Språkkvissen och svaren

Idag tänkte jag att vi kunde titta på lite statistik över hur ni svarat på två tidigare språkkviss (vi känner lite på den försvenskade stavningen idag, jag måste säga att jag är svag för den). Närmare bestämt rör det sig om kvissen som heter ”Hur breda språkkunskaper har du?” och ”Språkquiz, vecka 37”.

Frågor där minst 75 procent av de svarande har rätt, får väl räknas som enklare frågor. Till dem hör att små bokstäver kallas gemener, att speta är en tunn sticka och att färöiskan är ett nordiskt och estniskan ett finsk-ugriskt språk. Också de danska räkneorden går ganska bra: runt 60 procent svarar rätt, och ni andra kan repetera med följande blogginlägg.

Ett svårt ord i språkkvisset var divis, där era svar fördelar sig på följande vis:

Vad är en divis?
– ett valspråk 35 %
– ett idiomatiskt uttryck 34 %
– en slags soffa 2 %
– ett bindestreck (rätt svar) 29 %

Det finns ju nämligen ordet devis, som mycket riktigt betyder ’valspråk’, och divan, som är en slags soffa. Men en divis är ett helt vanligt bindestreck.

Legio är också ett svårt ord, ett typiskt språkspaltsord som bland annat diskuterats av Catharina Grünbaum. Så här valde ni bland synonymerna:

Vilket av följande ord är en synonym till legio?
– Oräkneliga (rätt svar) 42 %
– Typiska 42 %
– Legitima 14 %
– Lättihopbyggda 2 %

När det gäller ords betydelse är det inte självklart enkelt att slå fast rätt och fel. För ord får ju sin betydelse genom användning, och vem har egentligen makten att bestämma hur andra ska använda ett visst ord? Om många språkbrukare använder uttrycket ”det är legio” i betydelsen ”det är comme-il-faut” eller ”det är praxis”, så har ju uttrycket de facto fått denna betydelse, även om den står i strid med ordboksdefinitionerna. Blir den nya användningen tillräckligt utbredd måste ordböckerna ändra sina definitioner, så att de speglar språkbruket. Med andra ord: När tillräckligt många människor säger fel blir det rätt, vilket Olle Josephson diskuterat i en språkspalt.

Detta är dock inte samma sak som att det är kommunikativt lyckat att säga ”det är legio” när man menar ”det är praxis”. Eftersom den nya betydelsen inte är utvecklad ur den gamla, riskerar den nya användningen att leda till förvirring och irritation hos en läsare som känner till ordets ursprung.

Låt oss avsluta med att titta på en kvissfråga där bara 18 procent svarar rätt:

Vilket av följande råd finns formulerat i Svenska skrivregler utgivna av Språkrådet?
– Komma sätts aldrig före ordet ”och”. 33 %
– Komma bör alltid sättas mellan huvudsats och bisats. 32 %
– Semikolon ska inte användas före uppräkning, förklaring eller exemplifiering. 18 % (rätt svar)
– Skriv inte ”större än mig” – det heter ”större än jag”. 18 %

Kommateringsregler har Språkbloggen diskuterat här. Större än mig-frågan är så sönderältad att Språkbloggen aldrig kommer att orka diskutera den; jag hänvisar istället till andra kompetenta utredningar, som Språkrådets, Grünbaums eller Språkriktighetsbokens. Men att så många som 82 procent tror att semikolon lämpligen används som en sorts förnämare kolon, är en fråga som Språkbloggen kommer att diskutera imorgon.

Visa kommentarer (122 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Anonym

  Personligen föredrar jag ”quiz” framför ”kviss”, framför allt för att vi då får använda oss av Q, en bokstav som det, som bekant, är ont om. 

 • Fredrik Östman

  Språkrådets utredning är inte särskilt kompetent, eftersom den bortser från de komplikationer som tillkommer genom (i) den växande oklarheten i användningen av ”sin” och (ii) den allmänna oförmågan att förstå begreppet eller fenomentet predikatsfyllnad. Den tar inte heller, antagligen av ideologiska skäl, upp att personlig talang och förmåga spelar en roll som går utöver det som kan beskrivas i termer av ”artificiellt” kontra ”naturligt”, en tämligen enfaldig dikotomi. Det som påstås om ”alla” är inte sant.

  • http://twitter.com/kleantes Kenneth M Nyman

   Språkrådet visar i sin utredning prov på språkvetenskapliga elementa, något som oftast saknas hos självutnämnda språkpoliser. Typologiskt sett är det extremt vanligt att språk använder sig av oblika kasus eller prepositionsfraser vid jämförelsekonstruktioner, se t.ex. den typologiska databasen WALS artikel i frågan: http://wals.info/chapter/121. För alla med grundläggande språkvetenskaplig bildning är det en självklarhet att det inte ur något absolut perspektiv går att säga att det ena sättet är mer rätt än det andra. (Om du verkligen skulle kunna påvisa detta, då vore det en språkvetenskaplig prestation av enorma proportioner; vilket universitet som helst skulle vara ute efter dig, om du verkligen kunde det…) 

   Skall man hålla sig till vad språkvetenskapen kan fastslå i dag måste man medge att förmågan att tala grammatisk inte har det minsta med personlig bildning att göra, utan det är något medfött, som alla med normal mental kapacitet är ungefär lika bra på. Om vissa konstruktioner betraktas som ”felaktiga”, beror det på kulturella eller sociala faktorer. Därmed inte sagt att det inte kan vara lämpligt att ta hänsyn till sådana kulturella faktorer, bara det att man bör vara på det klara med att sådana inte utgör några eviga, absoluta lagar.

   • Fredrik Östman

    Jag har på inget sätt hävdat, att det är orimligt att betrakta ”än” och ”som” som prepositioner. De flesta hjärnor tolkar oreflekterat en mening som ”jätten åt mer än mig” på det sättet. Detta sker säkerligen i djupare, primitivare hjärnregioner. Objekt är enklare än predikatsfyllnad oaktat att i andra fall objektet inte alls poppar upp: ”han älskade Anna mer än hans bror”. Andra delar av hjärnan säger oss, att detta är inkonsekvent. De gamla folkskollärarramsorna tjänade också syftet att underlätta skrivandet genom att minska risken för tvetydigheter av den typ som är självklara i talspråket. Det är en civilisatorisk, en kulturell ambition.

