Hur rimmar man på accent?

I början av sommaren bloggade jag om skillnaden mellan accent och apostrof. Accenten sitter över en bokstav för att markera ett visst uttal eller en viss betydelse: det skillnad på armen och armén. Apostrofen sitter mellan bokstäver för att markera utelämning av tecken, som i engelskans I’m eller franskans je t’aime.

Precis detta får man också veta i Gösta Åbergs Handbok i svenska, en trevlig bok för den som vill läsa populariserat om språkriktighet, grammatik och språkhistoria. (En utförlig recension skriven av den kloka Jan Svanlund finns i tidskriften Språkvård nr 4 från 2001, sidan 29.)

Redan på bokomslaget till Åbergs bok upplyser pedagogiska pilar oss om att Köp! är en imperativform, att glad är ett adjektiv och att den där fnutten ovanför e:et i idé är en … ja, vad står det egentligen?

Man kan misstänka att Gösta själv aldrig fick granska det där bokomslaget innan det gick i tryck, för i så fall hade det nog stått akut accent istället för apostrof. Men det är klart, accent rimmar ju inte på katastrof. Man kan ju till och med bråka om huruvida accent rimmar bäst med pendang eller med Kent. Vad säger bloggläsarna?

Visa kommentarer (113 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Anonym

  Själv tycker jag att man ska anpassa uttalet av låneord till svenskan. Ändå säger jag ”axang”! Ännu värre är att jag kallar de små stenlagda plattformarna i mitten av gatan för ”refyscher”, vilket får människor i min omgivning att tycka att jag är snobbig. Sanningen är att jag fick lära mig att det hette så när jag var barn på 40-talet, och sedan dess har jag inte hört någon uttala ordet mer än högst en gång vartannat år. En amatörmässig fundering är att det kanske är lättare att vänja sig vid ett försvenskat uttal av ord som används ofta i tal, medan de ovanliga orden ligger kvar i hjärnan med sitt gamla inlärda uttal.

 • wordord

  ”Axang” om det handlar om fnuttar på bokstäver, men ”axent” i meningar som ”han talar med tysk accent”.

  Och bara sådär i förbifarten: ”konsol” uttalar jag som ”pistol” och ”viol”, inte som ”parasoll”. Men det hör förstås inte hit.

 • Anonym

  Jag vill nog helst ha ett bokstavsuttal av accent, i båda betydelserna. Men jag kan, precis som wordord, tänka mig ett uttal som ”aksang” om det diakritiska tecknet.

 • Anonym

  Jag säger också ”axang” om grava och akuta ”fnuttar” — ån så länge. Men i stället för accent vad gäller uttal föredrar jag ordet brytning. ”Han talar med tysk brytning.” (Eller tüsk brütning, kanske.) :-)

 • Elin Rosén

  Säger, precis som SignIP, wordord och BjornMd ”axang” om uttalsfnutten. Säger dock ”axent” om brytning, ”konsoll” om hyllstöd resp. spelmaskiner och ”refug” om upphöjningarna i gatan.

 • Anonym

  Jag säger ”axent”.
  Jag skriver ”kloke Jan” (om Jan är en man). I just detta sammanhang tillför det kanske inte så mycket information, men i andra sammanhang kan det göra det.

 • Anonym

  Jag rimmar accent med ett te – lapsang

 • petermagnusadler

  Tycker att vi ska bevara svenskans regler för kopppling mellan uttal och stavning.
  Antingen skriva ”accent” (”axent”!?) och uttala ”axent” så det rimmar på Kent.
  Eller stava ”axang” och uttala så att det rimmar på pendang. (Vi skriver ju inte ”pendant” med uttal ”pendang”).
  Det är kul att jämföra hur det franska ordet ”corps” har införlivats i de tre stora skandinaviska språken. I svenska har vi bevarat det franska uttalet, men anammat en stavning som överensstämmer med det uttalet enligt svenskt språkmönster. I danska och norska har de bevarat den franska stavningen, men anammat ett uttal mer enligt deras språkmönster för att uttala c-o-r-p-s.

 • petermagnusadler

  Tycker att vi ska bevara svenskans regler för kopppling mellan uttal och stavning.
  Antingen skriva ”accent” (”axent”!?) och uttala ”axent” så det rimmar på Kent.
  Eller stava ”axang” och uttala så att det rimmar på pendang. (Vi skriver ju inte ”pendant” med uttal ”pendang”).
  Det är kul att jämföra hur det franska ordet ”corps” har införlivats i de tre stora skandinaviska språken. I svenska har vi bevarat det franska uttalet, men anammat en stavning – kår – som överensstämmer med det uttalet enligt svenskt språkmönster. I danska och norska har de tvärtom bevarat den franska stavningen, men anammat ett uttal mer enligt deras språkmönster för att uttala c-o-r-p-s.

 • http://pulse.yahoo.com/_4XSP2H7P3KE4F2KY4Y2YPAOQCQ Gabriel

  Sverige har en internationella sammanhang annan unik tradition när det gäller kunganamn och deras nummer. Det är att numreringen enbart går efter första namnet. med andra ord: Gustav I, Gustav II Adolf, Gustav III, Gustav IV Adolf osv. Samt Karl XIV Johan, som ju Dick tar upp i ett annat sammanhang. Men i andra länder så räknas dubbelnamnen separat. Kungen av Spanien är alltså Juan Carlos I – men i Sverige hade han varit Juan III Carlos eftersom det funnits två Juan av Kastilien före honom. Efter internationellt mönster hade de svenska Gustaverna varit Gustav I, Gustav Adolf I, Gustav II, Gustav Adolf II osv. Samt Karl Johan I.

 • Anonym

  Vid sidan av kungars namnnumrering
  kan man spekulera i varför vissa namn tydligen väljs med viss preferens som
  Karl. En hypotes är att det började med Karl Martell:s militära framgångar under 1:a halvan av 700-talet e.Kr och
  grundläggandet av det Karolingiska kejsardömet och med Karl den Store:s enorma
  expansion av Frankerriket såväl landmässigt som kulturellt 781-814.

