Annons

Under strecket-bloggen

Ludvig Hertzberg

Ludvig Hertzberg

En och annan streckare har det skrivits i Svenska Dagbladets historia.
Drygt 32 500, närmare bestämt. Bland skribenterna hittar man också en ansenlig mängd prominenta figurer – Nobelpristagare, framstående författare, blivande statsöverhuvuden, legendariska professorer; kort sagt såväl svenska som internationella storheter.

Med jämna mellanrum har jag för avsikt att på denna plats föra i ljuset sådana streckarskribenter med särskild strålkraft, och samtidigt webbpublicera ett urval av deras understreckare.

Vad vore väl lämpligare än att börja in medias res, mitt i 1900-talet, med en streckare som summerar seklets första hälft och blickar fram mot dess andra? Författaren i fråga var ingen mindre än Bertrand Russell (1872–1970), den brittiske filosofen, matematikern och samhällskritikern som bidrog till att grundlägga den analytiska filosofin och som författade det inflytelserika översiktsverket ”Västerlandets filosofi” (1946). Med mera; han var nog en av de mer gigantiska bland intellektuella giganter.

Russell belönades med Nobelpriset i litteratur år 1950, några månader efter den understreckare som kom att bli hans enda. I streckaren skriver han dels om de händelser inom världspolitiken och vetenskapen som vägt tyngst under 1900-talets första halvsekel, och dels om de geopolitiska orosmoln som visade sig strax efter andra världskriget.

Mycket framstår som profetiskt. Han förutser till exempel kalla krigets kapprustning och slutliga avdramatisering, liksom Kinas resning ur underkastelse under Ryssland.

Håll till godo: ”Återblick och profetia

Det framgår inte alltid huruvida de översatta skribenterna har skrivit artiklarna exklusivt för Under strecket, eller om det skett genom någon form av syndikering, det vill säga att man köpt in på annat håll publicerade artiklar för tryckning under strecket. Man kan ana att det senare var fallet i Russells fall, att artikeln ursprungligen publicerats precis vid årsskiftet i någon engelsk tidning, och sedan, den 16 januari 1950, återpublicerads i SvD.