    Språkvetenskapen skall hålla sig för god för att förhindra medveten spåkanvändning. Språket är inte bara en instinkt, utan också ett verktyg som medvetet utformas och används för olika syften, alla inte lika ädla. Språket bygger på konventioner, som utvecklas i socialt samspel. Där bör språkvetenskapen hålla sig på kanten och observera, inte ingripa normativt. I stället borde den inleda ett närmare samarbete med biologin, inte minst på metodsidan.

    Jag hävdar däremot fortfarande att det inte alls är sant att alla har lika lätt att tolka texter och därmed inte heller att bygga upp dem och att hålla sig till en konsekvent grammatik. Hur ofta hör man inte att den ene eller andra inte orkat med att tolka de långa meningarna hos Marcel Proust? Hur lätt är det inte att bedöma en persons intelligens efter sättet den talar på? Det har inget med klass, inlärning eller artificialitet att göra.

    De metodologiska problemen (”sin”, predikatsfyllnad, transitivitet obeaktade) i artikeln kan vi ju lämna åt sidan för stunden. Lucky Luke drar snabbare än sin egen skugga.

    • http://twitter.com/kleantes Kenneth M Nyman

     Graden av bildning kan ha betydelse när det gäller olika typer av ”specialiserad” språkanvändning, som t.ex. att skriva poesi eller olika litterära genrer, att hålla formella tal, etc. Men när det gäller språkets grundläggande struktur, det som är grammatik i den språkvetenskapliga bemärkelsen, finns det (så vitt jag vet) ingen som helst språkvetenskaplig grund för att det ena sättet att uttrycka en sak skulle vara bättre än en annan, i någon objektiv bemärkelse. Om man jämför jordens språk, märker man att språk av typ X gör på ett sätt, språk av typ Y gör på ett annat sätt, och språk av typ Z gör på ett tredje sätt, etc.

     Att lingvister i efterhand kan sätta teoretiska etiketter på olika företeelser, är en annan sak. Det synnerligen tveksamt om folk skulle bli bättre i sitt dagliga språkanvändande om de blev ”grammatiskt medvetna”. Tvärtom, jag vill minnas att Steven Pinker (i ”The Language Instinct”) menar att det finns studier som tyder på motsatsen, att mer välutbildade människor oftare stakar sig och uttrycker sig på ett ”konstigt” sätt, just därför att de är så måna om att tala ”grammatiskt korrekt”.

     • Fredrik Östman

      Varför använder du begrepp som ‘bättre’, ‘”konstigt” sätt’, ‘stakar sig’ när du just talat om att de är ointressanta ur lingvistisk synvinkel?

 • Anonym

  Legio är ett ord man lär sig av att titta på nyårsdagsklassikerna Ivanhoe. Cedric svarar (förklädd till präst) normandens fråga om hur många män Robin Hood har i sin här med orden ”Their numbers are legio”.

  • Fredrik Östman

   Eller ”their numbers are legion”, som det kan heta på engelska.

 • Anonym

  Varför ska vi över huvud taget använda ordet ”quiz” eller det obegripliga ”kviss” (av kvissla då, kanske?)  i svenskan? Vad är det för fel med ”test” eller ”prov”? Och att skriva ”kvissfråga” blir bara larvigt: Engelskans ”quiz” betyder, som kanske är bekant, frågesport, så kvissfråga blir alltså frågesportsfråga!

  Ordet ”quiz” används också i ordet ”quiz walk”, tipspromenad. Tycker fröken Ylva att vi också ska byta ut Stryktipset mot Strykkvisset eller kanske Ajronkvisset? (Iron = verbet ”stryka”.)

  • Anonym

   Varför kallar du henne ”fröken Ylva”? Om du har argument mot användandet av ett visst ord så är det väl mest effektivt att framföra de argumenten så vältaligt som möjligt? Att ta till den sortens simpla grepp som att reducera en utbildad språkvetare till en ”fröken” visar mest på att din egen förmåga att argumentera är rätt svag.

 • http://www.facebook.com/people/Sven-Erik-Hansson/1561043228 Sven Erik Hansson

  Fredrika Bremer som i samband med att hon sett Niagarafallen i USA skriver att hon gillade bäst Trollhättefallen.De var mer romantiska.Hon levde ju i den romantiska epoken.
  För övrigt var de romantiska författarna på första hälften av 1800-talet våra första miljömuppar.De var skeptiska mot järnvägen.

  • Anonym

   Tiderna ändras. Idag vill miljömupparna ha så mycket järnvägar man kan få!

   • Anonym

    Ett mycket
    intressant idéhistoriskt inlägg som leder till  en allvarlig eftertanke. Kan det
    var så att miljövänner globalt om 100 år kramar gamla Gen. IV från 2030-talet och
    även då nyligen i drift satta fusionsbaserade kärnkraftreaktorer med generering av
    energi så som ”driver” solen och stjärnorna?

    • Anonym

     Man skall inte låsa sig och tro att det som idag är högsta saning alltid kommer att så förbli. Jag hoppas i alla fall att miljötalibanerna skall ta av sig sina dogmatiska skygglappar och se lite pragmatiskt på utvecklingen. För att realisera sina vildaste utopier här och nu skulle de bli tvungna att införa en diktatur, där allt som inte är förbjudet är obligatoriskt. 

     • Anonym

      Dessvärre tror jag det du hoppas på är omöjligt. Det finns som det verkar helt enkelt en människotyp som är som gjord för att skaffa sig en blind övertygelse som man sedan aldrig viker en tum ifrån. Exakt vilken övertygelsen blir är mycket beroende på kultur, tidsanda eller rentav sådana trivialiteter som på vilken plats eller i vilken familj man växer upp, men är man lagd åt det hållet som person så blir man vid det man ”vet” är det rätta och sanna. Med litet tur kan sådana personer hoppa på ett tåg som är väldigt nyttigt för ett samhälle, men om de istället satsar på något utsiktslöst projekt (som t ex att stoppa bygget av en bro över Öresund) så är det enda man ur samhällelig synvinkel kan göra att försöka se till att deras inflytande blir så litet och oskadligt som möjligt.

