Annons

Under strecket-bloggen

Ludvig Hertzberg

Ludvig Hertzberg

Den gångna veckan har som bekant kantats av avslöjanden om direktörsbonusar och upprördhet kring den konjunkturfrämmande belöniningskulturen i näringslivets toppskikt. Många har frågat sig vilken plats moraliska värden alls kan tänkas ha i en kapitalistisk logik, och om girighet i någon mening rentav är en oundviklig om inte drivkraft så åtminstone beståndsdel av den fria marknaden.

”Tidigare självsäkra systemförsvarare har börjat tala om att ‘girighet’ har brett ut sig och att det finansiella systemet är i behov av mer omfattande regelverk, både självpåtagna och politiskt beslutade” – konstaterade Lars Ingelstam i en understreckare förra hösten, ”Marknaden har tagit över våra liv”:

”Ekonomiskt tänkande ger övertag åt marknaden som organiserande princip för människors inbördes förhållanden. Detta försvagar banden mellan människor och riktar deras tankar mot abtrakta ting som pengar och äganderätt snarare än mot människor och grannrelationer.”

I ”Nytänkandets förakt mot kollektivet” hette det i sin tur: ”Den förtärande passionen är inte normal girighet, den drivs snarare av en kombination av habegär och statusambitioner”.

I streckaren ”Goda dygder utvecklas i ett fritt samhälle” skrev Lars Magnusson om hur ekonomihistorikern Deirdre McCloskey å sin sida vänder på perspektivet genom att framhålla att det främst är i ”fria borgerliga samhällen” som goda dygder alls har kunnat utvecklas.

Att dygder och goda handlingar de facto inte saknar relevans i en marknadsekonomi, inte minst tack vare att de kan bidra till det kommersiella värdet, har också konstaterats i streckare som lyft fram vikten av förtroende, respekt, anseende och ekologisk medvetenhet för ett framgångsrikt varumärke.

Girighet är ju en av de sju dödssynderna, såsom de formulerades på 500-talet av påven Gregorius I. Om hur väl de sju kardinalsynderna onekligen har stått sig till våra dagar, samt om ett förslag på hur de eventuellt ändå skulle kunna ”uppdateras”, skrev Lars Hermansson i streckaren ”Västerlandets sju dödliga defekter”.