   

  • http://pulse.yahoo.com/_4XSP2H7P3KE4F2KY4Y2YPAOQCQ Gabriel

   Det är väl ffa Karl den Store som spökar, misstänker jag.

 • Anonym

  Hade dina doktorant studenter i Lund speciella kunga namn :)

 • http://pulse.yahoo.com/_4XSP2H7P3KE4F2KY4Y2YPAOQCQ Gabriel

  Apropå kunganamn så finns ett märkligt sammanträffande: Roms förste kung hetter Romulus, dees förste kejsare Augustus och Västroms siste kejsare Romulus Augustulus. Den förste kejsaren som gjorde Byzans till huvudstad var Konstantin I, dess siste kejsare var Konstantin XI. Karl den Store grundade det som i sinom tid blev det Heliga Romerksa Riket; dess siste kejsare hette också Karl. Frankernas förstae kung hette Klodvig, dvs Ludvig. Frankrikes siste kung Ludvig Filip. Kanske inte så märkligt om namnet var populärt, men något att hålla i minnet om man är vidskeplig kungafamilj.

  • http://www.facebook.com/pocat Patric Nilsson

   Den sista romerska kejsaren i väst hette Romulus, inte Romulus Augustulus. 

   Augustus är den främsta titel som romerska härskare använde sig av, traditionellt också följt av Caesar (som vi fått ordet kejsare ifrån). Men sedan kejsar Diocletianus uppdelning av kejsardömet i två delar och fyra administrativa enheter, i slutet på 200-talet evt, med en Augustus och en (arvtagare) Caesar i varje del, så brukade den lägre titeln Caesar, benämna arvtagaren, och Augustus då alltså kejsarna. 

   Varianten Augustulus är egentligen ett nedsättande smeknamn som betyder den ”lille Augustus”. 

   Med tanke på att den egentliga romerska kejsartiteln är Augustus är det lite märkligt att de flesta ord för kejsare i världen kommer just från namnet/titeln Caesar och inte Augustus (som betyder ”den upphöjde”). 

   I engelska har man istället använt det mer logiska Emperor som kommer från latinets ”Imperium” (makt över ett politiskt område) som var vad den romerska kejsarmakten just hade ansamlat sig, imperium över många olika statsfunktioner som existerat under den romerska republiken.

   • http://pulse.yahoo.com/_4XSP2H7P3KE4F2KY4Y2YPAOQCQ Gabriel

    Stämmer förstås – mitt fel.

    • http://www.facebook.com/people/Martin-Liska/1044821438 Martin Liska

      Det Heliga Romerska Rikets siste kejsare hette också Karl – vilken Karl menar Du då? Jag har alltid trott att den siste kejsaren av Det Heliga Riket var Franz II.

     • http://www.facebook.com/people/Johan-Jansson/100000175780504 Johan Jansson

      Han syftar säkert till Österrike-Ungerna sista kejsarkung Karl I, skulle jag tro.

 • http://pulse.yahoo.com/_YLCTDCQCVE5V45FB53BHA334SI Jens

  En intressant fråga är vad som händer om och när Victoria så småningom tar över tronen. Formellt blir hon väl ”Victoria I” men jag anar att det inte kommer att uttalas och skrivas lika ofta som när man rabblar den nuvarande kungens ordningstal. Överhuvudtaget blir inte ordningstal relevanta förrän det finns minst två.

  Vad som händer senare beror förstås på vad Victoria och Daniel väljer att döpa sina barn till. Men en tänkbar utveckling är att den numreringstradition som nämns här helt enkelt dör ut i och med tronskiftet.

  Själv är jag republikan och struntar i vilket. Men tanken går till alla överspända rojalister som brukar beklaga att Carl Philip fråntogs tronföljarskapet. Bland mycket annat får det ju konsekvensen att det inte blir någon Carl XVII – i varje fall inte under överskådlig tid. Jag förmodar att det finns en del som reflekterat även över just den saken.

  Se där åtminstone en liten delseger i kampen mot monarkin.

  • http://pulse.yahoo.com/_2CWBIBPSCFDD52I5SB5WCP3TT4 Peter

   Fast det är väl inget som hindrar ovan nämnde gyminstruktör med tös att skaffa ett barn som heter Carl?

   • BigDemonicBunny

    Fast Sverige har lite fler kunganamn att välja på än t.ex Danmark (där tronarvingen i princip måste heta Fredrik eller Kristian). Oscar, Gustav och Karl från våran nuvarande ätt.

    Eller varför inte Erik, Johan eller Magnus?

    Magnus är dock kanske att ta i lite väl mycket när det gäller nuvarande kungar (med tanke på etymologin).

  • http://www.facebook.com/joachim.grafvondieter Joachim Graf von Dieter

   Vore det inte på tiden att vi i Sverige vände blad och blir en fullvärdig demokrati ? Att också Sverige få ett demokratiskt statsskick!!!

   • Erik Skancke

    Vi har det redan, problemet är bara att du inte förstår det, men det kan vi andra, den stora majoriteten, leva med.

   • Anonym

    parlamentarisk republik är ett mindre demokratiskt statsskick än parlamentarisk demokrati och konstitutionell monarki

    Kungamakten är reducerad till en symbol, medan en politiker (president) inte skulle nöja sig med detta, utan istället skulle tillskansa sig mer makt. Som f.d politiker är han van med och har fått smak på makt. Dessutom är maktperioden begränsad, varför han vill ta tillfället i akt och sätta sin prägel på perioden, för att inte glömmas bort i historieböckerna. Det handlar om prestige. Och jag tror att kungen har lättare att hantera detta än en politiker.