     • Anonym

      Att alla inte är lika förnuftiga som du kan man sluta sig till när man ser miljöpartiets opinionssiffror. Vad vi skymtar är framväxten av en ny religion, ett slags ekologisk nyhedendom.

    • http://twitter.com/_Ratzz_ Ratzz

      Synd bara att vi förmenas det här idéhistoriska inlägget av någon med begränsad syn på yttrandefrihet. Kan vi få en kort resumé?

     • Anonym

      Vi får rikta anhållan till Moderator i brist på egen kopia.

 • Anonym

  Giuseppe Acerbi beskrev sin resa i ”Dagböcker”, men då han uttryckte kritik mot Sverige, förenades Sverige och Frankrike och såg till att Acerbi arresterades i Paris och dagböckerna beslagtogs………nåja inget nytt under solen….

 • Krister

  Om någon till äventyrs skulle sakna boken i sitt bibliotek så återfinns den här:

  http://search.ugent.be/meercat/x/bkt01?q=900000030542

 • Anonym

  För att förstärka sötman av socker är det vanligt att tillsätta salt…

  • Anonym

   För att balansera eller komplettera sötman skulle jag säga.

   Men visst är salt (eller saltat smör) viktigt. Utan det får kakan eller bullen en så fadd och/eller sliskig smak att jag hellre avstår. Det är lika viktigt som kaffet (ibland mjölken) till.

   (En sak jag lurade mig på för några år sedan var att de tagit bort saltet ur vanlig sirap (pga hälsofascismen förmodligen). Numera är man därför tvungen att tillsätta salt för att julknäcken skall bli lika god som förr.)

 • http://www.facebook.com/people/Tobias-Andersson/679852674 Tobias Andersson

  Tack för receptet Dick! Ska bli intressant att testa..

 • http://twitter.com/Cougar52 Ingrid E-M

  Synd att den historiska kakboken är slut på förlaget. Jag skulle gärna vilja ha den. Går det inte att ge ut den som e-bok istället? Om du inte skrev manus med gammaldags skrivmaskin så finns kanske ett underlag i elektronisk form.

 • VSOP

  Inger! Nu blir Dick putt!

  • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

   Den erfarenhet jag har haft att prata på telefon med Dick och den hans tidigare kollegor, innan dess mina lärare, i Linköping hade när jag hörde för några år sedan var att han aldrig blir putt på någon möjligen irriterad att han missat. Men det får jag bjuda på.

   • VSOP

    Lite putt kan han allt bli,

 • Anonym

  Tilläggas kan att det möjligen är så (allt lär tyvärr vara svaga hypoteser enligt
  historiska forskare) – visavi personer på 1200-talet – att R.H. levde under perioden
  1307-27 i Barnsdale i Yorkshire och/eller Sherwoodskogen utanför Nottingham (mitt
  i GB) som f.ö. kontrollerades av danska vikingar 873-918.

 • http://www.facebook.com/people/Rolf-Carstens/100001622430238 Rolf Carstens

  Nu var det Trollhättefallen det gällde inget annat flum. Som gammal inföding där har jag hört min mor berätta om när hon gick ut till huset på ”den lilla ön”. Där bodde en dam som bland annat gav lektioner i pianospel. Min mor var född 1910 och mindes när fallen var otämjda och spred vattendimma över hela nejden vintertid. Spektakulärt var nog ordet.

 • http://www.facebook.com/people/Rolf-Carstens/100001622430238 Rolf Carstens

  Visste ni f ö att när det första vattenkraftstationen byggdes så startades bolaget Vattenfall med stationen som första ägda kraftverk. Vattenfall finns kvar liksom kraftverket men huvudkontoret för Vattenfall har flyttat.

 • Anonym

  Tack Dick för denna blogg. Jag vill samtidigt passa på att puffa för Dicks bok ”Mannen från Barnsdale”, Utmärkt bok som väl kanske vänder upp och ner på en del kunskaper om RH man har haft med sig från barnsben. 

 • Anonym

  hood betyder ju huva-kan robin ha varit en munk? en munk figurerar ju i berättelsen? tydligen har en fransciskan skrivit om honom.

 • Joakim Blomqvist

  ”Eftersom ordspråket uttryckligen nämner pilbågen kan vi vara säkra på att det ”vår” Robin Hood, den fredlöse hjälten, vi har att göra med.” skriver Dick. Det stämmer inte. Långbågen var ett högt skattat vapen i militär användning. Enligt kungligt påbud kunde alla män straffas som inte övade sig att använda långbåge tillräckligt ofta. (Liksom de kunde straffas om de bar bågen med sig i skogen – och således kunde misstänkas för tjuvjakt på kronans vilt). En engelsman skulle enligt lagen således äga och kunna bruka the bowe, men ve den som ertappades med en sådan i skogen. Således kunde vilken Robin Hood som helst antas ha en båge i sin ägo, inte bara legendens Robin Hood. Referens: The history of the english longbow av Donald Featherstone

 • http://triv7quadriv.blogspot.com Hans-Georg Lundahl

  Båda verka tillräckligt documenterade i min smak:
  http://filolohika.blogspot.com/2011/12/king-arthurs-history.html

 • Anonym

  Jag gillar Erroll Flynn-filmen! Särskilt som musiken är skriven av
  Erich Wolfgang Korngold, vars violinkonsert börjar bi populär.
  Dagens Robin Hood-filmer är ganska löjliga, där Robin upphöjts
  till adelsman (Robin of Locksley) och saknar totalt trovärdighet.
  Förmodligen var Robin en rövare som blev hängd nar kung Rickard
  kom tillbaka.

 • Anonym

  Det finns en vid flora av spekulation om att friserna grundlagt såväl danmarks äldsta stad Ribe som svenska Birka. Att de varit handelsmän av stor rang kan nog vara klart.

