Di eller dom?

Om jag skrev att mitt första inlägg om de och dem genererade flera tänkvärda läsarkommentarer, kan det väl om debatten efter det andra inlägget åtminstone sägas att den var livlig. De mest upprörda kommentarerna verkade läsa mitt inlägg som propaganda för att vi omedelbart ska övergå till att genomgående skriva dom. Eftersom jag inte skriver nåt som ens liknar detta, är jag lite förvånad över att så många gjort en så slarvig läsning. Särskilt som jag vet att ni bloggläsare är en begåvad, nitisk och eftertänksam skara.

Nåväl. Låt mig för tydlighetens skull säga: jag har aldrig nånsin gett nån rådet att genomgående skriva dom. De få gånger jag får in texter från skribenter som förväxlar de och dem, brukar jag istället ge tips på hur man kan tänka för att välja rätt form.

Men låt oss titta på ytterligare några argument som används i de-dem-dom-debatten. Vi kan börja med att konstatera att det inte finns nån namnkunnig språkvårdare som uppmanar till ett enhets-dom i skrift. Siv Strömquist tar i sin spalt inte ens upp det som ett alternativ att avfärda, utan nöjer sig med att diskutera vad som väcker mest irritation av för de som och för dem som.

DN:s Catharina Grünbaum förordar också ett fortsatt bruk av de och dem i neutral sakprosa. Hon menar att en av vinsterna är att man då kan använda dom när man vill återge talspråk eller skriva med en markerat ledig stil. Lite intressant är att Grünbaum dock menar att man i vissa uttryck bör välja dom. Hon skriver:

Normalformen i sakligt skriftspråk är de/dem, inte dom. […]

Dom är å andra sidan den rätta formen när man åberopar de diffusa andra som inte är vi. ”Dom däruppe, vi här nere”, löd titeln på en av Günther Wallraffs böcker. Det bör heta Dom djävlarna! men det kan inte heta annat än De aderton.

Det innebär ju att man i en och samma text helt plötsligt kan ha alla tre formerna de, dem och dom. Det kan kännas lite konstigt, eftersom många språkbrukare ser konsekvens som nåt eftersträvansvärt. Samtidigt har hon ju rätt i att det i vissa vanliga uttryck blir märkligt att använda de skriftspråkliga formerna. Vi föredrar i regel att skriva vi-och-dom-tänkande, även om det egentligen skulle gå lika bra att skriva vi-och-de-tänkande .

Som argument mot dom som skriftspråksform tar Grünbaum också upp att vissa inte har detta som enhetsform i sitt talspråk. Hon säger, precis som en av mina bloggkommentatorer, att det i Sydsverige och Finland finns talare som har di som subjektsform och dom som objektsform. Dessa talare skulle alltså läsa ut ”till de som” som ”till di som”, medan de skulle säga ”jag såg dom”.

Detta är dock en idealisering av de verkliga förhållandena. Jag roade mig med att göra lite efterforskningar i den fantastiska dialektdatabasen Swedia. Framför allt har jag koncentrerat mig på Finland, Skåne, Blekinge och Småland. Här finns definitivt talare som har både di och dom i sitt talspråk, men användningen följer sällan nån konsekvent grammatisk princip. Här kan du lyssna till en äldre man från blekingska Jämshög, som använder di både som subjekt (”di var ute och plogade”) och objekt (”då fick man ta av snökedjorna, för di kunde man inte köra med sen”).

Och här kan du lyssna på en äldre kvinna från värmländska Skillingmark. Värmland är ju varken Sydsverige eller Finland, men hon använder di och dom omväxlande, både som subjekt och som artikel.

Subjekt: ”i San Diego har di en stor fin park”, ”men dom som emigrerade är ju väldigt…”
Artikel: ”med alla dom blommorna som fanns”.

Det går alltså inte att hävda att de som använder formen di automatiskt också gör skillnad på subjekt och objekt i tal. Däremot kan man konstatera att talspråksformen di blir allt ovanligare. Jag lyssnade både på äldre och yngre talare från olika orter, och en generell tendens är att de äldre talarna använder di, medan yngre människor från samma ort genomgående säger dom. Lyssna till exempel på västgötska Korsberga eller småländska Ankarsrum.

Visa kommentarer (704 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Anonym

  Kan man säga ”di leva sjunger så han kan uppväcka di döda” :-)

 • http://profiles.google.com/macstalin Erik Svensson

  Jag vill börja med att komplimentera din blogg, eller
  rättare sagt det du fyller den med!

   

  När det gäller att ingen namnkunnig språkvårdare inte förordar ett
  enhets-dem i skrift så stämmer inte detta riktigt. Eller ja, det beror givetvis hur
  strikt man ska tolka din formulering; det är visserligen inte ”dem”
  som Olle Josephson förordar i sin språkspalt från 29 november förra året, utan ett genomgående ”de”:

   

  ”En utväg vore mellanvägen: de som enda skriftspråksform!
  Textintrycket skulle inte förändras nämnvärt; de är fem till tio gånger
  vanligare än dem. Redan idag är ett gott råd att skriva de om man tvekar.
  Risken är liten att det blir fel.”

   

  Dock skriver han också att det i dag inte skulle gå att
  genomföra en dylik reform, men att det i framtiden nog är är den formen som kommer att gälla:

   

  ”Än har väl de flesta av oss svårt att smälta
  konstruktioner som ‘Jag älskar de’. Tiden är inte riktigt mogen för denna goda
  kompromiss. Men om någon generation skriver vi nog de och inget annat.”

   

  http://www.svd.se/kultur/sprakspalt/det-finns-en-utvag-ur-dem-problemet_5749069.svd

  • Ylva Byrman

   Tack för dina vänliga ord om bloggen. Jag länkade faktiskt till Josephsons språkspalt i det första inlägget om ”de” och ”dem”. Och jag tycker att hans förslag är spännande. Josephson skrev ju faktiskt en längre artikel om just ”de” som enhetsform i festskriften ”Språk i tid”. Det käcka med den artikeln är att han själv genomgående använder ”de”, både som subjekts- och objektsform. Som jag tidigare skrivit är ”de” rätt i ungefär 90 procent av fallen, varför det bara blev fyra fall av normbrytande ”de”-användning, dvs. fyra ställen där det borde ha varit ”dem”. Han gav sen artikeln till kollegor på språknämnden för korrekturläsning, och de hittade bara två av fallen. Detta ger ju visst empiriskt stöd för att ”de” skulle kunna ha en framtid som enhetsform, eftersom det uppenbarligen inte är så störande som vi tror.

 • Anonym

  Som alltid, väldigt intressant!

 • Anonym

  Visst fanns det de som var faschinerade men faschinationen var kanske på andra plan jfr med 1800-tal.
  Herodotus for ju även till egypten och ”dokumenterade”, även om resultatet kanske inte imponerar.
  Eyptiska läkares kunskap hyllades av grekiska under antiken som menade att deras egyptiska kollegor hade stor fördel som fick dissikera människolik, en del ska även ha åkt till egypten just för studier.
  Det finns ett ganska stort tempel till Isis i Pompeji (bekostat av frigiven slav har jag för mig) som visar att vissa gamla gudar dyrkades långt efter egyptens storhetstider. Kanske mer tradition än faschination?
  Men historieintresse eller kunskap var nog väldigt begränsad med tanke på hur få som var läs och skrivkunniga innan skolväsendet blev utbrett. Kanske vissa ansåg att det redan fanns en historiebok som räckte … bibeln.

 • Anonym

  En intressant fråga är vad som menas med ”folk”. Det är klart att härskare, handelsmän och deras hantlangare kan utveckla vänskapsband tvärsöver religionsgränser – intresset ljuger inte. Men vad tyckte vanliga soldater, bönder och hantverkare som kom i kontakt med muslimer? Vet man något om det?

  • Anonym

   I den mån vanligt folks åsikter blir upptecknade ligger de i denna fråga i linje med vad jag har redovisat ovan, med den skillnaden att man i regel var betydligt mer lokalt patriotisk och betraktade folk utanför hembygden med stor skepsis, oavsett deras religion. Detta framgår t.ex. i resehandledningar och guideböcker (itinerarier) och i domboks- och tänkeboksmaterial (det var lättare att hänga en utsocknes än en man kände). Flertalet vanliga västeuropéer kom aldrig i kontakt med andra religioner än sin egen, men när så skedde avviker inte deras vittnesmål från det vanliga mönstret, vilket är tydligt i fallet med Johann Schiltberger – en helt vanlig tonåring som råkade i turkisk fångenskap.

   • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

    Men individers intressen sammanfaller inte nödvändigtvis med kollektivets. Personer som är säkra i egen tro och identitet och så vidare kan troligtvis tolerera EN Muhamedan till granne. Faran ligger ändå i att tro att man kan medelst politik få personer som Anders Breivik nu eller Amaltheamannen Anton Nilsson för 100 år sedan att sluta finnas. Den sortens politik som får enstaka individer att sluta vara lite mer radikala än de övriga (smygbögar som inte accepterat sin läggning och liknande) finns inte utan det enda staten kan göra är att köpa lugn.

    När samhällets pengar tryter är det problematiskt att tvingas låta grupper nöta på varandra. Och när dessutom tidsandan endast släpper fram rosenröda verklighetsskildringar har samhället skapat ett stort problem åt sig självt, helt i onödan dessutom. Således: Jáccuse..!

   • Hank Wiseman

    Dick, fortfarande noll koll?  Jag kopierade detta från Björn Espells hemsida – en RIKTIG släkt- och hembygdsforskare från Jamtland. En av mina förfäder, och Yngve Gamlins, Stor-Nils från Näset i Ström i norra Jamtland. Stor-Nils från norra Jämland har suttit en tid i turkisk fångenskap i början av 1600-talet. Underkänt Dick – IG.

    NILS ERIKSSON, född 1580? i Näset, Ström (J), död före 1645. Bonde i NÄSET, Ström (J). Fale Burman skriver: ‘En vid namn Agnis i Näset lefvat i Påfviska tiden – varit i stort rop som profetissa och Undergörerska – haft en son Stor Nils kallad, af Jättlik växt som rest vida omkring och äfven någon tid varit i Turkisk fångenskap men kommit hem på den dag som modern förutsagt. Ifrån denne Nils härstamma mången i Ströms socken.’ (Dagboksant. 1793-1802, s 110) Brukare på hemmanet 1608-43. Befann sig i Ryssland 1613 som soldat i Sveriges armé! (RmJ).

   • Hank Wiseman

    Hur många ”vanliga” europeer kom i kontakt med muslimer fram till slutet på 1600-talet. Majoriteten av befolkningarna i Grekland, Serbien, Kroatien, Bulgarien, Österrike, Ungern, Rumänien, Ukraina, Armenien, Georgien, Sicilien, i praktiken alla kustsamhällen i Medelhavet, hemön på Island. Mängder av soldater från Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Tyskland, Österrike, Polen, Ryssland. Sverige hade t o m två skepp i medelhavet 1759 för skydd mot muslimska pirater med båtsmän från bl a Ångermanland. 

    Det här var inte bra Dick. Du har snart ingen trovärdighet kvar.

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=822855073 Jakob Munthe

   De flesta bönder och hantverkare visste nog knappt att muslimer fanns, inte mer än vad någon lokal präst hade predikat i alla fall.

   • Hank Wiseman

    Det är inte sant. Folk idag tror att de är så upplysta och att folk förr inte visste någonting. Helt fel. Min kära anfader Georg Furtenbach (f 1630) , Maria Eleonora av Brandenburgs skrivare, ansökte om att få ut sin lön för att kunna åke hem till Schwaben pga ”des turkenkriegs”. Folk i Sverige visste att det var krig mellan den tyske kejsaren och ottomanerna t ex. Du ska inte vara så fördomsfull om människor från äldre tider.

    Under vikingatid och tidig medeltid var det så vanligt att svear och götar var i Grekland att man enligt äldre västgötalag inte kunde ärva om man befann sig i Grekland. I Grekland, Konstantinopel, kom man definitivt i kontakt med Islam.

 • Anonym

  Bra Dick!
  Tyvärr hjälper det inte att vara saklig i argumentationen mot fanatiker. Trösta dig med att de allra flesta av dina läsare gillar det du skriver.

 • Anonym

  Så vitt jag känner till så hade Dante redan då sin åsikt…..

 • Hank Wiseman

  Dick, tack för att du för en gångs skull är mer detaljerad med källor till det du påstår, tyvärr håller inte dina påståenden ändå. Du tycker jag är ”elak” när jag kallar dig okunnig. Vad vill du att jag ska använda för ord istället för okunnig som får dig att må bättre men som ändå betyder ”okunnig”? Jag tar det du föreslår, så länge andemeningen kvarstår. Det var väl snällt? Av ditt senaste PK-hopkok så är nästa fråga – är detta representativt? Du har i bästa PK-stil i stort sett uteslutande tagit upp positiva kommentarer om islam och muslimer men var detta den allmänna tidsandan? Jag tror inte det och påstår frankt att du är en historieförfalskare. Varför? Under denna tidsperiod så har kristenheten genomfört nio korståg till det heliga landet fram till slutet av 1200-talet. Under det sista så slog italienska bönder ihjäl alla med skägg i staden Acre eftersom man trodde att alla med skägg var muslimer. Du har Reconquistan i Spanien under 1300-1600, krigen med Ottomanerna som var extrem grymma, speciellt från Ottomanernas sida. Den gode Marco Antonio Bragadin, befälhavare av de kristna styrkorna på Cypern, blev efter ett heroiskt försvar flådd levande av turkarna och huden sedan uppstoppad till en docka. Detta efter att turkarna lovat fri lejd om de kristna gav upp. Alla mördades. En muslim behöver nämligen inte hålla ett löfte eller tala sanning till en otrogen enligt koranen… Vi har otaliga massakrer utförda av muslimer gentemot krista. Ett litet axplock – Wien 1529, perchtoldsdorf  1683, Chios 1822 20 000 döda, Khilafah massakrer 1840-1890 riktade mot Assyrier, Armenier, Greker, Bosnier med upp till 500 000 döda, den senaste större 1915 när 2 miljoner kristna, män kvinnor och barn, mördades.

  To contemporaries in central Europe, the process of Ottoman takeover was terrifying in ways not altogether unfamiliar in the present day. Massive campaigns out of Constantinople and up the Danube valley usually began only after repeated and sudden raids and skirmishes had softened up prospective targets. Men were often massacred on the spot, and women and children kidnapped into various forms of servitude. Settlements were looted, then burned. The Austrian village of Perchtoldsdorf, just beyond the city limits of modern Vienna, was the site of a massacre in 1683 that epitomised for many the bestiality of the Turks and the diabolic character of the religion that they professed.
  The human effects of such assaults were devastating. Families were torn apart, sometimes forever, sometimes just long enough for one spouse to remarry, only to have a former partner reappear awkwardly after years of captivity. Diplomats from the Christian world, including Vienna, were often summarily jailed in filth-ridden Ottoman prisons for little more than reporting the views of their home governments. Even for people who survived such episodes, life could become living martyrdom.
  Many of these experiences were recounted in gruesome, often physically disgusting, “captive narratives” by central Europeans (Austrians and Hungarians among them). The public that read them was both titillated, especially when the subject was the inner workings of harems, and alerted to what awaited Christians who fell into the hands of the Turks. Many of these were translated into several languages and reprinted well into the 18th century.

  Förstår du t ex vad en diplomat har för roll och uppdrag? Du får ursäkta Dick, trots ditt trogna entourage, jag kan inte ta dig på allvar som historiker. Som berättare av vinklade PK-historier, men inte mer.

  Ovis man tror alla vara vänner, som vänligt le; han förstår icke, fast de stämpla mot honom, om han bland sluga sitter.

  • Anonym

   I en liten stad i mellersta Italien firar man ännu idag segern vid Lepanto och man har inte glömt vilka som raserade Montecassino första gången. På Sicilien håller man levande marionettspelen (korsriddarna contra muhammedanarna). Mängder med historiska händelser lever och har hälsan i folktraditioner.

   I Magris bok ”Donau” berättas om utställning till åminnelse av Wiens belägring kompletterad med bilder av turkiska gatsopare.

   Tvivlar på att på medeltiden fanns en enorm sympati för saracener och pirater, förutom kanske handelsutbyte, men det ”lilla folket” visste mycket väl vad det var frågan om….och icke att förglömma USA:s första intervention i medelhavet för att just jaga och bekämpa pirater.

   • http://www.facebook.com/profile.php?id=1041570829 Erin Winslow

    Men hur mycket handlade saken om att folk hade träffat några saracener och råkat illa ut och hur mycket handlade saken om skräckhistorier i stil med ”the bogeyman will get you if you don’t watch out!”?  USA bekämpade Barbary pirater för att de kapade amerikanska fartyg inte för att de var muslimer. USA utkämpade ett krig med Storbritannien år 1812 av samma skäl. Tror du verkligen att Engelsmän i 1812 var muslimer?

    • Anonym

     Södra Italien och Sicilien lydde under muslinskt styre i över 200 år med en kalifat i södra Italien tills normander kom och befriade dessa delar. Att en folklig tradition lever kvar i stora delar av befolkningen även längre norrut, betyder att de ständiga räderna, plundringarna samt bortrövande av människor pågick i flera hundra år, lätt att se då många städer byggts högt ovanför kusten. De djupa vänskapsbanden och sympatierna som bloggen behandlar, var obefintliga, eftersom befolkningen fick lida i århundrade under ständiga attacker.

     Men den ottomanska rikets illdåd nämns även i Ivo Andric bok ”Bron över Drina” nobelpris i litteratur 1961 innan den offentliga Sverige blev helt PK och komplett galet.

     Vill du veta mer så ställ frågorna till DH.

     • Anonym

      prillan: ”Vill du veta mer så ställ frågorna till DH.”

      Varför skulle DH ta upp det, när han valde att bortse ifrån detta i sin argumentation i artikeln ?

     • Anonym

      Dick H. är historiker. Vill han belysa de ljusa sidorna med islam det är OK för mig, men han borde (för trovärdighetens skull) även berätta om de mörka.

     • http://www.facebook.com/profile.php?id=822855073 Jakob Munthe

      Sen blev väl just sicilien efter normandernas erövring en symbol för muslimsk/kristen-blandkultur där det normandiska riddarherrar tog över mer och mer klassiska arabiska attribut. Under denna period blev det sicilianska kungadömet det kanske rikaste i Europa och präglades av stor religiös tolerans. Detta tog slut när kungafamiljen byttes ut och den muslimska befolkningen förlorade mer och mer av dess rättigheter

     • Kjell Ericson

      Befriades södra Italien efter 200 år?

