Himlen, han är blå, och klockan, hon är två

Som jag bloggade om i tisdags har modern standardsvenska två grammatiska genus: neutrum och utrum. För den som vill slippa latinet går det också bra att prata om t-ord (ett öra, örat) och n-ord (en tand, tanden). Jag tog också upp animathet – att vi i vårt pronomensystem skiljer på saker och personer. Även om både bollen och pojken är n-ord, säger vi den om bollen och han om pojken. Och vi säger hon om både kvinnor och fruntimmer, trots att det heter en kvinna men ett fruntimmer.

Men han och hon har inte alltid signalerat animathet. I fornsvenskan sa man han om elden och hon om skulden, trots att både eld och skuld är ting och inte personer. Då hade vi nämligen ett system med tre genus: maskulinum, femininum och neutrum. Det såg alltså ut som det gör i dagens tyska, där man har tre pronomen – er, sie och es – som markerar grammatiskt genus men inte animathet. Er betyder visserligen ’han’, och sie ’hon’, men det kan lika gärna betyda ’den’ eller ’det’, eftersom det också används om ting.

Maskulinum: der Himmel (himlen). Er ist blau (den är blå).
Femininum: die Glocke (klockan). Sie ist alt (den är gammal).
Neutrum: das Haus (huset). Es ist groß (det är stort).

Svenskan och tyskan tillhör samma germanska språkfamilj, och därför har gamla ord ofta samma genus på de båda språken. I äldre tiders svenska skulle man alltså också sagt ”han är blå” om himlen, eftersom himmel är en gammal maskulin. På samma sätt var klocka femininum, och just klocka är väl det enda feminina substantivet som vi i riksspråket fortfarande kan använda hon om:

– Vad är klockan?
– Hon är två.

En bloggkommentator menade att fartyg betraktas som femininum och att man använder hon om dem. Men eftersom båt (eller bater) är en gammal maskulinum och både skepp och fartyg är neutrer, beror i så fall denna användning på en semantisk uppfattning, och det är alltså knappast rester av ett äldre genussystem. Däremot är det helt riktigt som kommentatorerna lenngo och ErnstBlofeld skriver att sol ursprungligen är femininum, vilket syns i vissa dialekter: ”sola, ho skiner”. För även om tregenussystemet sen länge är borta ur riksspråket, lever det sporadiskt kvar i våra bygdemål. Det syns också i litteraturen, till exempel i Torgny Lindgrens romaner. I Ormens väg på hälleberget säger den västerbottniska huvudkaraktären Hadar att man ska mata elden som om han vore ett dilamm.

Vill man se vilket genus ett ord haft tidigare kan man slå i SAOB. Där måste man dock kunna tyda lite kryptiska förkortningar, men ”r. l. f.” ska utläsas som ’realgenus eller femininum’, vilket betyder att det har varit både ett den-ord och ett hon-ord. För vissa ord, som släktskap, står det ”r. l. m. l. f., äv. n.”, vilket betyder att det finns belägg för att ordet haft alla fyra genus: den, han, hon och det. Ords genus kan med andra ord vackla genom historien. Säger du helst en eller ett släktskap?

Visa kommentarer (160 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • http://profiles.google.com/andreasj Andreas Johansson

  Ett släktskap. Men en bekantskap. 

 • Anonym

  En liten jämförelse…
  Säger man ”la France” menar man landet Frankrike, men säger man ”le France” syftar man på fartyget France (båtar är maskulina i franskan).

 • Anonym

  Enär vi hade tre genus tidigare även i svenskan (som i tyskan, med maskulinum, femininum och neutrum) och två har försvunnit men vi ändå har två kvar undrar jag när utrumgenuset (n-orden) dök upp i svenskan. Och varifrån kom det? 

  • Anonym

   Maskulinum och femininum försvann egentligen inte, de ”slogs ihop” till utrum.

 • http://twitter.com/Anders_GM Anders GM Dahlberg

  Hörde någon på radion idag säga att något fått ”en uppsving”. Att sving är n-ord för en golfare är väl klart men annars heter det väl ”ett uppsving”?

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100000285488778 Pether Pettersson

    ”och just klocka är väl det enda feminina substantivet som vi i riksspråket fortfarande kan använda hon om”

  Bullshit. Detta visar på vanlig feministisk tankegångar, helt enkelt blunda för sådant som talar emot. Människan – hon, jorden – hon, osv osv. Ignoranta feminister.

 • wordord

  Av vänner i Österbotten har jag lärt mig att det finns tre genus, t.ex. såhär: ”han de biilin” (den där bilen), ”hon de klockon” (den där klockan) och ”he de hyyse” (det där huset). Men genussystemet varierar från dialekt till dialekt, det som t.ex. är maskulinum i en dialekt kan vara femininum i en annan. Utom i Karlebydialekten (”grundsprååtsi”), där det bara finns ett genus, ”ein”.

  • Fredrik Östman

   Det är ganska lätt för ord att byta genus. Därför stämmer det inte särskilt bra att ord har motsvarande genus på svenska som på tyska. Det förklarar säkert också att olika dialekter har olika genus för samma ord.

   En gång sade man ”en fotografi” precis som vi ännu säger ”en litografi”.

   • Anonym

    Det är ingen generell regel att ord skulle ha samma genus på tyska som på svenska men när det gäller gamla ord stämmer det oftast även om det finns undantag. Till exempel skiljer sig genus för ”stjärna” (femininum på svenska men maskulinum på tyska) trots att tyskans ”stern” har samma etymologi som ”stjärna”. Det är ändå ingen dålig tumregel att genus ofta stämmer överens för ”gamla” ord som har utvecklats från ett gemensamt ursprungsord. Regeln fungerar (oftast) för ord som ”hus”, ”sol” och ”hand” men inte för ord som ”teater” eller ”radio”. Mellan olika svenska dialekter stämmer genus i stort sett rätt väl. Jag själv talar inget gutamål men noterar att de exempel som signaturen fyrgur ger ovan stämmer väl med mönstret för det mål jag själv är bekant med. Genus på ord kan helt klart ändras över tiden men brukar inte flaxa hit och dit, åtminstone inte för sådana ord som används ofta.

    • Anonym

     Men sol är femininum här och maskulinum på latin och dess ättlingar, ‘sola’ versus ‘le soleil’. Hur kommer det sig tro?

     • Anonym

      Det enklaste svaret är att det gått mycket lång tid sedan de germanska språkens föregångare skilde sig från det som senare utvecklades till latinska språk. Under perioder på flera tusen år kan mycket hända med ett språk. Avståndet i tiden mellan nordiska språk och tyska är helt enkelt mycket mindre.

     • Anonym

      Jo, så är det säkert. Men kan det ha religiösa orsaker? – När bytte vi den manlige solguden mot moder sol? Och med månen är det tvärs om: våran är maskulin medan latinets luna är feminin – mångudinnan i medelhavskulturerna, 

     • Anonym

      Det där med genus kan bara hänga med om det verkligen handlar om samma ord. Jag har mycket svårt att tro att latinets ”luna” skulle vara släkt med svenskans ”måne”. Om du tänker på ”klockan” och ”uret” så syftar ju båda orden på exakt samma sak men är inte alls släkt med varandra och har olika genus. Noga räknat är jag inte heller 100 % säker på att svenskans ”sol” har exakt samma bakgrund som tyskans ”sonne” även om det framstår som mycket rimligt att tro att så är fallet. När redan etablerade ord byter genus kan det nog ha många orsaker. Nu är ju inte jag någon lingvist men jag kan tänka mig att olika avledningar av ord eller sammansättningar med andra ord kan leda till genusbyte.

 • Anonym

  Utan att direkt veta kan jag tänka mig att ord som slutar på -skap är låneord från tyskan som kommit in under medeltiden. För låneord finns oftast inget självklart genus som ger sig på en gång. Då kan ord som som släktskap, räkenskap, bekantskap, herrskap och broderskap få olika genus fastän de alla har samma ändelse. Till exempel ordet ”herrskap” låter definitivt inte som ett ursprungligen nordiskt ord utan borde vara tyskt.

 • Anonym

  Det där med att fartyg ofta omnämns som feminina måste i svenskan vara av ganska sent datum och jag föreställer mig att det kommit från engelskan. Det har inget med det äldre genusssystemet i svenskan att göra. Lloyds skeppregister lär för övrigt sedan 2002 ha slopat traditionen att omnämna fartyg som ”she” och gått över till att använda ”it”.