    Dessutom skulle det kosta samhället stora summor, att vart 4:e år finansiera alla presidentvalskampanjker åt politiker som törstar efter makt

    Men framförallt för kungen vidare en svensk kulturtradition att vara stolta över. En historisk kontinuitet med vårat förflutna, ett arv att förvalta

 • Anonym

  Man kan undra om det var rättvisare på högmedeltiden i
  dåvarande Sverige? — Svea rikets landskapslagar var resultatet av motstridiga
  intressen, mellan kung och biskop och mellan dessa båda och den frie jordägaren.
  Ofria hade ingen egen rätt, och inte heller fria kvinnor, som fick företrädas
  av en ”målsman” (som förde talan i målet för målsägaren). — I det medeltida samhället fanns inga oberoende domstolar. I stället fick målet
  avgöras genom det då ”legala bevissystemet” som innebar att lagen för varje typ av brott angav vilket bevis
  som fordrades för att fria eller fälla en anklagad. Antingen kunde åklagaren
  presentera ”bargärningsvittnen” eller också fick den anklagade försvara sig med
  egen ed, förstärkt med ”edgärdsmän” eller en på olika sätt vald nämnd (som ersatte
  ”gudsdomen” enligt mosaisk rätt). — I nutida västerländsk rätt gäller att den anklagade är
  oskyldig till dess att denne överbevisats om brott. På medeltiden kunde
  Åklagaren åtala på misstankar, och då var den anklagade skyldig att bevisa sin
  oskuld; en princip från mosaisk rätt, som har haft ett betydande inflytande på
  medeltidsrätten. — Mosaisk rätt bygger ju på förbundet mellan ”Herren” och ”Herrens utvalda
  folk”, varigenom alla utvalda individer blir ansvariga för varje enskilds brott
  mot förbundets stadgar. Ett oförsonat brott väcker Herrens vrede, som i vissa
  fall hotar att utplåna hela Israels folk. Finns inga vittnen utan endast
  misstankar, hänskjuts saken till Herrens dom, som kan ske genom att den
  anklagade går en ed inför Herren, eller genomgår vissa prov; Gud avgör dom
  genom att låta provet lyckas eller misslyckas, alternativt godtar eden eller på
  något sätt straffar ”menedaren”. Egentligen blir då både eden och proven
  gudsdomar, men i vanligt tal är begreppet ”gudsdom” samma som proven (”ordalier”). — De svenska medeltidslagarna utformades sent jämfört med övriga nordiska och
  framför allt de kontinentala lagarna och denna europeiska medeltidsrätt baserades
  som sagt på principer från mosaisk och även romersk rätt vilka flöt ihop och utgjorde grunden
  för straffrätten i de äldsta kontinentala lagarna. Via ärkestiftet i Lund fick
  den också en avgörande betydelse för den nordiska lagstiftningen. Danmarks
  ärkebiskop var under lång tid också Svea rikets ”Primas”. Senare kom
  inflytandet från denna rätt kontinentala rätt via nordiska studenters juridikstudier
  vid rättsskolan i Bologna och vid de nya universiteten i Europa. 

 • BigDemonicBunny

  Orsaken till att det var så höga straff på stråtröveri och sjöröveri kan nog spåras till att de utmanade maktmonopolet med fristående beväpnade styrkor (även i modern tid så delfinansieras många gerillastyrkor med hjälp av framför allt piratverksamhet). Samtidigt så var det en hel del misslyckade tronpretendenter som föll tillbaka på både sjö- och stråtröveri

 • Anonym

  Bankerna, kan i någon mening, ses som likvärdigt med tjuvar snarare än rånare, eftersom de genom räntor själ av folk, men de gör det i lönndom, eftersom ingen inom banken tar på sig ett personligt ansvar, utan alla menar att ansvaret ligger någon annanstans än hos dem själva

 • Anonym

  ”hittat på”? tror inte johannes magnus medvetet bluffade-han kanske hade fel-men vem vet det?

 • Anonym

  Medeltidens syn på tjuvar kontra rånare, visar på att den typiska medeltidsmänniskan kunde särskilja företeelser som den typiska moderna människan ser som en och samma. De hade en mer utvecklad och högre förmåga att uppfatta moraliska nyanser. De visade upp ett sunt förakt för feghet.

  Detta är något, vi bör tänka på när vi använder medeltiden som jämförelse, för att hävda nutida samhälles högre nivå. Vetenskapen och tekniken må vara mer utvecklad nu, men det innebär inte att dagens människor står på en högre nivå. I fallet med synen på feghet, så antyder det tvärtom att dagens människor borde skämmas för utvecklingen, men det kanske behövs en medeltida moral för att inse

 • Anonym

  ”historiskt klarlagt”? det finns inga belägg för att det är fel, däremot är det brist på källor, dom har försvunnit. johannes magnus var nominell biskop för sverige i rom. katolikerna följde med kung sigismund till polen och i krakow låg svenska kansliet. som sista spiken blev att kristian II tog med alla svenska statspapper när han lämnade stockholm efter kättarrättegången men fartyget med de svenska statspapperen sjönk i öresund. (danmark var alltså ännu katolskt då)
  sen har vi som sagt slottsbranden. trots detta är sverige den äldsta nationalstaten i europa efter danmark. 
  alltså den börjar med gustav I. att forntiden är så dunkel kan bero på den totala anarki som rådde efter hunnernas härjningar? med ynglingaätten börjar det ordna upp sej här hos oss, men söderut norr om rehn och donau dröjer det nog till karl den store? ”ordning” betydde nog också ofrihet för de fattigaste av oss?