      Det är som att säga att katolisismen hypotetiskt skulle befria Sverige, eller Danmark hypotetiskt varit befriare av Skåne 1860, eller Sverige befriar Finland 2009.  Befriade Sverige 1814 Norge från dansken och kan vi återbefria dem 2105?  Har Tyskland 150 år på sig att befria stora delar av Polen?

      Med historiska ögon är 200 år litet, men för människorna som levde då så är det flera generationer.

      Det är möjligt att kalifatet förtryckte folket (jag erkänner att jag inte vet), men om så inte var fallet så är det inte mycket av en befrielse från något.

      Kanske Dick kan klarlägga hur mycket befrielse det var?

     • Hank Wiseman

      Knappast eftersom varken Dick eller du kan intervjua någon från den tiden. Jo förresten – Dick har ju en hemlig tidsmaskin. Glömde det.

    • Hank Wiseman

     Vad vill du att jag ska svara på din begåvade fråga? Goddag yxskaft! Varför avrättade USA Bin Laden istället för att ställa honom inför rätta? Hade de gjort detsamma med en engelsman? Knappast.

    • Guest

     Du har dåligt samvete för  USA’s behandling av indianerna, och försöker att kompensera detta med att agera islamkramare. Men två fel gör inte ett rätt

   • Anonym

    Och på Irland har man ännu inte glömt vilka det var som våldtog, raserade och dödade under 900-talet. Alldeles oavsett vad vi har för problem idag så tror jag nog inte att muslimerna under medeltiden var värre eller bättre än någon annan och inte heller upplevdes så. Att minnas och använda historiska illdåd är vanskligt då få har rent samvete. Efter Sveriges stormaktstid skrämde man i Tyskland barn till lydnad med att hota att svensken annars kommer. I närtid har vi ju kristna Tyskland självt och t.ex. Sovjet som väl håller svårslagna rekord i grymhet. Nästan hela Spanien var muslimskt under hela medeltiden och jag har själv varit förvånad vid mina besök där hur jag inte upplevt någon bitterhet utan det är med någon slags stolthet man exponerar det kulturarvet. Muslimska städer som Grenada och Cordoba var enorma metropoler och kulturnav, inte bara för muslimer utan även kristna.
    Jag tror att vi måste skilja på det som vi idag upplever som problem och hur världen då såg ut.

    • Anonym

     Naturligvis har inget folk rent mjöl i påsen. Men att låtsas att vissa perioder i historien var bara frid och fröjd av nutida politiska hänsyn är rena historieförfalskningen. Kan man diskutera förintelse eller komunismens illdåd, eller kolonialismen och nämna vid namn tyskar, ryssar och europeer, så borde man även kunna belysa muslimernas missgärningar.

     Problemet är att i vår del av världen öppet erkänner våra historiska ”mörka sidor” ett fenomen som den muslinska gömmer under mattan.

     • Anonym

      Tänkte skriva lite ytterligare som svar men läste just ett inlägg av Pablo Fuentes Leiva som nyss postades och det tycker jag är så heltäckande att jag avstår.

     • http://www.facebook.com/pablo.fuentes.leiva Pablo Fuentes Leiva

      Det är kanske bäst att du skriver vad du tänkte, eftersom mitt eget inlägg märkligt nog verkar ha försvunnit – det var väl någon som anmälde det, för mig okänt varför. Tyckte tonen i det var tämligen hovsamt…

    • Hank Wiseman

     Irland på 900-talet, ja det var norska vikingar, dvs mina mina förfäder? Men det här gällde väl islam och kristna på medeltiden? Du är på fel tråd. Det var relativt ovanligt, dvs det var inte kutym att kristna soldater mördade alla invånarna i en stad om den intogs. Det har säkert hänt vid några tillfällen, men inte i den omfattning som ottomaner eller andra muslimer har utplånat städers befolkningar. Låt oss inte glömma Timur Lenk, 100 000 fångar avrättade i Delhi på 3 dagar och denna gång hinduer. Islam, en fredlig religion? Det är en våldets religion och våra PK-profeter är rädda för den.

     • Anonym

      Vad menar du? Är det inte kutym att kristna soldater mördade alla invånare i en stad under medeltiden eller överhuvudtaget i någon tidsålder? Menar du på något sätt att kristna soldater har en inbyggd spärr mot att begå skändligheter? Det vet du att det inte finns.
      Det är så uppenbart att du blandar ihop din egen nutida, kanske berättigade, rädsla och tankar kring islam. Men det har ingenting med historia att göra. Ingen, varken DH eller jag, har här skrivit ett ord om att Islam är fredens religion. Men du har helt bestämt dig för att alla i vår del av världen alltid har upplevt Islam som ett hot och som en värre aktör än andra i en brutal tid där förmodligen realpolitik överskuggade det mesta när det gällde att bibehålla den kanske bräckliga makt man hade över sitt område. En överväldigande majoritet av Europas majoritet hade inte en aning om vad islam var för någonting mer än det som de kanske fick sig till livs i form av svavelosande predikningar via sin sockenpräst som återgav femtehandsinformation.
      Eftersom många muslimska orter i t.ex. det då ockuperade Spanien hade ett mycket högt anseende vad gäller utbildningsanstalter och medicinskt kunnande varför kan du då inte förstå att, kanske speciellt bland bildande människor som hade möjlighet att resa, det fanns ett kulturellt utbyte. Jag förstår inte varför du inte kan adressera dagens problem utan att förvränga historien.

     • Hank Wiseman

      Förvränga historien? Det är du som inte kan läsa. Jag skrev att det var ”relativt” ovanligt att kristna soldater utplånade en hel stads kristna befolkning. Vilket ord var det som var svårt att förstå? Ordet ”relativt” kanske? Jag skrev ”Det har säkert hänt vid några tillfällen”. Var den svår att förstå? Svenska soldater utplånade t ex de flesta invånarna i Narva 1581, men, som sagt, det var ”relativt” ovanligt att man gjorde så. Capice?

      Tycker att det är lustigt att du tar Spanien som exempel på kulturellt utbyte. I stort sett hela Spanien blev etniskt rensade på muslimer under ”reconquista”. Dick missade väl den också på historielektionen?

      Reconquista (extrakt från Google)

      During the Islamic administration, Christians and Jews were allowed to retain their religions by paying a tax (jizya). Penalty for not paying it was death: It was considered as an attack on the supremacy of Islam, and since the tax was for protection from outside invasions, refusal to pay was considered to weaken the empire. Attitudes towards dhimmis were variable, as well. During the time of the Almoravids and especially the Almohads some were treated badly.

      Most of the descendants of those Muslims and Jews who submitted to compulsory conversion to Christianity rather than exile during the early periods of the Inquisition, the Moriscos and Conversos respectively, were later expelled from Spain and Portugal when the Inquisition was at its height. The expulsion was carried out more severely in Eastern Spain (Valencia and Aragon). The final Expulsion of the Moriscos from Catilan in 1609, and from Aragon was carried out in 1610.

      Vilka såta vänner, Dick…

     • Hank Wiseman

      Läs vad jag skriver. Så här skrev jag ”Det var relativt ovanligt, dvs det var inte kutym att kristna soldater mördade alla invånarna i en stad om den intogs.” Nu tar vi det igen ”det var relativt ovanligt”. Relativt ovanligt. Är du med? Det är inte desamma som att det aldrig hände. Det hände men inte i den omfattning som gäller för ottomaner t ex. Jag vet bara två fall för svensk del: Ronneby 1564 och Narva 1581. Det kanske handlar om ca 12 000 personer. Jämför det med ottomanernas mord på ca 3 miljoner kristna…

      Jag är inte rädd för Islam. Du gör dig bara patetisk med den slitna härskartekniken. Slut på argument? Jag har ingen orsak att vara rädd, men kvinnor och homosexuella borde vara bekymrade. Eller hur?

      Det du skriver om att ” En överväldigande majoritet av Europas befolkning hade inte en aning om vad islam var för någonting” är bara en spekulation utan fakta. Personligen tror jag att det är skitsnack. Bara genom att titta på hur stor del av europas befolkning som riskerade att drabbas av muslimerna så var det i stort sett alla kustsamhällen i medelhavet samt länder som gränsade till muslimska länder. Till och med Hemön på Island drabbades av muslimska pirater 1627. 400 islänningar fördes bort som slavar till Alger. Jag har som sagt en anfader från norra Jämtland som anges att ha suttit i turkisk fångenskap i början av 1600-talet. Han var en vanlig bonde.

      Den som förvränger historien är du och Dick. Läs nu detta – varenda muslim blev deporterad från Spanien, t o m de som hade konverterat till kristendomen. Det kallas för etnisk och kulturell rensning.

     • sgs

      Håll nu hästen – om du vet vad det betyder. Timur Lenk var lika lite muslim som min tax tik som inte heller kan räknas till de högst stående individer på vår jord. Hur kan du som utbildad person gala om gamla 1000 åldriga oförrätten och använda dessa i en nutida argumentation. Det är ju värre än vad jag upplever i mitt hemland Kroatien där vi trots allt inte går lika långt bakut för att hitta hatobjekt.

  • Anonym

   Historikern Harrisson blir med sitt snäva urval komiskt ohistorisk. Med hans logik kunde man ju hävda att svenskar och ryssar alltid stått i det bästa av förhållanden till varandra – någon ”rysskräck” har aldrig funnits. Titta bara på de vänliga brevväxlingarna mellan svenska politiker och ryska, mellan svenska kulturpersonligheter och ryska, mellan svenska vänsterpolitiker och ryska kommunister, mellan den ene och den andre. Skärpning, Harrisson.

  • gluemoae

   Herregud. Ibland tror jag att SD-anhängare ingår i en hemlig konspiration för att förpesta alla kommentatorsfält med sina PK (populistiskt korrekta) uttalanden.

  • Anonym

   Att kalla något för ”PK” är inte något motargument i sig, hur många gånger man än använder det. Det här är inte Flashback, Dick är en faktisk professor i faktisk historia. Det kanske trots allt är sanningen som är ”PK”.

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=1041570829 Erin Winslow

   Herregud! Vad ohyfsad du är!!! Det går att diskutera sakfrågor UTAN personangrep vet du?

 • Anonym

  Man kanske bör påpeka att Wolfram von Eschenbach (1200-talet) i sin hjältedikt ”Parzifal” ger huvudpersonen en halvbror, Feirfiz, som är muslim. Ingen fiendskap där.

  • Anonym

   Ett annat exempel är ju Palomides, saracen, ädel hedning och riddare av runda bordet. Och han har varit en del av Arturmyterna sedan 1200-talet. Så även i gamla sagor framställdes muslimer i positiv dager. Och till skillnad från officiella dokument var ju dessa historier något vanligt folk kom i kontakt med.  

   Vänligen,

   Patrik

 • The old one

  Den stora belastningen för Dick H är att han skriver och pratar om historia på ett medryckande sätt, som tilltalar undertecknad som ”icke akademiker”. Det som är populärt blir ofta politiskt korrekt. Men det behöver inte vara politiskt korrekt för att det populärt. Dick H har en akademisk examen och en proffesur, han skall naturligtvis respeketeras därefter. Sedan kan hans åsikter inte tilltala alla. Tack för Di blogg .

 • Anonym

  Om en framtida historiker använder samma typ av bevisföring som DH använder sig av i sin artikel, så skulle denne komma till slutsatsen att dagens svenskar är mycket islamvänliga.

  Men om samma framtida historiker skulle kunna resa tillbaka i tiden till nutid och intervjua en vanlig svensk på gatan, så skulle han upptäcka att det etablissemanget skriver, i mycket liten grad överensstämmer med vad folk verkligen tycker och tänker. Offentliga publikationer måste passera ett politiskt censurfilter innan de kan publiceras och är därför mer att betrakta som propaganda än pålitliga källor.

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=1041570829 Erin Winslow

   Har du bevis att dagens svenskar är INTE islamvänliga? Nästan alla svenskar jag känner (har bott här sedan 1994 förresten) har haft en inställning av ”leva och låt leva.” Eftersom jag är varken kristen eller muslim har jag inget emot de ena eller den andra så lång som man inte försöka tvinga sin tro på mig!

 • Anonym

  Tack för alla gillar, tyvär fick även näthatarna tillträde och vad vi i början utgick ifrån d.v.s svenskar i försingringen, förvandlades ganska snart till obegåvade Sverige demokraters forum.
  Till Er sd are vill jag bara säga, väx upp. Jag har förfäder som har stupat vid både Narva och Poltsava, jag är inte ett dugg stolt över detta. Jag har tjänstjort i både Sinai och på Cypern, min son i Afganistan, bägge två i elitförband.
  Och ni i sd får inte ens göra lumpen. Ni om några smutsar ner vårt land.

  • Guest

   Var har SD med detta att göra ?

 • Anonym

  kommentaren dök upp igen

 • http://www.facebook.com/pablo.fuentes.leiva Pablo Fuentes Leiva

  Suck. Jag utsträcker mina sympatier till stackars DH, om han läser de här kommentatorsfälten.
  Att be en av fördomar fylld lallare att hålla mer än sin egen fixa idé i huvudet är nämligen mycket svårt, eftersom fakta inte biter.
  Vad är det DH egentligen har sagt? Jo att man inte Entydigt kan säga att relationen till Islam och muslimer var negativ under förmodern tid. Alltså att man får hålla flera tankar i huvudet, och att det finns gott om exempel på allianser, kontakter och så vidare över religionsgränserna under perioden. Det är klart att det fanns en islamfientlig position som var vida spridd. Alla avvikande trosriktningar hade dålig press i västerlandet, tack vare kyrkans tankemonopol – kättare, judar, ortodoxa kristna (”schismatiker”) osv osv – alla var de lika klandervärda i den katolska kyrkans ögon, inte för vad de var, utan för vad de Inte var – dvs katoliker.

  Men vill man få tag på en allmän fientlighet som fanns representerad i vida lager kan man jämföra med den judefientliga positionen och konstatera att hatet och antipatierna där var vida värre – helt enkelt för att folk i gemen inte visste något om muslimer och islam. Alls. Kom ihåg att en överväldigande majoritet av befolkningen var illiterata lantbrukare – det enda de visste var vad deras endast marginellt mer litterata bypräst eventuellt berättade för dem om några mytologiska figurer nere i det Heliga Landet som slogs mot Korsets Riddare.

  I de regioner där bildningsnivån var större, som stadsstaternas Italien, var bilden också mer varierad – där var, speciellt efter just korstågen, köpenskap med orienten en del av ordningen för dagen. Likaså i de spanska kungadömena, där miljoner muslimer och kristna levde sida vid sida under omväxlande kristna och muslimska härskare i hundratals år. Krig och enstaka våldsutbrott kan inte ta bort det faktum att folk uppenbarligen fann sätt att leva sida vid sida under 99% av tiden – så hatiskt kan det alltså inte ha varit, och tur var det, annars hade alla fått magsår.

  Detta är vad som gäller under Medeltiden, vilket är vad Dick behandlat, oavsett de ofrivilliga komiker som vill dra in 1600-talets eller 1800-talets historia. Jag är säker på att han skulle hålla med om det är ett beklagligt faktum att renässansen såg en utökning av det sekteristiska våldet i Europa, med perioder som utdrivningen av judar och moriscos ur Spanien (de togs emot med öppna armar av det Ottomanska Riket) – även då riktades religiösa antipatier främst mot avvikare inom den Egna religionen, som Europas religionskrig mellan protestanter och katoliker väl visar. Allt detta är enormt välbelagt. Så vad Dick säger är att attityderna under Medeltiden var mångfacetterade, även om propagandan förstås hade en islam- (liksom kättar-, ortodox- och jude-) fientlig slant. Det är närmast en truism, men han tar sig ändå besväret att dra fram källor som styrker detta.
  Spelar det någon roll för de som vill förankra sitt eget islamhat i en idé om att ”så har alla alltid tyckt”? Nä. Kunde man förutse det? Ja.

 • Anonym

  ”Trots det finner vi idel lovord över sunni-muslimer i allmänhet och turkar i synnerhet i hans memoarer. ” Stockholms-syndromet någon?

 • Anonym

  Frågan om synen på islam påminner mig om synen på Europa i USA. Europa var enligt amerikanarna urhemmet för anarkism och socialism långt innan Sovjetunionen blev en supermakt. Europa var ett hot som man under 1920-talet skulle skydda sig mot med tullar och stopp för fortsatt invandring. Först i efterkrigstiden knöt USA normala förband med Europa. Det är inte alltid våra föreställningar är de ”rätta”, även om de vägleder oss i vårt handlande. Alla européer under 1920-talet var inte intelektuella skägg som satt på kaféer och smidde planer på revolutioner (några gjorde förstås detta) – de allra flesta var som jänkarna själva praktiskt inriktade (pragmatiska) människor som tänke på sin och sina näras försörjning. Förmodligen uupvisar några av samtidens debattörers syn på islam samma brist på verklighetsförankring.

  • Hank Wiseman

   Det du pratar om har inget med den här debatten att göra. Den handlar om det var varma relationer mellan kristna och muslimer under medeltiden. Det skriver väl inte du något om?

 • Kjell Ericson

  Jag får uppfattningen mellan rader att flera av kommentatorerna vill att det historiskt ska funnits ett muslimhat. Ifall kommentatorn inte är böjd själv mot anti-islam så kan det vara intressant – annars så är tolkar jag det mest som en åsikt man vill se för att motivera eget ställningstagande.

  Skit har gjorts av muslimer och kristna, ibland med religionen som motivering (korståg) och ibland utan religiös motivering (förintelsen).

  Makthavare använder religionen när det passar deras syften och bortser från religionen när det passar deras syften.  Den lilla människan bryr sig inte utan ser det viktigare att odla sin åker.  Men makthavare har lättare att uppvigla massorna (genom informationsflödet) och skapa religiösa motsättningar.

  …och makthavare kan påtvinga något så absurt som gudstro (jag är ateist).  Den lilla människan valde knappast mellan asatro, katolicism, protestantism eller ateism. Det påtvingades. Likaså islam.  Någon tjänar på att skapa religiösa motsättningar – annars skulle de inte uppkomma.

  • Hank Wiseman

   Det du påstår ”Den lilla människan valde knappast mellan asatro, katolicism, protestantism eller ateism. Det påtvingades. Likaså islam.” eller ”Den lilla människan bryr sig inte utan ser det viktigare att odla sin åker.” är bara teoreri. Du vet inte, jag vet inte, Dick vet definitivt inte eftersom vi inte var där. Så du kan klippa dina självgoda påståenden och självgoda ”absurt som gudstro” etc. Själv är jag agnostiker, eftersom ingen vet.

   Ateister är den värsta sortens fanatiker och ibland är de scientologer som agerar som ateister. Scientologer är den värsta paria man kan tänka sig och om en sån upptäcks på en offentlig befattning i Tyskland så får de sparken direkt.