  Beträffande ord som i nutida rikssvenska behandlas som feminina kan jag inte på rak arm komma på fler än klockan, människan och kyrkan. Jorden är naturligtvis feminin som Pether Pettersson skriver men jag kan inte påminna mig att jag sett något exempel på det i nutida rikssvenska.

 • Anonym

  I gutamålet finns ju speciella ändelser för feminina ord i bestämd form: -i eller -u.  T.ex. soli (solen), möri (myren), koi (kon), gatu (gatan), körku (kyrkan), lädu (ladan).  Maskulina ord slutar på -n, t.ex. häst’n, gard’n.  Tyvärr är det väl inte längre så många som kan tala gutamål och som har känslan för vilka ord som har maskulint och feminint genus.

 • Anonym

  Med en tregenusdialekt som modersmål så vänder det sig i magen när man ser saker i tidningen som ”Den store stjärnan” om en idrottsman.

 • Anonym

  Hej Ylva.  Du skriver om ”den västerbottniska huvudkaraktären [i Ormens väg på hälleberget]”.  Jag och många andra av dina läsare tycker att ”karaktär” i meningen ”romanfigur” är en anglicism som stör läsupplevelsen. I ”modern standardsvenska” har ordet karaktär hittills betytt antingen ”beskaffenhet” eller ”viljestyrka”, möjligen också ”särpräglad personlighet”.  Att millioner svensktalande har den kunskapen om ordet karaktär betyder inte att de ägnar sig åt felfinneri eller är språkfascister, eller ”slösar bort sin tid på jorden med att irritera sig”, som du avrått från.  Denna kunskap har vi inhämtat genom att tala och läsa svenska.  Det står envar fritt att ge ordet karaktär en ny betydelse (Tage Danielsson hade rätt att vi skulle kunna säga ”Tage Erlander är en lattjo stare” om vi blott komme överens om att ”lattjo” hädanefter betyder ”socialdemokratisk” och ”stare” betyder ”partiledare”, och någon måste ju börja).  Men då väljer man att ignorera att halva befolkningen tycker att ”romanens huvudkaraktär” låter ungefär lika fel som ”den lattjo staren Stefan Löfven”.  Vänliga hälsningar Jan Götesson

 • Pingback: ”Utrum låter som nåt man möblerar” | Språkbloggen | SvD

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=649689510 Fredrik Berglund

  Jobbigt för SAS när de måste försöka konkurrera med såna skattesmitare utan moral.

  • Anonym

   Och varför tror du att det finns skattesmitare? Kan det bero på att man anser att uttaget är alldeles för stort i relation till det man får tillbaka i form av service, kanske?

   • niklas Lidbom

    I det här fallet är det väl uppenbart att det inte är skattesatsen som är problemet, utan att Norwegian kan betala ut löner under marknadspriset eftersom deras anställda inte betalar någon skatt. På så sätt så kan man betala ut mindre i lön, men ändå ge den anställde mer i disponibel inkomst, och därigenom så behåller man en hög kompetens inom företaget eftersom man fortfarande är eftertraktad som arbetsgivare. Först och främst förlorar norrmännen skatteintäkter, men ett kanske större problem är att man snedvrider konkurrensen på världsmarknaden då man tillåts handla efter andra regler än t.ex. svenska (skattebetalande) flygbolag. 

    • Anonym

     Det är väl ändå den anställde som skall betala skatt? Du har nog snurrat till det.

   • Anonym

    Till skillnad mot i Baltikum där korruptionen är noll och där samhällskontraktet är så suveränt?

    • Anonym

     Tja, jag jublar inte över den svenska (eller norska) samhällskontraktet, direkt. Vi vet t.ex. att över 40 miljarder slösas bort i Sverige av våra skattemedel i form av onödiga myndigheter och svinn. Vi räknar då inte med SD’s favoritobjekt. Den summan är 4500:- per person och år, räknat på samtliga invånare, barn vuxen eller pensionär. Vi betalar skatt som vi inte får tillbaka genom samhällsnyttan. Tror inte att vi skulle få bättre sjukvård eller omsorg ens om vi skänkte hela lönen i skatt. Problemet är att dessa offentliga inrättningar inte behöver vända på slantarna för att få det att gå runt, de behöver bara klaga och be om mer pengar. Tror faktiskt att dessa piloter får betydligt bättre vård i Jersey än i Sverige/Norge…

    • Anonym

     Att svinpälsarna moderatorerna tog bort mitt inlägg innebär inte att det är mindre sant det jag skrev om att det slösas 40 miljarder årligen på ineffektiva myndigheter och svinn. Jag jublar alltså inte över att svenska skatter går inte till det dessa är ämnade till utan till politikers vansinnessatsningar på hyllningsstatyer och annat kommunistdravel.

   • Anonym

    Du tror väl inte att företagens skatteplanering handlar om ideologi?; att de inte tycker att skattepengarna används rätt av staterna?

    Nej, Det handlar om att företagsledningarna vill få ut så extrema vinster som möjligt på kort sikt  – detta för att få ut så mycket bonus som möjligt innan de kickas ut med fallskärm.

    Det betyder att man skiter i långsiktighet och man skiter också i vad de anställda får betala i skatt. Och man skiter i att de anställda därmed förlorar sin grundtrygghet sakta men säkert.

    Låga skatter för de anställda betyder att företagens totala utgift för de anställda blir lägre = man får mer vinst = mer bonus för ledningen!

  • Anonym

   Frågan är helt egal. Gör Norwegian något olagligt eller begår något regelbrott så lämna in en anmälan. I annat fall är det ett bolag som drivs affärsmässigt.
   Det är som att det inte har gått upp för många att flygmarknaden har blivit en lågprismarknad. SAS flygverksamhet har gått med förlust varje år de senaste tio åren (enligt SVT Rapport 12/11). Det är ett sluttande plan där företag som SAS alltid kommer att vara på efterkälken. Det handlar inte heller bara om Norwegian utan om en global utveckling där inte minst gulfstaterna börjar spela en allt större roll. Där betalar man inte någon skatt alls och regimerna har valt att satsa stort på flygbranschen eftersom de som oljeproducenter indirekt kan gå in med stora bränslesubventioner och på så sätt konkurrera ut främst västerländska bolag. Har man inte ambitionen att slåss på den här typen av marknad så ska man inte vara i flygbranschen.

 • Anonym

  Norwegians ägare kommer från shipping-branschen. De vet hur man kapar onödiga kostnader. Patetiskt att läsa de bittra kommentarerna från det flygande Samhall – SAS.

 • Bo Grahn

  Det låter som ett krångligt upplägg. Om det också betyder att man måste ordna sin egen sjukförsäkring etc så blir den utbetalda lönen som kan se stor ut på pappret betydligt mindre i praktiken.

  Nej, Norwegian är en lusekoftacasanova med Ryanairkalsonger under.

 • Anonym

  Vi kan ju lägga till också att dom har skrivit sina nya Dreamliner flygplan i Thailand och anställer Thailändska flygvärdinnor genom bemanningsföretag där. Deras löner har jag ingen aning om var en betalas.

  • Anonym

   Jaha. Menar du att thailändska flygvärdinnor är genetiskt sämre än nordiska flygvärdinnor? Eller vad menar du?Thailands-baserade flygvärdinnor gör ett lika bra jobb och kapar kostnaderna. Det viktiga för våra länder är att vi har flygförbindelser med de större städerna i Asien. Det skulle inte förvåna mig om det norska Norwegian lyckas med något som det ”nordiska” SAS ständigt misslyckas med – direktförbindelser mellan Stockholm och större städer i Asien.

   • Anonym

    Öh vad pratar du om? Det gör nog ett precis lika bra jobb som nordiska flygvärdinnor.
    Problemet är ju att dom inte får samma löner och vilkor som dom nordiska. Man bara utnyttjar dom lägre lönerna i Thailand vilket jag finner rätt omoraliskt. (ja jag är fullständigt medveten om att det sker i väldigt många branscher). Utöver det har det visat sig att deras flygningar till BKK och NYC faktiskt är snäppet dyrare än både SAS och Finnair.
    Anställ gärna Thailändska flygvärdinnor men ge dom samma löner och villkor som dom nordiska isf.

    • Anonym

      Fast lönen spenderas ju i Thailand, så det räcker gott och väl för ett leva på i Thailand (above average)…

   • Anonym

    Finnarir har redan haft direkta förbindelser från norden till Asien i en herrans massa år. Så det är lite kört på den fronten för SAS sedan länge. 

  • http://www.facebook.com/people/Magnus-Ström/100000073813774 Magnus Ström

   Snygga värdinnor alltså?