  • Anonym

   Frisernas
   hade sina bosättningar i norr på de nordfrisiska öarna (runt Sylt) och är – som
   också sagts – kända sen romartiden bl.a. med handel i England där frisiska legionärer
   var verksamma t.ex. vid Hadrianus mur/vall. De hade sannolikt handelsenklaver i
   flera romerska städer. I England försvann romarna runt år 410. Handeln blev mer
   viktig för ”Frisland”. Merchant/handelsman var likställd med thane/häradshövding.
   Dorestad – eller dagens Wijk bij Duurstede, en kommun i provinsen Utrecht i
   Nederländerna – känt sen 600-talet, var centrum för det frisiska handelsväldet och
   växte till sitt maximum runt år 800 med hjälp av frihandel åtminstone periodvis
   ända från början av 700-talet och bl.a. riktat norrut där exempelvis Ribeaa/Ribe i nuvarande Jylland grundades
   runt år 710. Ribe och Birka var samtida och hade mycket gemensam verksamhet.
   Möjligen har friserna haft en enklav/faktori (liten koloni med handelsfilialer)
   där under perioder av frihandel. På 1000-talet fanns ju ett frisiskt Gille i
   Sigtuna (”ristat i sten”) trots bråket med vikingar om sjöhandeln runt Nordsjön!

 • Anonym

  jag menade inte så utan om din provins kultur hänger samman med dietmarschen?

  • Klaas Melle Brouwer

   Det är bra, men der fins en koppling med den Tyska del av Frisland, vi mycket det hade effekt på denna Nederländska Frisland vet jag inte. 

  • Klaas Melle Brouwer

   Det är bra, men der fins en koppling med den Tyska del av Frisland, vi mycket det hade effekt på denna Nederländska Frisland vet jag inte. 

 • Anonym

  Dick Harrison är fullständigt galen.

 • Anonym

  Jag antar att landskapet Kärnten i Österrike har fått sitt namn från Karantanien.

 • Anonym

  Av samma orsak ser man på tidigt medeltida och renässansskulpturer Moses ha horn i pannan. Där Mose Rex Iudae Coronata blev…Cornuta i en felöversättning. Den krönte blev den behornade.Och så fick det vara i århundraden – för Bibeln var ju sanningen. Hmm. Jag undrar vad som hade blivit av oss om Sagan om Ringen hade författats för tvåtusen år sedan.

  • http://supersimon.myopenid.com/ Simon

   Rätt fast fel. Det är ett översättningsfel från hebreiska till latin. I 2 Mos 34:29 står det ”När Mose gick ner från Sinaiberget och hade med sig förbundstecknet, de två tavlorna, utgick det en strålglans från hans ansikte, därför att han hade talat med Gud, men han märkte det inte. ”. Men ordet för att stråla och för att växa horn är lika på hebreiska varför det blev fel i vulgatabibeln. I en del  fall kan man tänka sig att hornen egentligen är ljusstrålar, och att skulptören kände till hur det egentligen var, men det är lite svårt att säga. (Moses var ju inte vare sig kung eller krönt, så det känns lite väl folketymologiskt att det skulle handla om Coronata -> Cornuta.)

 • Anonym

  Jag har hört att läkarna i gamla tider smakade på urinen för att diagnosticera diabetes eftersom glukosen vid höga blodglukoshalter läcker ut i urinen.

  • Guest

   somliga finner det lockande medan andra finner det frånstötande, att fantisera kring dessa ämnen

 • Eufrat

  Den kätterska men dock gamla föreställningen om Den heliga graal som Sang Raal – alltså heligt blod, dvs Jesu avkomma – förtjänar ett omnämnande här. 

  Idén har gett upphov till många berättelser (”Da Vinci-koden” är ett aktuellt exempel) som i fantasifullhet inte står efter dem som framställer graalen som en mystisk bägare. Den merovingiska kungaätten ska enligt dessa ha hävdat släktskap med Jesus som legitim grund för sin kunglighet.

 • Eufrat

  Den kätterska men dock gamla föreställningen om Den heliga graal som Sang Raal – alltså heligt blod, dvs Jesu avkomma – förtjänar ett omnämnande här. 

  Idén har gett upphov till många berättelser (”Da Vinci-koden” är ett aktuellt exempel) som i fantasifullhet inte står efter dem som framställer graalen som en mystisk bägare. Den merovingiska kungaätten ska enligt dessa ha hävdat släktskap med Jesus som legitim grund för sin kunglighet.

 • Anonym

  åderlåtning ansågs hälsosamt-napoleon skickade efter sina iglar från sverige. för ögonpåsar satte man en igel.
  koppslagning kallas det, finns kvar i finland tex – skulle tro många skulle må bra av detta?

 • Tilt

  Jag förstår inte riktigt slutklämmen, lösgodis finns överallt idag; kiosker, livsmedelsbutiker, bensinstationer mm. Men ska man hitta lite annorlunda produkter, t ex choklad från andra länder, så är det till specialbutiker som Candy World man måste gå. Vi har varit på Candy World men aldrig köpt lösviktsgodis, de har så mycket mer att erbjuda, t ex Rafaello från Ferrero, något som vi tidigare bara kunde köpa på Tax Free i Europa. Candy World har så mycket mer att erbjuda än vad en livsmedelsbutik i Schweiz kan göra, förutom möjligtvis Schweiz och det är kanske där skon klämmer?

 • Anonym

  GODISCHOCK

 • Anonym

  Herrejisses, vart är världen på väg? Hur kan något sådant som Candy World över huvud taget få förekomma i vårt land? Inte underligt att skribenten blir chockad och ställer sig frågan ”hur mycket godis och choklad behöver vi?” Lösningen är naturligtvis att inrätta en Statens Godis- och chokladmyndighet som avgör hur många godisaffärer det ska finnas i Sverige, hur stort sortiment de får ha och vad detta sortiment ska innehålla. Godisförsäljning ska naturligtvis vara licensbelagd. Då kommer alla våra problem att lösa sig och vi kommer att leva lyckliga i evighet, amen. Skämt åsido – finns det ingen hejd på moralpaniken nu för tiden? 

  • Anonym

   Man kan väl vara kritisk utan att för den skull vara för censur eller förbud, eller?

 • Anonym

  Köp det inte?

 • Anonym

  Smågodis är djävulens påfund. Någon blir förbannat rik på att vi upplever lust, glädje och beroende när vi stoppar i oss eländet. 
  När jag var liten, i slutet av 80-talet, då fanns lösgodis bakom disk och väldigt mycket färre smaker.
  Expediterna bar plasthandskar och plockade med pincett när vi barn tryckte näsan mot glaset och valde ett par bitar.
  Den tidens godispåse hade folk skrattat åt idag. Den var 12cm bred och 18cm hög. 
  Har en helt bunt oanvända och sparade hemma som ett sentimentalt minne över en klokare tid. 
  Kan ju avsluta med att 80-talets smågodis var säkrare för barn att äta än dagens eftersom azofärgerna var förbjudna till skillnad mot idag.