 • Hank Wiseman

  Gott! Rök bakåt. Dick får retirera från mischmaschet han skrev tidigare och lägga sig på en linje mer i överensstämmelse med sanningen. Nu skriver han de facto om reconquistan och citat: ”det resulterade i en ideologisk fördjupning, med religionen som stark symbolisk faktor, vilket i förlängningen ledde till att hela den islamiska kulturkretsen blev fruktad och avskydd i stora delar av Pyreneiska halvön, Sydfrankrike och Italien.”

  Han skriver även att det var en ”saracenskräck” vid medelhavets kuster men att den var ”konjunkturbetonad”. Nu är han där igen och skriver om saker han inte vet. Man kan inte dra slutsatser om lokal ”saracenskräck” enbart utifrån frekvensen plundringar. De skedde ju så gott som hela tiden med varierande intensitet. Problemet för en liten by eller en mindre stad vid medelhavet, var att de visste ju inte vart blixten skulle slå ner nästa gång? Det faktumet är heller inte samma sak som att alla människor längs medelhavets kuster alltid gick till sängs med fruktan i sinnet.

  För att övergå till en annan sak som Dick poängterar: ”Väl att märka hade många av dessa härjningar, särskilt under tidig medeltid och högmedeltid, inte mycket med religion att göra. Plundrarna var ute efter byte och struntade i vilka de angrep.” Må så vara men offren kanske inte struntade i angriparnas etnicitet, religion och kultur? Att människor som över lång tid har utsatts för övergrepp bär på saken och känner hat är inget konstigt och förr eller senare bubblar det upp. Massakern på vikingar i England 1002 är ett exempel på det. ”In AD1002, the Saxon king Ethelred the Unready recorded in a charter that he ordered ”a most just extermination” of all the Danes in England.”

  Dick skriver ny också ”Rysliga historier om de kristnas lidanden i kedjor och bojor på andra sidan Medelhavet spreds till tiotusentals och åter tiotusentals portugiser, spanjorer, fransmän och italienare, något som medverkade till konstruktionen av en främlingsfientlighet och omvärldsfruktan som får budskapen hos dagens xenofober på extremhögerkanten att framstå som synnerligen tama.” Jaha. Jag tror inte att det räcker med ”tiotusentals” utan med ”hundratusentals” men det är min spekulation. Dick jämställer även detta med ”budskap från dagens xenofober” som om informationen på medeltiden om sakernas tillstånd skulle vara felaktig? Dick uttalar sig även om människor i dagens Sverige, som uttalar sig negativt om Islam och dess yttringar, som ”högerextremister”? Kan inte en vänsterpartist, kommunist eller socialdemokrat vara negativ och kritisk till Islam och detta baserat på fakta? Dick har nu gett sig ut på djupt vatten och tror han ska skörda några sympatipoäng i sina försök att skyla över sina försök att, i strid med vedertagen fakta, skönmåla relationen kristendom och islam under medeltiden.

  Dicks sista två stycken är bara en soppa av påståenden utan relevans i ett desperat försök att rädda sin trovärdighet. Han misslyckas förstås. Bara påståendet att en by, samhälle eller stad skulle vara beroende av en eller två personer för sin nyhetsförmedling är okunnigt. Visst hade prästen en särstälning och visst färdades informationen längsammar än idag men den färdades. Den färdades med soldater, hantverkare och köpmän. Knutpunkter var handelsplatser, marknader och hamnar där köpare och säljare möttes. Man handlade,  umgicks och utbytte information. En av mina anfäder hade ett handelshus i Genua under medeltiden men var själv bosatt i Feldkirch, Österrike. Situationen på medelhavet var av största intresse för honom och hans handel, en handel som sträckte sig upp till Nederländerna. Han var naturligtvis tvungen att förklara varför hans varor hade blivit dyrare eller helt enkelt helt uteblivit om handelfartygen hade uppbringats av pirater. En annan informationsbärare är sjömän och soldater. Bara i Sverige så bemannades rikets olika fästningar av  dels lokalt folk men också av soldater från olika regementen i omgångar. Min käre anfader Per Jonsson Stark, hövitsman över Ångermanlands fänika, var förlagd till Viborg, Narva för att slutligen stupa i slaget vid Kirkholm 1605. En annan som stupade samtidigt var bonden och knekten Jon Eriksson från byn Västby i Helgum. Det är 10 mil mellan Helgum och Nora som var Per respektive Jons hemorter och jag är säker på att båda vet mer om Karelen, Estland, Kurland än Dick någonsin kommer att göra. Den kunskapen spred de dessutom i sina respektive hemtrakter. Anfallen mot Pskov, belägringen av Narva 1581, allt detta berättades det om i hela Ångermanland av de som var ögonvittnen till händelserna.

  Dicks påstående om att den politiska kulturen var ”individbaserad” är ännu ett påstående utan grund. Det finns i de flesta samhällen formella och informella organisationer. Dick tittar på de formella men missar de informella, vilka är minst lika viktiga. Ett litet exempel. Knektehållningen i Dalarna skiljer sig åt från övriga delar av Sverige under 1600-talet. Varför? Jo, ”allmogen” i Dalarna har kommit överens med kronan att ställa upp med 1400 knektar men att de sköter uttagning av knektar själva inklusive finansiering. Av den orsaken så finns det inga soldattorp i Dalarna under 1600-talet. Poängen är – vem företrädde ”allmogen” gentemot kronan, vem skötte förhandlingarna och stod i kontakt med de olika socknarna? En informell organisation baserad på traditioner och gammal hävd. Det var säkert så på många platser i Europa om man tittar noga.
   

 • Hank Wiseman

  Självklart ska man inte blanda in 9/11 i detta här eller så kanske man ska det? Historien är ju en ström av händelser och samband som rör sig framåt i en strid flod – en ny händelse beror på att uppsjö av tidigare. Eftersom jag har ett gott minne så drar jag mig till minnes att Al Qaidas andraman, nu kanske försteman?, Ayman al Zawahiri i en tv-inspelning sade att muslimerna skulle återerövra ”Al-Andalus”, dvs Spanien. Några klipp från b a spansk tv om saken. Men det är klart, med Dicks mentalitet så är ju alla på spansk tv xenofober…
  http://www.youtube.com/watch?v=yIAtzHwI40Y
  http://www.youtube.com/watch?v=jbPADJ8rM8k&NR=1
  http://www.youtube.com/watch?v=aw1mNwb0mO0&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=0eUGASuhpQ0

  • Anonym

   Och det finns ryska politiker som propagerar för att att både Finland och Baltikum skall återtas och införlivas med Ryssland.
   Och det finns kristna ledare i Sverige som säger att handikapp är guds straff.
   Förutom att exponera din egen personliga inställning till islam, vad vill du säga med ditt inlägg som borde behandla Europas relationer till muslimska världen under medeltiden?

   • Hank Wiseman

    Å, det var bara en reflektion över att stridigheter mellan muslimer och kristna i Spanien under medeltiden har överlevt fram till nutid. Precis som vissa ryssars ambitioner från 1200-talet att erövra Baltikum och Finland.

    • Anonym

     Ja, om du låter de mest extrema från ena sidan få vara talesmän för hela gruppen bör det väl vara giltigt för alla grupper. Om du refererar till Al-Qaida som representanter för muslimer skall t.ex. Livets ord vara talesmän för vår Svenska kristna kultur?
     Jag har tillbringat mycket tid i södra Spanien och de stridigheter som du påstår finns mellan muslimer och kristna i Spanien finns det inte ett spår av hos människor på gatan eller i media. Som jag skrivit till dig tidigare är det arabiska arvet ingenting man tycks skämmas för där. Tvärtom exponeras kulturarvet från den tiden och t.ex. Alhambra i Granada finns även upptaget UNESCO:s världsarvslista. Besök gärna, helt fantastisk arkitektur.

     • Hank Wiseman

      Det var faktiskt inte bara Al qaida i nedanstående clips men du lyssnade säkert inte igenom det så noga?

     • Hank Wiseman

      Jag har varit där och även in i katedralen i Cordoba. Jag var där som gäst hos personer bofasta i Cordoba så då får man också höra nnat än det som står i tidningarna. Jag har även varit i muslimska länder. I sommar har det blivit Estland, Schweiz och Bulgarien. På måndag Tyskland och om några veckor Indien, som f ö också har en muslimsk minoritet.

      Att man vill visa upp det moriska arvet och tjäna pengar på turism är väl inget konstigt. Precis som man även gör med det Romerska, det Visigotiska och det judiska arvet.

 • Hank Wiseman

  Ha ha ha ha ha. Man tog bort mitt inlägg där jag bemötte och formligen pulvriserade Dicks senaste påståenden. SvD måste väl vara desperata över att Dick håller på att gå bort sig likt dimman över Lützen och tappa den sista gnutta trovärdighet han har kvar. Det som dock ät mest graverande för Dick är att han insinuerar att jag med flera skulle vara högerextremister just pga av att vi bemöter hans påståenden med fakta som visar en annan verklighetän den han målar upp.

  Varför inte byta ”professor” till denna kolumn så att vi får in lite andra perspektiv? Rolf Torstendahl är en utmärkt historiker och lite mer varsam med fakta och sanning än Dick.

 • Anonym

  Intressant nedslag i historia, följ gärna upp med mer om jnitsjarer och devshirme-begreppet. Tack och hälsningar :-)-8

 • Hank Wiseman

  Har inget att tillägga till ovanstående taskspel men tycker att det är fantastiskt att Dick, i bästa PK-stil,  citerar Konstantin Mihailović not om att ”övergrepp mot civilbefolkningen resulterade i dödsstraff” utan att analysera vad det egentligen innebar? Icke sanktionerade övergrepp resulterade i dödsstraff men sen fanns det gott om sanktionerade övergrepp varav Dick faktiskt återberättar om just en sådan… Det jag efterlyser är en helhetsbild, inte några skönmålningar.

  Kara Mustafa felt he had to offer the commander of Vienna a lesson in Ottoman diplomatic cusine. The lesson was served up in the little village of Perchtoldsdorf, 6 miles east of Vienna, where King Leopold had a summer estate.The citizens first tried to defend their town. And only that failed, on July 16th, did they surrender. Having been forced to wait for sevice, Mustafa was in no mood to be generous. He released his troops who “…massacred the surrendered garrison with their sabers, slaughtered noncombatant civilians, and then incinerated a church and tower packed with women and children.”

  • Anonym

   Suck

   Jag läser ingen stans i Harrisons text att dessa trupper var några änglar, gör du det?
   Det står något om att halshugga folk, är inte det elakt eller bli slav?

   Det är väl ingen som tror att de alltid betedde sig bra och inte skadade någon, plundra och bränna är vad soldater gör, ibland på order ibland på eget initiativ.

   Jag tror du läser vad du vill läsa och missar det du vill missa, skärp dig. Vill du skriva en text om att trupper från något muslimskt rike begick övergrepp så få du göra det, det finns massor med exempel.

   Men jag tror ditt ständiga sätt att bara kritisera på inläggen blir ganska tröttsamt är du en svensk version av ”Mabus”, med fokus på enbart historia?

  • gluemoae

   Om du är ute efter en nyanserad bild så kan du ju själv förse oss med en sådan. Du verka rsjälv jobba mycket selektivt i syfte att bevisa din världsbild: att det råder ett sekellångt krig mellan muslimer och kristna och att de förra därvidlag är att klandra.

   • http://pulse.yahoo.com/_FK3CCL2UP6BYUYIIZRC6T5FAIY Ädelstein

    det är klart att det har förts ett sekellångt krig mellan muslimer och kristna, läs på vad Janissary är för något och varför de gjorde uppror coh sedan slaktade själva av sultanen , de var barnen av kristna som kidnappats av muslimer och hjärntvättades till muslim hard core soldater men fick inte ha samma rättighet som muslimer då de var inte födda muslimer.. 

    • gluemoae

     Jadå, och jag kan för all del nämna fler konfrontationer än så mellan muslimer och kristna. Men om varje antydan till att relationen mellan de två kulturerna är mer komplex än så ska räknas som ”Politiskt korrekt”, t.o.m. när källor anges, blir det svårt att diskutera överhuvudtaget.

    • Anonym

     Men jag förstår inte, menar du att behandla folk dåligt och tvångsrekrytera dem är ett beteende som enbart muslimska riken har sysslat med?

     En annan not är att Janissarerna var faktiskt Turkarnas elittrupper och det var ett privilegium att tillhöra dem, det var till och med en anledning till det som blev deras fall, att det hade fördelar som den övriga befolkningen inte fick. 

     Det blir ju löjligt om du ska försöka föra fram olika saker som olika muslimska riken har gjort som inte var så trevliga, du måste i så fall jämföra dem med dåtida riken av andra religioner, annars är det inte komparativt. 

     Var Janissarerna hemska för att Turkarna var det enda riket som sysslade med tvångsrekrytering och tvångskonvertering?

     Annars blir du ju lika löjlig som Jan Guillou som är på andra extremen.

 • Anonym

  Tack Dick för ovanstående! Får jag nu föreslå ett mindre ”brännande” ämne såsom rättsprocesserna mot djuren under medeltiden, när de tog sin början och när de upphörde och vilka tankar som föranledde dem samt hur synen på ”faunan” har varierat under seklerna.

 • http://pulse.yahoo.com/_YLCTDCQCVE5V45FB53BHA334SI Jens

  Jo, men så här måste man förmodligen förstå fenomenet slaveri under flertalet tidsperioder. I ett samhälle eller en kultur där slaveri är norm kan vissa former av slaveri snarare kanske upplevas som en fördel, möjlighet, etc. Naturligtvis är det bara i ett samhälle som formulerat absoluta frihetsideal som slaveri alltid förknippas med någonting negativt.

  Exempelvis slavhandeln till Nordamerika under 1800-talet bedrevs av människor som faktiskt redan formulerat långtgående frihetsideal. Därför kan vi idag fördöma den handeln som djupt omoralisk. I en direkt jämförelse blir det däremot svårt att tillämpa exakt samma moraliska måttstock på slaveriet i antikens Grekland och Rom, på de nordiska ”trälarna” eller för den delen på Osmanska riket.

 • Anonym

  Finns det något koppling mellan ordet för slav ”kul/kullar” och det moderna engelska ordet ”culling/to cull” som betyder att välja ut djur ur sin hjord? Det ska komma från det latinska ordet ”colligere” som betyder ”att samla”.

 • Anonym

  Minsann, sätt ungarna i rätt skolor, så går det bra för familjen, idag som då.

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

  ”Vad som började som en blodsskatt slutade som ett hett eftertraktat privilegium.”
  Ja du Dick. Jag vet inte om jag ska skatta eller gråta åt din otroligt bristfälliga och t.o.m. oanständiga analys av det tyranni som jannitsar-systemet utgjorde.
  Försök att torgföra din ”analys”/tolkning av detta sår i de folk som fick genomlida den osmanska terrorn i en kristen by eller stad på Balkan och du kommer att få ruttna ägg och tomater kastade efter dig!

  • sgs

   DH torgför inte en uppfattning men redovisar fakta. Naturligtvis var inte alla positiva till systemet men fakta kvarstår – ett stort antal familjer gjorde stora ansträngningar för att få sina söner rekryterade. Varför vill du förneka historiska fakta?

   • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

    Jag har inte förnekat att det fanns femtekolonnare som ville få in en söner i jannitsjar-systemet, för egen vinning. Vad jag kraftigt motsätter mig är Dicks slutsats att systemet skulle blivit ”hett eftertraktat”. Vad det handlade om var en systematisk och nogräknad terror för att söndra och härska. Jannitsjarerna och blodsskattesystemet var och förblev hatat och då har vi inte ens gått in på ottomanernas utnyttjande av ”prima nocte” på Balkan.

    • Hank Wiseman

     Lakedaimon,

     Tyvärr tror jag att du gett Dick ett nytt uppslag där ”prima nocte” i det Ottomanska väldet, ”hett” uppskattas av brudparet, speciellt bruden, och att det uppfattades som ett eftertraktat ”privilegium”. Vad det gäller Dick och hans bisarra påståenden så förvånar mig tyvärr inget längre.

 • http://pulse.yahoo.com/_YLCTDCQCVE5V45FB53BHA334SI Jens

  Oj, nu blev det grek-nationalistiskt här! Din signatur kan översättas ”Lakedaimon”, det antika namnet på Sparta. Det är inte en referens man plockar på måfå och sedan har lite slumpvisa åsikter i sådana här frågor minsann.

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

   Nej, jag har en mycket bestämd åsikt och denna baserar jag på mitt eget intresse för historia, mina studier i medeltidshistoria och historia på GU, samt på att min släkt i allra högsta grad lidit av det ottomanska förtrycket: Från mina farföräldrar fick jag innan de gick bort mycket information om hur det ”gick till” under turktiden. Är det något fel på att motsätta sig Dick i detta sammanhang baserat på min härkomst?

   • http://pulse.yahoo.com/_YLCTDCQCVE5V45FB53BHA334SI Jens

    Inte fel men man riskerar ju hamna en smula snett om historiska företeelser, mellan 200 och 1.200 gamla, ska begripas genom sina farföräldrars berättelser. Med tanke på hur politiskt historien ändå ofta brukar relateras måste man faktiskt försöka bredda perspektivet lite mer än så.

    Det är ungefär som med konflikten på Balkan under 1990- och 2000-talet. Efter den ska plötsligt alla som är därifrån hålla sig med sin egen historieskrivning cirka tusen år bakåt i tiden. Varje gång man försöker göra en objektiv beskrivning av minsta lilla historiska skeende dyker alltid någon upp och är sårad och förorättad. Inte för att man beskrivit något för 10-20 år sedan utan 300, 500 eller kanske 800 år.

    Nutidshistoria kan man möjligen vilja försöka lägga beslag på för egna politiska syften, men när folk går i taket för att de inte tycker att medeltiden beskrivs med exakt rätt ställningstaganden är det ett osunt förhållande till historia.

 • Anonym

  Roligt när det blir fart på kommentarerna. Tänk om Dick berättade lite om Ottomanernas försäljning av mark i Palestina till judarna i början av 1900-talet……det kanske blir öppet krig på bloggen….

 • Anonym

  Det lär ta tid men jag börjar med äldre litteratur som jag laddat ner från nätet och avslutar med Saul Davids bok
  eventuellt tar jag med mtrlet  till Frankrike och läser det där

 • Anonym

  till webbredaktören
  som vanligt fungerar disqus dåligt hur kan mitt svar till Gabriel Stein bli en fristående kommentar när jag tryckt ”SVARA” innan jag skrev

 • Anonym

  Litauiskan bedöms som det äldsta och det närmaste ursprungliga Indo-europeiska språken idag i Europa. Där motsvarar titeln ”Kunigas” (se Dick inledning ovan) inte Kung utan Hertig, vilket närmast ur-germanskan betyder Härförare eller motsvarande. Kan inte Kung då också ha sitt ursprung som härledare och det i sin tid förändrats till vad vi menar med Kung? Litauiskan benämner Kung som ”Karalius”, vilket har samma stam som krönt, den krönte!