 • Anonym

  Om staten (Norska men även Svenska) är mån om skattepengar, arbetsvillkor mm. så finns ju goda möjligheter att t.ex. ställa krav på de utländska bolagen, krav som då skulle gynna exempelvis SAS (som ju staterna äger, ännu en vinst). Den som gör en avancerad skatteplanering på det här sättet ska ju kunna bombarderas med rättsprocesser som blir dyrare än de pengar man kan tjäna på att flagga ut personal och flygplan till skatteparadis. Likaså ska ju inte staten sitta på händerna när vissa bolag inte följer ARN. 

  Nästa steg är ju att fackförbunden i Skandinavien gör skäl för namnet och ser till att rikta insatser mot de bolag som inte sköter sina kort rätt. Blockader, sympatistrejker och andra åtgärder riktade mot Ryanair och Norwegian kan ytterligare höja deras kostnader till en punkt som gör att de lika gärna kan ha ”vanliga” anställda. SAS personal kanske börjar se att det inte riktigt lönar sig att bråka om sina egna löner, så länge andras är dumpade. Bättre då att SAS anställda bråkar om Norwegians löner, det drar upp deras egna på sikt.

  • Anonym

    Ditt förslag prövades av det verklighetsfrånvända Sjöfolksförbundet under Anders Lindström som höll den dåvarande socialdemokratiska regeringen vid pungkulorna. Det första som händer med ditt förslag är att de nordiska flygbolagen går i konkurs alternativt flyttar hela verksamheten till andra länder.Om de verklighetsfrånvända facken sedan blockerar utländska flygbolag som inte har nordiska lönelägen så kommer även dessa flygbolag att landa någon annanstans.Kvar i Sverige blir matartrafik till flygplatserna nere i Europa. Sverige tappar i konkurrenskraft till andra länder i Europa. Men de som har kvar sina jobb i det lilla matarbolaget kommer säkert vara nöjda.

 • Anonym

  Vad har SAS personal för lön före och efter det nya avtalet? Det skrivs och pratar mycket men man får veta lite.

 • Anonym

  Tror SAS kommer konka förr eller senare. Att man kapar kostnader garanterar inte att man kan gå med vinst. De kan inte konkurrera med lågbudgetbolagen, de kan inte heller konkurrera med långdistans, tex till Thailand, för där finns redan Thai Airways, Qatar Airways, Finnish A. etc…

  • Bengt Cyniker

   Många helstatliga bolag kommer alltså att överleva med hjälp av miljoner inpumpade av regeringar…. jaja, kommunismen vinner alltså marknaden  till slut?

   • Anonym

    Svenska varvs- och TEKOindustrin försökte bidragspartiet hålla under armarna och det gick ju bra…

 • Anonym

  Dags för Skatteverket att göra en insats låter det som….

 • Anonym

  De finns ingen anledning för piloten att betala skatt i Norge om han vistas en stor del av året utomlands enligt norska lagar. Han betalar naturligtvis skatt i det land han bor. Det är inte förbjudet att bli avlönad från Estland eller vilket annat land som helst. Det är inte förbjudet att ha konto på Jersey. Idag kan t.ex. svensk skattemyndighet få full insyn på bankkonton på Jersey om de begär detta och svenska och norska skattemyndigheter har informationsutbyte. 

  • Anonym

   Det är ofta så att arbetsslingorna för piloter och kabin börjar och slutar i Sverige/Norge/Finland.  Det kan verka lite konstigt om hemmabas är Malaga/Estland…

   Normalt är snarare att besättningen checkar in på sin bas för att sedan utföra flygningar ut från den.  Att börja sin tjänstgöring på annan bas än hemmabas känns lite hål i huvudet, eftersom då börjar besättningsmedlemmen med en passiv överföring.  Det är icke produktiv arbetstid, men belastar tjänstgöringen enligt subpart Q.  Inte skippar väl NAS det?

   • Anonym

    Detta påverkar inte skatten för piloter och kabin. Om den anställde vistas mer än sex månader utanför t.ex. Sverige betalar personen inte skatt i Sverige. Liknande bestämmelser finns i Norge. 

 • Anonym

  SAS företagsledningars pensionsavtal påverkades ej av det just avtalade besparingsprogrammet.  De i ledningarna kan t.ex. flytta till Frankrike och lyfta sin pension skattefritt där enligt dubbelbeskattningsavtalet med Sverige. Vilka andra förmåner har de genom åren fått skattefritt utbetalt i SAS olika bolag utomlands?

 • GGG

  Vi har haft diskussioner om skatteflykt och avancerad skatteplanering i flera årtionden. Inom EU har diskussionen förevarit under närmare 20 år. Men politikerna täpper inte till de uppenbara hålen trots att de är synliga för alla.
  Man undrar varför….

 • Bengt Cyniker

  Inte låglöneländer, lågskatteländer, en stor skillnad för en eventuelll välfärd. Men det innebär väl samtidigt att piloten på Norwegian måste betala in sin pension själv, ta egna försäkringar för sjukdom och olycksfall, jag ser inte att ett bemanningsföretag gör det. Kostnaden för företagen vältras över på deras egna anställda och kan således frigöra utrymme för vinst eller lägre priser eller båda. Till slut måste vi kunder välja …. och vi väljer priset, oavsett om piloten har 16 timmars pass, en lön som en busschaufför (redan fallet i tex USA) och sedan ska jobba till 67….bli inte förundrade om antalet flygolyckor ökar innan vi får helt automatiska flygplan.

 • Anonym

  Vad flygbolag utanför EU håller på med är svårt att styra. Likaså är det ju svårt att ställa krav på löneläget för ett flygplan mellan Bangkok och Stockholm. Däremot för lönsamma sträckor inom EU ser jag inte varför man inte borde kräva rimliga villkor. Sträckan Stockholm-Oslo bör ju rimligen kunna flygas av personal som betalar skatt i EU, eftersom båda punkterna på sträckan ligger i EU. Det är ju just de här medellånga sträckorna inom EU som lågprisbolagen lagt vantarna på, och de är uppenbarligen lönsamma. 

  Jag tror inte att bolag skulle sluta flyga Arlanda-Oslo ifall man inte fick betala ut lönen i Jersey, eller?

  • Anonym

    Norge är inte med i EU.

 • Anonym

  Vart i artikeln står det att skatten inte betalas in? Att få lönen utbetald brutto är inte olagligt. Norwegians fastanställda slogs med näbbar och klor för att förhindra kontraktsanställningar i våras varpå Kjos hotade sälja sitt innehav och överge företaget. Då var det inte snack om några sympatier från politiker eller SAS-anställda. I slutändan nåddes en kompromiss, den kompromiss som nu norwegian får höra är den djupt omoraliska anledningen till att SAS inte klarar av att konkurrera. När SAS ställer ultimatum och hotar då förväntar sig personalen att resten av världen hjälper till och kolumnister skriver spaltmeter om hur den svenska modellen hotas. När norwegian gör detsamma mot sin personal så bryr sig ingen. Det är mycket enkelt. Vill politiker att kontraktsjobb ska försvinna så kan de lagstifta om det, punkt slut.

  • http://twitter.com/Jonas_Forsberg Jonas Forsberg

   Vi var många på ”andra sidan” som följde utvecklingen noga i våras och hoppades att ”ni” skulle gå segrande ur den striden (spred personligen varenda artikel från Nordlys i sociala media) men förstår att det inte är lätt…

   I övrigt håller jag helt med dig. Det måste regleras uppifrån annars kommer det att utnyttjas för att pressa kostnader. Kapitalismen har noll empati!

  • Anonym

   Fast vi är i Sverige och norrmännen är i Norge. Inte bryr vi oss om vad norska företag gör med norrmän. 

 • Pelle Lindh

  Ännu en anledning till att staten inte skall äga bolag – de kan inte konkurrera på lika villkor då.

  .

  • GGG

   Bättre att täppa till skatteflyktshålen till att börja med.

 • Anonym

  Skatteplanering = Skattesmitning 

  • Anonym

   Fel, Fel, Fel!
   Skatteplanering = lagligt.
   Skattesmitning = olagligt.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=1445647406 Lars Andren

  Är dom nya ”glänsande”  planen gratis utan avskrivning och utan finansiella kostnader?????

