Annons

Trädgårdsexperten

Agneta Ullenius

Agneta Ullenius

Fråga:

Vi har vi ett gråpäronträd som stått i ”trädskugga” och utvecklats mycket långsamt och inte givit någon frukt att tala om – ofta oerhört steniga. Men nu har trädet fått luft och jag har plockat av ett antal fullt ätliga (stenfria) och goda frukter. Nu börjar emellertid trädkronan spreta och grenarna tenderar att korsa varandra. Hur, och i så fall när, sjutton friserar man ett sådant träd? Eller mår det inte bra av att bli klippt alls?!

/Löfet i skärgården

Svar:

Jag förstår att ert gråpäronträd inte har satt mycket frukt eftersom det stod i skuggan av andra träd. Men glöm inte heller att det i allmänhet tar ganska många år innan ett nyplanterat päronträd börjar ge frukt. Jag fick vänta i fjorton år på ett päronträd, Göteborgs Diamant. För att lyckas med päronträd bör de också alltid planteras i ett varmt, soligt och vindskyddat läge.

Visst kan ni beskära trädet men vänta till vårvintern eller ännu hellre till nästa sommar, under de så kallade JAS-månaderna – juli, augusti och september. Och låt gärna ett proffs göra beskärningen. Det finns en lista över certifierade fruktträdsbeskärare runt om i landet på Svensk Trädgårds hemsida.

Nyplanterade päronträd brukar beskäras ungefär som äppelträd, det vill säga lite försiktigt på vårvintern under de första två–tre åren från planteringen, den tid då trädet formas. Gamla och risiga träd som man vill föryngra och stimulera nytillväxten på kan också beskäras tidigt på våren, innan de börjar växa. Men därefter är det bättre för trädet att bara göra en lättare beskärning på sommaren varje år för att ta bort grenar som korsar varandra inne i kronan och för att stimulera bildandet av ny fruktved. När ni skär bort sådana grenar ska ni alltid lägga snittet precis ovanför en gren som riktas utåt. Men undvik att kapa tjockare, äldre grenar.

Numera vet man att alla träd klarar kirurgiska ingrepp betydligt bättre under sensommar och tidig höst då de är som mest aktiva. JAS-metoden kallas det i odlingskretsar. Juli-september är den vegetationsperiod då trädens läkeförmåga att bilda ett skyddande skikt av sårved över beskärningsstället står på topp. (Äldre stenfruktsträd som plommon och körsbär bör vid behov beskäras efter skörden, nyare sorter kan beskäras även på vårvintern.)

 

 

 

 

Om bloggen

SvD har avslutat trädgårdsbloggen. Om du har en trådgårdsfråga kan du dock fortfarande hitta svar. Skriv in ditt problem i sökrutan på svd.se så kan du hitta lösningen genom de många frågor som publicerats genom åren.