Annons
X
Annons
X

Under strecket-bloggen

Ludvig Hertzberg

Ludvig Hertzberg

Att svenskarna hade stora framgångar på slagfältet men sedan tenderade att förlora de påföljande fredsförhandlingarna, fick friherren Johan Skytte (1577–1645) att inrätta en professur i ”vältalighet och politik”, så snart han år 1622 blev kansler för Uppsala universitet. Skytteanska professuren är sannolikt världens äldsta professur i statskunskap.

1994 instiftades av Skytteanska stiftelsen ett årligt pris till ”den forskare som enligt stiftelsens mening lämnat det viktigaste bidraget till den statsvetenskapliga forskningen”. Skytteanska priset är sannolikt världens mest prestigefyllda utmärkelse för statsvetare.

Varje år har pristagaren tillkännagivits genom en längre artikel i Svenska Dagbladet. 1995–2000 skedde det i avdelningen Samtider, därefter i form av understreckare. Presentationerna har gjorts av priskommitténs ordförande, professor skytteanus – fram till hans pensionering i fjol Leif Lewin, nu efterträdd av Li Bennich-Björkman.

I dagens streckare presenterar Bennich-Björkman mottagaren av årets Skytteanska pris (som hon inte utan fog benämner ”något av ett ’statsvetenskapens Nobelpris’”): den amerikanske statsvetaren Philippe C Schmitter, som vunnit berömmelse inte minst för sina studier av samspelet mellan staten och intresseorganisationerna i moderna demokratier.

Samtliga tidigare presentationer finns nu tillgängliga här på svd.se :

1995 – Robert Dahl”Eliternas tävlan om folket”

1996 – Juan Linz”Samhällen i övergångsåldern”

1997 – Arend Lijpjhart”Allas styrelse, inte majoritetens”

1998 – Alexander George”Hur man undviker krig”

1999 – Elinor Ostrom”Samarbete är inte gratis”

2000 – Fritz Scharpf”Federalism är inte lösningen”

2001 – Brian Barry”Brian Barry ser opartiskhet som politiskt ideal”

2002 – Sidney Verba”Rika barn rösta mest”

2003 – Hanna Pitkin”Vad representerar representanten?”

2004 – Jean Blondel”Blondel har gett statsvetenskap större tyngd”

2005 – Robert Keohane”Världen som en arena för samarbeten”

2006 – Robert Putnam”Det sociala kapitalet och dess sönderfall”

2007 – Theda Skocpol”Skocpol går till botten med staten”

2008 – Rein Taagepera”Ingenjör i tjänst för demokratin”

2009 – Philippe C Schmitt”Ett antikvariat i Rio de Janeiro hade svaret”