  • Anonym

   I media framgår att Norwegian ”lagt en order” på hundratals flygplan. Det betyder nödvändigtvis inte att man köpt dom med finansierade medel. Man kan ha tecknat option eller säkrat sig en leveransposition på flygplan, men så säger man naturligtvis inte i sina pressmeddelanden. Huvudparten av flygplan som tillverkas idag köps av Lease Finance companies, dvs bolag som inte själva flyger utan leasar vidare sina beställningar. Både Boeing och Airbus har sina egna leasing companies, detta för att säkra att de flygplan som produceras skall finna en marknad. Här finns det mycket att göra för en flygoperatör, man leasar naturligtvis sina plan, man behöver inte göra avskrivningar och man kan få villkor just nu väldigt förmånligt. Norwegian har utnyttjat detta väldigt bra, SAS måste först göra av med alla sina gamla flygplan innan man kan göra likaledes.

 • http://www.facebook.com/people/Gerrie-Warner/100002114431952 Gerrie Warner

  Efter i det närmaste 30 års erfarenhet av SAS kan jag påstå att de alltid varit en dyr, dryg och slarvig flygbolag. 

 • Anonym

  Frågan är ju helt egal. Gör Norwegian något olagligt eller begår något regelbrott så lämna in en anmälan (och det borde väl konkurrenterna ha gjort). I annat fall är det ett bolag som drivs affärsmässigt.
  Det är som att det inte har gått upp för många att flygmarknaden har blivit en lågprismarknad. SAS flygverksamhet har gått med förlust varje år de senaste tio åren (enligt SVT Rapport 12/11). Det är ett sluttande plan där företag som SAS alltid kommer att vara på efterkälken. Det handlar inte heller bara om Norwegian utan om en global utveckling där inte minst gulfstaterna börjar spela en allt större roll. Där betalar man inte någon skatt alls och har valt att satsa på flygbranschen eftersom de som oljeproducenter indirekt kan gå in med stora bränslesubventioner och på så sätt konkurrera (ut) andra bolag.

 • Anonym

  Jämförelsen med utflaggningen av fartyg, som nämndes, är väl samma sak? Till Panama, Hongkong, Liberia…
  Piloternas inkomster hos Norwegian: Är 50K brutto eller netto? Vilken valuta gäller NOK, DKK, SEK eller €?
  En annan intressant sak är hur pensions- och sjukförsäkringen är reglerad.

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=857345076 Fredrick Johansson

   5000€ BRUTTO, sen tillkommer att man ”tvingas” starta eget bolag: arbetsgivaravgifter, sjukförsäkring, pension, etc etc etc… ut kanske 15000-20000 SEK, 500 000 – 1 miljon i blancolån för flygutbildningen så 5 000-10 000 kr i ränta i månaden. Sen så får man ju bas tex Malaga, Helsingfors dubbelt boende om man har familj eller liknande ”hemma” så slutsumman blir minus i lön i måndaen…

 • Henrik Bjursten

  Ja, slarv är inte bra….

  Efter i det närmaste 30 års erfarenhet av SAS, VILL jag påstå att de alltid varit ETT DYRT, DRYGT och SLARVIGT flygbolag.

 • Anonym

  Frågan är ju helt egal. Gör Norwegian något olagligt eller begår något regelbrott så lämna in en anmälan. I annat fall är det ett bolag som drivs affärsmässigt.
  Det är som att det inte har gått upp för många att flygmarknaden har blivit en lågprismarknad. SAS flygverksamhet har gått med förlust varje år de senaste tio åren (enligt SVT Rapport 12/11). Det är ett sluttande plan där företag som SAS alltid kommer att vara på efterkälken. Det handlar inte heller bara om Norwegian utan om en global utveckling där inte minst gulfstaterna börjar spela en allt större roll. Där betalar man inte någon skatt alls och regimerna har valt att satsa stort på flygbranschen eftersom de som oljeproducenter indirekt kan gå in med stora bränslesubventioner och på så sätt konkurrera (ut) främst västerländska bolag.

 • Anonym

  Hur många flygbiljetter/gratisresor fick du av SAS för detta Carolina? Men ok.. Du som vissa svenskar flest ska ju alltid gnälla om allt och inget och lite till. Är det inte skit samma hur de gör och om dom som vill jobba för dessa bolag accepterar dom avtal som finns eller är du den som klappar dig på axeln, ser dig i spegeln och tänker.. Jag vill styra Skandinavien, fixa upp i alla avtal och inte minst mellan SAS och Norwegian. Detta så alla får lik lönn och att alla flygbiljetter blir lika billiga, skit samma om man åker med SAS eller Norwegian?

 • Anonym

  Som vanligt, bra bevakning i SvD Näringsliv. Tack.

 • Anonym

  Bra, så skulle svenska företag också göra. Mycket vettigt, skulle gärna jobba åt ett bemanningsföretag i något land någonstans och slippa den svenska skatten. Skattepengarna får jag ändå aldrig tillbaka utan de går i hög grad till flyktingmottagningen som ju är helt inproduktiv. Vi måste hitta nya vägar, solidariskt, företag och anställda, för att slippa skatta i Sverige. Bra!!!!

  • Anonym

   Det kan jag lova att så går det inte till!  Skatteverket sätter istället efter de anställda att betala skatt, och då dessa är anställda i låglöneländer (låg skatt, pension, och kostnader) så ser det attraktivt ut pengamässigt, men de blir lurade när svenska staten vill ha sin del av kakan (som inte ens är pensionsgrundande), då blir det inte mycket över. Men det kan jag lova att de är betydligt billigare än SAS som tagit sitt sociala ansvar med betalandet av alla avgifter i Sverige och på så vis är de inte heller konkurrenskraftiga.
   DET KALLAS SOCIAL DUMPNING och pågår under näsan på våra politiker som sitter med armarna i kors.

  • http://twitter.com/martinsj Martin Sjögren

   Men snälla AWJE, kan inte du ta och flytta till ett annat land i så fall? Eller kanske till en liten ö någonstans. Där kan du bygga dina egna vägar, undervisa dina barn och om du blir sjuk finns det säkert någon magisk snäcka du kan plocka upp på stranden och mumsa på. Så blir du frisk och kry. 

   Och skulle det mot all förmodan komma en person till din lilla ö, som har simmat dit då hans eller hennes båt sjunkit, så kan du helt i din egen rätt låta personen drunkna eftersom du inte bedriver någon improduktiv flyktingmottagning på din ö…

   Det låter väl jättefint! Om du anger din mailadress så kan jag faktiskt hjälpa dig med en roddbåt som du kan få. Visserligen en solidarisk gest så jag antar att du inte kommer att acceptera mitt erbjudande, men om du vill kan du få köpa den annars.

   • Anonym

     Jag tycker det är dags att ge fan i all så kallad solidaritet. Jag är en utpräglad egoist, och faktiskt tycker jag byttre om att ha en snabbare bil än att rädda livet på nån döende som inte angår mig. Nej, fy för all mjäkig svensk solidaritet.

  • Anonym

   Så talar en sann egoist som ni ser här! Undrar hur människan kan bli en som vill ha allt själv och inget tillnån annan bara. Klart att om man inte använder huvudet för nåt annat än att ha mössan på så kan detta vara möjligt? Men nu när vi diktator på arbetsmarknaden så vädrar han väl morgonluft i och med detta?

   • http://www.facebook.com/profile.php?id=518332211 Aucapiña Cabrera Raúl

    Egoist? Ska du kalla egoist till någon som har tjanat sina egna pengar? Sluta bli en korkad socialist järntvättad från 70 talet!

   • Anonym

    Den enda egoisten som finns i dessa sidor är du Träskallen. Så här skrev du:
    ”huvudsaken att jag kan sko mig och leva gått för jag skiter i alla andra på jorden.” ”För då hade jag haft allt själv och andra hade varit utan allt. ””Att förneddra sig så lågt som och arrbeta får man bara en slut och slitten kropp av till slut. Vilket är saningen som de inte vill inse ska ni veta.tack””Ju mer utbilldning ju dumare blir folcket som sagt. Ligger mycket saning i detta. Men klart en del tror att de kann allt efter en utbilldning tyvär ska ni veta.””De hitade på arrbeta skulle de ha giljutinat direckt. befolckningen skule ha varit lykligare ochså ska ni veta.””Unndvik högskolan om du vill ha vetet kvar vill jagk uplysa er om. Farligt med järntvätat folk man vet inte vd de kan ta sig till för dummheter ska ni veta.””Arrbetar gör bara sånna som förköppt sig som alla vet. Sånna gaflar om arrbete som gjort sånt förköpt sig ska ni veta”.”Arbeta säger du? Men det får man bara ont av i kroppen som du missat?””Håller med dig att de är illa och arbta åt andra så de får sko sig.”