 • Anonym

  Den svenske TV-producenten och författaren Dag Stålsjö gjorde 1981-1982 en TV-serie, ”Svearikets vagga”, där national- och landskapsromantiken blommade ut och väckte ett mer allmänt intresse om det svenska rikets ursprung. Debatter med olika hypoteser om ”vaggor” följde och intresset för
  speciellt historieperioder med action som främst tilltalade ”skolpojkar” eller andra
  med intressen för vapen och fighter ökade och affärsmodeller med köp av entrébiljetter
  till riddarspel och vikingabyar planlades i vissa kommuner. Man lärde ut att
  medeltiden i Sverige var 1400-tal (som vid medeltidmuseet Stockholm) trots att
  perioden löper över runt 450-år och att forntiden var lika med vikingatid då
  man var överlägsen i strid och erövrade guld och silver i fjärran länder trots
  att vikingatiden löper över 250-år och att kanske som mest 1/10 av den manliga
  befolkningen deltog i s.k. vikingatåg. — Frågan är vad allt detta gett för
  kunskaper om svensk historia?  — Trots detta ifrågasättande håller jag med Dick H. om stöd för verksamheterna. Och, ”den store Mao” lär ha sagt, ”var och en som kan tala kan också göra sin röst hörd, vänta inte på den stora flamman, också en eldfluga kan sprida en smula ljus i mörkret”.

 • http://www.facebook.com/janne.bergstrom Janne Bergström

  Vi har ett skräckexempel på förfallande fornkunskap i den s k Vråbyn mellan Katrineholm och Nyköping.Lerskärvor med inmurade korn har givt anledning att tro att bosättning med odling
  är betydligt äldre än forskarna tidigare hävdat.
  Tyvärr var själva fyndplatsen på privat mark så man har fejkat en Vrå-by någon kilometer bort.
  Precis som i fallet med Birka i Mälaren har man sedan byggt upp något på totalt tokiga premisser
  med utgångspunkt i den götiska storsvenskheten. (Gotland var ju inte svenskt under vikingatiden).
  Men för att väcka intresse för fornstora dar är ju något  bättre än intet. Heder åt eldsjälarna!

 • Agne Säterberg

  Gene fornby i Örnsköldsvik har även den fått uppleva uppgång och fall. Jag har själv jobbat där i över 15 år både som anställd och arrenderande entreprenör av anläggningen. När vårt kontrakt avslutades så upphörde verksamheten på Gene fornby, som ägs av Stiftelsen Gene fornby och som Örnsköldsviks Kommun är en av dom som sitter i denna Stiftelse. Husen står idag och förfaller och kommer troligtvis att rivas innom dom närmaste åren!

 • Anonym

  http://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea_Scrolls
  Ger inte historiebloggen en skev information om dödahavsrullarna eller har rullarna flyttats från Israel Museum?

  • http://twitter.com/_Ratzz_ Ratzz

   3Q15 finns i Amman så historiebloggen stämmer bra

 • Anonym

  På vad sätt menar
  du att troende mänskor är blåsta? Det vore intressant att veta vad du menar med
  din korta mening. Och det vore också rätt intressant att få veta på vad sätt du
  inte är ”blåst”.

 • nilssonlars30

  jahaa men om jag läser dicks text då och drar slutsatsen att kristna är dumma i bollen så är det mitt fel för en historiker vet inte vad han pratar om med andra ord ?

  • Anonym

   En historiker av facket pratar aldrig om sådana saker som att folk är dumma i huvudet för att de agerar på ett visst sätt eller omfattar en viss trossats, det ligger helt utanför ramen för vad en historiekr ska ägna sig åt och Dick liksom de flesta historiker av facket vet mycket väl att så är fallet och går således inte i en så simpel fälla.

 • nilssonlars30

  jaha så om jag då läser dicks text och kommer fram till att kristna måste vara korkade så är jag tölp då alltså och historiker vet inte vad dom pratar om alltså.

  • Anonym

   Ungefär så ja.

   • Anonym

    Ok men kan berätta för dig Mattias att jag är kristen och mitt inlägg var ironi, är vi kristna dumma i huvudet är något jag OFTA frågar mig själv när jag läser dicks texter. Jag läste ditt inlägg innan som togs bort och kan bara hålla med dig att livet är komplicerat och det går inte komma med enkla förklenande omdömmen.

    Slänger man in en ”flare” på ett forum så får man en del intressanta samtal mattias ;)

    / Lars Nilsson

   • Anonym

    Ok men kan berätta för dig Mattias att jag är kristen och mitt inlägg var ironi, är vi kristna dumma i huvudet är något jag OFTA frågar mig själv när jag läser dicks texter. Jag läste ditt inlägg innan som togs bort och kan bara hålla med dig att livet är komplicerat och det går inte komma med enkla förklenande omdömmen.

    Slänger man in en ”flare” på ett forum så får man en del intressanta samtal mattias ;)

    / Lars Nilsson

 • nilssonlars30

  skulle vara kul mattias att höra vad DU tycker du lär dig av dicks text, kristna är smarta kloka individer ? och då pratar jag inte om en massa personligt tyckande utan vad historikern Dick säger

 • http://www.finanskonsult.se Johan A Lybeck

  Långt trevligare än den stackars Sankta Agathas liv och död är det faktum att Sant’Agata ju också är namnet på det hus i närheten av Piacenza i Po-dalen där Giuseppe Verdi verkade från 1848 fram till sin död 1901 och som idag under namnet Villa Verdi är öppet för turister och fullt av Verdi-memorabilia.
  Johan Lybeck, Noailhac, Frankrike

 • http://www.facebook.com/mbcapener Maj-Britt Capener

  Det storartade firandet av kvinnliga helgon i många orter där Isis-dyrkan var stark före kristnandet talar sitt tydliga språk, tycker jag. Helgondyrkan följer den tidigare traditionen att hylla den Stora Modern i området.

 • Anonym

  nog är religioner och präster av alla slag rätt korkade? ta påven tex, ofelbar, sitter tills han dör, och alltid en man. förövrigt är väl de flesta katoliker romanska folk, inte tyskar? den förre påven , polacken, helgonförklarade fler än alla andra påvar tillsammans! vi lever tydligen i en helig tid?

 • Anonym

  Jag har fått lära mig att korstågen till Palestina var 9-10, mot ”norr” (Baltikum-Skandinavien) 10, mot Spanien 1, mot södra Frankrike 1, mot Maghreb 1 och mot Tjecken(?) 1. Kan någon berätta mer?