  • Anonym

   Detta finns fortfarande kvar lite här och var, kul med saker som prissätts i ören :)

  • Tilt

   Var och en bestämmer själv vad de stoppar i munnen och så måste det nog vara. Mina barn äter garanterat mindre godis idag än vad jag gjorde på 70- och 80-talet, då fanns inte alls samma hälsotänkande som finns idag. Dessutom så har många butiker, inklusive Candy World, en stor avdelning för s k ”hälsogodis”, d v s nötter och torkad frukt. Valet är ditt, men man ska inte tala om för andra vad som är bäst för dem.

   • Anonym

    Tilt, plocka ut det stycke ur min text där jag mässar över människors livsval och talar om hur de ska leva. 
    Jag misstänker nämligen att du tolkar texten alldeles för fritt och då blir det ju ganska fel.
    Du är väldigt emotionellt påverkad av min text och bara du vet varför….
    Sedan vill jag tillägga att nötter är nyttiga i liten mängd, annars en olycklig fettfälla.
    Den torkade frukt vi är vana vid ute i godis- och matkedjorna är sötad med socker…
    Detta är inte ett mässande, det är fakta.
    Motbevisa annars, tack.

    • Anonym

     ”Jag misstänker nämligen att du tolkar texten alldeles för fritt och då blir det ju ganska fel. ”

     Tyvärr ett gansa vanligt problem i kommentarsfälten. Det räcker med att antyda att något kanske inte är så bra som det borde inom marknadsekonomin så börjar någon gasta om DDR och Sovjet.

   • Anonym

    Tilt, du är förbannat barnslig. 
    Ät du dina pistagenötter. 
    Vem bryr sig? 

 • Anonym

  Att det förekommer är väl inte underligt. Någon vill tjäna pengar. Gå ut på stan, var du än bor, och titta på hur många normalviktiga du ser. Jag ser inte många, och värst är de unga , fettet och valkarna ligger runt hela kroppen. De ser bara så hemska ut. Fetman i Sverige bara ökar, och jag tycker kvinnorna är mycket värre än männen. Men det är tabu att säga. Fettman ska man vara stolt över enligt svensk media.

  • Anonym

    Var bor du någonstans egentligen? Där jag bor finns det gott om normalviktiga. Men du kanske är en liten näpen tjej/kille som ser dig själv som så mycket bättre än alla andra äckliga grismänniskor som du ibland tvingas beblanda dig med. Bosätt dig i Zimbabwe om du nu avskyr att människor njuter lite av mat och dryck innan det helt plötsligt tar slut.

   • Anonym

    Lugna dig människa, det är aldrig trevligt med sanningen. Svensken är fet och håller på att bli ännu fetare.Tyvärr vänjer sig ögat, ser man bara överviktiga runt sig, så ser man inte hur de verkligen ser ut. Just ryggfettet, som är så vanligt idag bland yngre, är skrämmande. Så bli inte så upprörd du, fetman har kommit för att stanna. Snart ser ingen hur sjukligt det är.

  • Anonym

   ”och jag tycker kvinnorna är mycket värre än männen”.
   Nja, enligt en undersökning som gjordes nyligen konstaterar man att fler män än kvinnor är överviktiga ( http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ny-studie-sa-mar-svenskarna ). ”Männen står för hela ökningen, 43 procent är överviktiga mot 27 procent av kvinnorna.”
   Men kanske är det du som inte står ut att se överviktiga kvinnor, eftersom du är man.

   • Anonym

    Det kan så vara, kvinnorna är FETARE. Kvinnor har naturligt mera fett på kroppen. Så kvinnors fetma är lös och valkig.Det är bara så obegripligt att man som ung vill se ut som en elefant. I dag när jag gick Hornsgatan ner räknade jag till 84 överviktiga kvinnor, med lösa valkar långt ut på ryggen. Som jag svarade förut, ögat vänjer sig,så fetman blir normal, och det är inte bra. 

    • Anonym

      LOL!

 • Anonym

  Synd att det är så långt till Haparanda. I filmens värld kallas sådan här reklam för ”produktplacering”.

 • Anonym

  Troliga patienter i välfärdsdebatten om diabetes och fettsugningar och ungarnas minskade lust för rörelse.

 • Anonym

  Godis är en dödlig drog och bör ha samma varningstext… som cigaretter! Frukt är naturligt ”godis” som bör ersätta ”vanligt” godis som ju ofta är olika kemikalier dränkta i socker, och choklad är en kombination av mestadels socker och fett!

 • Anonym

  jag har tidigare haft uppe med nobelstiftelsen om norska stortinget fortfarande har rätten bestämma fredspristagarna efter unionsupplösningen och faktum är att det är oklart där!

 • Anonym

  Fred är motsatsen till krig, så man måste veta vad kriget är för något för att kunna överhuvudtaget  kommentera Nobelsfredspris.  Enligt Peter Engström (efter hans besök på  olika krigsfronter) kriget finns bara i fantasin, uttalande  ”Förlåt var finns kriget” i tidningen  Moderna Tider !
  Nobelprisen är  vetenskapens pris  … inte politikernas  !
   

 • Reza Gerami

  Det kanske helt enkelt är så att spelarna inte är så värst intresserade av diverse ”påhittigheter” från hårdvarutillverkarnas sida? De vill ha pang för pengarna och system som fungerar och därför är man tacksam för ”gamla hjulspår” i dessa tider då diverse DRM-onanister och casual-tjusande tablet-larv nafsar core-gaming i hälarna. Det är iaf. mina 2 cent.

 • Neoliberal Agenda

  Spelgrafiken är endast marginellt bättre än PS3. Skillnaden mellan PS2 och PS3 var enorm, likaså mellan mellan PS1 och PS2.

  Om jag ska uppgradera vill jag ha en maskin som kan rendera ansikten så de ser verkliga ut, inte som seriefigurer.

  • Rune Berg

   Det blir nog bättre med tiden. Den största skillnaden är väl troligen minnet, med 8 GB ram har man större möjligheter än förra generationen.

