Annons

Trädgårdsexperten

Agneta Ullenius

Agneta Ullenius

Fråga:
Vi har en äldre lantgårdsträdgård i Västmanland med en lind som vårdträd samt en lindberså. Lindarna börjar bli alltför höga och vi undrar nu när och hur man klipper ner dem bäst? Vi har också en gammal granhäck som är gles och ful. Vi funderar på att ersätta den med en annan häck, gärna snabbväxande. Har du några tips på hur man ska göra och vad man ska välja för häck.

/Emma

Svar:

Lindar beskärs på vårvintern, men lindbersåer måste klippas kontinuerligt för att hålla sig snygga. De passar egentligen inte särskilt bra som bersåväxter eller häck eftersom de växer lite för glest.

Lärk blir däremot jättebra som häck och är dessutom ett snabbväxande alternativ till den gamla granhäcken. Men om ni ska sätta den nya häcken på samma ställe som granhäcken måste ni först ta dit en grävskopa och ta bort rötterna. Granarna har ett kraftigt rotsystem som man knappast mäktar med på egen hand.

Om bloggen

SvD har avslutat trädgårdsbloggen. Om du har en trådgårdsfråga kan du dock fortfarande hitta svar. Skriv in ditt problem i sökrutan på svd.se så kan du hitta lösningen genom de många frågor som publicerats genom åren.