Annons

Trädgårdsexperten

Agneta Ullenius

Agneta Ullenius

Fråga:

Hönsgödsel och kogödsel står
det om lite överallt. Hästgödsel däremot tycks inte vara så vanligt. Inte
heller Google ger något bra svar på frågan: ”Hur och till vad används
hästgödsel”?

/Björn Falkenström

Svar:

Det är ganska enkelt. Vi
börjar med begreppet stallgödsel. Dit räknas alla typer av exkrementer från
lantdjur, ofta utblandad med halm eller strö som djuren har stått på. Väl
brunnen, det vill säga ordentligt komposterad, förmultnad, hästgödsel kan
precis som kogödsel läggas ut i rabatterna tidigt på våren och myllas ner lätt
för att sedan föras vidare av maskarna.

Framför allt används
stallgödseln för att förbättra jordens struktur. Hästgödsel, i synnerhet
uppblandad med halm, gör jorden aningen luftigare och porösare än kogödsel och
används därför med fördel till styva lerjordar. Både häst- och kogödsel har ett
bra balanserat NPK-värde (kväve/fosfor/kalium) men innehåller förhållandevis
lite kväve, så man behöver komplettera med mer kvävehaltig gödsel längre fram
på säsongen. Hönsgödsel är kväverikare och används i första hand till
bladväxter som till exempel gräs, sallad och andra bladgrönsaker, funkior och
andra storbladiga perenner.

Om bloggen

SvD har avslutat trädgårdsbloggen. Om du har en trådgårdsfråga kan du dock fortfarande hitta svar. Skriv in ditt problem i sökrutan på svd.se så kan du hitta lösningen genom de många frågor som publicerats genom åren.