   • Neoliberal Agenda

    Lite bättre blir det nog, men jag minns hur imponerad jag var av Motorstorm demon på E3 2005, det fick PS2:an att se ut som ett Game & Watch spel.

    Nu 8 år senare tycker jag vi kan förvänta oss mer. Tänk en cell processor med 256 kärnor och total prestanda på 10 teraflops med grafikretsar.

 • http://dangerousbeans.bloggo.nu/ Dangerous Beans

  Det är bra att det kommer upp sån här statistik. Det här är ju bara toppen på isberget, och under detta finns alla historier på #prataomdet. Cornucopia hade en intressant post i går där han räknade sannolikheter för att drabbas, och kom fram till att sannolikheten att bli våldtagen är 14% och att råka ut för sexövergrepp (inkl blottning, sexövergrepp etc) är 50%, i Sverige – över ett kvinnoliv. Det stämmer ju också rätt bra med den här undersökningen och Slagen Dam. Det märkliga är att män kontinuerligt förnekar att det är så verkligheten ser ut för kvinnor och att de som drabbas har ”otur”.

  • Eremiten

   Att under ett liv råka ut för nyp i baken är ju nästan 100%. Samma att som man bli påhoppad under sin livstid. Man ska nog inte dra större lagrar på detta. För övrigt så är nog risken att som man bli antastad av kvinnor ( t ex nyp i baken eller någon som oönskat trycker sig upp mot dig och sticker sin tunga i din mun/öra) också extremt hög sett under ett liv. Om vi går in på våldtäkt (och då menar jag det urgamla våldsbrottet; inte om ena parten är 16 år och en 14 år m fl nypåfund under samma straffrubrik) så är det ju otäckare…. Denna statistik bör man ta på allvar. Generellt tycker jag dock att man även bör beakta att män väldigt ofta utsätts för övergrepp (fysiska/psykiska) ofta/mycket av sina kvinnor och de anmäler i stort sett aldrig. Jag tror att graden förövare/offer mellan könen är mycket jämnare än man tror. Förutom i våldtäkt, av förklarliga skäl…. Men även där så våldtar ju män andra män osv… Ursäkta om jag drog iväg litet.

 • Bjorn57

  Om det finns ett statistiskt samband mellan mer mångkultur och ökat sexuellt våld, som artikeln ovan verkar antyda, då är det dåliga nyheter för många kvinnor i västvärlden eftersom mångkulturen inte får ifrågasättas. Vi måst nog lära oss att skilja på god mångkultur och dålig mångkultur och sluta med att behandla alla kulturer som lika värda.

 • Eremiten

  Tror att det är uppmärksammat och därvidlag mer anmält i Sverige vilket bör påverka statistiken till Sveriges nackdel…

  • heltsonika

   … I vissa länder kan man inte våldta sin fru…

  • Johan Svensson

   antagligen..plus det faktum att vi har en betydligt bredare definition av våldtäkt än vad resten av världen har.

   Trots detta så begås det fortfarande alldeles för mycket våldtäkter i sverige. Jag fattar inte vad dessa j**lar som begår dessa brott tänker. Kan vi inte införa piskstraff på dessa brott så att de åtminstone får känna lite smärta.

   Att sitta ett kortare straff på kåken i sverige är ju för sjutton som betald semester.

 • Luren170

  Det är ganska vanligt att gruppvåldtäkter sker i anslutning till asylcenter.
  Pressens intresse för detta? Noll.
  Goggla: Gruppvåldtäkt asyl.

  • heltsonika

   Googla Selektiv varseblivning

   • Luren170

    Bra kommentar.
    Selektiv varseblivning är ett vanligt fenomen bland många politiker, journalister och andra som inte får sanningen att stämma med deras världsbild.

    • heltsonika

     Alla har ful ;)

    • vindflojeln

     Du glömde de viktigaste,Sverigedemokrater!

     • Luren170

      Nej. De tillhör grupperna politiker och andra.

   • Tar Atanamir

    Så du missade undersökningen som kollade upp hur många gruppvåldtäkter Svenskar begått.
    De fick visst gå tillbaka till slutet av 1800-talet innan de hittade ett enda fall.
    Det var en grupp drängar som i midsommarfyllan gett sig på en piga.

    • heltsonika

     Antingen är du väldigt naiv, hjärntvättad eller så skämta du mig aprillo.

     • Tar Atanamir

      Bidra gärna med ett exempel på en sådan företeelse om du känner att undersökningen behöver uppdateras, den har ju några år på nacken.

      Och med -Svensk- så menas så klart de som är del av den grupp människor som på etnisk basis ej skyddas av HMF-lagen.

     • heltsonika

      Vem gjorde din undersökning?

 • skada

  http://en.m.wikipedia.org/wiki/Rape_statistic

  sweden has the highest incidence of reported rapes in Europe and one of the highest in the world. According to a 2009 study, there were 46 incidents of rape per 100,000 residents. This figure is twice that of the UK which reports 23 cases, and four times that of the other Nordic countries, Germany and France. The figure is up to 20 times the figure for certain countries in southern and eastern Europe.[147]

  By 2010, The Swedish police recorded the highest number of offences – about 63 per 100,000 inhabitants – of any force in Europe, in 2010. The second-highest in the world.[148]

  The Swedish National Council for Crime Prevention claims that it is not ”possible to evaluate and compare the actual levels of violent crimes… between countries”, but that in any case the high numbers are explained by a broader legal definition of rape than in other countries, and an effort to register all suspected and repeated rapes. It asserts that comparisons based on victim surveys place Sweden at an average level among European nations

 • kappy00

  Så de sexuella övergreppen har ökat explosionsartat?
  Vet ni något annat som har ökat explosionsartat under samma period? – utomeuropeiska invandringen. Ett samband mellan de två är extremt tydlig när man studerar brottsstatistiken. Går icke att förneka, oavsett hur mycket man än vill det.

  Nu kommer denna kommentar naturligtvis att tas bort. Inte för att det innehåller något faktafel eller är otrevlig, utan för att den syftar på en politisk ställning som inte delas av tidningen själv. Tyck rätt (inte ha rätt fakta), eller censureras.

 • http://www.avpixlat.info/ Thomasson

  Varför finns det inte en seriös undersökning i landet om problemet? Hur kan Sverige, återigen, toppa en lista över så många olika problem? Vad är det som hänt de senaste åren i samhället tro?