  • Anonym

   Dick Harrison har skrivit en bra bok om ”Korstågen” i Baltikum. Danskarna var först, men sedan kom Tyska Orden, som drivits ut från Ungern, där den blivit för mäktig. Ordensstaten, med centrum i Marienburg (numera Malbork), förde krig mot bl.a. de hedniska prusserna. Korstågen mot södra Frankrike riktade sig mot albigenserna, i Tjeckien mot husiterna, i Spanien var det en reconquista, en återerövring av områden som på 700-talet erövrats av muslimer från Nordafrika.

 • Anonym

  men var inte tyska orden också ”arbetslösa korsriddare”? franske kungen mördade kring 1330 tempelherreordens stormästare och stal deras enorma rikedomar? förutom försvar av jerusalem, social verksamhet så var dom också bankirer-allt försvann-hela tempelherreorden….

 • Anonym

  Det kanske
  skall klargöras att berörda landområden (på 1100-talet) låg utanför dåvarande ”Swerighe”.
  Möreområdet i Småland med Kalmarsund, utan dokumenterad överhöghet och området
  runt Tumatorp under danske kungens formella kontroll.   

 • Anonym

  axel oxenstierna hade tyska förfäder, ochsstier – tjurpanna betyder det. släkten hörde hemma i södra möre.

 • Anonym

   Jag gillar inte twitter, hur följer jag detta intressanta ämne?

 • Anonym

  Husmanskost ? Nåja…smart affärsidé men inte hela vägen…jag har helt andra förväntningar av svensk husmanskost. Där ingår definitivt inte ”strips” och ”schnitzel”. Jag tror att deras ambition är att saluföra en svensk variant av ”slow food”.
  Begreppen blir virriga idag när marknadskrafterna sysslar med språklig kamouflage. Ungefär som den stora hamburgerkedjan som lade några kokta morötter i sin meny som hälsosymbol.

 • Anonym

   Det smaklösa i bilden,som jag ser det’ är att Henemark är naken under pizzorna.Man tapparju matlusten för mindre.

 • Anonym

   Sänder ett tack till redaktionen, för att vi läsare så ofta får möjlighet att kommentera artiklarna. NewsMill är idag helt ointressant när kommentatorsfälten är nedstängda. Mvh

 • Emil Jacobsson

  Till ”Vorion”! Vad hjälper att du FÅR kommentera, när seriösa inlägg censureras  –  hela tiden?

  Emil Jakobsson / rättsombud kämpande för MR i Sverige, där brotten mot dessa rättigheter är vanliga /

   

 • http://www.facebook.com/people/Lars-Backstrom/1638595781 Lars Backstrom

   Propagandabilder som denna säger mer om motståndarna till vårt lagliga statsskick än om statsskicket självt. Förutom ett fåtal riktigt nedgångna republikaner så har ju de flesta undrat om var går gränsen mellan förtal å ena sidan och slaskjournalistik och dålig konst å den andra.

 • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

  I en privat kontrollerad kreditbaserad valutafinansiell ekonomi som inom BIS och IMF, så är pengar skulder, alltså krediter med en kostnad av ränta som skapas av enskilda vinstmaximerande banker. Detta innebär att ränteflödesnettot alltid tillfaller bankerna.
  Vidare innebär detta att den ackumulerade räntekostnaden i ekonomin växer mot oändligheten eftersom det för alltid krävs nya krediter för att försörja de äldre krediternas räntekostnad, efter skuldmättnadspunkten sker detta till en fallande kreditomsättningshastighet och då måste räntan gå mot noll samtidigt som kravet på skuldsättningstillväxt består om inte systemet skall haverera. Detta skapar inflation i den finansiella delen av ekonomin och deflation i den reala delen av ekonomin i en ökande hastighet. Stagflation.

 • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

  Jag får för mig att den korrekta benämningen på negativ avkastning på utställda krediter kallas för kreditförlust och med avseende på att krediterna är utställda med rekollateraliserade säkerheter som värdegrund, så blir det med all sannolikhet hyfsat korthusbetonat som haveriförlopp betraktat.

 • http://www.facebook.com/elis.bagarn Elis Bagarn

  Otroligt intressant!!

  Det jag saknar är information om vad svenska bankledningen tjänar, varför vifta med siffror från USA?

 • Anonym

  Politiker… HALLÅÅÅÅÅÅ!!! Var är ni? När nu (bl.a) Cervenka gjort detta jobb åt er, vad ska ni göra nu? Glöm inte att ni får lön av oss för att ni just ska ta tillvara medborgarnas intressen. Det här är en enormt viktig fråga.

 • Anonym

  avkastningen på kapitalet är väl avkastningen på det kapital man har i form av aktiekapital och insatta pengar, avkastning på tillgångar är väl avkastning på de lån som kunder tagit. dvs tillgångar för en bank. förstår inte varför detta mått skulle vara bättre? det enda det talar om är väl att de tjänar dåligt på utlåning?

  • Nebbiolo71

   Insättningar är inte tillgång eller kapital för banken, de är kundens fordring på banken och bokförs således som bankens skuld.

 • http://www.facebook.com/tom.brunstorp Tom Brunstorp

  Skulle den ekonomiska verkligheten klara sig utan smålögner, friseringar, mörkningar och den enorma floskelfloran? Verklighetens folk skulle förmodligen klara sig bättre om ”verkligheten” blev verkligheten. Jobbar våra politiker på uppgiften att maximera politikerföraktet och lämna fältet öppet för x-trema galenpannor?

 • Herr Hur

  Höj kapitalkravet till 100% och ta bort insättningsgarantierna så är det löst.

