Annons

Trädgårdsexperten

Agneta Ullenius

Agneta Ullenius

Fråga:
I maj 2006 lät vi plantera en häck med häggmispel runt vår tomt på Österlen.
Häggmispeln har vuxit bra på höjden, men vi tycker att den är väldigt gles
nedtill. Visserligen har det i år kommit en hel del skott underifrån, men inte
i den utsträckning som vi hade hoppats. En del säger att vi borde ha klippt ned
den helt när den var ny och andra säger att vi borde göra det nu. Vad vi har
gjort i år är att vi kapat en del grenar i hopp om att nya skott skall växa ut.
Vad ska vi göra för att få häcken tätare nedtill? Påverkar gräset/ogräset
som växer mellan buskarna tillväxten? Ska detta rensas bort kanske, vi har
väldigt många meter häck så det kräver en stor arbetsinsats. Kan mycket gödsel
till våren hjälpa? Vi har sandjord, men vid planteringstillfället blandades
denna förstås med annan jord.
/Margareta Jacobsson

Svar:

Det finns två skolor:
Antingen klipper man ner plantorna till ca 15 cm ovan mark direkt vid
planteringstillfället. Eller så klipper man ner dem påföljande vårvinter när de
har etablerat sig ordentligt. De svarar då bättre på beskärningen.

Det ni nu kan göra är att
klippa ner dem i mars-april till ca 25 cm. Då blir det också lättare att
försöka rensa bort så mycket ogräs som möjligt med en hacka. Gödsla också med
kogödsel som ger lite humus till er sandjord. Den jord som ni
tillförde vid planteringen är det nog inte mycket kvar av idag.

Om bloggen

SvD har avslutat trädgårdsbloggen. Om du har en trådgårdsfråga kan du dock fortfarande hitta svar. Skriv in ditt problem i sökrutan på svd.se så kan du hitta lösningen genom de många frågor som publicerats genom åren.