  En Kung är väl begränsad till ett folk eller ett geografiskt område medan en Kejsare härskar över flera folk eller geografiska ”områden”… EnImperium i latinet motsvarade tidigare ”ett ansvarsområde” där man hade bestämmanderätt enligt lag. En romers fältherre fick sitt Imperium att föra en Legion eller Här…

 • http://www.facebook.com/pocat Patric Nilsson

  Först: trevligt att se att Dick lägger till ”romersk” om än inom parentes när han nämner de kejsare som härskade över romarriket i dess slutskede på 13-1400-talen. Ett litet steg, men det uppskattas. 

  Användningen av kejsartiteln är ju ett förvirrat mishmash. Caesar utvecklades under det tidiga principatet till kejsartiteln i Rom. Men snart övertog den hederstitel Octavianus fått av senaten, Augustus, rollen som den främsta kejsartiteln i romarriket, dock oftast med tillägget Caesar. Mot slutet av 200-talet delades kejsardömet i 2 administrativa enheter, med en kejsare och en underkejsare i varje enhet (Tetrakerna). Kejsaren benämndes i detta fall Augustus, och underkejsarna (arvtagarna (ofta inte besläktade)) Caesar. Med denna utveckling borde Augustus vara den titel vi benämner kejsare i våra dagar, men är inte det. Kanske Dick vet varför? 

  Min uppfattning är att för att kunna titulera sig kejsare, måste en härskare dels vara i besittning av staden Rom, eller på något annat sätt militärt och delvis politiskt i praktiken behärska staden. Detsamma gäller staden Konstantinopel, då den staden jämställdes med Rom under 300-talet och framåt, och grundlades av romerska kejsare, och användes som huvudstad av dessa fram till 1204 (+1261-1453).

  Karl den store, Otto I och Napoleon uppfyller detta kriterie. Napoleon gick till och med så långt att han använde titeln ”Kungen av Rom” till sin arvtagare och son Napoleon II, en liknande titel (King of the Romans) hade kejsaren av tysk romerska riket Fredrik II gett sin son 1220.

  Andra kriteriet för att kunna ta titeln kejsare imo är att man måste vara härskare över en mångfald av folk och nationer. I fallet Brittiska Imperiet, så hade de uppfyllt detta kriterie innan de tog besittning av hela den indiska subkontinenten. Därför kan kinesiska härskare också kallas kejsare, liksom Habsburgshärskaren innan riket krympte till Österrike-Ungern. De spanska kungarna definitivt, likaså de ryska härskarna efter det att det moskovitiska furstendömet börjat expandera öster och söderut.

  En kung är härskare av Guds nåde, mao den religiösa makten står över kungamakten. Men en kejsare enligt förebild från när Augustus (och hans efterföljare) tog titeln Pontifex Maximus, roms överstepräst, är också den högsta religiösa makten. I väst efter det att den västra halvan av romarriket förlorades utvecklades påvedömet (pontificate på engelska fr. lat. Pontifex) till den romerska kulturbäraren och gjorde så småningom, ofta i stark opposition till den romerske kejsaren i Konstantinopel, anspråk på att vara i kontroll av kejsartiteln i väst, och också lägga sig i världsliga ting. 

  Under medeltiden genomförde också påvedömet en lång kamp mot kungamakten i västeuropa om vem som hade den yttersta världsliga och religiösa makten. Det gick så långt att påvedömet använde sig av ett förfalskat dokument ”Konstantins Donation” där kejsar Konstantin I (272-337) lämnat överhöghet över den västra rikshalvan till påvedömet. I Konstantinopel däremot var kejsaren (för det mesta) i kontroll av det religionen (s.k. Caesaropapism), något som visserligen också medförde att partiarkatet aldrig utvecklades till en lika stark institution som den katolska kyrkan. 

  Så ett kriterie för kejsartiteln kan sägas vara att en härskare också är i kontroll av sin domäns religiösa makt. När det gäller de katolska länderna så blir detta svårt, för detta försätter härskarna genast i opposition mot den katolska kyrkan. Undantaget Napoleon som, som bekant, krönte sig själv. I de protestantiska länderna blir detta lättare, precis som det för det mesta har varit i de ortodoxa länderna.

 • Anonym

  Var kommer titlarna drott och drots in? Och hur uppstår de feminina formerna? Tyskan har ju Königin och finskan kuningatar som är renodlade femininformer av kung. Men svenskan har alltså drottning, en femininform av drott. Och engelskans queen, är det helt enkel en gren på samma ordstam som kvinna? Hur blev det i så fall reserverat för drottningen?

 • Anonym

  Rent folkligt och diletantmässigt så har jag alltid betraktat 1809 års krig som orsaken till rysshatet, Ett krig där Ryssland svek sin allierade Sverige på uppmaning av Napoleon och snodde Finland och en bit av norra Sverige från oss. Om nu gränsen mellan Sverige och Finland gick vid Kemi älv.

  Eftersom jag är en tjatig person så ställer jag samma fråga igen som i förrgår i ett helt annat ämne.
  Jörgen Iversen Krabbe af Krageholm är det någon som gjort någon forskning kring övergreppet som ledde till hans död i Malmö 1678-01-26. Martin Weibull nämner väl lite grann om honom i sin skrift om Skånsk adel 1658 – 1700.

 • Anonym

  Hur melankoliska vi än är i Sverige så finner jag inga likheter alls mellan folken. Lika lite som att svenskar och finnar skulle vara lika.

 • http://blog.pelotard.com Pelotard

  Det kan i sammanhanget kanske vara intressant att veta att ordet ”nemtser” går tillbaka på en slavisk rot som betyder ”stum”; det lever kvar i t.ex. det polska namnet på Tyskland, ”Niemcy”. (”Slaver” går tillbaka på en slavisk rot som betyder ”tala”.) Det är alltså helt logiskt att ”nemtser” kan syfta på lite olika icke-slavisktalande folk beroende på vem som skrivit det och när.

 • Anonym

  Någon påpekar ju med förmodligen all rätte till att en stor del till ursprunget finns i 1809 års krig, efter som det var det senaste samt en stor traumatisk förlust av stora landområden. 

  Jag har själv alltid trott att en stor bidragande orsak till Ryssskräcken var också när det blev kommunistiskt efter första världskriget, var det någon skillnad på hur man betraktade Ryssland före och efter första världskriget i Sverige?

 • Anonym

  Den avgörande brytpunkten verkar trots allt vara Birger Jarls politiska allians med den alltmer aggressiva katolska kyrkan i mitten av 1200-talet? Innan dess förekom ju en livlig handel mellan t ex gutar och Novgorod. Det förekom dynaastiska giftermål som Dick beskriver. Det är med Birger Jarl och den katolska kyrkan som skiljelinjen mot de rysk-ortodoxa blir allt skarpare. För all del kan Ivan den förskräckliges härjningar i Estland och Livland samt hans massakrer på borgarna i Novgorod ytterligare ha fört Ryssland i en annan riktning än det svenska väldet.

  Annars håller jag med Fredrik Östman om att supandet och hockeyn förenar.

 • Anonym

  Det är orsak att påpeka att den kända ryska historikern Aleksandr Shirokorad häromåret gav ut boken ”Sverige – hotet från Östersjön” med Karl XII på pärmen – där Sverige preseneras som roten till allt ont!

  Shirokorad anses visserligen inte som en speciellt seriös forskare, men hans böcker säljer desto mera, och han sägs vara populär i Kreml. Han har också presenterat  Vinterkriget som ett preventivkrig,  retroaktivt legitimerat av Fortsättningskrigets finska anfall över den dåvarande östgränsen!

 • Anonym

  Både boerna, som var kalvinistiska fundamentalister, och senare apartheidregimen i Sydafrika brukade också hänvisa till den bibliska berättelsen om Ham.

 • Anonym

  Slaveriet i Saudi Arabien avskaffades 1962, men jag kan personligen intyga att det lever kvar fortfarande.
  Av de länder på den här planete som jag har arbetat i (de är väldigt många) har jag aldrig stött på ett land där rasismen är så utbredd som i Iran. Dock ej ett arabland och har ingenting med islam att göra.
  Man bytte namn från Persien till Iran för man är arier.

 • Alexander Stamou

  Intressant! Men angående att araberna inte stötte på några högtstående svarta kulturer: Var inte Etiopien/Abessinien en gammal högkultur med just svarta afrikanska invånare? 

  • Anonym

   Jovisst! Bland annat därför gjordes en mycket skarp distinktion mellan etiopier och alla andra afrikaner, vilken även gav konkreta utslag i prissättningen på slavar. Jag återkommer gärna till detta i ett senare blogginlägg.

 • Banarne Kaviarsson

  En stor del av araberna idag har ju svart blod i ådrorna, så kan det gå.

 • Anonym

  Jag minns att Röde Orm med kompisar hade en ganska öppen syn på blåmän och araber/berber de mötte under sina äventyr nere i Spanien. Däremot var han som skåning ganska fördomsfull gentemot smålänningar. Han protesterade väldigt mot att Ylva tyckte att han såg ut som en smålänning, då han låg skadad och sjuk vid kung Haralds hov. Att likna en sjuk man vid en smålänning var inte vänligt.

 • Anonym

  Tackar för en intressant och läsvärd artikel…

 • Anonym

  Jag hajar till över formuleringen att _mer_än_hälften_av_frågorna_ i Dicks mailbox handlar om islam och arabvärlden. Jag vill inte undervärdera deras historiska betydelse, men när vi har passerat 50 procent kan jag inte annat än tycka att fokuseringen är överdriven och fundera över varför.

 • Anonym

  Världsarvskonventionen antogs av Unescos generalkonferens 1972 och Sverige anslöt sig 1984. År 2010 har 187 länder undertecknat konventionen. Vad är ett världsarv? Ett natur- eller kulturminne eller en kombination av de båda. Ex på ett natur och kulturminne är Laponia världsarv som visar på samernas kultur och naturmiljöer. Minnena eller världsarven är så värdefulla att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att det bevaras för framtiden. Alla objekt som finns på världsarvslistan bär på en unik vittnesbörd om jordens och människans historia.

  Listan omfattar 936 världsarv i 153 länder. Varav 14 världsarv finns i Sverige. De flesta världsarven hittar man i Europa och Nordamerika medan Afrika är underrepresenterad. Detta har dock världsarvskommissionen börjat arbeta med för att få bort den snedfördelning som finns i dagsläget. Dock så kan politiska konflikter, resurs- och kompetensbrist samt tillväxt på bekostnad av bevarande utgöra hotbilder mot världsarven existens globalt sett. Och sköter man inte sina världsarv så riskerar man att tas bort från världsarvslistan.

  Detta har hänt på två ställen, Elbes dalgång i Dresdens där politikerna valde att bygga en stor motorväg rakt genom dalgången samt det arabiska onyxreservatet i Oman där politikerna ville minska natrreservatets yta med 90%.

 • Anonym

  Var det inte också så, att Pompejus soldater var unga sprättar ur den romerska överklassen och var rädda om sitt utseende? Enligt en källa brydde sig Caesars veteraner inte om att slunga sina kastspjut, utan använde dem i stället i närstrid för att rispa motståndarna i ansiktet, med påföljd att de vek tillbaka..

  • BigDemonicBunny

   Nästan garanterat falskt.
   Det är en av de typiska myterna som sprids av författare (vanligtvis munkar när kristendomen börjar sprida sig, men även antikens författare. Speciellt romare) för att trycka i en illa dold moralkaka.

   1. Det är svårt och opraktiskt (speciellt då den romerska hjälmen vid den här tiden, den sena ”Montefortino” hjälmen, hade breda kindskydd som skyddade ansiktet mycket väl).
   2. Det fanns nog inte tillräckligt många överklasssprättar i Rom för att uppbåda en arme på över 40000 man. Däremot så är det nästan garanterat att Pompejus större mängd kavalleri var på grund av stödet från de romerska övre klasserna.

 • Anonym

  Hanko1981 och Inger E(norah4you) Johansson 

  Sluta träta nu ni är 2 av mina favorit kommentatorer. Det är alltid lätt att missuppfatta varandra när vi skall hålla texten kort. Själv hör jag till kategorin skrivbordsgeneraler men bara när det gäller Sveriges försvar eller avsaknad av försvar. Annars när det gäller historia så har jag diletantens åsikter enär jag inte har så många poäng i historia från universitet eller åsikter färgade av vad jag läst.

  Själv trodde jag att Paulus och sjätte armen gick under vid Stalingrad pga en galnings order kombinerat med egen feghet eller undfallenhet.

 • Anonym

  Kan man inte se bågskyttarna som en form av tidigt utvecklat artilleri, där pilarna utgör en kanonad av projektiler som skall ”lösa upp” fiendens formation inför anfall/motoffensiv?

  • Anonym

   Intressant nog benämndes alla slags projektilvapen som ”artilleri” under medeltiden. En dåtida engelsk beteckning på långbågar för krigsbruk var just ”Artillery bow”

  • Hank Wiseman

   Egentligen inte. Det fanns ju artilleri på den tiden också i form av ballistor, blida, katapulter. Det vi kallar artilleri har i huvudsak använts för att rasera murar och portar medan pilar är till för att bekämpa fotsoldater och kavalleri.
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Katapult

   • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

    Wikipedia…… ingen säker källa…..

 • Anonym

  Tittar man på historien så har enskilda slag betydelse ”som liten tuva som stjälper stort lass” Om nu inte slaget vid Poltava gått av stapeln och CXII gått Lewenhaupt till mötes vid Smorgon så kanske historien fått ett annat förlopp eller om inte Creutz avbrytit krossande av det ryska kavalleriet vid Poltava eller redan 1699 CXII inte ått avsluta kampanjen mot Köpenhamn efter påtryckningar från England  mfl

  • Hank Wiseman

   Engelbrekt,

   För min del är det två händelser som har varit vattendelare, dvs historien hade sett annorlunda ut om två saker hade skötts på ett annat sätt. Det är anfallet på Köpenhamn 1658 och valet att tåga söderut mot Polen 1700 istället får att, efter en uppladdning, ha tågat mot Moskva. Rätt hanterat hade inte Danmark existerat som nation om man hade förberett sig ordentligt 1658/1659. Det i sin tur hade inneburit att Sverige hade kunnat frigöra mer trupper mot Ryssland år 1700. Men man kan alltid säga OM… Å andra sidan så var Gustav II Adolfs aktiviteter mycket positiva för Sverige, så…

   • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

    Värsta Hank är att du för varje uttalande du gör här i Dicks blogg väljer att uppvisa okunnighet i sällan skådad utsträckning. Du borde lärt dig grunderna innan du uttalar dig.

    • Hank Wiseman

     Inger, intetsägandets okrönta drottning. Du har aldrig nämnt något av värde – Det kommer bara tomma floskler från dig. Kommer ihåg att du antydde? att det fanns fler källor till ”(icke)slaget vid Neva” 1240, men du nämnde inte vilka. Ett slag som troligen inte har ägt rum, åtmisntone inte med Briger Jarl och den svenska hären. Du har verkligen noll koll.

     Att just du skulle ifrågasätta mina militära kunskaper uppfattar jag som höjden av ironi och pajaseri. Jag kan i praktien allt inom området, från äldsta tid fram till nu. Detsamma gäller inte dig. Så, vilka grunder pratar du om? Krigets grunder? Strid är en kombination av eld, rörelse och skydd. I äldre tider kan du byta ut eld mot ”vapenverkan”. Allt kretsar kring detta. Så, hur skulle Dick kunna mer om detta än mig?

     • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

      Stackars dig som måste använda dig av Ad Hoc och avundsjuka för att nå fram. Visar mer än något annat din okunskap om vetenskapsteori i allmänhet och vetenskapsteorins användning inom historieområdet. Kom igen när du gjort ett verkligt avstamp som lever vidare i framtiden.  

     • Hank Wiseman

      Skriv något innehåll för omväxlings skull. Har aldrig sett dig göra det och det måste väl tyda på något.

    • Guest

     ..

 • Hank Wiseman

  Man märker att Dick inte kan ett smack om krig och taktik. Jag tror inte han har någon egen erfarenhet alls inom detta område och då blir det ju lite för abstrakt för Dick… Ovanstående text är en så grov förenkling så att den blir de facto helt intetsägande. Krig på den här tiden består av fyra komponenter som man blandar på mest optimala sätt – artilleri/kastmaskiner, bågskyttar, infanteri och kavalleri. Beväpning, stridsmoral, disciplin, personliga färdigheter, stridsteknik, terräng, taktik samt taming är andra viktiga parametrar.

  I Dicks beskrivning så kan man ju tro att bågskyttarna stod ensamma på fältet? Det normala var att de hade fotsoldater framför sig som skydd samt kavalleri bakom sig eller på sidorna. Problemet var ju om det var en obalans mellan dessa kategorier – t ex många bågskyttar och få fotsoldater resp kavalleri. I fransmännens fall var det ju mycket kavalleri och fotsoldater men för få bågskyttar. Det kunde även vara så att en vapenteknologi var föråldrad? Om t ex de franska bågskyttarnas räckvidd var för kort så kunde ju engelsmännen bekämpa dem på håll – de blev oanvändbara helt enkelt. Alla slag domineras av de komponenter och parametrar jag nämnde och inget slag är det andra likt.

  För en engelsk befälhavare, så var den optimala fördelningen få fotsoldater, många bågskyttar och många kavallerister. Men då måste man tänka på två saker – gå aldrig in i en skog och slåss inte på natten…

  • Anonym

   Då jag själv har haft nöjet att lyssna på Dicks föreläsningar och guidningar om medeltida krig så vet jag att han är väl bevandrad på området och förmodligen vet mer om det än de flesta medeltidshistoriker ur skrået, låt vara att det inte är hans specialområde.

  • http://twitter.com/_Ratzz_ Ratzz

   Gäsp… Mycket ordstapling lite innehåll och hatiske hanks vanliga avundsjuka på Dick som både har kunskaper och kan skriva bra och läsvärd text

  • sgs

   Ännu en gång vill jag enträget vilja be dig använda dina kunskaper i krig för att berika och informera inte bekriga eller har allt läsande om krig gjort skadan obotlig.

 • Hank Wiseman

  Bra! Du ser att vi kan komma överens.

 • Anonym

  Vem vill ha ett jobb där det gäller att ta hand om en förkyld person eller annan med smittsam sjukdom/åkomma som huvudsysselsättning?
  Förhoppningsvis kommer skyddsombuden att stoppa sådana arbetsuppgifter.

