Annons

Trädgårdsexperten

Agneta Ullenius

Agneta Ullenius

Fråga:
Min svartvinbärsbuske har slutat ge bär. För två år sedan blev blommorna på en gren slutna/knutna och gav inga bär. Förra året var hela busken sådan och gav inte ett enda bär. Kan den räddas? Om inte, är jorden under också förstörd och måste bytas?
/Okunnig bärälskare

Svar:
Den har blivit angripen av vinbärsgallkvalster, mikroskopiskt små djur som sitter i knopparna och får dem att svälla upp och bli runda. Bladen får också massor av vårtliknande bucklor som på röda vinbär även blir gul- och rödfärgade.I en enda knopp kan det finnas tusentals gallkvalster. Busken kan inte utveckla blad och blommor på ett normalt sätt, och dessutom sprider kvalstren ofta en virussjukdom som gör busken steril.

Det här är tyvärr obotligt. Kvalstren lever inuti grenar och knoppar och de går därför inte att komma åt med bekämpningsmedel. Det enda som hjälper är att gräva upp den angripna busken och kasta den eller bränna den, råder växtskyddsspecialisten Maj-Lis Pettersson. Men smittan finns inte i jorden, och om du gör detta på hösten kan du plantera nya buskar på samma ställe redan året efter. Du behöver alltså inte ta bort jorden, men jordförbättra med kompost/stallgödsel/barkmull/torvmull i samband med planteringen.

Om bloggen

SvD har avslutat trädgårdsbloggen. Om du har en trådgårdsfråga kan du dock fortfarande hitta svar. Skriv in ditt problem i sökrutan på svd.se så kan du hitta lösningen genom de många frågor som publicerats genom åren.