 • fafang

  Tvärtemot vad Henrik Ennart påstår så har Sverige (SE) avsevärt mer polisanmälda fall per 100000 invånare än Tyskland (DE) av sexuellt våld, våldtäkter och sexuella övergrepp på barn. Det är bara att ta del av sammanställningar av United Nations Office on drugs and Crime (UNODC).

  Anmälda fall av sexuellt våld per 100000 invånare 2003 och 2011 samt förändring:
  SE___ 113,5___ 180,9___59 %
  DE___ 66,2____ 57,3____-14 %

  Anmälda våldtäkter per 100000 invånare 2003 och 2011 samt förändring:
  Sverige___ 25,0____ 69,2____177 %
  Tyskland___ 10,6_____ 9,2____-13,7 %

  Anmälda sexuella övergrepp mot barn per 100000 invånare 2005 och 2011 samt förändring:
  SE___ 37,1____ 76,5____106 %
  DE___ 16,9____ 15,1____-10 %

  För alla angivna brott vid tabellernas senare tidpunkt, hade Sverige EU:s högsta brottsfrekvens.Varför talas det så tyst om denna allvarliga omständighet från BRÅ och regeringen?

  Sedan ska man komma ihåg att Sverige till skillnad från Tyskland har haft en massinvandring på senare, vilket torde ligga bakom den stora våldsbrottsökningen i Sverige. Utrikesfödda i Sverige, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, har följande överrisk (så många gånger större överrepresentation) för följande anmälda brott (BRÅ 2005:17):

  Sexualbrott:____3,2
  Våldtäkt, försök till våldtäkt:____5,0

 • Gandalfdenvite

  Religionen bär en enorm skuld till dessa våldtäkter eftersom kvinnor som inte döljer sitt förföriska utseende anses få skylla sig själva!
  Problemet i Sverige förvärras dessutom av att många domstolsbeslut som friat även uppenbara grova våldtäktsmän vilket i praktiken gjort det lagligt att våldta i Sverige!

 • fafang

  Bra vald rubrik!

  Kan egentligen bara inflika jämförande statistik från UNODC mellan Sverige och Tyskland samt siffror från BRÅ 2005:17:

  Anmälda fall av sexuellt våld per 100000 invånare 2003 och 2011 samt förändring:
  SE___ 113,5___ 180,9___59 %
  DE___ 66,2____ 57,3____-14 %

  Anmälda våldtäkter per 100000 invånare 2003 och 2011 samt förändring:
  SE___ 25,0____ 69,2____177 %
  DE___ 10,6_____ 9,2____-13,7 %

  Anmälda sexuella övergrepp mot barn per 100000 invånare 2005 och 2011 samt förändring:
  SE___ 37,1____ 76,5____106 %
  DE___ 16,9____ 15,1____-10 %

  För alla angivna brott vid tabellernas senare tidpunkt, hade Sverige EU:s högsta brottsfrekvens.

  Utrikesfödda i Sverige, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, har följande överrisk (så många gånger större överrepresentation) för följande anmälda brott:

  Sexualbrott:____3,2
  Våldtäkt, försök till våldtäkt:____5,0

 • fafang

  Det vore mycket angeläget om man vill kalla sig rättsstat, att lyfta fram och bearbeta orsakerna till detta hälsohot.

  • fafang

   Man kan då inte göra som moderatorerna gör i detta kommentarsfält, raderar kommentarer med seriös brottsstatistik.

 • Tar Atanamir

  Redan i BRÅs rapport om invandrares brottslighet från början av 2000-talet kunde man se att invandrare begick strax över 50% av alla våldtäkter. Och då räknade de ändå bara med de som hade Svenskt medborgarskap.

 • Anonym

  För att det ingick peppar i kryddblandningen en gång i tiden. Ingefära är ju inte enda kryddan i pepparkakor idag heller.

 • konrad gunnarsson

   Winston Churchill skrev ungefär så här om kung Arthur (fritt efter mitt skakiga minne): ”De lärde är överens, dock i bland oense, om att vid tiden för legionernas uttåg från Brittannien, uppträdde en härförare som kan ha hetat Arthur eller något annat. Han bevarade Britannien för britterna i en människoålder eller mera och vi bör därför hedra honom, huruvida han existerat eller ej…”

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  Han som fanns 1354 hade en sheriff som han hade ett gott öga till att ställa till bråk för….

 • Anonym

  Dick har skrivit ganska mycket om Arthurlegenden och Glastonbury, men det har du kanske missat?

 • konrad gunnarsson

  Har faktiskt läst det mesta, Dick är ju alltid sällsynt läsvärd. Lilla kommentaren här ovan var enbart för att upplysa om hur kung Arthur behandlades i Storbritannien på 30-talet, med anhängare (han var en historisk person) och motståndare (han har aldrig existerat). Churchill ger i sin ”A History of the English Speaking Peoples” denna tribut till en möjligen historisk gestalt, som om han inte har funnits, borde ha funnits i alla fall!

 • Anonym

   hej klaas! har ni nån koppling till dietmarschen?

 • Anonym

  Kul & intressant info. som alltid av Jan-Öjvind Swahn. Still going strong? Han blir 87 i maj i år.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=1041570829 Erin Winslow

  Halloween är en mycket kär FOLKFEST som är lika viktig som Jul i många delar av nordamerika. 
  Vissa människor kommersialisera vad som helst (inkluderande midsommar och jul) men det betyder inte att ALLA gör så! Eller ska vi ha inga 
  några roliga helgdagar alls? Ur räddsla  att någon kanske kommersialisera dom? 

 • BigDemonicBunny

  Klädesplagget heter fortfarande Kravatt, även i Sverige. Även om den moderna kravatten är lite mer slipsliknande än den ursprungliga kravatten var.

 • Anonym

  ordet Karantän har sitt ursprung i en upptäckt som gjordes av människor som levde under 1300-talets pest

  Trots att varken vetenskapsmetod eller bakterie var något känt under denna tid, lyckades somliga individer, genom den intelligens som människan begåvats med, se ett mönster i vad som en människa av idag kanske skulle beskriva som ett spontant växande statistiskt material, och sluta sig till att 40 dagar var en tillräckligt lång tid för att bekräfta att människor som levt isolerat under denna tid inte bar på
  pesten

  Karantän härleds via olika språk till talet 40. Vem eller vilka individer som oberoende av varandra gjorde dessa upptäckter, torde vara okänt

 • http://regum.blogspot.com/ medundersåte

  Exempelvis i Svenska kyrkan vars bekännelseskrifter konstaterar att även de romerska och grekiska kyrkorna är av samma mening.