  • Anonym

   Förutom alla tusentals människor som redan jobbar i vården då, eller?

  • Mattias J

   Hört talas om yrkesgruppen vårdpersonal…?

 • http://pulse.yahoo.com/_LBH5ACHUQWGW4ZLIQRE23SPKLQ Thomas

  Jag tycker förslaget bra! Bara för att möjligheten finns innebär ju inte att man måste utnyttja den. Det beror ju dessutom på vad för jobb man har, hur svårt det är att vara hemma från jobbet. Faktum är att det finns arbeten där man inte kan sätta in vikarier. I den typen av yrken är barn en stor belastning, hur man än resonerar. Det här förslaget skulle helt klart minska belastningen.

 • Anonym

  Intressant. Idag, på annan plats i denna tidning skriver Göran Hägglund att ”det går en skiljelinje mellan de som vill peta och stöka runt i småbarnsföräldrarnas liv – och oss som vill öka föräldrarnas makt och möjlighet genom ökad flexibilitet i familjestödet.”

  KD brukar alltid hävda att föräldrarna vet bäst vad som är bra för deras barn, och skall få välja själva utan att politikerna lägger sig i. Men det gäller tydligen inte här. Jag tycker att KD borde vara uppriktiga och säga att de tycker att föräldrar, i synnerhet kvinnor, skall vara hemma mer med sina barn. Skippa allt struntprat om föräldrars valfrihet, den skall ju tydligen bara gälla när man väljer det som KD vill att man skall välja. Det vore åtminstone att sluta hyckla.

  (PS. Jag tycker också att detta förslag verkar dumt, det jag vänder mig mot är KD:s dubbelmoral.)

  • Mattias J

   Det finns ju en baksida av det också, att om det är möjligt att få barnskötare när barnet är sjukt, så riskerar det skapas en förväntan på de anställda att använda den möjligheten när deras barn är sjuka. Så till slut är valfriheten bara skenbar.

   (Vad detta skulle ha med kvinnor resp män ser jag inte. Det finns väl ensamstående pappor också? I vår familj är det för övrigt jag som pappa som tar 90% av VABbandet.)

 • Anonym

  Fruktansvärt att läsa om hur Sverige exploaterar sina kvinnor och barnen skall betala priset för någon korkad arbetslinje och jämnställdhet. Men det är ju typiskt vänsterpartiet att lägga fram inhumana förslag av detta slaget. Dags att lyfta modersperspektivet och uppvärdera hemarbetet innan det är försent!

  • Anonym

   jag som trodde att arbetslinjen var alliansens grej medan vänstern var ett bidragsparti. tji fick jag.

 • Anonym

  Det är bra att Vänsterpartiet återigen visar sitt rätta ansikte: Samma gamla kommunism, där systemet och staten är allt; individen är inget. Barnets och föräldrarnas naturliga kontakt ska ersättas med en stats,- eller kommunanställd. Allt för att hålla systemet igång och för att få in skattepengar till den allsmäktiga staten. Kommunismen är dysfunktionell.

  • http://pulse.yahoo.com/_LBH5ACHUQWGW4ZLIQRE23SPKLQ Thomas

   Fjantigt inlägg. Man skulle kunna byta ut staten mot marknaden så funkar inlägget som argument mot högern, som lika gärna hade kunnat komma med det här förslaget om de bara hade varit först.

   • Anonym

    Så särskilt ”fjantigt” tycker jag nog inte att det är. Kommunismen är ju konstruerad på det här sättet, det skulle de nog själva hålla med om. ”Högern” har ingen gemensam ideologi och inte heller ”marknaden”. Därför håller inte det s. k. reversibla argumentet.

    • http://pulse.yahoo.com/_LBH5ACHUQWGW4ZLIQRE23SPKLQ Thomas

     Jag tycker nog att högerpartierna har en homogen ideologisk blindhet när det gäller allt som rör marknadstänkande, en fundamentalism som inte vänsterpartiet längre har kring sin ideologi. Fri konkurrens antas lösa alla problem, och när så inte sker hittar man alltid någon ad hoc hypotes för att rädda ideologin som inte under några omständigheter får ifrågasättas. Anlägger man ett psykologiskt perspektiv på fri konkurrens är det fullständigt uppenbart att sådana områden som vård och skola inte blir bättre av att konkurrensutsättas. Men högerfundamentalisterna är ju så obildade att man inte kan förvänta sig att dom kan någonting överhuvudtaget. Antalgien är dom oförmögna att begripa ens de mset grundläggande psykologiska teorier.

    • http://pulse.yahoo.com/_2CWBIBPSCFDD52I5SB5WCP3TT4 Peter

     Vänsterpartiet är inte kommunistiskt. Du blandar ihop det med Kommunistpartiet

    • http://pulse.yahoo.com/_2CWBIBPSCFDD52I5SB5WCP3TT4 Peter

     Det finns 2 ideologier inom det borgerliga blocket: Marknadsliberalism (M+C+Fp) och värdekonservatism (KD + SD). Socialdemokraterna och miljöpartiet är socialliberala och vänsterpartiet är socialdemokratiskt. Känns som samma ideologiska spridning på båda sidor av det ideolgiska skranket

 • http://svavavalkyrie.wordpress.com Svava

  Såvitt jag förstått fanns detta för länge sedan.

  Jag tror nog de flesta föräldrar kan avgöra om en barnskötare funkar när barnen är sjuka – det är ju skillnad på en snuvig åttaåring och en magsjuk eller öroninflammationig tvååring – men det borde i snitt bli dyrare än VAB för oss skattebetalare. Såvida barnskötaren inte har superimmunförsvar lär den vara sjuk mycket.

 • Åke Sundström

  Intressanta upplysningar, Per Gudmundsson, men varför denna anonymiserade kritik mot ”folk som borde veta bättre, som SR…”? Kan det möjligen bero på att den person som åsyftas är Sveriges Radios VD Mats Svegfors, som tidigare var boss på din egen redaktion?

  Inte heller i den rollen var Svegfors någon varm vän av oberoende journalistik. Han går tvärtom till en mörk mediehistoria som en av de huvudansvariga för att medborgarna fortfarande inte fått veta varför Estonia gick under; en rättsskandal som får den franska Dreyfus-affären att förblekna. En Brännpunktsredaktör som hade modet att släppa in kritiska röster i denna ”känsliga” fråga blev omplacerad och valde förstås att lämna tidningen. Allt handlar inte om höger- eller vänstervridning. De politiska partierna är oftast rörande eniga i försöken att förtiga de för makthavarna allra obehagligaste sanningarna. Det är ju f ö bara så som de s k offentliga lögnerna kan hållas vid liv.    

 • Åke Sundström

  Som alla förstått, hamnade min text av misstag under fel rubrik – har försökt ta bort den, hoppas moderatorn verkställer. L

 • Åke Sundström

   
  Beklagar, inlägget hamnade under fel rubrik. Delete!

 • ‮‮‮‮‮

  Sluta krångla till allt med avdrag och bidrag och byråkrater hit och dit! Om det nu är så att småbarnsföräldrar tillför mindre värde till ett företag får de väl helt enkelt finna sig i att få en lägre lön. Svårare än så behöver det inte vara.

 • Anonym

  Löjligt. Dom flesta anställda har idag specialkompentens oavsett vad dom jobbar med och kan inte ersättas av en vikarie utan företaget står utan den personen oavsett. Att sen ta in en vikarie då företaget iaf måste betala för den sjuke plus vikarien så blir det en enorm kostnad iaf även om dom slopar arbetsgivaravgiften. Som vanligt fåniga förslag som saknar verklighetsförankring.

 • Anonym

  Staten tror inte på äktenskapet överhuvudtaget. Staten vill helst ha fler skilsmässor! Äktenskapet ser de som en kvinnofälla!.

 • http://www.facebook.com/people/Peter-Christensen/100000425760369 Peter Christensen

  Detta är inte ett mammaproblem utan gäller båda föräldrarna. Planerad föräldraledighet är inget större problem. Men däremot VAB stör betydligt mer och många jobb är personberoende då ligger jobbet nere tills personen är tillbaka. Därutöver är småbarnsföräldrar inte lika flexibla när det gäller övertid etc. Det är under ca 10 år efter föräldraledigheten som småbarn riskerar att tappa lönemässigt.

 • Anonym

  Skojar ni? Är det bästa manliga och bästa kvinnliga även inom detta område? Varför i hela friden då? Varför inte bara ”bästa sommelier”? Kan inte kvinnor konkurrera med män ens inom sommelierområdet? Att de inte klarar det inom sport är väl en sak men inom vin…?

  .

 • Anonym

  Alkohol är djävulen i flytande from. 

  • Anonym

   Verkligen?

   Jag är ju iofs varken religiös en dogmatisk alkoholmotståndare så för mig betyder det du skrev absolut ingenting.

   • Anonym

    Man kan ofta höra på långt håll vad det är som kommer ur munnen på (vissa) människor, svordomar. De har djävulen till fader, det är uppenbart. Varför skulle dessa ha så stor drift att ständigt tala om en fantasifigur? Så länge inte en människa tillhör Gud så tillhör den djävulen.

  • Anonym

   Är du möjligen taliban? Vinet är i själva verket en gåva från Gud, en av de yppersta. Men allt kan missbrukas. Jesu första underverk var f.ö. att förvandla vatten till vin.

  • Alexander Kolosoff

   Kanske. Men det är skönt att kunna vara satanist ibland :) 

  • Anonym

   jag trodde att vinet var jesu blod?

  • Thomas Hallgren

   Nej du, djävulen manifisterar sig i alla moralister som försöker styra och ställa i andras liv.

  • Anonym

   Precis, och den gör märkliga saker med folks stavning också.

 • http://chocolatetv.anderschokladprovning.se/ AndersN

  Vakuumpumpen funkar bra om det bara är lite druket ur flaskan, då håller det betydligt längre än med an vanlig återkorkning. Har inte märkt någon aromatisk negativ effekt. Aromerna uppstår ju först när man virvlar runt vinet i glaset och frigör partiklar lite extra. De flesta viner verkar doft mycket bättre dag 2 och 3, även med vakuumkork enligt min erfarenhet.

 • Anonym

  Det här borde vara ett uppslag för ett doktorandprojekt och doktorstitel! Minner mig att man på teknikmagasinet har haft en gasdriven korköppnare. Varför inte en gasförslutare? Om det nu är enligt hypotesen att detta skulle göra underverk.

 • Anonym

  att använda en valiumpump gör en väldig trött

 • Alexander Kolosoff

  Tycker att det är ganska vågat att påstå saker i en så pass etablerad tidning utan att ha konkreta bevis. Att bara säga att man tycker så funkar inte. En blind test och kemisk analys hade passat bra här. Och det där med aromer var ju högst tveksamt! Man häller ju inte aromerna från flaskan in i glaset. Aromerna får man när partiklarna frigörs från vinet.

 • Anonym

  Ganska lätt problem att lösa, köp småflaskor om du inte skall lagra vinet. Jag köper alltid småflaskor på yngre viner som skall drickas nu. Även skumpa köper jag oxå på liten om det finns av just det vinet jag vill dricka, regel är att vinet mognar mycket snabbare. Jobbade i Italien i många år och köpte nästan alla stora viner på halvflaska, perfekt!

 • Skurupsbo2002 – PiK

  Det går bara att spara så länge det finns något kvar, för de flesta innebär det väl 30-60minuter.

 • Dike

  Det fanns en tid när jag var 18 år då
  jag använde vakuumpump och sparade en halv flaska vin till nästa
  helg och det fungerade väldigt bra. När man är vuxen så kan man
  dricka en flaska vin under en kväll utan att bli särskilt påverkad,
  så vitsen att spara vin har försvunnit. För vinet ska väl drickas
  när det är som godast?

  Håller med många att flaska i sig håller i flera tusen år om man inte slår sönder den.

 • Nisse

  Romarnas knep lär ha varit att de hällde olivolja på vinet så att oljan bildade ett tätt lock. Låter väldigt fiffigt, men hur påverkas smaken?

  • Anonym

   Olivolja har i sig en stark smak, så det märktes nog. F.ö. drack romarna alltid vinet utspätt med vatten, ofta varmt, Eftersom olja flyter på vatten gick det nog inte att hälla upp det utan att oljan följde med.

 • Rulle#1

  Australiensiska ingenjörer har visat att med en vakuumpump kan man förvara vinet i s:a 14 dagar efter att flaskan öppnats utan att kvaliteten försämras.  Även dekanterat rött vin kan sparas om det förbrukas inom 2 veckor.   Har själv provat mer än otaliga gånger.
  Däremot köper jag, av politiska skäl, aldrig ett franskt vin då det finns 100-talet billigare och bättre viner.

  • Erik Nygren

   Då är, såklart, den ständiga frågan var den rapporten publicerades och i vilket syfte testat gjordes. För även vetenskapen är sådan att den färgas beroende på utgångspunkt.

   • Rulle#1

    En av dessa ingenjörer var min granne och vän.  Nu är har verksam i
    USA.  En annan vän äger en kedja av vinbutiker bl.a. i Melbourne.  Vet
    ej var undersökningen publicerades.  En varning jag tog med mig var att
    undvika lådviner p.g.a. de tillsatser av konserveringsmedel som måste
    tillsättas till viner som vakuumförpackats för längre lagringstider.

 • http://www.facebook.com/mrhama Andreas Hämäläinen

  Vindrickande verkar nästan ha drag av audiofilins placebosökande inbyggt i sig

  • http://xn--herrgrn-f1a.myopenid.com/ HerrGrön

   Vilket i sig är intressant att se då de professionella musiker och tonmakare jag känner säger att dagens högtalare är så bra att även de billigaste ger ett förträffligt ljud. ;)

   Dock så misstror jag alla sinnestest — med avseende på såväl smak som hörsel — som inte är blindtest just pga. placeboeffekten. Oroar man sig för att vakuumpumpen skall suga smaken ur vinet är det antagligen precis vad man kommer att känna. Precis på samma sätt visar det sig att de flesta egentligen inte hör skillnad mellan CD-ljud och en mp3:a på 256 kb/s så föredrar vi lossless för att vi tror att det låter bättre.

 • Lars Jonasson

  Här är en som häller gammalt vin i isformar och fryser in det: http://www.ehow.com/video_4426142_freeze-leftover-wine-cooking.html

  Helgerån eller genidrag?

  • http://pulse.yahoo.com/_DDMOHRMTEXKDGEIEKQ5MB6WDDA Birgitta

   Klart ett genidrag. Birgitta Jonsson Arvika

  • Anonym

   Förmodligen är det olaglitgt att frysa in vin, eftersom skattesatsen inte tar hänsyn till det.

 • http://pulse.yahoo.com/_3Y3JDKLLQNES5K5NBK5IGSDMHE Peter Ljungberg

  Jag testade förra veckans exempel att sätta in flaskan (en superb bourgogone) i kyl direkt efter att satt tillbaka en kork efter att ha öppnat flaskan, något jag gjort förut, men jag tycker definitivt att vinet smakar annorlunda och inte alls samma fylliga smak som innan, utan snarare en slags surhet och besk smak som gör att man knappast vill ha mer än ett glas, syret har förstört det, 
  Så vad beror det på? Är jag överkänslig?

 • Anonym

  Ja,ja, problem, problem, varför inte bara dricka upp det när man ändå är på gång, det är ju ändå bara yrslet man är ute efter.

 • Anonym

  Att vinsparande skulle vara ett i-landsproblem, ja kanske. Jag betalar en frisk summa skattade kronor på en flaska eller en låda,likaledes beskattat vin, och tycker därför att jag förtjänar,pengarna förtjänar, alla förtjänar att produkten bevarar sin smak även de gånger jag inte väljer att dela med mig av, eller att dricka hela flaskan själv. Bägge lösningarna fungerar.Jag ser i ett av inläggen att någon jämför vindrickande med audiofili, och det jämför skrivaren med placebo, fantastiskt nog passar den ena kulturyttringen fantastiskt bra med den andra.Undrar om allt utom livets nödtorft räknas som i-landsproblem och att allt som leder vidare från dy-ätande och grottbjörnsknullande är att räkna som placebo, eller menar personen nocebo?

 • frank_bonnevie

  Åkerström! Det var ju det han menade! Man har hagelskurar, men slipper frost, ämnesomsättningsproblem på grund av väder, torka och all annan möjligt skit. Men som sagt hagelskurar är problemet.

  • Johan Akerstrom

   Bonnevie,

   Formuleringen fick mig att se det som om det skulle vara ett mindre problem men jag kanske överanalyserar. Dock är det ju katastrof i alla fall för kvalitetsproducenterna som kastar bort allt med skavanker.

 • frank_bonnevie

  Åkerström! Det var ju det han menade! Man har hagelskurar, men slipper frost, ämnesomsättningsproblem på grund av väder, torka och all annan möjligt skit. Men som sagt hagelskurar är problemet.

 • frank_bonnevie

  Åkerström! Det var ju det han menade! Man har hagelskurar, men slipper frost, ämnesomsättningsproblem på grund av väder, torka och all annan möjligt skit. Men som sagt hagelskurar är problemet.

 • http://pulse.yahoo.com/_PJCSQW7FJZY5VECTME2UOVXAWI Lazar

  Varför lösa problem med våldsamma uppfinningar?

 • Anonym

  Är väldigt nöjd med att vi i Sverige är bra på att uppbära skatt. Att vi också har Skatteverket som är en bra myndighet. Vi har dessutom fått lägre skatter samtidigt som en del av den gråa ekonomin har blivit vit, dvs fler bidrar. Absolut finns det utrymme för skattesänkningar men idag vet jag inte om jag propagerar för det. Att använda moderna pricingmetoder som att ha riktpris samtidigt som man rabatterar skatten om man beter på ett visst sätt är bra.
  Ett exempel från det privata är att arbetsgivare brukar få rabatt från Alecta för de pensionsförsäkringar som de betalar för sina anställda. Parterna slipper förhandla om priserna varje gång samtidigt som det blir billigare för arbetsgivarna om Alecta har lyckats förvalta pengarna bra eller om konjunkturen varit gynnsam.
  På skattesidan får de som betalar skatt rabatt om de använder ROT/RUT. Ett bra sätt locka folk att satsa egna pengar på att se om sitt boende. ROT går nog jämt ut för Borg och RUT har skapat en helt ny marknad och gör det möjligt för en del kvinnor (oftast) att komma in systemet.
  Det känns tryggt att vi har en stat som kan bära upp skatt som gör det lättare för regeringen att regera.

  • Anonym

   Man ”bidrar” inte genom att betala skatt. Man bidrag genom att skapa varor och tjänster som ens medmänniskor uppskattar så mycket att de VÄLJER att betala för att få använda dem. Att köpa är att solidariskt dela med sig av den nytta man får av en produkt, med de som har utfört arbetet att skapa denna nytta. betala skatt gör man av rädsla, för att man är rädd för att få stryk av de uniformerade statslakejernas övervåld. Skatt är terrorism.