 • Anonym

  Hur är det med finansvärldens Gudomligheter?
  Publicerad den 7 maj 2013.
  T.o.m ”Nobel”pristagaren Krugman tror att banker lånar ut insättningar. IMF-ekonomen Michael Kumhof berättar hur det verkligen går till. (engelska)
  http://www.youtube.com/watch?v=uCyQUkPizIY

 • Anonym

  När det konkar och eliten inte längre slänger bröd till folket (billiga pengar) så har vi ett problem. DVS när main stream vaknar så lär de gå ut och skrika, demostrera och rösta på första bästa parti som har jubel år på sitt program. Dvs slätta skulder och tillgångar. Och då står vi där… vem vinner på den.. Men oavsett, systemet är felbyggt och det som sker är kriminellt på hög nivå.

 • http://www.facebook.com/ulla.pettersson.58 Ulla Pettersson

  Pajaser är vad de är människorna i bankstyrelserna, men ännu märkligare är att staten tillåter det. Det är som vanligt, staten och kapitalet sitter i samma båt.

 • Anonym

  Carl Bildt är ungefär den mest osympatiska människa jag vet. Om ni lite äldre kommer ihåg, så stod han och mästrade reportern i ett inslag för sådär 40 år sedan, på Östra Reals skolgård.

  Men som de säger, ”Hut går hem”. Det brukar sluta så

 • Anonym

  Till och med Hollywood börjar reagera på den giriga bankvärlden: Assault on Wall Street, http://www.imdb.com/title/tt2368553 Bonusfesten är orsaken till det mesta av finansens kris.

 • Patrick Lundström

  Tror inte vi svenskar kan förstå riktigt hur segregerat USA är, en stor fattig del som lever på bidrag, en relativt stor, rik övre medelklass, några extremt rika och en lägre medelklass som sitter fast mellan dessa, som betalar massor i skatt och inte får ett skit tillbaka. Och denna grupp röstar på vem som helst som talar om att sänka bidragen…

  • Hanssebisse

   Du har helt rätt. Har bott ”over there” i 12 år och gift med en mörk amerikansk kvinna. Rasismen frodas, och nu minskar medelklassen och matköerna växer samtidigt som de rika blir rikare. 1% lär äga 80-85% av den samlade förmögenheten. Det är jämlikhet det. Är glad att vara tillbaks i gamla Svedala igen, så är min hustru.

  • Anonym

   De ”fattiga” har egna hus och bilar. Svenskarna lever också i stor utsträckning på bidrag.

   • Patrick Lundström

    Lever svenskarna i stor utsträckning på bidrag? Och har hus och bil? Jaså, du. Det finns en sårbarhet hos den amerikanska medelklassen som svenskar aldrig kommer att få uppleva, om du blir arbetslös eller sjuk är du körd. Även om du har försäkring, för den täcker maximalt 85-90% av kostnaden. Min vän, som nyss fött barn, fick punga ut med $4.000, trots sjukförsäkring. Min sambo tjänade mindre av vad hon skulle göra på motsvarande arbete i Sverige och betalde ändå mer skatt än vad hon nu gör i Sverige. Då tillkom kostander för sjukvårdsförsäkring, barnens skolgång, vägskatt och fastighetsskatt.
    USA är inte drömmarnas land, förutom för de som sett en eller två Hollywood filmer för mycket…

   • Patrick Lundström

    Lever svenskarna i stor utsträckning på bidrag? Och har hus och bil? Jaså, du. Det finns en sårbarhet hos den amerikanska medelklassen som svenskar aldrig kommer att få uppleva, om du blir arbetslös eller sjuk är du körd. Även om du har försäkring, för den täcker maximalt 85-90% av kostnaden. Min vän, som nyss fött barn, fick punga ut med $4.000, trots sjukförsäkring. Min sambo tjänade mindre av vad hon skulle göra på motsvarande arbete i Sverige och betalde ändå mer skatt än vad hon nu gör i Sverige. Då tillkom kostander för sjukvårdsförsäkring, barnens skolgång, vägskatt och fastighetsskatt.
    USA är inte drömmarnas land, förutom för de som sett en eller två Hollywood filmer för mycket…

   • http://www.facebook.com/profile.php?id=1041570829 Erin Winslow

    Enligt VEM?!!! Vilket bevis har du för din påstående? Och om alla fattiga har hus och bil varför finns det så många hemlösa?

 • Anonym

  ”Amerikanska väljare verkar ha ett väldigt kort minne.”

  Både Ja och Nej.

  Nej: Therese verkar leva i en fantasivärld om att Obama skulle vara så mycket bättre. Obama döms av svenska journalister utefter sitt snack från 2008, inte handlingar. Man blundar för hans handlingar i Libyen. Eller snarare berättigar man dem. Man berömmer honom för att vilja stänga ner Guantanamo Bay – fast glömmer att det bara visade sig vara tomma ord. Man glömmer att han fortsatt bygga på Bush övervakningssamhälle.

  Ja: Även om han går i Bush spår är han trots allt sonen och Bush är fadern. Men Obama gör allt för att växa ut ur Bush skor.

 • Anonym

  mycket beklagligt, det var ju faktiskt Bush- Cheney och gänget som ljög och satte USA i krig och elände – och det fick Obama i arv. Att han så inte klarar av att arbeta med en trilsk Tea Party kongress är synd, men där räcker Obama tydligen inte till

  • Anonym

   Det är väl ändå så att Obama hade en demokratiskt ledd kongress under sin första period. Sen var det ju USA som anfölls av Al qaida, skulle de vänt andra kinden till? Obama lovade mycket men det enda han har åstadkommit är en explosion av statsskulden och förföljelse av oliktänkande i t.ex. IRS-skandalen. No, he couldn’t.

 • Anonym

  Obama kommer gå till historien som en av de sämsta vita presidenterna. Han har konstant jobbat för att göra USA än mer socialistiskt än vad det redan är. Dessutom har han också uppvisat en obehaglig sida där ändamålen helgar medlen.

  • Hanssebisse

   Är du färgblind? Obama är inte vit. Och jag vet två VITA presidenter som är USAs sämsta. Bush (din favorit) och B-skådisen Reagan som bla invaderade Grenada (ett stort hot mot USA) och så kommer vi väl ihåg Iran – Contra skandalen.

