Annons

Om SvD.se

Fredric Karén

Fredric Karén

VAL 2010. Hur kan jag som Centerpartist bli Moderat? Varför är det så
svårt att bli Piratpartist? Eller: jag klickade i att jag sympatiserar med
påståendet att invandringen berikar vårt samhälle, ändå fick jag en ganska hög
procentandel SD i min profil.

SvD:s Valkompass som publicerades i går här på SvD.se har
väckt en del frågor bland läsarna. I en artikel här svarar Tommy Möller,
en av tre statsvetare som ligger bakom kompassen på några av frågorna.

Men först: en Valkompass kan aldrig med 100 procents säkert
pricka in vilket parti du ligger närmast. Den kan ge en fingervisning om dina
åsikter ligger närmare ett visst partis partiprogram än något annat partis.

Statsvetarna Christer Isaksson, Tommy Möller och Stig-Björn
Ljunggren har gått igenom samtliga partiprogram och viktat vilka sakfrågor som
har högst prioritet hos respektive parti.

Det betyder att om till exempel Sverigedemokraterna intagit
en typisk ”borgerlig” hållning i en rad frågor får de läsare som ligger nära
Alliansen också en viss procent SD i sin profil, trots att de – tvärtemot SD –
anser att invandring berikar Sverige.

På samma sätt fungerar det om du ligger närmast
Vänsterpartiet: då ligger Moderaterna och Folkpartiet längst ifrån dina
sympatier, medan SD hamnar någonstans mitt emellan.

Inget politiskt parti är som bekant 100 procent homogent.
Åsikterna glider litet mellan den traditionella höger- vänsterskalan. S kan
hålla med FP i vissa frågor, M med MP och så vidare.

Vad som också är viktigt påpeka är att Valkompassen är under
ständig utveckling. Den version vi publicerade igår bygger på det vi vet om
partierna just nu. I takt med att de olika valplattformarna blir offentliga
blir också kompassen mer exakt när det gäller att pricka in vilket parti just
du ligger närmast.

Saknar partiet i dag en tydlig, offentlig, åsikt i en viss
fråga viktas denna fråga så klart lägre i kompassen. Tar partiet däremot tydlig
ställning, eller lägger ett förslag i den här frågan om en månad, viktas den
högre.

Vi har fått många mail från Piratpartister och
Centerpartister, där båda lägren hävdar att det verkar omöjligt att pricka in
just deras partier i kompassen. Vi tittar nu specifikt på dessa två partier för
att utröna om något i den viktningen blivit fel. Generellt kan man dock säga
att flera av allianspartierna ligger väldigt nära varandra och då kan det vara
små nyanser som avgör om procentsatsen väger över till C eller till KD:s fördel,
exempelvis.

Andra läsare har hört av sig med synpunkter på de 26
frågorna. Några saknar frågor om bostadspolitik, andra efterlyser rättsfrågor.
Det är såklart omöjligt att täcka in alla önskemål i en sådan här valkompass.
Statsvetarna har valt de frågor som varit tydligt prioriterade på den politiska
agendan det senaste året samt frågor som de vet kommer att diskuteras mycket
under den här valrörelsen.

Under nästa vecka uppdateras Valkompassen med de senaste
parametrarna, då har vi bland annat vägt in de båda blockens budgetförslag,
samt beslut fattade vi de kongresser som nyligen hållits.

Fredric Karén om SvD.se

Här bloggar Fredric Karén, chef för SvD.se sedan januari 2009, om innehåll och utveckling på sajten. Kommentera direkt eller mejla dina synpunkter och frågor.