   • http://www.facebook.com/people/Bjorn-Gustavsson/536521462 Björn Gustavsson

    Herregud, risk för övervåld? Var bor du egentligen? Eller är du kanske rädd för mycket här i livet?

    • Anonym

     Folk betalar skatt av rädsla!
     Eller menar du att skattelagstiftningen bör avskaffas? Där står svart på vitt att skatt ska drivas in med allt våld som så krävs.

     • Anonym

      Ge dig nån gång.

      Beskattning är inte terrorism. Vad terrorism än är, ordet är ju debatterat, så inte är det beskattning. Bin Laden ”beskattade” inte World Trade Center-skraporna.

      Och skatt drivs inte in med våld. Ingen slår den som misskött sina skatteinbetalningar.

     • Anonym

      Ja du har helt rätt. Tyvärr ser vi i Grekland och Italien att skräcken inte är tillräckligt stor. Det hade antagligen varit lämpligt om militär sattes in. De som inte utfört beskattat arbete det senaste året bör fängslas och tvingas till oavlönat arbete tills de lär sig att räta in sig i ledet.

    • Anonym

     Han är extremist.

   • Anonym

    Skatt är inte mer terrorism än vad egendom är stöld.

 • Anonym

  Varför inte en muslimsk lösning i stället inga räntor och inga skatter. Men med sharialagar.

 • Anonym

  Man tar sig för pannan … !

  Resonemanget är bakvänt.

  Det är ju just på grund av obegränsat utrymme för europeiska politiker att höja skatterna som skuldkrisen har uppstått! Om det hade funnits en EU-grundlag som förbjudit medlemsländer att beskatta sina befolkningar hade privata långivare inte vågat låna ut lika mycket pengar, och skulderna inte blivit lika stora.

  Det enda som kan få rätsida på skuldkrisen är att totalförbjuda inkomstskatt inom EUs medlemsländer. Däremot, som författaren skriver, fastighetsskatt och alkolholskatt får gärna vara kvar. De är inte skulddrivande på samma sätt.

  • Anonym

   Så att de länder där det finns stora svarta ekonomier är samma länder som är värst däran, det är liksom bara en ren tillfällighet? Enligt ditt sätt att resonera så vore ju svarta ekonomier bra.

   • Anonym

    Nej, svarta ekonomier är inte det bästa. Ekonomier med 0% inomstskatt är det bästa. Dessa ekonomier kommer att ha lägre sannolikheter för stora budgetunderskott och stora statsskulder.

    USA klarade sig alldeles utmärkt utan inkomstskatt, fram till första världskriget (bortsett från under inbördeskriget och 1894-95), Sverige likaså.

    Den tillväxt och teknologiska innovationskraft vi sett de senaste hundra åren är inte på grund av, utan snarare trots, inkomstskatten.

    Inkomstskatten har skapat skuldproblemen i Europa.

 • Anonym

  Det är kul att betala skatt

  • http://openid.aol.com/sredgreenblue Red

   Det är underbart att bli styrd av propaganda.

  • Lionel Hutz

   Det är roligare att köpa t.ex. toblerone för de pengar DU betalat i skatt…

 • Anonym

  Kung Herodes dog såvitt jag vet år 4 f.Kr., så det blir åtminstone 2016 år sen. Som bekant föddes Jesus inte senare än 4 f.Kr. Dock förekom sannolikt flera skattskrivningar under denna tid – olika delar av riket skattskrevs i faser. (De Herodesar som nämns senare var ättlingar till denne kung Herodes.)

 • Anonym

  Hahaha!
  Jag trodde av rubriken att man syftade på pengar. Guld var ju den första metall som människor kom i kontakt med, eftersom den finns i ren form och inte behöver gruvbrytning eller smältning. Guldåldern kom redan på stenåldern. Och guld användes som pengar för minst 6000 år sen.

  Men det är plundringsvåldet som kommunisterna på börsbloggen hyllar. Att härskarnas soldater kommer hem till en om natten och under hot om våld tar det de ”ska ha”. Jag vet inte om det har med deras Stora Ledares död nu, men kommunisterna här på SvD vrider upp sin vulgära kommunistiska våldsagitation väldigt hårt nu.

  • Anonym

   ”Jag vet inte om det har med deras Stora Ledares död nu, men
   kommunisterna här på SvD vrider upp sin vulgära kommunistiska
   våldsagitation väldigt hårt nu.”

   Jag får intrycket av att dina inlägg skulle vinna på fältstudier i den så kallade verkligheten. Du är väldigt långt ut i perifering från konsensusverkligheten, och i det här fallet är det nog inget större fel på konsensverkligheten.

 • Hilfe!

  På vilket vis var Moses en skatteflykting?

 • Anonym

  Världens bästa uppfinning! :-)
  Kunde man dessutom uppfinna ett sätt att få pengarna att gå dit de skall & inte ner i fickorna på alla korrupta typer som skor sig på systemet – så vore det kanon.
  /S

 • GGG

  Skuldamnesti praktiserades likaledes i Babylon. Vart fjärde år kunde tvingade reduktioner av skulder i flera fall genomföras enligt Hammurabis lag. Inte någon artikel om detta? Bankerna skall gå fria förstås. Höj skatterna och räntemarginalerna igen. Ett korrupt system som underhålls av storkapitalet och flera politiker och journalister som inte förstår bättre av möjliga alternativ.

 • Anonym

  En underbar uppfinning som finansierat krig och förtryck i årtusenden.

  • Anonym

   Krig och förtryck har på det stora hela varit självfinansierande. Det var därför man krigade liksom. Tiondet gavs till templet, och religionen har varit de föräldralösa och änkornas beskyddare framför andra.

 • Hilfe!

  Jag har svårt att förstå detta, men såvitt jag kan se så har min fråga om på vilket sätt Moses var en skatteflykting raderats.

  ???

  Jag undrar verkligen. Vänligen klargör påståendet. Moses adopterades som prins i Egypten, och ledde sedan det judiska folket ut ur slaveri – enligt Bibeln.

  Vad i det är skatteflykt?

  • GGG

   Klart det raderas. Detta är ju en kristen högertidning numera. Typ FOX news channel.

  • GGG

   Klart det raderas. Detta är ju en kristen högertidning numera. Typ FOX news channel.

  • Anonym

   Artikeln nämner inte Moses, så det kanske är så att din frågeställning är irrelevant kontra artikeln?

   En annan variant är att man kan tänka sig att det inte var Moses som individ utan det judiska folket som var skatteflyktingarna.

   • Anonym

    Det gör den visst, men antagligen avsågs Josef.

   • Hilfe!

    Andra stycket:

    ”Moses var skatteflykting, aposteln Matteus skatteindrivare och kung Charles av England skattebrottsling. Den politiska historien är en historia om skatter. Inte minst idag mitt under brinnande skuldkris spelar skattefrågan huvudrollen.”

    Varför skulle jag vilja prata om Moses annars?

 • Hilfe!

  Jag har svårt att förstå detta, men såvitt jag kan se så har min fråga om på vilket sätt Moses var en skatteflykting raderats.

  ???

  Jag undrar verkligen. Vänligen klargör påståendet. Moses adopterades som prins i Egypten, och ledde sedan det judiska folket ut ur slaveri – enligt Bibeln.

  Vad i det är skatteflykt?

 • http://openid.anonymity.com/2y7YRu5u Rune Berg

  Att höja skatterna har aldrig varit en lösning på politiska problem. Det enda som händer är att politikerna hittar på nya sätt att slösa bort pengarna, och så när nästa kris inträffar blir den ännu djupare på grund av alla felinvesteringar politikerna gjorde. Då kommer nya rop på skattehöjningar som ett brev på posten. Det funkar inte!

 • http://twitter.com/MikaelAxelsson Mikael Axelsson

  Alternativ skuldkrislösning hämtad från biblisk ekonomi: fullständig skuldavskrivning vart femtionde år.

 • Anders Adrielsson

  Kan ej ta någon som refererar till Jesus på allvar. Men du har en bra poäng {så tog dej visst lite på allvar iaf :(( }

  • Anonym

   Tja, hon säger faktiskt inte att hon är troende, hennes poäng är väl snarare att det faktum att Augustus skattskrivning, och Matteus skatteindrivaren, har centrala roller i Bibeln är ett exempel på hur viktiga skatterna har varit (skattskrivningen som refereras är för övrigt ett historiskt faktum, även om den inte skedde år 0). Man måste faktiskt inte tro på vad som står i Bibeln för att erkänna dess betydelse för historien. Och man måste inte heller sätta taggarna utåt inför blotta namnet Jesus…

   Men poängen i artikeln är, som du säger, bra. Det spelar ingen roll hur mycket man höjer skatterna, om folket ändå inte betalar dem.

 • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

  Kristna i Sverige har länge betraktat EG och senare EU som vilddjuret som skall komma i ändens tid. Att fallande världsekonomi och ökad beskattningsrätt för överstatliga institutioner sammanfaller i tid blir därmed ganska profetiskt.

  Ökat skatteuttag bara kan leda till försämrad tjänsteleverans inom det svenska totalitära politiska systemet när pengarna i första hand ska göda en administrativ apparat. Befolkningen har fått lära sig att eftersom kvinnor per definition är goda måste män sträva efter att framstå som så onda som möjligt.

  Hur avlägsna är rasen i ekonomin? Ingen nyss tillsatt utredning kommer att hinna påverka något.

  • Anonym

   Du skriver mycket som är konstigt, men konstigast av allt är nog när du skriver ”inom det svenska totalitära politiska systemet” som om det vore ett faktum.

   Sverige är inte totalitärt, vi har inte ett totalitärt politiskt system och vi har inte heller en överdrivet stor administrativ apparat (jämför med artikelns Italien!).

   • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

    Eftersom den internationaliserade ekonomin ser ut som den gör är den nationella svenska BNP och den svenska nationella administrationen förbunden med EU:s egna institutioner, EU:s femårsplaner, de övriga medlemsstaternas nationella administration och med deras statskonkurser. För närvarande är ju den fortsatta finansieringen av Europeers konsumtion en förhandlingsfråga ministrar emellan, vid sidan av de tidigare framförhandlade fördragslösningarna.

    Och den svenska konsumismen är i allra högsta grad en totalitär ideologi. Den som inte julhandlar sviker idén om tillväxt.

    Vad är konstigt? Att frireligiösa församlingar sett snett på EU och svenska statskyrkans utveckling länge? Grunden till misstron är politiseringen. Att politiker tagit sig friheten att påstå att de representerar något annat än partiprogram.

 • Anonym

  Att som journalist inte begripa att det finansiella systemet är felaktigt från grunden tack vare att all ny valuta som sätts in i systemet är skuldbelagd och räntetyngd.  En ränta som inte produceras utan alltid saknas i systemet.  Att sedan komma dragande med att skatter löser krisen tycker jag är höjden på okunnighet. 

 • Anonym

  Lika smart som i deom länder som styrs av koranen. Deras ekonomi fungerar inte heller . Samma hjärnsläpp på den fronten. Det måste bara därför regeringen Reinfeldt massimporterar dessa hjärn och hjärtlösa till sverige.

 • Anonym

  Skuldkrisens orsak är den dogmatiska tron på ”marknadskrafterna”. Denna princip är endast ett kamouflage för ren egoism och hänsynslöshet. Om man vill hjälpa Grekland och andra länder ut ur sin prekära situation så sänk räntan på deras statslån till 0, 5 %. Därigenom kan ländernas resurser användas till att upprätthålla ett värdigt liv för sina innevånare och de internationella bankerna kan ändå tjäna så de klarar sig.

  • http://www.undertallen.se/ Purpendicular

   ”Marknadskrafterna”, jo jag tackar jag. Om skattetrycket legat på 10% av BNP och marknaden varit oreglerad, då hade man kunnat dra den slutsatsen. Men inte i ett Europa där skattetrycken är 40-50% av BNP och allt är genomreglerat.
   Vad man borde göra är att införa fri kontraktsrätt på arbetsmarknaden. Med andra ord, avskaffa den sk ”arbetsrätten” som egentligen borde heta ”arbetslöshetsrätten”. Om dessutom Frankrike, Italien, Grekland och Spanien kunde höja pensionsåldern till 70 istf 50, 55, 60, och göra det för alla skulle det mesta vara löst.

   • Anonym

    Jag har inga problem med ”arbetslöshetsrätt”, bara jag får lika dåliga villkor som våra stackars vd’ar och deras likar!

 • Anonym

  Det är rent bedrövligt att läsa Patricia Hedelius plädering där hon drar en lans för den 6000 år gamla, feodala, av gud givna rätten till obegränsad beskattning.

  Vi har lämnat det feodala statsskicket bakom oss (hallo alla journalister) och lever i en ”demokrati” – ett folkstyre. Ett statsskick där FOLKETS beslut borde råda över både utgifter OCH intäkter. Men verkligheten har visat hur folket manipuleras och att svaret på all politik är ett enda = skatt. Inte hårt politiskt arbete – utan SKATT. 

  Det är lätt att bedriva politik när man kan gå ut och lova runt förvissat om att man har en obegränsad rätt att beskatta. Men se, inte ens denna obegränsade rätt att beskatta räckte till för att finansiera politikernas löften. Man var t.o.m. tvungen att belåna samhället, för flera generationer framöver, för att genomföra sin verklighetsfrämmande löftespolitik – och vad är svaret? – SKATT.

  Förutsättningen för att en demokrati skall kunna fungera är att maktutövning och ansvarsutkrävandet följs åt – vilket det i våra ”demokratier”, av olika anledningar, inte gör. Politiker som förgår sig mot folket genom att driva en verklighetsfrämmande politik – utan kontinuerligt ansvarsutkrävande – blir i BÄSTA FALL inte återvalda i realiteten dock så spelar deras försyndelser ingen roll för återvalsprocessen eftersom det är partierna som bestämmer vem som får väljas. Med andra ord maktutövning och ansvarsutkrävandet följs INTE åt och därmed fungerar inte heller demokratin.

  Hela denna demokratiska dysfunktion förstärks dessutom av media med sina journalister som desinformerar folket och skyddar makten med sina infantila skrik efter mera SKATT. Istället för att hitta lösningar som FÖRBÄTTRAR den demokratiska processen och lämna relevant information till medborgarna.

  • Anonym

   Kan det vara så att varje nu myndig/röstberättigad person borde testas för att se om dom ser helheten och inte låter sin röst köpas av eget särintresse i en viss detaljfråga?
   Vi kan ju inte lägga ansvaret enbart på politikerna utan vi som valt dom måste ju också ta vår del av ansvaret.

   • Anonym

    Jo, vi kan lägga ansvaret på politikerna. Det är nämligen inte folket som motsätter sig ett demokratiskt system för ett direkt och relevant ansvarsutkrävande med påföljd – det är maktutövande politiker. Nu har man byggt skit och lånat i Europa och USA ca. 200.000 MILJARDER kronor och till det har man behövt en villig finanssektor så därför har man inte reglerad finanssektorn och sitter även i smeten där och får använda skattebetalarnas pengar för att hjälpa sina kompisar.

  • Bo Carlsson

   Vi lever inte i en demokrati, vi lever i en kakistokrati. De Dumma kommer alltid att vara i majoritet.

   • Anonym

    Det är inte de mest begåvade och driftiga i landet som blir våra ledare. Snarare är det de som hållit på med politik sedan ungdomsåren eller haft en förälder i Riksdagen. Sen stöttas de av en mängd röstboskap som inte alltför sällan misslyckats på arbetsmarknaden och kompenserar detta med intäkter från dylikt styrelsearbete. Som jag ser det är läget föga optimalt, men vet inte hur man kan rätta till det.

   • Anonym

    … och som Einstein sa, deras dumhet är oändlig.

    Den 20 december 2011 16:19 skrev Disqus <

  • Anonym

   Resonemanget i artikeln är galet förenklat. Greklands ledning insåg att de behövde inte beskatta, de behövde bara låna obegränsat och köra ut strukturfonder in mängder för att ge marginaler ovanpå skatteintäkterna. Dagens samhälle är så mycket komplext och ger små (och stora) länder möjlighet att manipulera många saker. Det som generellt krävs i samhället (väst) är att vi minskar komplexiteten, tar brt en massa myndigheter och regler och FOKUSERAR på det som är viktigt för liv, hälsa, skola…ja det viktigaste. Nu har vi så många inbyggda små dumheter i de olika systemen som dessutom i kombination i EU-samarbetet skapar ännu mer dumheter och tokigheter, dels beroende på enskilda tjänstemän eller ett antal länders vansinniga kohandel och uppgörelser. Kort sagt, minska komplexiteten, annars kommer den mest troligt automatiskt minska sig själv när vi inte har råd att hålla igång allting, den ramlar ihop under sin egen ”vikt” och vi kan inte göra något åt detta….

 • http://www.facebook.com/delding Christer Delding

  Skuldkrisen kommer av ett kreditbaserat penningsystem där det inte skapas pengar till räntan när krediten skapas. Eller med andra ord – ett pyramidspel, och det vet vi hur sådana alltid slutar. En bättre, nästan lika gammal, uppfinning som skulle fungera bättre är i så fall ”jubelåret”.

 • Erik Arnell

  Går helt emot det mest fundamentala i ekonomi, lägre skatt = mer jobb och mer pengar att spendera. Skatt är ett nödvändigt ont som bör minimeras så mycket som möjligt annars resulterar det i ineffektiv byråkrati och lägre BNP.

 • http://www.facebook.com/Kvasi Hans E. Molin

  Jesus föddes inte i ett stall.

 • Anonym

  Det finns flera viktiga förutsättningar för att kunna uppnå god skattemoral, nägra exempel:
  – skattens storlek uppfattas av de skattskyldiga som rimlig
  – storleken på statens utgifter anses av de skattskyldiga som rimlig
  – skatteunderlaget anses av de skattskyldiga som rimligt (antal meter bänkyta i villan upplevdes knappast som rimligt)
  – statens utgifter uppfattas av de skattskyldiga vara väl motiverade, alltså gå till vettiga ändamål
  Vad gäller Sverige så har jobbskatteavdragen förbättrat läget lite på den första punkten. Värnskatten är en katastrof, expertskatten är en katastrof, staten är generellt för stor (för många byråkrater och politiker, för mycket transfereringar). Jag vill inte betala skatt i Sverige!

  • Erik Kolderup-Finstad

   stämmer bra Mickest

 • Anonym

  Tanken om individens absoluta rätt och osårbarhet

  Det finns och kommer alltid att finnas människor som tror att blixten aldrig kommer att träffa just dem. Eller att älgen, skogens konung aldrig kommer att traska ut framför just deras bil. Att tänka sig när man är fullt frisk att man kan komma att behöva sitta och styra en rullstol genom att blåsa i ett litet rör vid sidan av munnen finns inte. Nä, det drabbar andra, inte mig….