   • Anonym

    Han är visst vit. Han är lika mycket vit som svart (hans mamma var en vit amerikanska). Jag kan lika gärna kalla honom för vit som svart. Alla som kallar honom svart är rasister oavsett om de gillar honom eller inte.

    Självklart tycker jag inte att man ska prata överhuvudtaget om hans hudfärg. Jag skrev som jag skrev bara för att röka ut oavsiktliga rasister som du.

    Jag tror dock att Obama ser sig som en svart president. Detta gör honom till en självreflexiv rasist.

   • Anonym

    Ronald Reagan kämpade mot Ondskans Imperium och vann. Skäms!

    • http://www.facebook.com/profile.php?id=1041570829 Erin Winslow

     Al-qaeda födas i denna kamp. Fast då kallade dom för ”mujaheden frihetskämpare” när de kämpade mot en regering som hade stöd av Sovieterna. Talibaner oftast är bokstavligen söner, brorsöner och sonsöner av dom där ”frihetskämpare” Varje Afghan KVINNA har varit gissla i sitt eget land sedan 1979.

  • Anonym

   Håller med fullständigt.

 • Anonym

  Kort minne. Det är väl snarare så att de äntligen fått upp ögonen för den skitsnackande vänsterflummaren Obama.

 • Anonym

  Det spelar egentligen ingen roll vem som är president – inte heller vilket parti han/hon tillhör – Till syvende och sist är det inte presidenten som bestämmer – Alla politiker i USA är marionetter till storkapitalet och det sk industriella militära komplexet
  USA har genomgått genomgripande förändringar sedan 9/11 – en ”terroristattack” med många frågetecken och mängder av konstiga sammanträffanden på bekostnad av medborgarnas fri- och rättigheter – Som USAs lilla lakej ligger Sverige inte långt efter – Också här lagstiftar vi frisk mot ”terrorism” – pedofili – ”tung brottslighet” mm – Ja så till den grad att vi har en speciell åklagar- och polisenhet för att jaga tunga kriminella fildelare

 • Anonym

  Intressant OECD rapport idag. Konstigt att alla andra rapporter tyder på motsatsen. Tex denna från Norge. http://www.aftenposten.no/meninger/–Hvorfor-forteller-ikke-mediene-hva-en-ikke-vestlig-innvandrer-koster-7204353.html#.UbnL4dhKrQL

 • Anonym

  Amerikanerna kanske inte tycker om att bli spionerade på eller att man ljuger (Bengazifallet där administrationen mycket väl visste att det var fråga om en organiserad terrorattack, inte spontan demonstration). Poängen är väl att Obama målades ut som en Messiasgestalt som nu visade sig inte hålla måttet. No, he couldn’t.

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=1041570829 Erin Winslow

   Precis!

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  Det är konstigt att det blir folk av de flesta som haft tråkig barndom….. :-)

 • Anonym

   Du utgår ifrån att samhället vill värna svensk kultur och det är ju ett rimligt antagande. Men verkligheten är en annan. Inom etablissemanget har den icke-representativa svenskfientligheten politiskt monopol

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=1041570829 Erin Winslow

  Och vad har du för bevis för ditt påstående?

 • Anonym

  Själv föredrar jag nutida västerländsk rätt där den anklagade är oskyldig till dess att denne överbevisats om brott. Men det är väl fråga om ”tycke och smak” så jag undvek att ange mina egna i sammanhanget ointressanta preferenser.

 • Anonym

  Ja, det är ju synd om de stackars grekerna så visst var det taskigt av mig att återge de senaste bulletinerna om hur de tappert kämpar för att få ännu mer av våra skattepengar.

  Jag borde verkligen skämmas….

  …men det gör jag inte! :)

 • Anonym

  ”Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna.”

  Alldeles oavsett vad man tycker om troende människor (vilket jag inte är) så borde du ha bättre omdöme än att skriva sådana inlägg.

 • Anonym

  Du har ännu inte svarat pá min frága: Pá vad sätt är DU inte ”blást”?

 • Anonym

  Du skriver att troende människor är blåsta. Det strider direkt emot regeln ”visa respekt för de personer vi skriver om”. Det är det jag menar är ett tecken på dåligt omdöme. Även om jag själv har svårt att sätta mig in i hur religiöst troende människor resonerar kring sådana här frågor är det bara tölpaktigt att kalla dem dumma i huvudet. Och när du sedan börjar tala om att ”säga sanningen” så blir det direkt pinsamt, för om du menar att din högst personliga åsikt om troende människors förståndsgåvor är detsamma som ”sanningen” så framstår din världsbild ironiskt nog som minst lika inskränkt som den du vill tillskriva religiöst troende människor.

 • Anonym

  OK och johanniterna hade ju en borg på åland. var det bomarssund eller kastellholm? min teori är att tyska orden drog sig till sverige efter tannenberg och bedrev aktiv krigspolitik härifrån för att återta sina besittningar i balticum-kända namn är wachtmeister, wrede, stackelberg-ja det vimlar av tyska krigarsläkter i sverige…

 • Anonym

  Att johanniterna hade besittningar på Åland är mig helt obekant och jag har inte sett det nämnt i litteraturen heller.Sitt enda svenska priorat hade de i Eskilstuna. Tyska Orden höll Gotland besatt en tid. Efter debaclet vid Tannenberg 1410 försvagades orden och när den siste stormästaren övergick till protestantismen upplöste dess baltiska besittningar. Orden levde vidare i Tyskland och Österrike som en karitativ orden och idag har den sitt centrum i Wien.
  Om svenska adelssläkter med tysk proveniens under Stormaktstiden skulle ha haft  anfäder i Tyska Orden håller jag för otroligt. Teorin att de skulle ha drivits av revanschlusta över förlorade besittningar förefaller mig rent befängd.

