Annons

Under strecket-bloggen

Ludvig Hertzberg

Ludvig Hertzberg

Inget ämne är som bekant främmande för Under strecket. Med goda insikter och en välskrivande penna går det att spinna gnistrande essäistiskt garn även av tillsynes obetydliga ting – att se världen i ett sandkorn, för att citera William Blake.

Som Ingemar Lundkvist inleder dagens understreckare: ”Enkla vardagliga ting och bruksföremål kan vara betydelsefulla länkar i händelsekedjor och sammanhang som normalt inte associeras med föremålet ifråga.”

Lundkvists understreckare handlar om knappens och knapphålets historia, och är ett fint exempel på just detta, att man kan få syn på intressanta och värdefulla kulturhistoriska sammanhang – även om man så bara har en knapp att utgå från. Knappologi i ordets bästa bemärkelse!

Knappologi är ju annars nog ett skällsord, lanserat av August Strindberg i den satiriska novellen ”De lycksaliges ö” (tryckt i ”Svenska öden och äfventyr”, 1907). Där talas om en knappsamlare, som skriver en avhandling om ”Nödvändigheten av Knapparnes Studium ur Vetenskaplig synpunkt”, som blir professor i Knappologi och utarbetar världens första fullständiga vetenskapliga system för indelning av alla världens knappar.

Meningslöst, världsfrånvänt och överdrivet pedantiskt, med andra ord. Som ofta användbar karikatyr av missriktad och alltför närsynt forskningsmöda har knappologin levt kvar i vårt språk.

Emellertid: studier av de små tingen har fått en välförtjänt återupprättelse sedan Strindbergs dagar. Så kallad ”mikrohistoria” har under de senare decennierna visat att små saker kan fungera som nyckelhål till stora skeenden, att historier om enskilda ting kan kasta nytt ljus över breda historiska sammanhang. (Alldeles på senare år har sådana mikrohistorier fått sällskap av en genre i växande: ”biografier” över icke-mänskliga varelser – Gud, Satan, cancern, hjärtat och staden Jerusalem har till exempel alla nyligen fått sina livshistorier nedtecknade.)

Ingemar Lundkvist har förresten skrivit ett flertal likartade mikrohistorier under strecket, bland annat om pennan, gatubelysningen, glasögonen, kaffet och oblaten. Klicka här för att läsa dem alla.

Och på tal om att se världen i ett sandkorn: håll utkik för en streckare senare i veckan som handlar om just det: sandens förvånansvärt rika historia!