  • Anonym

   Så talar en sann egoist som ni ser här! Undrar hur människan kan bli en som vill ha allt själv och inget tillnån annan bara. Klart att om man inte använder huvudet för nåt annat än att ha mössan på så kan detta vara möjligt? Men nu när vi diktator på arbetsmarknaden så vädrar han väl morgonluft i och med detta?

 • Anonym

  Frågan är helt egal. Gör Norwegian något olagligt eller begår något regelbrott så lämna in en anmälan. I annat fall är det ett bolag som drivs affärsmässigt.
  Det är som att det inte har gått upp för många att flygmarknaden har blivit en lågprismarknad. SAS flygverksamhet har gått med förlust varje år de senaste tio åren (enligt SVT Rapport 12/11). Det är ett sluttande plan där företag som SAS alltid kommer att vara på efterkälken. Det handlar inte heller bara om Norwegian utan om en global utveckling där inte minst gulfstaterna börjar spela en allt större roll. Där betalar man inte någon skatt alls och regimerna har valt att satsa stort på flygbranschen eftersom de som oljeproducenter indirekt kan gå in med stora bränslesubventioner och på så sätt konkurrera ut främst västerländska bolag. Har man inte ambitionen att slåss på den här typen av marknad så ska man inte vara i flygbranschen.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=518332211 Aucapiña Cabrera Raúl

  Alltså, snacka om ett open krig mellan SAS (dvs SAAB i flyg version) och Norwegian. För det första jag flyger mycket och har åkt några gånger med Norwegian. Jämfört med Ryanair 10 gånger batre för samma pris. De ”take off” sina airplanes från Arlanda medan Ryanair gör det från skavsta som tar 1h 30min från  STHM city med bussen som kostar en hel del också. Tack och löv att Ryanair landar i El Pratt i BCN. 

  Och den där med skatt plannering. Vilket dåligt stil att ta använda det värsta för att vinna ett krig. Smutsig spel heter det väl. Jag önskar att jag kunde beskatta i Jersey eller i Luxemburg. Undrar vad får jag tillbacka med so mycket skatt jag har betalat i Sverige. 

 • http://twitter.com/matsism Mats Larsson

  Inför monopol på flygtrafik. Avregleringen gav miljardförluster, löner i skatteparadis och ekobrott som inte går att utreda. Reglera flygmarknaden och låt staten sätta bra priser och rimliga löner. Det var faktiskt bättre förr. 

  • http://www.facebook.com/people/Johan-Andersson/100003055733065 Johan Andersson

   Så har det alltid varit. Avregleringar och privatiseringar ger ofta annan effekt än att några få ägare bli rika på andras bekostnad. Och då hade mitt älskade Linjeflyg fortfarande spritt glädje runt om i landet…

  • Anonym

   Om du tror att Monopol ger bättre villkor så är du ute och cycklar. Har du glömt Televerket? Vi hade teleräkningar på 8 000:- i månaden. Idag betalar man 19 kr/mån för abonnemanget och några tior för samtalen. Detta gäller även flygpriser. Kolla upp vad det kostade att flyga till Malaga 1960 och jämför med idag. Lägg till pänningvärdesförsämringen och du blir vit i ansiktet. Du vet inte vad du talar om.

  • http://www.facebook.com/people/Magnus-Ström/100000073813774 Magnus Ström

   Det borde man väl göra med all verksamhet?  Som i Nord-Korea?

 • http://www.facebook.com/people/Johan-Andersson/100003055733065 Johan Andersson

  Kors. SvD kritiserar sina egna ägare och deras affärer???

 • Anonym

  Konkurrens på lika villkor???

 • Anonym

  När ska de nordiska länderna inse att framförallt vi inte har råd med marknadsliberalism? Vi måste agera starkt i EU för en samlad lagstiftning i alla länder för att stoppa företagens avancerade skatteplanering, förbjuda räntesnurrandet samt sätta tak på ersättningar för företagsledningar. Redan idag är de flesta stora företag nästan helt befriade från skatt och snart kommer mellanstora företag inse att de också måste in i skalbolagsstrukturer för att överleva i konkurrensen.

  Om inga företag betalar skatt – vem ska då betala välfärd, infrastruktur och polisväsende? Det får vi löntagare göra med högre avgifter för sämre kvalitet.
  Det kommer i förlängningen leda till en klart försämrad vård, skola och omsorg för majoriteten svenskar, samt ett splittrat samhälle med en liten grupp extremt rika och en stor grupp fattiga.  

 • Anonym

  Frågan är helt egal. Gör Norwegian något olagligt eller begår något regelbrott så lämna in en anmälan. I annat fall är det ett bolag som drivs affärsmässigt.
  Det är som att det inte har gått upp för många att flygmarknaden har blivit en lågprismarknad. SAS flygverksamhet har gått med förlust varje år de senaste tio åren (enligt SVT Rapport 12/11). Det är ett sluttande plan där företag som SAS alltid kommer att vara på efterkälken. Det handlar inte heller bara om Norwegian utan om en global utveckling där inte minst gulfstaterna börjar spela en allt större roll. Där betalar man inte någon skatt alls och regimerna har valt att satsa stort på flygbranschen eftersom de som oljeproducenter indirekt kan gå in med stora bränslesubventioner och på så sätt konkurrera ut främst västerländska bolag. Har man inte ambitionen att slåss på den här typen av marknad så ska man inte vara i flygbranschen.

 • http://www.facebook.com/people/Bobby-Ewing/1456022359 Bobby Ewing

  Bra skrivet Carolina.
  På tiden att någon tar upp det visserligen lagliga men däremot omoraliska förfarandet med Norwegians expansion på bekostnad av usla anställningsförhållanden och uteblivna skatteintäkter. Är våra svenska myndigheter som tecknat kontrakt med Norwegian medvetna om detta?
  En annan fråga jag gärna skulle vilja veta är hur hela den gigantiska expansionen med flygplansorder hos Boeing och Airbus på i runda tal 250 nya flygplan skall finansieras?
  Är det norsk olja ur någon statlig fond som givit herr Kjos obegränsad kredit?
  Om jag inte minns fel så är bolaget fortfarande på rött vad gäller intäkterna sedan start?
  Något är inte som det verkar..

 • http://sv.wikipedia.org/wiki/Gere_och_Freke Gere

  Bra att Dick gör upp med felaktigheterna i Mozarts eftermäle. Dock är jag är inte lika imponerad av Formans film.
   
  En valföreställning till: Salieri motarbetade inte alls den unge Mozart, utan var snarast försiktigt välvillig.

 • Anonym

  Begreppet medellivslängd blir väldigt skevt när vart tredje barn dör under första levnadsåret. Redan vid något års ålder så kunde 1700-talsbarnen med andra ord påräkna en genomsnittlig återstående livslängd om åtminstone 50 år.

  • Anonym

   självklart-en miss av dick. därför spädbarnsdödligheten var enorm och medelåldern var mycket högre om man räknar bort detta. franska revolutionen pågick, österrikiska marie antoinette blev nackad-kyrkan ansåg musik som Mozarts vara syndig, han ansågs kanske som en radikal person och var kanske missaktad och förföljd i wien? fiol var hin onde själv tyckte kyrkan och ett piano var typ en synt? under en kurs i germanistik i Bamberg fick vi läsa Mozarts egen bok om  resan till wien-den var förvirrad-han var ett underbarn som pressades till döds? även om han kanske inte var fattig hade han inga pengar den saken är klar.

   • Anonym

    Franska revolutionen hann knappt börja under Mozarts liv och Marie Antoinette halshöggs två år efter hans död, så det är totalt ovidkommande. Blanda inte ihop 1700-talets katolska kyrka med 1900-talets svenska frikyrkor, läsare och andra. Kyrkan hade ingen sådan generell syn på samtidens konstmusik. Mozarts underbarnstatus låg vid hans död tjugotalet år tillbaka i tiden så det är irrelevant.
    Slutligen, han ägnade sig åt mycket spel om pengar, och förlorade måhända en del, men han hade råd att köpa sig ett stenhus, och varken det eller en myckenhet spelande är något som fattigt folk kunde syssla med i 1700-talets Österrike.

    • Anonym

     1790 pantsatte han sitt bordssilver. 10 år efter hans död omplacerades han och alla andra i allmänna gravarna till en massgrav. på slutet fick han inga spelningar i wien-han var i alla år mycket sjuklig och hade alltid svårt med pengar. huset hade han kvar, tyvärr revs detta senare.

