Annons

Trädgårdsexperten

Agneta Ullenius

Agneta Ullenius

Fråga:
Jag har en buskros (äppelros) som jag klippt ned. Nu skulle jag, bara för att prova, vilja ympa in en klängros på stammarna. Är detta möjligt och i så fall vilken typ av ympning är lämpligast?
/Tord Olsson

Svar:
Visst kan du försöka göra det. Lämpligaste sättet att förädla en ros är genom okulering och det ska göras på sensommaren. I stort sett alla rosor man köper i trädgårdsbutikerna är okulerade. Ympningsmetoden används däremot nästan uteslutande för snittrosor av professionella odlare.

I korta drag handlar det om att ett vilande skott, ett så kallat öga, opereras in på rothalsen av en annan ros, en mer härdig grundstam. Detta öga utveckas så småningom till en färdig rosplanta som brukar kallas ”ädelsort” eftersom den har ”förädlats” på grundstammen.

Det ställe där ögat har transplanterats in kallas förädlingsställe eller okuleringsställe. Det har nästan alla hört talas om, eftersom det är rosens svagaste punkt som måste skyddas från vinterkyla. Det är därför man alltid får rådet att gräva så djupt att rosen planteras med förädlingsstället rejält under markytan.

Själva okuleringen för tankarna till en operation. Så här beskriver, mycket förenklat, rosexperten Lars-Åke Gustafsson det hela i boken Rosor för nordiska trädgårdar – rosval, användning, skötsel:

Först ska rothalsen torkas av från jord. Därefter gör man två snitt genom barken så att de bildar ett T. Sedan öppnar man försiktigt flikarna med en kniv så att barken släpper från den vita veden utan att brytas sönder. I detta T-snitt ska en okuleringskvist skjutas in, med ögat pekande uppåt. Därefter skyddar man ögat med en liten gummiplatta eller bast som lindas hårt runt stammen.

Efter 3-4 veckor växer ögat ihop med grundstammen och bildar nästa år det första skottet på den nya, förädlade rosen.

Skaffa gärna Gustafssons rosböcker om du är seriöst intresserad av ämnet. Detta praktverk har kommit ut i en ny, reviderad upplaga i år. Men den nämnda delen om rosornas skötsel är oförändrad. Förlaget är Natur och Kultur.

Om bloggen

SvD har avslutat trädgårdsbloggen. Om du har en trådgårdsfråga kan du dock fortfarande hitta svar. Skriv in ditt problem i sökrutan på svd.se så kan du hitta lösningen genom de många frågor som publicerats genom åren.