  Tråkigt nog så är det tyvärr först när nöden är som störst man inser vikten av en fungerande allmän och för alla solidarisk sjukvård. Då vill man helt plötsligt ha hjälp av samhället i olika former i allt från rehabilitering till specialfordon m.m. Så det där med att betala skatt är inte skit OCH glöm att försäkringar går in och täcker upp era behov. Säger ni det och tror ni på det så skrattar jag bara åt er… :-)

  • Anonym

   Vem hindrar dig ifrån att ta ansvar över ditt eget liv och förebygger det du vet kan inträffa? Jo, de som tror att det är ”nånannans” uppgift att sörja för dig om någonting händer. Vad är det för drönarliv du vill föra?

   • Patrik Sandström

    Frihet kommer med ett pris som heter ansvar, men inte bara för sig själv utan också för att andra har möjlighet att åtnjuta samma frihet. Frihet är ingen individuell sak utan en kollektiv, när människor arbetar enbart för sin egen frihet minskar den totala friheten, när människor arbetar för andras frihet ökar den. När den total friheten ökar, ökar också den individuella friheten.

    • Lionel Hutz

     Huruvida frihet är individuell eller kollektiv beror bl.a på hur man definierar frihet (vänsterfolk brukar t.ex. se praktisk möjlighet och frihet som ekvivalenter, men det där är naturligtvis bara trams).

     Egentlig frihet handlar dock inte om individuella tolkningar eller extensiva definitioner, utan om en objektivt verifierbar rättighet, som kan härledas från principen att ingen individs vilja har högre värde än någon annans. 

     Denna princip innebär naturligtvis att det är fel att utöka sin egen frihet på bekostnad av någon annans. Däremot innebär den inte att min frihet minskar om jag försöker att utöka den så långt det går utan att kränka någon annans frihet. Den innebär inte heller att min frihet automatiskt skulle öka om jag arbetar för någon annans frihet och den innebär definitivt inte att min personliga frihet skulle vara beroende av den totala friheten…

    • Anonym

     Så går det när man trasslar in sig i ideologiska dogmer om ”frihet”. Frihet är en mänsklig rättighet och därmed relaterad till människan/individen. Det finns inga FRIA kollektiv. Fria kollektiv är en kontradiktion eftersom en sammanföring per se av individer i kollektiv begränsar individernas frihet – och därmed friheten. Du har gått på någon ideologisk myt!

     Den 20 december 2011 18:01 skrev Disqus <

   • Anonym

    Hellre rik och frisk än sjuk och fattig!

    Det är en övermänsklig uppgift att för egen maskin bygga bort alla eventualiteter med hjälp av ett egent hopkok av försäkringar. Kom ihåg att de är affärsdrivande försäkringsbolagen och i grunden vill berika sina aktieägare och inget annat. Trots alla fagra löften så skiter de faktiskt i dig så länge du bara betalar din premie i tid.

    De nyliberalistiska tankarna om att allt ska ske i privat regi är något man tror på innan man klockat 40 bast. Sedan när krämporna börjar sätta in och folk man känner stryker med i hjärtinfarter och cancer då börja man inse att man kanske inte är så osårbar..

    • Anonym

     Jaha, generationerna före oss klarade inte att ta hand om sig själva, ta ansvar för sina liv för att det var en övermänsklig uppgift??? Dessutom är många försäkringsbolag som tillhandahåller den typen av försäkringar ömsesidiga livbolag som fungerar som en ekonomisk förening där ev. vinst går tillbaka till försäkringsägarna. Och detta är inga nyliberalistiska tankegångar utan korporativistiska (om de nu behöver etiketteras överhuvud taget) som dessutom har den fördelen att staten inte kan sno dina pengar – så som skett i många omgångar, sammanlagd flera hundra miljarder – du äger DINA pengar, du får ut vad du har rätt att få ut och därmed inget ersättningstjafs och de som inte klarar minimigränsen täcks upp antingen genom vinsten eller med hjälp av skatt. Men grundregeln i ett samhälle bör vara att man tar ansvar för sitt eget liv, allt annat är flum. Människan brukar gå minsta motståndets väg och det är jättebekvämt att leva drönarliv och låter andra försörja en. NEJ TACK!

     När man själv får stå för premierna så kanske man också får en uppfattning om vad saker och ting egentligen kostar och anpassar sina krav därefter. Även i ett kollektivt system borde samma regler gälla nämligen att systemet inte kan byggas större än de befintliga resurserna. Men då kommer en populistisk politiker och lovar det blåa från himlen och så har vi budgetunderskott och statsskulder. Det är så världen ser ut med ditt system!
     Den 21 december 2011 13:05 skrev Disqus <

 • Anonym

  Skattskrivningen var ett sätt att få kontroll på folket. Tvinga alla till sina födelsorter och hitta den nya ”kungen”. Herodes var besatt av sin makt. Det var anledningen till skattskrivningen, inte att göra det bättre för folket.

 • http://misslyckande.wordpress.com Misslyckande

  Allt är kopplad till börsen där några få tjänar och 100 tals miljoner förlorar

 • Anonym

  Jävla propaganda! Det är ju precis tvärt om, det är det kollektivistiska samhälle vi lever i, där staten, den allmänna massan, ”den oändliga poolen av pengar”, ska ta hand om allting. Inser inte folk att när vi har denna pool av pengar så slutar folk ta sitt egna ansvar? Folk tror att skattepengarna garanteras komma till det rätta, när folk i själva verket blir rånade. Sluta tvinga mig på den här demokratin, det är så jag spyr!

 • abcd efgh

  När jag såg rubriken så trodde jag det skulle handla om valutasystem som inte är baserat på kredit (och centralbanker) – men det handlade om att betala mer i skatt ! Det vore väl för mycket begärt att stormedia ens skulle nämna alternativa valutasystem mitt i krisen.

  Verkligen inskränkt: Om vi bara betalar lite mer i skatt så kommer vårt finansiella system gå som smort, den här krönikören är inget vidare …

  Staternas skuldsättning har inte varit större i fredstid i världshistorien. Samtidigt tror jag (fakta mottages tacksamt) att skattetrycket är bland de högsta i västvärldens historia.

 • Anonym

  Resonemanget i artikeln är galet förenklat. Greklands ledning insåg att
  de behövde inte beskatta, de behövde bara låna obegränsat och köra ut
  strukturfonder in mängder för att ge marginaler ovanpå skatteintäkterna.
  Dagens samhälle är så mycket komplext och ger små (och stora) länder
  möjlighet att manipulera många saker. Det som generellt krävs i
  samhället (väst) är att vi minskar komplexiteten, tar brt en massa
  myndigheter och regler och FOKUSERAR på det som är viktigt för liv,
  hälsa, skola…ja det viktigaste. Nu har vi så många inbyggda små
  dumheter i de olika systemen som dessutom i kombination i EU-samarbetet
  skapar ännu mer dumheter och tokigheter, dels beroende på enskilda
  tjänstemän eller ett antal länders vansinniga kohandel och uppgörelser.
  Kort sagt, minska komplexiteten, annars kommer den mest troligt
  automatiskt minska sig själv när vi inte har råd att hålla igång
  allting, den ramlar ihop under sin egen ”vikt” och vi kan inte göra
  något åt detta….

 • Anonym

  Det allvarliga är när skribenter och väljare i det samhället som utgör en ekonomin inte vet hur en blandat ekonomi fungera 

 • Anonym

  Töntartikel och lågvattenmärke.
  Vore det inte ide att låta Andreas Cervenka läsa ”skräpet” först?
  Det borde ge rabatt på abonnemanget!

  • Anonym

   Jag förstår inte din kritik. Andreas har varit inne på samma tema

 • Anonym

  Udda resonemang. Överkonsumtionen i offentlig sektor skall finansieras av minskad konsumtion i privat sektor. Hur det skall hålla igång ekonomin kan nog inte ens en Keynesian förstå…

  • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

   Eftersom det finns en olje/energikris i bakgrunden finns det inte längre någon grundläggande marknadsmekanism som styr ekonomin. Det finns efterfrågan på ersättning till olja, men saknas tillgång. Priser på det mesta hålls uppe av tullmurar, skråtänkande och karteller.

   I sverige är inkomstslagen arbete/näringsverksamhet överreglerade och tillväxt sker i inkomstslaget kapital, samtidigt som allmänheten visar växande missnöje med bankväsendet i allmänhet och svårförståeliga finansiella produkter i synnerhet. Politikerna har målat in sig i hörn genom att helt utelämna alla faktiska sakförhållanden. Och ekonomin viker nu, inte om 20 år. Den temporära lösningen är att öka penningmängden. Det är klart att inte ekonomin kan hållas igång. Hur djupa fallen blir avgörs av hur de underliggande problemen – ersättning för olja/energi och liknande – får sina lösningar.

   • http://twitter.com/_Ratzz_ Ratzz

    Vilken oljekris? Du har dessutom bommat den växande tillgången på naturgas.

    • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

     Den oljekris som först uppträdde 1973, och som sedan dess hållits borta med mängder av finter och renodlad bluff. Ekonomin i dag är i mycket hög grad beroende av att endast en minioritet förstår sig på finansiella produkter som ingår i det underlag som garanterar pensioner med mera sådant. Naturgas räddar inte Grekland/Ungern/Italien. Eller USA. Det är samma kris fortfarande.

     • http://twitter.com/_Ratzz_ Ratzz

      F-n vet vad som räddar länder som missköter sina ekonomier… Däremot bör du uppdatera dig mycket seriöst på energifrågor speciellt vad gäller USA, du är kvar i en förgången värld

     • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

      Energikriserna har ju knappt börjat synas ännu. De syns ju mest som miljöförstöring. När de syns på riktigt går det fortfarande att segla, även om det förlänger leveranstider.

      Dessutom är det fullt möjligt att den finansiella situationen leder till stopp redan nu i vinter. Egentligen skulle ekonomin nu drivas som omställd för civilförsvarsändamål eftersom det kommer ofärdsår i närtid.

     • Drizzcol

      USA har till skillnad från europeiska nationer i hög grad energi i form av världens största fyndighet av brunkol, stenkol, naturgas och tillgång till grödor till biosoppa. Dessutom kan de bara låta sin sedelpress gå vilket de redan har gjort sedan dollarn släpptes fri på sjuttiotalet…inte mindre än fyrtio tusen miljarder extra har gått till amerikanska staten i form av stimulans paket. Deras största tillgång är inte energi, det kan jag hålla med dig, det är att de kontrollerar världens mest populära valuta.

      Att sen vi i samhället varken förstår oss på det ekonomiska systemet eller skattesystemet för den delen är kanske en effekt av att vi inte alla läser nationalekonomi…

     • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

      JAg kan inte USA:s exakta siffror gällande vilka sektorer som leverererar vilka andelar av BNP. Men deras nuvarande situation handlar ju om ökning av penningmängden, stora delar av befolkningen som inte klarar sin vardagssituation, låsta politiska institutioner som bevakar varandras positioner, dyra krig som avslutas utan uppnådda mål, ett övervärderat Wall street…

      Nationalekonomi skulle kunna var enkelt att lära ut egentligen. Dick Harrisson skrev om merkantilismen för någon artikel sedan.

      Enkla ekonominyheter skulle kunna förklara krisen men problemet är tjänstesektorn och produktionen av tidsfördrivstjänster: som ligger ovan industribasen

      Enkelt uttryckt:

      Stapelstäderna Detroit och Göteborg har länge gynnats av respektive statsmakter. Detta har skett på bekostnad av Uppstäder som av konkurrensskäl inte tillåtits bedriva egen utrikeshandel. Ett exempel på Uppstad i Sverige är Katrineholm som förlorade sin fordonsindustri för några år sedan.

      Ekonomi ÄR trots allt ett nollsummespel om man ser igenom förväntningsvärden, inlärda behov av leksaker för vuxna och sådant. Man kan få tjejer av att köra en fin bil, men om hela världsekonomin faller tillbaka på grund av efterhand mer och mer synlig resursbrist så spelar plötsligt behovstrappan hos konsumenterna in. Hur många kommer köpa leksaker för vuxna när konsumtionsutrymmet bara täcker mat och hyra? Inte så många.

 • Anonym

  Det var ett virrigt resonemang. Skatt är uthärdligt om den är på en låg nivå, skadlig på medelhög nivå och direkt outhärdlig på ännu högre nivåer.
  Här kan du läsa ett (av flera) inlägg som ger en nykter syn på saken.
  http://www.frihetsportalen.se/2011/11/moms-skapar-klyftor/

 • Drizzcol

  Detta får mig osökt att tänka på Gekås och dess VD Boris Lennerhov. De erbjöd sig att restaurera den väg som går från motorvägen till Gekås själva för att den är i bedrövligt skick. Jag har själv åkt på den och kan inte mer än hålla med. Den är direkt farlig.

  Att skatt direkt finansierar vägar är en sak men ska allt bli privatiserat? Är allt det behövs väl inga skatter mer än till att betala vår Kungs lön och diverse politikers. Vägarbeten blir ändå upphandlade av privat sektor idag likaså vår elmarknad. Var är statlig infrastruktur idag och vad är värt att fortsätta behålla statligt? Att försöka finansiera vägnät på privat väg tror jag inte är hela lösningen och en övergångsperiod hade varit ett krav. Dessutom kan man fråga sig vem som vill satsa på att bygga vägar i Sverige så lätt som de går sönder.  

  Man måste å andra sidan konstatera att Öresundsbron är ett privat bygge och den verkar ju funka. Frågan är om gemene man hade betalt en avgift för att åka på en privat väg istället för att betala skatt. Jag skulle kunna göra det. 

  Skatt kan vara konkret men idag är problemet snarare att folk inte har någon respekt till vad politiker verkligen gör med pengarna eller faktiskt kan förklara var ens skatt i verkligheten hamnar. En vägtull eller en elräkning är en klarare indikator än avdragen kommunalskatt a tjugo procent.

  Istället för att skriva en luddig artikel kan man kanske som skribent föreslå nåt konkret. Rom byggdes inte på en dag.

 • Anonym

  skatt kan gemföras med en kostnad som den skatteskyldiga betalar för som samhället ska bekosta som till exempel pansion som samhället skall ge tillbaka till den skatteskyldiga i någon form myndigheterna har tillexempel vid införandet av trängselskatten öronmärk den skatten att den skulle ändast användas för sitt avtalade ändamål och inget annat som vanligt i sverige att det bara struntsnack det tog inte lång tid fören det saknades pengar som betalats in för  trängselskatten och det förfaringssättet går igen i allt som sverige tar in skatter  för myndighetspersoner kan ljuga obehindrat utan risk för påföld att ta in skatter och förskingra dom använda  dom till annat an vad som avser är olagligt det är inte konstigt att folket tröttnar att myndigspersoner ljuger förskingar utför penningtvätt i stor skala gör  att folket inser att dom som ska föregå som förebild inte gör det sen kan man bara konstatera följande att betala skatt i sverige är det samma som att delta i brottslig verksamhet myndigspersoner behöver inte bekymra  sig för att bli åtalade för förskingring penningtvätt mm men den enskilda företag har ju inte samma skydd som myndigspersoner har i sverige  

  • Jocke Ulfeldt

   Du har säkert skrivit en bra kommentar.
   Problemet är att ingen orkar läsa den.

   Om man skriver en lång text utan punkt och nya stycken är det svårt att veta var en mening börjar och slutar det går inte få ihop ett sammanhang det kräver stor ansträngning och man får läsa om texten flera gånger så de flesta ger upp dukundelikagärnahaskippatmellanslageftersomingenändåorkartasigigenomtexten.

   Synd, du hade säkert en bra poäng. ;)

 • Anonym

  Skatt fungerar så länge det finns en tilltro till de tjänster som utlovas vid arbetslivets slut och en fungerande omsorg när nära och kära är i behov av den. Det fungerar som en premieinbetalning, låt vara en väldigt hög premie. Om den är skälig eller inte kan bara avgöras den dag man behöver den, så lite är det som att köpa grisen i säcken men svenskarna är ju ett lydigt och tålmodigt folkslag som har ödmjukheten i ryggmärgen därför accepterar vi högre premier än folk i andra länder. Vi har ingen tradition av att bränna bilar eller krossa skyltfönster utan på sin höjd knyter vi näven i byxfickan när vi blir upprörda men låter det stanna vid det. För vi är vana att lyda då vi alla var bönder för 100 år sedan, enligt Villius dockumentär. Det är sådana vi är.

 • Anonym

  Formidable!

 • Grävskopan

  Uppochner är världen. Att i en förment borgerligt sinnad tidning behöva läsa detta: ”Det som skiljer skatt från röveri är att staten ska lämna kvar tillräckligt för att det finns kvar något att beskatta även nästa år.” Kan budskapet bli mer socialistiskt? Medborgarna och deras inkomster och ägodelar är till för staten, och det enda som de ska få behålla är det som krävs för att de ska kunna beskattas kontinuerligt. Enligt min åsikt, och då är jag inte någon traditionell högerrepresentant alls, så är staten till för människorna, inte människorna till för staten. 

  • http://twitter.com/_Ratzz_ Ratzz

   Tråkigt nog bortglömt av våra politiker sedan mycket länge som bara verkar se medborgarna som vandrande pengapåsar att tömmas efter behag för politiska klassen. Man väntar bara på kommentarer som ”Varför äter dom inte kakor” från någon politisk broiler

  • Anonym

   Nja, nu missförstod du väl med. Skillnaden mellan höger och vänster i skattehänseende är väl att vänster anser att alla inkomster är statens, förutom det som medborgarna tillåts förvalta. Höger är tvärtom.

 • Anonym

  Visst finns det nyttigheter som lämpar sig väl för kollektiv finansiering via skatteuttag, t.ex. rättsväsende, brand- och militärt försvar, grundläggande sjukvård och utbildning.  Rätt och rättvist är dock att arbetarna själva får råda över merparten av löneutrymmet, gärna i kombination med en demokratiskt allokering av skattemedel.  

  En idé vore t.ex. en platt skatt om säg 30% för alla inkomstslag vilken finansierar ovan nämnda områden.  De medel som ”blir över” när ovan nämnda finansierats skulle de skattskyldiga tillåtas bestämma över genom att ange vad som skall finansieras med skatten, men det ligger nog i farans riktning att en mängd politiskt korrekta verksamheter skulle stå utan finansiering inom kort.  Personligen ser jag dock inga problem med att skattebetalarna i demokratisk ordning tillåts bestämma vad vi skall finansiera istället för att blint överlåta detta till maktfullkomliga politiker.