     • Anonym

      Men att han var slarvig ekonomiskt, vilket en del tyder på är något helt annat än att han dog ensam och utfattig och det är det som hela den här bloggposten handlar om. Du skriver själv att han hade huset kvar, således var han inte på obestånd, sjukligheten hade i sig inget med fattigdom att göra, och att man skyfflade igen gamla kyrkogårdar, ja det var något som skedde på många håll i Europas storstäder, mer så under andra halvan av 1800-talet, men likafullt, inget av det du räknar upp betyder att Mozart dog fattig och bortglömd, det är en romantisk 1800-talskonstruktion. Idén om det missförstådda geniet hade knappt ens uppfunnits mid Mozarts tid.

  • Anonym

    Varför ska man räkna bort spädbarnen? Finns de inte?

   • Sonja Sandin

    Jag fann en bra sajt om förväntad livslängd:

    http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____25831.aspxJo, nog fanns spådbarnen och de räknades med i de sörjande familjerna naturligtvis, om de dog.  Vad som vore bra är en statistik om hur lång den förväntade medellivslängden var för ett barn som lyckats bli ett år gammalt. Men vem har ork att göra sådan statistik?  Och var ska man hitta materialet?

    Jo, nog fanns spådbarnen och de räknades med i de sörjande familjerna naturligtvis, om de dog.  Vad som vore bra är en statistik om hur lång den förväntade medellivslängden var för ett barn som lyckats bli ett år gammalt. Men vem har ork att göra sådan statistik?  Och var ska man hitta materialet?

    Jo, nog fanns spådbarnen och de räknades med i de sörjande familjerna naturligtvis, om de dog.  Vad som vore bra är en statistik om hur lång den förväntade medellivslängden var för ett barn som lyckats bli ett år gammalt. Men vem har ork att göra sådan statistik?  Och var ska man hitta materialet?

   • Anonym

    Absolut. Det jag reagerade på var idén om att en 30-åring oftast bara skulle ha haft något år kvar att leva.
    Väldigt spännande statistik: http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____25830.aspx

 • Anonym

  De flesta som överlevde barnaåren blev äldre än 35 år i 1700-talets Europa, liksom i dagens fattigaste
  länder. Hayden blev 77, Händel o Bach kring 65 och Beethoven 57! Om Mozart var berömd o väldigt uppskattad 1791, hade han självklart fått en finare begravning än i Formans film.

  • Anonym

   Ja och nej, visst gjorde den höga spädbarnsdödligheten statistiken litet sned i våra ögon, men poängen här är att medan det idag är mycket ovanligt – och tragiskt – om en människa dör vid 35 års ålder så var det förvisso tragiskt, men absolut ingen ovanlighet i 1700-talets Europa. Det fanns folk som blev ännu äldre än de du nämner, enstaka hundraåringar fanns även då, men dödligheten var skyhögt över vad vi känner till i vår tid även bland vuxna, så Dicks formulering må ha varit litet slarvig, men resonemanget har likafullt fog för sig.
   Och hur han begravdes i Formans film, med all respekt, DET är totalt oanvändbart som historisk referens.

 • Eufrat

  Under slutet av 1900-talet rådde en svärmisk dyrkan av Mozart. Han sågs som själva sinnebilden för Det musikaliska geniet och hans samtliga verk hyllades närmast förbehållslöst. Vissa menade t.o.m att man blev intelligentare och friskare bara genom att lyssna till dem (”Mozarteffekten”).
  En mer nyanserad och sansad bild har desto bättre börjat växa fram på sistone. Bra att Dick bidrar till den.

 • Eufrat

  Under slutet av 1900-talet rådde en svärmisk dyrkan av Mozart. Han sågs som själva sinnebilden för Det musikaliska geniet och hans samtliga verk hyllades närmast förbehållslöst. Vissa menade t.o.m att man blev intelligentare och friskare bara genom att lyssna till dem (”Mozarteffekten”).
  En mer nyanserad och sansad bild har desto bättre börjat växa fram på sistone. Bra att Dick bidrar till den.

 • Eufrat

  Under slutet av 1900-talet rådde en svärmisk dyrkan av Mozart. Han sågs som själva sinnebilden för Det musikaliska geniet och hans samtliga verk hyllades närmast förbehållslöst. Vissa menade t.o.m att man blev intelligentare och friskare bara genom att lyssna till dem (”Mozarteffekten”).
  En mer nyanserad och sansad bild har desto bättre börjat växa fram på sistone. Bra att Dick bidrar till den.

 • Anonym

  Förlåt Dick men ”Medellivslängden i flertalet europeiska storstäder i slutet av 1700-talet var 35 år. På denna punkt var kompositören alltså helt normal.” är bara så tröttsamt.
  Barnadödligheten var stor och detta ledde till att genomsnittsåldern drogs ned markant.
  Folk levde inte lika länge men givetvis kryllade det av 40-, 50-, 60- och 70-åringar även på den tiden!

 • Anonym

  Diskussionen om medellivslängd är mycket intressant. Kanske kunde bli förmål för en egen bloggpost? I vart fall är det missvisande att hävda att Mozart dog i normal ålder bara för att medellivslängden var 35 år. Men ung kan man knappast heller påstå att han var, 35 måste väl absolut ha motsvarat medelålders på den tiden.

 • Anonym

  Albinioni blev 80, Boccerini blev 62, Corelli blev 60, Gluck 73, Monteverdi 76, J-H Roman blev 64,
  Scarlatti 72, Telemann blev 86 och Vivaldi 63. Av de äldre musikheroerna gick Mozart, Purcell,
  Schubert o några till bort som väldigt unga, även om medellivslängden var så låg som 35 år.  

 • Anonym

  England var tydligen råttfritt fram till början av 1700-talet, brunråttan kallades rattus hanoveranus av engelsmännen då de trodde den kommit med hanoverska kungahuset och deras följe-senare 1728 namngavs den efter Norge då man (felaktigt) trodde att den kommit in med norska fartyg. tydligen har forskaren berkenhursts namnsättning blivit den gällande för brunråttan. med tanke på sjöfarten är det märkligt att England inte skulle haft några råttor?

 • Eufrat

  ”Alltså: digerdöden var pest.” 
  Intressant. De många argument som framförts mot detta är nämligen ganska starka och trovärdiga. Kan det vara så att flera olika slags dödliga epidemier grasserade samtidigt, ibland t.o.m inom samma område, vilket då komplicerar analysen? Det ena måste ju inte utesluta det andra.

  • Anonym

   Argumenten för y.p. verkar dock vara starkare, för närvarande iallafall. Det fina med vetenskaplig konsensus är att den kan ändras med tiden. http://en.wikipedia.org/wiki/Black_death#Causes

 • http://www.facebook.com/people/Sven-Erik-Hansson/1561043228 Sven Erik Hansson

  Ifrågasättandet av att digerdöden skulle ha varit en av råttor spridd pest har främst att göra med hastigheten som sjukdomen spred sig över Europa.Senare pestepidemier har inte alls spridit sig med sådan hastighet.
  På 1300-talet var ju befolkningarna mycket isolerade från varandra i Europa.
  Ett faktum som också är konstigt är att det sägs ju alltid att en 1/3 till hälften av Europas befolkning skulle dött av digerdöden.Men när det gäller Europas kungar och andra ”kändisar” så var det väldigt få av dem som dog.
  Redan en svensk källkritisk historiker på 1700-talet tyckte det var konstigt.

 • Anonym

  onkel toms stuga skrevs 1852 och anses vara huvudorsaken till slaveriets avskaffande-den är den mest sålda boken efter bibeln (då förmodar jag-tex stieg larssons böcker har gått ut i 31 miljoner ex.)

 • Anonym

  Jag kände inte till det där med att man rangordnade slavar utifrån etnisk tillhörighet. Skulle vara intressant att veta mer om exempelvis de svarta slavarnas öde och historia i den muslimska världen.

  • BigDemonicBunny

    Jo. Svarta slavar räknades generellt som mindre värda då det fanns en rad rasistiska fördomar om intelligens, beteende osv. Vi får dock vara specifika vad Arabiska källor menar med vad vi översätter som ”svarta slavar”. Termen som används är Zanj, vilket i sin smala definition inkluderar endast östafrikaner från området omkring Zanzibar (staden var centrumet för exporten av slavar ifrån området) och med en bredare definition alla afrikaner med mörksvart hy, breda näsor osv. Grupper som aldrig inkluderades i definition var t.ex Berber eller Etiopier.

   Man kan dock inte säga att rasismen var varken allrådande (Muhammed själv kritiserade rasismen) eller, då den fanns, så var den inte alltid negativ. Synen på svarta bland de literära källor vi har varierar mellan att beskriva svarta som knappt högre stående än djur och en vitt skild syn på dem som rättvisare och ärligare människor.

