Annons

Trädgårdsexperten

Agneta Ullenius

Agneta Ullenius

Fråga:
Vi har en för stor ek på vår villatomt. Den är pampig och en prydnad men den är snart för stor, eller min fru tycker att den är för stor men jag anser att eken är lagom. Men hur som helst så växer den ganska mycket. Den är planterad 1976 och nu undrar jag om det är försvarligt att klippa/beskära den och i så fall hur mycket tål den att beskäras.
/Jan S. Varberg

Svar:

Ekar tål beskärning bättre än många andra stora träd. De har bättre förutsättning eftersom de har fler tillväxtpunkter hela vägen in på grenarna, inte bara längst ut som exempelvis lönnar.

Börja med att fråga er: Varför är eken för stor? Om det är så att den skuggar för mycket kan man göra en kronreduktion. Då kortar man in hela trädet med 1-2 meter, ett ingrepp som görs bäst av en erfaren trädvårdare. En kronreduktion är det svåraste man kan göra som arborist, säger Daniel Daggfeldt, vd på Trädmästarna. Kapar man lite godtyckligt blir det ingen bra beskärning, trädet kan få rötskador etc.

Men gör man en kronreduktion ska man också vara medveten om att eken kommer att svara med att skjuta nya skott. Det betyder att den här beskärningen kommer att behövas göras igen kanske vart sjätte år. Håller man inte efter trädet kommer denna kvastbildning att göra trädet ännu frodigare och tätare – och ni får ännu mörkare på tomten.

Många lever kvar i tron att ekar skulle vara fridlysta träd som inte får fällas. Alltsedan Gustav Vasas tid var ju alla ekar i Sverige kronans egendom och fick inte huggas ned av markägarna. Först på 1930-talet beslutade riksdagen att avskaffa kronans rätt till ekarna. Numera är det bara vissa exemplar som är skyddade som naturminnen. Däremot är avarönn och norskoxel fridlysta träd i hela Sverige och idegran är fridlyst i vissa län, bland dem Södermanlands, Uppsala och Örebro.

Om bloggen

SvD har avslutat trädgårdsbloggen. Om du har en trådgårdsfråga kan du dock fortfarande hitta svar. Skriv in ditt problem i sökrutan på svd.se så kan du hitta lösningen genom de många frågor som publicerats genom åren.