Annons

Trädgårdsexperten

Agneta Ullenius

Agneta Ullenius

Fråga:
Vi har ett hus på Österlen och grannen har en stor gammal bokhäck som har blivit helt ”nerlusad” av vita flygare. De har helt invaderat häcken och mer eller mindre alla blad är glansiga och det har droppat mycket ner på våra plattor. Det vore en katastrof om häcken drabbades av följdsjukdomar och att den på sikt inte kunde överleva. Grannen älskar sin häck och vi uppskattar den likaledes. Det är vi som klipper den och mängden med vita moln som flyger upp går inte att beskriva. Vad gör vi? Går en invasion av vita flygare av denna storleken ens att bekämpa?
/Anneli Noren Asker

Svar:

Det verkar som om bokhäcken har drabbats av mjöllöss. Det kan se ut som små kritvita djur som snabbt flyger upp vid beröring innan de söker sig tillbaka till bladens undersida igen. Förr kallades de också vita flygare. Rhododendron angrips ofta och de är mycket svårbekämpade. Den största skadan orsakas av mjöllössens sockerhaltiga avföring, som brukar kallas honungsdagg. I denna sörja trivs sotdaggssvampar och det hela ser direkt oaptitligt ut, även om det inte är livsfarligt för växterna.

Det mest effektiva motmedlet är biologisk bekämpning, det vill säga: man sätter in levande organismer som tar kål på skadegörarna. Mot just mjöllöss hjälper en minimal parasitstekel som inte syns med blotta ögat, skriver hortonomen och växtskyddsexperten Maj-Lis Pettersson i sin bok Skydda din trädgård. Den söker upp mjöllusens larver och lägger i sin tur ägg i dem. Men den här typen av bekämpning är vanligast bland proffsodlare med stora växthus. Läs mer om biologisk bekämpning på www.nyttodjur.se.

Det finns också olika växtvårdsmedel som har effekt mot mjöllöss, t ex Aldecid, Florina, såplösning (5%) samt insektssåpor av olika slag och pyretrumpreparat. Men det är kanske övermäktigt för er med den stora bokhäcken, eftersom det är viktigt att bladens undersidor kommer i kontakt med medlet.

Om bloggen

SvD har avslutat trädgårdsbloggen. Om du har en trådgårdsfråga kan du dock fortfarande hitta svar. Skriv in ditt problem i sökrutan på svd.se så kan du hitta lösningen genom de många frågor som publicerats genom åren.