 • Anonym

  ordet slav har inte samma betydelse-det var en juridisk term-hur mycket medborgerliga rättigheter de hade-såna fanns också i persien-de slaviska folken har egentligen denna bakgrund-de flydde västerut från mongolerna i mitten av 1200-talet och hamnade bl.a. på balkan….en slav i kedjor (smidda bl.a. i Sverige) var det inte fråga om.

 • Anonym

  I Trakien kan det rimligtvis inte bott nordeuropéer med tanke på att Trakien ligger där det ligger, dvs i sydöstra Europa

  • Kap Kennedy

   Ca 279 f Kr erövrades Trakien av kelter, och blev en del i det så kallade Tylisriket fram till år 212 f Kr. Av någon anledning brukar vissa grupper politiskt långt högerut göra anspråk på kelterna som ”nordeuropéer”.

   • Anonym

    376 vann goterna slaget vid adrianopel och slog sig ner i Trakien-har jag fel?

  • Kap Kennedy

   Ca 279 f Kr erövrades Trakien av kelter, och blev en del i det så kallade Tylisriket fram till år 212 f Kr. Av någon anledning brukar vissa grupper politiskt långt högerut göra anspråk på kelterna som ”nordeuropéer”.

  • Anonym

   nja, trakerna skulle ha vandrat norrut efter trojas fall 1184fkr – de rörde  sig uppför don och kallades av ryssarna ais – asarna. folk rörde på sig och grekerna ansåg klimatet i Trakien för ”kallt”.

   • Anonym

    Idag anser all seriös historieforskning att det Tojanska kriget, som du refererar till, aldrig har existerat. Historierna om detta krig är rent mytologiska.

    • Anonym

     tja det här med trähästen verkar konstigt men man har ju grävt ut trojas ruiner och funnit en massa guld så på nåt sätt måste väl stan gått under? hur och när är frågan? har absolut inte större förtroende för dagens historiker tyvärr….

 • Kap Kennedy

  Och varför var då manusförfattaren Dalton Trumbo svartlistad? Jo, han var en av dem som beskylldes för ”oamerikansk” verksamhet under McCarthy-eran. Även romanens författare, Howard Fast, hade suttit i fängelse för att han i ett kongressförhör vägrat namnge påstådda kommunistsympatisörer. Själva boken tvingades han senare publicera på eget förlag eftersom inget annat ville ge ut den. Båda var alltså offer för USA:s skändliga vänsterjakt, men fick upprättelse just i samband med Kubricks berömda filmatisering.

  • Anonym

   Man kan tillägga att McCarthy inte var populär bland de flesta senatorer och han fördömdes gemensamt av Senaten 1954. Även bland republikanerna var han impopulär, för att han dragit skam över Senaten. Kommunistförföljelserna var inte sanktionerade av många men han hann ändå skada många konstnärers karriärer.

 • The old one

  Saknar en förklaring till Spartacus och Sparta. Kan inte Spartikiader komma från det sistnämnda. Själv har jag gått i läroverk och vår idrottsförening hette Sparta. Från Spartacus eller Sparta??

 • Anonym

  om en gladiator överlevde fick han lejonfällen-huvudet satte han på skallen och fällen blev som en mantel-svansen släpade efter. först slänger man nätet över fanskapet och sen har man treudden-lätt som en plätt… 

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=1041570829 Erin Winslow

  Glöm inte de nyligen avslutat serien på Starz!!! Jag GRÄT när Crixus blev dödad!!! 

 • Anonym

  Spännande! Jag har alltid trott att Spartak Moskva fick sitt namn av Sparta, men där kanske jag har haft fel?

 • swerco

  men den protestantiska befolkningen minskar och den katolska och muslimska ökar-man skyller problemen på det rika väst? kanske med rätta….

 • Elementary

  Ett mysterium att de här fossilerna fortfarande finns.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100003813782776 Hej På Dig

  Sanningssägare är tabu i Sverige med. Se bara på det ”nya Sveriges” importerade samhällsproblem som mörkläggs med full kraft.

 • Anonym

  Eller så ska de skatta i Spanien där de är bosatta. Har inte riktigt koll på vad de olika skatteavtalen säger. Under alla omständigheter ska de skatta nånstans vilket de förmodligen inte gör nu försåvitt de inte frivilligt tar upp Jerseybetalningarna till beskattning :-)

 • Anonym

  Det är väl knappast möjligheten att skattesmita som stoppar konkurserna, utan istället att vissa kan/vill smita från skatten och andra inte. På en fri marknad sätts väl priset av alla aktörerna? Så om några företag bara kan erbjuda en produkt riktigt billig tackvare skatteflykt då är det ju i själva verket möjligheten att smita från skatten som driver företag i konkurs! Detta gäller alla marknader även restaurangbranschen…

 • Anonym

  Ett sanningens ord i rättan tid här som du kommer med må jag säga dig! Håller med dig om att det borde lagregelras helt punkt slut?

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=649436352 Omar Mischa Ud-Din

  Sila mygg och svälja kameler, sa Jesus.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=649436352 Omar Mischa Ud-Din

  Flera av de stater Norwegian slussar pengar via ligger inom EU. Norge är dessutom medlemmar i EES och påverkas därför om EU skärper sina handelsregler.

 • Anonym

  Härjar inte Ryanair på samma sätt via Irland?

 • Anonym

  Hur slarvig du än må vara, så har EU inget med Norge att göra. Lär dig skillnaden mellan Schengen/EES och EU. Däremot måste Norge rätta sig efter EU:s regler om man vill göra affärer med EU-länder. Vilket man gör om man trafikerar EU-länder.

 • Lionel Hutz

  Det stämmer i de fall där man hade kunnat driva företaget med vinst om det inte hade funnits skatteplanerande företag på marknaden. Så förhåller det sig kanske i restaurangbranschen, men knappast på en internationell marknad.

  Problemet för de svenska företagen är inte skatteplanerarna, utan att de konkurrerar med utländska företag som är hemmahörande i icke-socialistiska länder, där skatten inte är lika grotesk som i Sverige. För att ha en chans, måste de därför hålla alla kostnader nere, vilket även inkluderar skatten.

  Med de skatter vi har i landet, är det minst sagt uselt företagande att inte skatteplanera, vilket är förklaringen till att ALLA större företag gör det (även SAS, men de tycks dock göra det sämre än Norwegian).

 • Anonym

   Schengen har ingenting med EU eller EES at gjøre, men Norge er med i både EES og Schengen. Norge trenger ikke å rette seg etter EUs regler, men har vetorett og trenger ikke å bryte med avtaleteksten. :)

 • Anonym

  Låter som ett vinnande koncept. Bara att gratulera! Stater som konfiskerar arbetsinkomster i så hög grad som Sverige kan naturligtvis inte vara säte för ett flygbolag som SAS med en så liten marknad.

  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Priset-pa-var-valfard/Sa-anvands-din-skatt/

 • Anonym

  Du är en förstklassig skitstövel AWJE. Ett omoraliskt, empatilöst och osolidariskt svin …men jag ger dig all rätt att vara det och håller med dig rakt av i sak. Att tvinga någon annan att vara solidarisk kan aldrig vara solidaritet.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=518332211 Aucapiña Cabrera Raúl

  Varför tar du flygtingar som exampel. Kom ihåg att du kan bli DO anmälat for främlingsfientliga utsikter mot invandrare hahaha.
  Ta en annan exampel för fan! Jag håller med om att man ska inte betala så hög skatt i Sverige. Och sen kommer töntar och snackar att man är egoist. 

 • Anonym

  Jag frågade min lärare i kinesiska om företag betalar skatt i kina. Det hade han inte hört talas om. Karnske utländska företag behövde betala skatt trodde han. Jag försökte förstå vad inkomstskatten var i Kina. Han talade om att man försökt införa skatter på cyklar men att det inte lyckats. I Hong Kong är skattesatsen 16% för företag enlig wikipedia. Kina är en kapitalistisk kommunistisk diktatur som det går bra för. 

 • Lionel Hutz

  Menar du att SAS största konkurrent skulle vara Air China, eller..? Skulle inte tro det…

 • http://www.facebook.com/people/Johan-Andersson/100003055733065 Johan Andersson

  Vad det är för fel? Det är åt hel***e. Det kallas skatteplanering och är olagligt. Det är dessutom osolidariskt och rent bedrägeri. Norwegian gör detta medvetet, det handlar inte om att de verkar utomlands det handlar om att sko sig. Det gör att de anställda inte har rätt skyddsnät och det undanhåller skattepengar. Pengar som skulle användas till skola, vård och infrastruktur. Men du verkar ju vara en moderath**a som gillar att rika utnyttjar vanliga människor… 

 • Anonym

   Helt korrekt. Den policy som Norwegian använder sig av, kontrakts anställning, är relativt vanlig inom flygbranschen, och kommer att bli betydligt vanligare i framtiden. Ser inget fel i att skatteplanera, man får ”va om sig och kring sig, för att få på sig och i sig”.

