Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Jag har i sommar lagt ut en serie kartor som illustrerar var i Stockholm respektive riksdagsparti har sina relativt sett starka och svaga fästen. Sådana kartor syftar till att visa just det relativa stödet i olika geografiska områden. De lämpar sig dock inte för jämförelser mellan partier. Detta då en viss röstandel kan motsvara ett väldigt bra resultat för ett litet parti, samtidigt som samma andel kan motsvara ett mycket dåligt resultat för ett stort parti.

Som en liten avslutande bonus på min serie av Stockholmskartor har jag därför tagit fram en karta som visar skillnaden i stöd för de två block som fanns i 2010 års riksdagval. Jag har helt enkelt räknat ut differensen i procentenheter mellan andelen som röstade på Alliansen (C+FP+KD+M) och andelen som röstade på något av de rödgröna partierna (S+V+MP).

I kartan har jag delat in valdistrikten i 7 kategorier. Mittenkategorin, som jag har definierat som ett jämnt valresultat, innebär en skillnad mellan blocken på +/- 20 procentenheter. Om vi antar att inga andra partier fick några röster motsvarar detta valdistrikt där ena blocket fick 60 procent av rösterna och det andra fick 40 procent, eller valdistrikt där valresultat är jämnare. Det är en förhållandevis frikostig definition av ett jämnt läge, men det gör att valdistrikt där övervikten åt endera hållet är stor framträder tydligt. Totalt sett var det 188 av Stockholms 503 valdistrikt som enligt denna definition hade ett jämnt valresultat i 2010 års riksdagsval.

De övriga kategorierna motsvarar en övervikt på 20-30, 30-40 och 40 eller mer procentenheter för något av blocken. En övervikt på 40 procentenheter för ett av blocken är en mycket stor övervikt. Ändå var det 139 valdistrikt där Alliansen hade en sådan övervikt och 43 där de rödgröna partierna hade det. I kartan nedan framgår hur Stockholms valdistrikt fördelar sig efter denna indelning (klicka på kartan för en större bild).

Den läsare som följt mina tidigare inlägg med kartor för respektive parti är nog inte förvånad över det starka stödet för Alliansen på Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen och Bromma. Eller det stora stödet för de rödgröna partierna i Tensta, Rinkeby, Rågsved, Kärrtorp och Bagarmossen. Och så vidare. Förhoppningsvis kan den här kartan i kombination med de tidigare kartorna ge en bra bild av hur Stockholm ser ut politiskt. För den som är intresserad har jag tidigare gjort en motsvarande karta för hela landet, vilken går att finna här.

Block_red

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv