Annons

Trädgårdsexperten

Agneta Ullenius

Agneta Ullenius

Fråga:

Jag har ett gammalt äppleträd, Cox Pomona. Det planterades för cirka 80 år sedan och bär nu frukt cirka vartannat år, men frukten går inte att lagra. Jag är noga när jag plockar ner äpplena och lägger dem mörkt och svalt, men så gott som alla äpplen ruttnar. Beror det på att trädet är för gammalt, eller är det något annat, till exempel någon sjukdom eller insekt?

/Bengt Carlsson

Svar:

Om äpplen som plockas försiktigt och förvaras mörkt och svalt, precis som du gör, ändå ruttnar kan det i princip bero på två saker, förklarar Lars-Olof Börjesson på Äppelriket i Kivik. Det är en sammanslutning av 94 fruktodlare runtom i Skåne (och en fruktodlare i Småland) som svarar för en stor del av alla svenska äpplen som vi köper i svenska mataffärer.

Äppelsorter som mognar tidigt brukar inte hålla för vinterförvaring. Men eftersom din sort, Cox Pomona, mognar i november är inte det förklaringen på dina problem.

Snarare är det nog tyvärr så att ditt gamla träd kan vara angripet av svampsjukdom som gör att frukten ruttnar. Små sår i trädet och frostskador brukar vara inkörsporten till fruktkräfta och andra svampsjukdomar, och värst är infektionsrisken under en blöt och kall höst/vinter. Speciellt illa är det också om trädet är planterat i kall och ogenomsläpplig lerjord.

Enda sättet att få bort sporerna är att använda kemiska bekämpningsmedel, men det artilleriet är inte aktuellt för privatpersoner. För oss gäller det i stället att förebygga och minimera riskerna för nya och fortsatta angrepp.

Därför ska du försöka ta bort så många löv som möjligt och alla gamla ruttna äpplen som sitter kvar i trädet. En kraftig lövblås kan hjälpa till att blåsa rent uppe i kronan. Men det räcker inte. Lika viktigt är det att ta bort infekterad frukt och löv på marken under trädet. Där kan annars massor av svampsporer övervintra. Någon gång när vädret medger kan du också spola av trädet med en högtrycksspruta, men inte så hårt att barken går sönder. Är du ambitiös kan du också borsta bark och grenar.

Ge inte upp ditt gamla äppelträd men försök att förnya det genom beskärning. Är du osäker på hur det går till så föreslår jag att du söker hjälp av en certifierad fruktträdsbeskärare. Du hittar en landsomfattande lista på Svensk Trädgårds hemsida.

 

 

 

Om bloggen

SvD har avslutat trädgårdsbloggen. Om du har en trådgårdsfråga kan du dock fortfarande hitta svar. Skriv in ditt problem i sökrutan på svd.se så kan du hitta lösningen genom de många frågor som publicerats genom åren.