 • Anonym

  Nu går det ju inte bra för Kina för att det skulle vara en så bra och välskött stat med låga skatter, utan snarare för att man kan tvinga folk till att jobba i stort sett gratis och för att västerländska länder köper in skräpet.
  Det kan du ju fråga din lärare om…

 • Anonym

  Jag är en helt vanlig människa och vare sig moderat eller något annat. Våra åsikter sklijer sig åt, men jag respekterar din och förutsätter att du gör detsamma. 

 • Anonym

  Jag trpr du nog insåg att jag lite oklart syftade både på företagens egna skatteplanering med räntesnurror som snurrar ut vinsterna till lågskatteländer och på att ju lägre skatter de anställda betalar desto lägre total löneutgifter för företagen.

  Det kostar ju SAS mkt mer än Norwegian för att en anställd ska kunna få ut 20000 kr i handen.

  När en anställd då väljer att jobba för företag som Norwegian för någon tusenlapp mer i månaden kanske, glömmer han tyvärr bort att han därmed sannolikt kommer få betala lite mer i avgifter resten av livet för vård, skola och omsorg + att han får en sämre pension. 

  Men min poäng är att företagen bryr sig inte om detta faktum men det är heller inte ideologiskt. Utan återigen: Det handlar om att vinstmaximera den korta stund man har chansen som ledare i och med bonussystemen som är förhärskande idag. 

  Du må kalla mig en troende kommunist. Men jag är för valfrihet och konkurrens men inte helt utan regler. Jag är nämligen också för sociala skyddsnät betalad av en solidarisk skattepolitik. Jag är emot att företagsledningar nu totalt kan skita i både samhället de verkar i och de anställda som arbetar för dem – och i vissa fall även skiter i företagens långsiktiga välmående. Bonussystem är tyvärr roten till det onda. 

 • BigDemonicBunny

  Nej. Ordet är äldre än så (mitten på 1700-talet. Migrerade från franskan till svenskan på mitten av 1800-talet), men det har samma etymologiska rot.
  Att restaurera är att återställa/bygga upp igen (jfr med engelskans ”restore”), och det var ungefär vad restaurangen marknadsförde sig som, att man serverade mat och en ätupplevelse som återställde och stärkte kropp och sinne.

 • Anonym

  kolsvart med skära öron och tassar, svans. den var så tjock att den måste droppa sej ner för trappstegen. ska rapportera till naturhistoriska riksmuseet.

 • BigDemonicBunny

  Det är snarare så att digerdöden slog till i ett europa som precis hade tagit sig över toppen i en Malthusisk  cykel. Den varma medeltiden var slut, och europa var på väg in i lilla istiden. Detta ledde till överutnyttjande av tillgänglig jordbruksmark vilket bara förvärrade problemet så att Europa led av en cykel av allt mindre skördar.

  Att digerdöden slog så hårt var helt enkelt för att en stor del av befolkningen hade ett grundläggande svagt immunförsvar pga undernäring. När det finns ett stort skikt av undernärda personer som är mottagliga för pesten så får den givetvis större spridning och större genomslag. När sedan brunråttan spred sig över europa på 1600-talet konkurrerande den ut svartråttan (en av pestloppans favoritvärddjur) och eliminerade ännu en vektor för pestspridning.

  Vi är inte alls särskilt resistenta idag. Pesten har fortfarande en sjukt hög dödlighet för de som blir smittade, mellan 80 och 100% om man inte genast sätter in antibiotikabehandling.

 • Anonym

  Nej, han var född i Connecticut.

 • Anonym

  Just det, och släkten kom ursprungligen från England och har således inget med Irland att göra. Även John Browns far Owen Brown var känd motståndare till slaveriet, dock inte, som sonen, militant.

 • Anonym

  aha! så var det alltså-varifrån i England och när anlände den första till usa?

 • Anonym

  staden är urgammal, från 900-talet men svenskarna tog stade från tilly och sedan var den svensk till 1719, med ett avbrott för dansk ockupation under några år-men svenskarna byggde ut staden kraftigt bl.a. 19 bastioner-det handlar alltså om svenska< bremen-verden-karlXII var skyldig grymt med pengar och sålde alltihop till hanover….

 • BigDemonicBunny

   Det gjorde de. Mameluckerna var inspirerade av de vida och luftiga byxor som bars av både turkiska krigare och andra krigare ifrån mellanöstern (även om mamlukernas storhetstid var förbi). Dessa byxor slutade ofta strax nedanför knäna eller halvvägs upp på vaden.

  Det finns en ganska berömd bild på Kemal Atatürk i Janitsjar-uniform där han bär just sådana byxor.

 • https://www.youtube.com/woodwyrm Manen

   Mnja, om jag minns rätt så delades slavarna i två grupper ungefärligen när de nådde alperna varav den ena ville fortsätta bort från Roms välde och skugga medan Spartakus och hans grupp valde att vända söderut och upprätta ett kortlivat konungarike i södra Italien.

 • Anonym

  Kirk Douglas

 • Anonym

  ”om jag minns rätt så delades slavarna i två grupper”
  .
  Slavarna delades förvisso i två grupper, en under Spartacus och en annan under Crixus. Men, Crixus och 30000 andra slavar dödades i södra Italien, (Apulien), långt innan man hade nått Alperna. Om det skedde ytterligare någon delning av slavarmén när man väl stod vid Alperna och friheten är mera än vad jag känner till.

 • Anonym

  -

 • Lentan

  Allt går att sälja med mördande reklam..

Är det kapitalismens
fel att vi sover mindre?

Tröttsamma självhjälpstips för sömniga.

Christer Fuglesang, ordförande på Tekniska museet. Webb-tv

Så blir Fuglesangs utställning

TV

Så blir Fuglesangs utställning på Tekniska museet i höst.

”Största satsningen på 100 år”

Snart öppnar Megamind på Tekniska.

”Jag kollar gylfen 50 gånger”

Profilen

Zelmerlöws finalnerver.

De tar bordshockey
på blodigt allvar

Reportage

Svenskar trötta på att be om ursäkt.

Uno och Hans Österman. Webb-tv

Mästaren ger sina bästa knep

Webb-tv

Bordshockeymästaren ger tips.

Heberlein vill skildra sjukdomen inifrån

Tv-serie

Intervjuer med bipolärt fokus.

”Blues är rockens kokta grönsaker”

Lokko om det finaste BB King gav oss.

”Grät och sagan kunde starta”

Kommentar

Harry Amster om blueslegenden.

Så säger man inte, Romson!

Svanells svep

Vad alla missade iAuswitch-debatten

Mad Max frossar
i apokalypsen

Film

”Förfärligt dumma saker som sägs”

Carson berikar igen och igen

Litteratur

Läs recension av hennes Röd doc>.

Smala poddar som sticker ut hakan

Fem tips

Pengar, parasiter och förlossningar.

Vågat tilltal på den
tyska teaterscenen

SvD i Berlin

Lars Ring fångas av ny Jelinkpjäs.

Randigt hus retar
gallfeber på grannar

Här är de randiga husens historia.

Krönika

En diagnos kan befria – och vara livshotande

"Alla söker en syndabock".

Vilka böcker tycker
du SvD ska recensera?

Aktuella böcker | Vilka är dina favoriter?

Varför gör SvD omröstningen?

Fråga & svar med SvD:s kulturchef Lisa Irenius.

Lyxig vuxensaga om frestelser och åtrå

Film

Veckans filmrecensioner.

ny bok

”Store bror” – en tung roman om fetma

"Ett högklassigt relationsdrama".

Krönika

Man kan inte tvinga folk att äta päron

”Kritikdebatten en déja-vu.”

Dick Harrison: Så
uppfanns hjulet

bilder

Historielektion om vanligaste sakerna.

Reich: ”Jag lever i en
icke-judisk värld”

SvD möter kompositören Steve Reich.

Psykedelisk dans som bara går runt och runt

skivor

Här är veckans skivrecensioner.

Konsten ruttnar på
Moderna museet

Verk skrumpnar, tynar bort, vittrar sönder.

Welles filmkonst
– en magnifik röra

Under strecket

Orson Welles 100 år.