Annons

Trädgårdsexperten

Agneta Ullenius

Agneta Ullenius

Fråga:

Vi har en mycket gammal trädgård på Selaön i Mälaren med många gamla äppelträd. De hade inte skötts innan vi köpte stället i mitten av 1990-talet så vi har stegvis återerövrat den gamla trädgården – roligt men också tidsödande. De senaste åren har det dykt upp kräftangrepp på en del äppelträd. Vi har försökt ta bort angripna grenar men det kommer hela tiden nya angrepp. Vi är oroliga för att det ska spridas även till andra träd och känner därför att vi kanske måste vara mer drastiska i våra åtgärder. Samtidigt vill vi behålla den gamla trädgårdens struktur. Går det att kapa det mesta av grenarna på ett angripet träd men låta den ofta ihåliga stammen bli kvar – som minnesmärke och som bohål för många fåglar t.ex.?

/Gunilla och Leif

Svar:

Ni kan ju göra ett försök med radikal beskärning men det är långt ifrån säkert att det hjälper. Vänta i så fall till en torr dag och ta bort alla grenar som har de karaktäristiska svarta knutorna, ett tecken på att trädet är angripet. Det ska bara vara friska grenar kvar på trädet när ni är färdiga med beskärningen. Om trädet har många sådana friska grenar kan det klara sig. Anlita en certifierad trädbeskärare om ni är osäkra, sök på Svensk Trädgårds hemsida:

Ofta beror angrepp av fruktträdskräfta på dåligt dränerad, kall och lerig jord. Det är svampsporer från en svampart som orsakar sjukdomen, och värst brukar infektionsrisken vara under en blöt och kall höst/vinter. Sår och frostskador brukar vara inkörsporten till fruktkräfta. Kanske behöver ni täckdika platsen innan ni börjar plantera nya, certifierade träd. Undvik då sorter som lättast blir angripna, som exempelvis Åkerö, Alice m fl.

PS. Smittade sekatörer och sågar är också bovar i dramat. Trädbeskärare som inte desinficerar sina redskap mellan varje uppdrag bidrar till spridningen av kräftsmitta.

Om bloggen

SvD har avslutat trädgårdsbloggen. Om du har en trådgårdsfråga kan du dock fortfarande hitta svar. Skriv in ditt problem i sökrutan på svd.se så kan du hitta lösningen genom de många frågor som publicerats genom åren.