen, och också aviserat ytterligare höjningar nästa år och 2013.
Men i budgetpropositionen, som offentliggörs den 20 september, presenteras en ny satsning: 2013 höjs grundutbildningsanslaget med ytterligare 400 miljoner kronor för humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi.
Det betyder att ersättningen per helårsstudent inom dessa områden ökar med 30 procent, jämfört med 2011.
– Det innebär ett lyft för kvaliteten. Mer lärarledd undervisning, fler lektioner, fler föreläsningar och mer handledartid för studenterna, inom den sektor i högskolan som varit ganska svältfödd, säger Jan Björklund.

Samtidigt drar regeringen in 440 miljoner konor från universitet och högskolor. Anslagen bygger i dag till stor del på hur många studenter som är registrerade på kurser inför terminerna. Men vid beräkningen tas ingen hänsyn till om studenten verkligen dyker upp och påbörjar studierna, förklarar Jan Björklund.
– Det är naturligtvis fel. Studenter som hoppar av omedelbart ska inte generera medel till lärosätet, säger han.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv