Annons

Trädgårdsexperten

Agneta Ullenius

Agneta Ullenius

Fråga:
Vi
har i år kraftigt beskurit vår 4-åriga häggmispel eftersom den
var mycket gles nedtill. För att minska insynen till granntomten
satte vi upp en 13 meter lång spaljé strax bakom häcken. Vi
funderar nu på att sätta några olika klängväxter mot spaljén,
t ex bokharabinda, murgröna och vildvin eller kaprilfol. Eftersom
humle växer så snabbt så funderar vi även på denna växt. Finns
det risk att någon av de föreslagna klängväxterna ”tar över”
de övriga och ”dödar” dem eller minskar häggmispelns
växtkraft? Vi bor i Skåne och har sandjord.
/Gunnar Jacobsson

Svar:


länge klätterväxterna håller sig till spaljén är det ingen
fara, men jorden i planteringsgroparna bör förbättras genom att
blanda i både plantjord och kogödsel.

Här
är några fler tips på bra och stiliga klätterväxter:

Fembladig
akebia, trumpetranka, Clematis Riga E, indisk skogsklematis,
bergsklematis Clematis montana, vitalba klematis ’Paul Farges’
(också känd som Summer Snow), röd fjärilsranka, berggurka,
rostvin samt det vackra kanadensiska blåregnet ’Blue Moon’ som
även ska gå att odla längre upp (zon 4) än i Skåne.

Om bloggen

SvD har avslutat trädgårdsbloggen. Om du har en trådgårdsfråga kan du dock fortfarande hitta svar. Skriv in ditt problem i sökrutan på svd.se så kan du hitta lösningen genom de många frågor som publicerats genom åren.