 • http://dingamlamoster.myopenid.com/ DinGamlaMoster

  Vad menar du? Är det bisfenol som är trams? Vilken ”atombomb på bakgården” är det som dom struntar i?

 • http://www.facebook.com/tom.brunstorp Tom Brunstorp

  Så vi fattigpensionärer närmar oss en guldålder?

 • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

  Ja så kan man ju se på saken om man förutsätter att inte haveriet och omvälvningen blir alltför dramatiskt betingat.

 • Hanssebisse

  För vad? Att han startade 2 olagliga krig med hundartusentals döda. Tillät rendition flygningar och tortyr. Ja listan kan göras lång. Enda platsen för Bush och hans krigshetsare är i domstolen i Haag för krigsförbrytelser. Men tyvärr lär det aldrig hända.

 • Anonym

  Vad menar du med olagliga krig? Det finns inga olagliga krig eftersom det inte finns någon internationell lag. Och jag kallar inget för en lag om man inte har en polis och domstol som kan upprätthålla lagen. Därför kan det inte finnas olagliga handlingar på statsnivå. Däremot kan handlingar vara omoraliska men moral är subjektiv.

 • Anonym

  Olagliga krig? Sicket skitsnack. Bush var kanske inte den bästa presidenten genom tiderna man allting är bättre än Obama.

 • Hanssebisse

  Var har du varit? Det finns internationell lag. Hoppas du kan läsa engelska. En lag som USA har ratificerat.

  The United Nations Charter is the foundation of modern international law. The UN Charter is a treaty ratified by the US and its principal coalition allies in the 2003 invasion of Iraq, which are therefore legally bound by its terms. Article 2(4) of the UN Charter generally bans the use of force by states except when carefully
  circumscribed conditions are met, stating:

  All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with
  the purposes of the United Nations

 • Anonym

  Sammanfattning av internationell lag: USA har gjort fel, USA gör fel, USA kommer att göra fel.
  Det är lätt att regera från TV-soffan.

 • Hanssebisse

  Ta reda på fakta för sjutton. Det är väl hög tid att världspolisen börjar följa de internationella regler och förordningar som finns. Vet du hur många otaliga krig USA har startat de senaste 100 åren? Nä trodde inte det. Grenada, Panama, Kuba, Vietnam, Afganistan, Irak, för att nämna ett fåtal.

  Som Einstein så förträffande uttryckte det: ”Small is the number of people who see with their eyes and think with their minds.” -Passar väl in på de flesta kommentarer här.

 • Anonym

  Jag har bott på jorden i 40 år och jag tillåter mig att använda min hjärna.

  Läser du inte kommentarer innan du svarar?

  Man kan inte kalla något för en lag om det inte finns en entitet som ser till så att lagen efterlevs. FN:s olika ”lagar” binder ju bara länderna så länge de väljer att följa dem. Ett land kan max få en arg resolution uppläst i general församlingen som straff: ”Fy och skäms på er”. Lite skrattretande.

 • Anonym

  Så nu är USA världspolisen? Hur ska du ha det? Är det USA som ska upprätthålla dem ”internationella lagarna”?

 • Anonym

  Jag har reda på fakta. Du pratar mest strunt.

 • Anonym

  Ja det hade ju varit bra om hela den civiliserade delen av världen hade bekämpat terroristerna istället för bara några få länder.

Är det kapitalismens
fel att vi sover mindre?

Tröttsamma självhjälpstips för sömniga.

Christer Fuglesang, ordförande på Tekniska museet. Webb-tv

Så blir Fuglesangs utställning

TV

Så blir Fuglesangs utställning på Tekniska museet i höst.

”Största satsningen på 100 år”

Snart öppnar Megamind på Tekniska.

”Jag kollar gylfen 50 gånger”

Profilen

Zelmerlöws finalnerver.

De tar bordshockey
på blodigt allvar

Reportage

Svenskar trötta på att be om ursäkt.

Uno och Hans Österman. Webb-tv

Mästaren ger sina bästa knep

Webb-tv

Bordshockeymästaren ger tips.

Heberlein vill skildra sjukdomen inifrån

Tv-serie

Intervjuer med bipolärt fokus.

”Blues är rockens kokta grönsaker”

Lokko om det finaste BB King gav oss.

”Grät och sagan kunde starta”

Kommentar

Harry Amster om blueslegenden.

Så säger man inte, Romson!

Svanells svep

Vad alla missade iAuswitch-debatten

Mad Max frossar
i apokalypsen

Film

”Förfärligt dumma saker som sägs”

Carson berikar igen och igen

Litteratur

Läs recension av hennes Röd doc>.

Smala poddar som sticker ut hakan

Fem tips

Pengar, parasiter och förlossningar.

Vågat tilltal på den
tyska teaterscenen

SvD i Berlin

Lars Ring fångas av ny Jelinkpjäs.

Randigt hus retar
gallfeber på grannar

Här är de randiga husens historia.

Krönika

En diagnos kan befria – och vara livshotande

"Alla söker en syndabock".

Vilka böcker tycker
du SvD ska recensera?

Aktuella böcker | Vilka är dina favoriter?

Varför gör SvD omröstningen?

Fråga & svar med SvD:s kulturchef Lisa Irenius.

Lyxig vuxensaga om frestelser och åtrå

Film

Veckans filmrecensioner.

ny bok

”Store bror” – en tung roman om fetma

"Ett högklassigt relationsdrama".

Krönika

Man kan inte tvinga folk att äta päron

”Kritikdebatten en déja-vu.”

Dick Harrison: Så
uppfanns hjulet

bilder

Historielektion om vanligaste sakerna.

Reich: ”Jag lever i en
icke-judisk värld”

SvD möter kompositören Steve Reich.

Psykedelisk dans som bara går runt och runt

skivor

Här är veckans skivrecensioner.

Konsten ruttnar på
Moderna museet

Verk skrumpnar, tynar bort, vittrar sönder.

Welles filmkonst
– en magnifik röra

Under strecket

Orson Welles 100 år.