 • Anonym

  Är du säker på det? Fenomenet att nattvardsvinet och oblaterna verkligen fysiskt skulle förvandlas till kött och blod kallas ju för transsubstansiation, men jag har fått mig förklarat att en av de saker som man tydligast tryckte på i den tidiglutheranska idéströmningen (d v s runt den tid då den Augsburgska trosbekännelsen fick sin form) var att nattvarden var en symbolhandling och att det absolut inte kunde finnas något sådant som transsubstansiation.
  I katolska kyrkan anses väl däremot nattvarden inte vara symbolisk utan bokstavlig, om än inte förnimbar med våra sinnen. Det vill säga att en katolik tror inte heller att man vid en eventuell magpumning av någon som nyss tagit nattvarden skulle få upp kött och blod. Litet skumt med sådana här trosföreställningar.

 • Anonym

  OK-har hört en förklaring till hunden dalmatiners namn-de hade som arbete att springa med postdiligenserna och varna för rövare längs vägen-kan det vara sant?

 • Anonym

  Även Josef Stalin ”behandlades” med åderlåtning, med hjälp av iglar, när han låg på sitt yttersta 1953.

 • Anonym

  Don efter person?

 • Anonym

  Påvarna har inte haft något inflytande på Graalslegenden. Den har inget att göra med kyrkans nattvardslära, utan är en litterär konstruktion, ett slags medeltida motsvarighet till vår Fantasy-genre (”Star Wars” etc). Wolfram von Eschenbachs diktverk ”Parzifal”, som bygger på Chetien de Troyes ofullbordade dikt, har Wagner använt som källa till sin sista opera ”Parsifal”. Medeltidens människor hade lika stort behov som vår tids att söka sig bort från vardagen med berättelser om hemliga krafter etc!
  Vad ordet ”graal” beträffar har somliga menat att det är ett sammandrag av orden ”sangue” och ”real”, d.v.s. ”kungligt blod” (sangreal) och syftar på legenden att Jesus varit gift med Maria Magdalena, vars avkomma således bar på ”kungligt blod”, som sedan skall ha ärvts av merovingerna. Hela genren kring ”Holy Blood and Holy Grail” är en nutida Fantasyskapelse av Michael Baigent, Richard Leigh och Henry Lincoln, med anknytning till den märklige prästen i Rennes-le-Chateau. Vissa av författarna trodde blint på sin historia.

 • Anonym

  Det kan man faktiskt. 

 • Anonym

  Barn har ingen känsla för kvalitet. :-)

 • Anonym

  Jo men visst, jag bor söder om Söder. Hur skulle Candy World i Haparanda ha nått mig om inte SvD gjort reklam? Nästa gång jag kommer till Haparanda skall jag ladda bankomatkortet rejält och bege mig till Candy World!

 • Anonym

  Haha, det är visst bara jag som vet vilken undersökning du syftar på. Det handlade om vilken inställning vi hade till barnarbete, eller hur?

 • Anonym

  Tack och lov är det INTE svensk kultur att proppa i sig färgämnen och tveksamma kemikalier i ändlösa mängder. Det är skräpkultur, och förekommer i såväl Sverige som i Schweiz…

 • Anonym

   Åk till valfritt shoppingcentrum vid norska gränsen istället, det är närmare…

Är det kapitalismens
fel att vi sover mindre?

Tröttsamma självhjälpstips för sömniga.

Christer Fuglesang, ordförande på Tekniska museet. Webb-tv

Så blir Fuglesangs utställning

TV

Så blir Fuglesangs utställning på Tekniska museet i höst.

”Största satsningen på 100 år”

Snart öppnar Megamind på Tekniska.

”Jag kollar gylfen 50 gånger”

Profilen

Zelmerlöws finalnerver.

De tar bordshockey
på blodigt allvar

Reportage

Svenskar trötta på att be om ursäkt.

Uno och Hans Österman. Webb-tv

Mästaren ger sina bästa knep

Webb-tv

Bordshockeymästaren ger tips.

Heberlein vill skildra sjukdomen inifrån

Tv-serie

Intervjuer med bipolärt fokus.

”Blues är rockens kokta grönsaker”

Lokko om det finaste BB King gav oss.

”Grät och sagan kunde starta”

Kommentar

Harry Amster om blueslegenden.

Så säger man inte, Romson!

Svanells svep

Vad alla missade iAuswitch-debatten

Mad Max frossar
i apokalypsen

Film

”Förfärligt dumma saker som sägs”

Carson berikar igen och igen

Litteratur

Läs recension av hennes Röd doc>.

Smala poddar som sticker ut hakan

Fem tips

Pengar, parasiter och förlossningar.

Vågat tilltal på den
tyska teaterscenen

SvD i Berlin

Lars Ring fångas av ny Jelinkpjäs.

Randigt hus retar
gallfeber på grannar

Här är de randiga husens historia.

Krönika

En diagnos kan befria – och vara livshotande

"Alla söker en syndabock".

Vilka böcker tycker
du SvD ska recensera?

Aktuella böcker | Vilka är dina favoriter?

Varför gör SvD omröstningen?

Fråga & svar med SvD:s kulturchef Lisa Irenius.

Lyxig vuxensaga om frestelser och åtrå

Film

Veckans filmrecensioner.

ny bok

”Store bror” – en tung roman om fetma

"Ett högklassigt relationsdrama".

Krönika

Man kan inte tvinga folk att äta päron

”Kritikdebatten en déja-vu.”

Dick Harrison: Så
uppfanns hjulet

bilder

Historielektion om vanligaste sakerna.

Reich: ”Jag lever i en
icke-judisk värld”

SvD möter kompositören Steve Reich.

Psykedelisk dans som bara går runt och runt

skivor

Här är veckans skivrecensioner.

Konsten ruttnar på
Moderna museet

Verk skrumpnar, tynar bort, vittrar sönder.

Welles filmkonst
– en magnifik röra

Under strecket

Orson Welles 100 år.