Annons

Trädgårdsexperten

Agneta Ullenius

Agneta Ullenius

Fråga:
Vad ligger egentligen bakom rekommendationen att beskära vissa växter i JAS-månaderna juli, augusti eller september? Bladen skymmer ju då så det är svårt att se vad man gör! Själv brukar jag beskära alla växter när löven fallit så man ser kronans struktur tydligt, man inte har så mycket annat att göra i trädgården, och växterna ännu inte har börjat växa, d.v.s. i intervallet november till februari. Helt klart funkar det fint. Skulle det alltså vara ännu bättre att beskära under JAS perioden? I så fall, på vilket sätt??/Christer

Svar:

Du har helt rätt och vinterbeskärning har alltid varit det vanliga i den kommersiella fruktodlingen, mycket beroende på att de anställda då inte har så många andra sysslor som pockar. Men JAS-beskärning, det vill säga sensommarbeskärning, är inget nytt påhitt även om man skulle kunna tro det. Redan i början av 1900-talet påtalades fördelarna i trädgårdslitteraturen, men traditionen var stark och det är först i vår tid som det har slagit igenom stort.
Fördelarna med JAS-beskärning är många. Sensommaren är den vegetationsperiod då trädens läkeförmåga att bilda ett skyddande skikt av sårved över beskärningsstället står på topp. I oktober börjar de gå in i vintervila och då bör all beskärning vara avklarad. Annars löper träden risk att få öppna sår som inte hinner läka. Under höstmånaderna är också luftfuktigheten större, vilket ökar risken för att få in svampsporer i trädet.
På sommaren ser man också lättare vilka grenar som är kraftigt angripna av bladlöss och bladloppor och kan klippa bort dem i tid. Då slipper man övervintrande ägg och samma problem nästa sommar.
Träd som beskärs hårt på vårvintern får lättare angrepp av fruktträdskräfta och andra sjukdomar som på sikt försvagar träden. På våren skjuter träden också skogar av vattenskott som gör dem ännu mer mottagliga för angrepp. Beskärning på sommaren håller däremot tillbaka trädens tillväxt.
Visst finns det praktiska nackdelar med sommarbeskärning. Det kan, precis som du påpekar, vara svårt att se var man ska beskära när grenarna dignar av frukt och bladverket skymmer. Men nog är det väl trevligare att syssla med trädbeskärning på sommaren när man slipper frysa fingrarna av sig?
Enda undantaget från JAS-regeln är nyplanterade fruktträd, främst äpplen och päron, som man vill bygga upp en kraftig krona på. Samt gamla risiga träd som man vill föryngra och stimulera tillväxten på. Där är det bättre att vänta med beskärningen till vårvintern, innan träden börjar växa. Vill man däremot hålla de unga träden riktigt små och kompakta är ändå sommarbeskärning att rekommendera.

Om bloggen

SvD har avslutat trädgårdsbloggen. Om du har en trådgårdsfråga kan du dock fortfarande hitta svar. Skriv in ditt problem i sökrutan på svd.se så kan du hitta lösningen genom de många frågor som publicerats genom åren.