  • Drizzcol

   Då är det val varje dag… Kan mycket väl genomföras med en app…

  • Anonym

   ”i demokratisk ordning” Varför måste allt vara demokratiskt? Varför måste jag agera tvärt emot vad jag tycker bara för att majoriteten tycker på ett sätt? Det främjar ingen utveckling inom samhället öht, till skillnad från hur det skulle vara på en fri marknad. Då skulle vi ständigt matas med signaler kring vad som är mest effektivt, och anpassa oss mer och mer efter det som faktiskt fungerar bäst, istället för att majoriteten emellan behöva nöja sig med nån slags mellanlösning som ingen egentligen är 100% nöjd med.

 • Lionel Hutz

  Jag tror att vissa av kommentatorerna här har missuppfattat artikeln.

  Effektiv skatteindrivning är inte ekvivalent med höga skatter. Oavsett om skatten är hög eller låg så måste skatteintäkternas omfattning åtminstånde vara hyfsat förutsebar, om staten ska kunna operera på ett kostnadseffektivt sätt. 

  Detta blir naturligtvis allt viktigare (och svårare att uppnå) ju högre skatten är, vilket i sig är ett fullgott skäl för att hålla skatterna så låga som möjligt…

 • Anonym

  En fattig i USA har för det första inte alla de ting du nämner. De har dessutom en otroligt begränsad sjukvård. I USA så är över 15% oförsäkrade. Det är ca 50 miljoner människor som inte får någon hjälp om de blir sjuka. Medicinrelaterade skulder tros leda till över 40% av landets personliga konkurser. USA ligger även efter i spädbarnsdödlighet och medellivslängd (har självklart att göra med livsstil också). Detta i ett land som har världens dyraste sjukvård men som ändå saknar sjukvårdsgaranti. Harvard gjorde en undersökning 2009 som pekade på att över 40.000 människor dör i USA varje år enbart på grund av att de inte är försäkrade. Kan du säga det samma om Sverige?

 • Anonym

  En fattig i USA har för det första inte alla de ting du nämner. De har dessutom en otroligt begränsad sjukvård. I USA så är över 15% oförsäkrade. Det är ca 50 miljoner människor som inte får någon hjälp om de blir sjuka. Medicinrelaterade skulder tros leda till över 40% av landets personliga konkurser. USA ligger även efter i spädbarnsdödlighet och medellivslängd (har självklart att göra med livsstil också). Detta i ett land som har världens dyraste sjukvård men som ändå saknar sjukvårdsgaranti. Harvard gjorde en undersökning 2009 som pekade på att över 40.000 människor dör i USA varje år enbart på grund av att de inte är försäkrade. Kan du säga det samma om Sverige?

  • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

   Vem skriver Du till?

   • Anonym

    Jag har försökt att svara på inlägg riktade till mig men de verkar hamna längst upp istället. Just det här inlägget var till:
    Selmpo Gustafsson:Folk skänker pengar som aldrig förr, ifall de pengar som Politiker och Ineffektivitet äter upp idag spenderas på bidrag så kommer alla få det bättre.Klyftorna i USA är enorma, i Nordkorea är klyftorna små. Skillnaden är ett en ”fattig” i USA har hus, el, vatten, AC, TV, bil, micro…Man kan inte påstå att klyftor är dåliga. 

    • http://twitter.com/Selmpo Selmpo Gustafsson

     De flesta fattiga har det jag nämner.
     http://www.heritage.org/research/reports/2011/07/what-is-poverty

     Sen förstår jag inte hur du kom in på deras urusla försäkringssystem och sjukvårdssystem. Då jag är liberal och USA socialister. Men det är bra att vi båda har hittat ett problem, nämligen att vissa oförsäkrade vill vara försäkrade!

     Hur ska vi lösa det problemet? Mitt problem är att staterna drar åt helvetet då flera nämligen tvingar sjukvårdsförsäkringen att innefatta t.ex Alkoholism. Vilket givetvis medför en ökad kostnad för en troende som aldrig dricker.
     Din tur!- http://ordningochanarki.blogspot.com/2011/12/frihetliga-och-liberala-usa.html

     • Anonym

      Det är lite komiskt att du citerar en konservativ think tank när det gäller fattigdom i USA. De är förespråkare för laisse-faire och är inte på något sätt en netrual källa.

      Men låt oss se på artikeln du bifogade. Det enda den egentligen föreslår är att en för stor del av USAs befolkning anses vara fattig. Den påstår aldrig att USA inte har riktiga fattiga. Ser du till statistiken så finns det tex 120.000 människor som inte har en enda sak av de du nämner och 240.000 människor som bor på gatan. Enligt din källa så kunde 3,9 miljoner människor inte gå till doktorn förra året för att de inte hade råd. Så istället för att fastna i terminologi om vad en amerikan kallar fattig så kan vi väl bara enas om att ett land med låga skatter som USA inte kan ta hand om sin befolkning.

      Jag tyckte att den amerikanska sjukvården var ett bra exempel på en brist i din idé. De oförsäkrade i USA skulle man kunna kalla för de som står utanför systemet. Det krävs att någon ska donera pengar för att de ska få den sjukvård de kan tänkas behöva. Men forftarande dör 40.000 människor varje år enbart på grund av att de inte får den tillgängliga sjukvård de behöver. Det tyder på att vi inte är så givmilda som du menade i ett tidigare inlägg.

      Det gör även att jag personligen inte vill pröva det system du föreslår, då det i värsta fall kan leda till att vi går tillbaka i vår utveckling och hamnar där opriviligerade ännu än gång mister inflytande och rättigheter.

      Det du säger om alkoholism håller inte för mig. En troende kan väl se alkoholism som en sjukdom även om denne inte dricker? Det är ett system som ska fungera för flera, därför kan det inte bli perfekt. Problemet är att när man börjar plocka russinen ur kakan så försvinner säkerheten. Då får vi oförsäkrade människor som lämnas åt sina egna öden. Frågan är vad man ska ha rätt till som medborgare. Ditt system verkar inte kunna garantera de rättigheter jag tycker är viktiga.

     • http://twitter.com/Selmpo Selmpo Gustafsson

      Någon drog upp att klyftorna ökar med mindre skatt och det tydligen skall vara något dåligt. Jag påpekar att i länder som USA har fattiga det bättre än vad många fattiga har det i länder där klyftorna är mindre. Sen antalet fattiga har jag inte gått in på.

      Det amerikanska sjukvårdssystemet liknar mer din utopi än min. Du vill att staten reglerar patent och legitimation för allt som handlar om sjukvård. Det vill inte jag. Du vill att något företag skall ha monopol och ensamrätt på ett läkemedel, och det får bara ges ut av en läkare genom apoteket. ALLT ska staten kontrollera.
      Jag förespråkar att staten inte lägger sig i. Vem som helst får tillverka vad som, sälja hur som samt brukas av vem som. Det sparar in otroligt mycket pengar för kunden. Istället för att gå till en läkare för att få medicin så går jag till läkaren för råd och då kan inte läkaren lura på mig något som han tjänar på.

      Ett system som fungerar för alla? Så man ska inte lära människor att växa ur sin längd innebär femtioelva risker, samma med rökning, alkoholism, inaktivitet…? Istället ska dessa få leva sitt lev bäst man vill och när magsäcken måste opereras så går man till en skötsam människa med ett gevär och hämtar in skatt. För det är så skatten drivs in. Förespråkar du samma system med andra försäkringar? Varför skulle jag då låsa in bilen i ett garage om någon annan betalar när den blir stulen och min premie är samma?

      Har jag ingen rättighet att bli lämnad ifred? Har jag bara skyldighet att bli rånad och kontrollerad av din stat?

  • Bengt Cyniker

   nej och vem ska vi tacka för det?

  • Lionel Hutz

   40 000..? Det är 0,016% av befolkningen, om jag har räknat rätt…

   Vad socialister inte begriper är att i ett fritt samhälle tillåts människor att göra sina egna val. Ibland väljer människor alternativ som för den utomstående framstår som obegripliga, men det betyder inte att DU har rätt att gå in och styra deras val.

   Socialisternas syn på människan som en hjälplös varelse som måste kontrolleras för sitt eget bästa, är den mest egoistiska, respektlösa och föraktfulla inställning man kan ha till sina medmänniskor..

   • Anonym

    Har jag sagt att alla oföräkrade dör varje år? Tycker du att det är ok att 0,016% av befolkningen dör varje år enbart på grund av att de inte har rätt till tillgänglig sjukvård? Det skulle vara lite knappt 1500 svenskar per år.

    Jag tycker att du är lite väl absolut i sättet du uttrycker dig i ditt sista stycke och jag blir nästan provocerad av det. Är man mindre egoistisk, respektlös och föraktfull om man lever förespråkar ett system som tillåter människor att dö i onödan? Det du inte begriper är att alla inte tycker som du, samt att den Utopi du verkar tro på aldrig har existerat.

    • Lionel Hutz

     Det är inte DIN rättighet att ”tillåta” andra att dö. Om jag gör val som leder till att jag dör så är det MIN ensak.

     Vad du inte begriper är att alla inte tycker som du. Liberalismen hindrar inte dig att betala andras sjukvård, om du så önskar. Däremot tvingar socialismen mig att betala för sådant som jag inte vill betala för. Det är bl.a. den skillnaden som gör socialismen egoistisk, respektlös och föraktfull.

     Du borde lära dig att acceptera att var och en har ett större ansvar för sitt eget liv än vad någon annan har. Du kan inte frånta dem detta ansvar utan att sätta dig och din vilja över dem och deras vilja. Vad är det som ger dig den rätten..?

 • Anonym

  Om vi bortser från oljeländer så är de länder med högst skattetryck även de länder som är friskast och bland de rikaste.

  • Anonym

   De är bland de friskaste och rikaste för att de hårdutnyttjar slaveri-arbetskraft i andra länder. (Man kan definiera slaveri i u-länder som att dessa personer betalar 100% skatt till sin slavägare).

   I-länderna hade knappast kunnat bli så friska och rika för egen maskin, med det skattetryck de har.

 • Rollern

  Det är så klokt som det är skrivet. Självklart klarar sig de som kan byta varor och tjänster allra bäst i det här landet och de undgår skickligt skatt. Pengar de får över placeras i skatteparadisen eller i lyxbåtar, enorma lyxiga stadsjeepar, lyxvillor som nedamorteras till noll eller med sälj och köpmetoden skapar lyxtillvaron av sällan skådat slag.
  Men alla de andra då – de som inte har förmågan att bluffa sig fram i livet utan snällt får betala skatt och som skapar just den välfärd som vi alla skulle vilja ha?  

 • http://www.facebook.com/people/Max-Croyance/100003212293763 Max Croyance

  Klokt.
  Att läsa Hedelius är uppfriskande och klokt. Det är skönt att läsa en vuxen människa till skillnad från tramspellar som Ingerö utan mål eller mening och med kommentarerna avstängda när han inte vet om han granskat sina fakta ordentligt

 • Anonym

  Skatteskriva sig för 2000 år sedan! Tja det är mycket möjligt. En annan möjlighet är att det är en modernare tolkning av Josef och Marias besök i Betlehem. Det vi vet är att bibeln reviderats ett antal gånger i historien. Så varför inte köra lite propaganda för den obildade befolkningen och sälj in att det är coolt att betala skatt. Skatt behövs men ärligt talat idag känns det som om ingen har kontroll på var pengarna hamnar. Känns som skattemedel är biståndspengar till valfri bananrepublik i Afrika då politiker slarvar bort våra pengar.

  Det är inte rimligt med skattesatser på runt 50% moms 25% + punktskatter. Vad får vi ut av detta. Pensioner? Jovisst HEHE. En jättebra skola? HAHA. Men försvaret då eller polisen? Du skojar nu va. Men sjukvården funkar väl ändå? SUCK! Det enda som verkar fungera är SFI och bidrag till väljare som är relativt billigt att köpa men det bygger på att de som jobbar tycker det är coolt att betala skatt.

 • http://supersimon.myopenid.com/ Simon

  ”Moses var skatteflykting” — man måste ha en väldigt endimensionell bild av världen om man sätter ekvivalens mellan skatt och träldom. Inte så att skatt inte kan nå träldomslika nivåer, men det är inte det som beskrivs i bibeln. 

  2 Mos 1: ”Då fick Egypten en ny kung, en som ingenting visste om Josef. Han sade till sitt folk: ”Israeliterna har blivit för många och för starka för oss. Nu måste vi handla klokt, annars blir de ännu flera. Och blir det krig kan de förena sig med våra fiender och kämpa mot oss och sedan ge sig av härifrån.”Därför satte man fogdar över dem för att kuva dem med hårt arbete. Och de byggde städerna Pitom och Ramses, där farao hade sina förråd. Men ju mer man förtryckte dem, desto fler blev de och desto mer bredde de ut sig, så att egypterna kände sig hotade. Israeliterna tvingades till slavtjänst, och deras liv förbittrades av det tunga arbetet med lera och tegel och allt arbete på fälten, all denna slavtjänst som de tvingades till.”

  De 800 åren av blodiga skatterevolter som alluderas till i den länkade artikeln är inget man känner igen från den hebreiska bibeln heller. Den här veckan firar judarna en (av de få lyckade) revolterna, den mot seleukiderriket. Den syriske kungen Antiochus Epifanes hade förbjudit den judiska religionen, han hade inte höjt skatterna.

  Jag tycker möjligen att man inte bara ska publicera pressreleaser från skattebetalarnas förening utan att processa innehållet. Inte så att de inte bedriver beundransvärd verksamhet, men de kanske inte är vare sig bibel- eller historieauktoriteter.

 • Anonym

  Konsten att sparka på någon som ligger utan att få ont i foten!

  Det är inte utan att man roat kan konstatera att 80-talets ”Juppi” mentalitet har utvecklats till en renodlad ”satsa på dig själv – skit i andra” dito. Flera inlägg här kastar indirekt helt ogenerat skit på samhällsfunktioner som tog generationer att utveckla och förfärdiga. Tanken att man ska dela på bördorna i samhället så att alla ges rimliga möjligheter har bytts ut mot djungels lag. 

  När jag var ung och dum var jag med i MUF och trodde att jag i egenskap av mitt arv och bakgrund befann mig i en gräddfil. Med stigande ålder har mina insikter om att sann glädje är delad glädje vunnit överhanden. Detta gäller inte minst när det gäller skattemoral och att betala till ett system som i huvudsak kanske gynnar de som har det svårare än jag har. Detta kräver emellertid en vis grad av eftertanke något man får med stigande ålder. Därför lever jag trygg i förvissningen att verkligheten kommer att hinna ifatt många av skribenterna här som tror att de kan räkna in evig hälsa och välstånd, ja nästan som vore det en naturlag….   

 • Anonym

  Men Cervenka då!
  Tror du också på den icke-befintliga världskonspirationen?
  Man kan komstatera att bankirer göds med skattepengar men vad är motivet?

 • Anonym

  Pengar är makt !

  Hur annars kan man förklara att pengar till att rädda giriga banker jämställs med att rädda hela samhället eller åtminstone dess finansiella ”blodomlopp” ? Jag skulle gärna vilja föreslå en gammaldags ”åderlåtning” och börja med de girigaste bankerna eller valrossarna.

 • Anonym

  Men tänk efter nu, om en politiker kan välja mellan att ta och bestämma över 1, 50 eller 500 miljarder euro från skattebetalarna, vad tror du han väljer då?

 • Anonym

  Till all lycka finns även räddningsfonden för euron, om det skulle behövas lite mer pengar:

  http://newnostradamusofthenorth.blogspot.com/2011/12/christmas-card.html

 • Anonym

  Bra bloggande (igen) om ett tänkvärt förslag från Amerika.

  Ett annat, och aktuellt fall missade han ändå, förmodligen på grund av att inlägget skrevs innan nyheten kom idag, nyheten om Grekland, förstås… Att den grekiska staten kastar ett antal miljard,,, just det, på sina banker… Man kan även där undra om ”åtgärden” är den bästa och om inte detta bara får lånekarusellen fortsätta att snurra – där bankerna är ju det viktigaste kugghjulet, och bankerna köper statsobligationer av staten… staten stoppar pengar i dem… bankerna lånar staten mera pengar… staten beskyddar dem osv…

  Men det finns en ännu mer oroande fråga: VARIFRÅN i h…e har de pengarna ifrån…! Det är som om grannen som går på socialen gav en Porse som julklapp till var och en sina barn och barnbarn…!! Men här vet vi varifrån pengarna kommer… från våra bidrag till EU, ECB och IMF…

  God Jul!

  • Anonym

   Ja, visst är det så att man vill kräxas åt det hela….

  • Anonym

   4 400 000 000 000 FYRATUSENFYRAHUNDRAMILJARDER KR denna vecka…någon som tror på gratis-luncher..?
   Alldeles för få människor känner till det:Bankerna har de senaste 25 åren i accelererande takt tillverkat syntetiska utlåningspengar direkt i sina datorer ur tomma intet. Banken behöver som motprestation bara ha ett litet inlånat belopp i kassan; så kallad ”fractional reserve”. Banken lånar ALDRIG ut insättarnas pengar – de ligger kvar i kassan som ett ytterst blygsamt kapitaltäckningsbelopp (fractional reserve) för att ge dem rätten att masstillverka utlåningspengar helt tagna ur tomma intet. För att förtydliga kan vi kalla det för bankernas falskmynteri-fribrev. Man tjänar pengar på påhittade pengar s a s och bankens insats-kostnader är givetvis försumbara i sammanhanget.

   Exempel: För varje datorprintad och utlånad miljon kronor har det räckt med 4 800 kr (fyratusenåttahundra kronor) i kassan som kapitaltäckning för t ex utlåning till bostadsköp.

   I grunden bygger hela utlånings-galenskapen på ett planekonomiskt fribrevs-beslut från regeringar och departement till bank-sektorn för att pimpa expansiv ekonomisk tillväxt. Bank-direktörer brukar manipulativt o vilseledande kalla det för avreglering – man vill ju inte erkänna hur löjligt lätt man tjänat de riktigt stora vinsterna – samtidigt väl medvetna om att staten rycker in med skattebetalar-garantier vid obestånd p g a slarvig hybris-utlåning från bankerna…

   Kom ihåg: 1970 utgjorde finanssektorns vinster 11% av de samlade börsbolag-vinsterna i USA. 2007 hade andelen stigit till otroliga 40%.

   Men när bankerna i stället tillverkar utlåningspengar åt kommuner, landsting eller stater; t ex Grekland och Italien (= köper deras obligationer), så är kapitaltäckningskravet 0 kr (noll kronor). Politikerna tillåter sig använda en egenskapad regel som klassificerar statsobligtioner 100% riskfria, trots att senaste decennierna kan rada upp många länder som gått i konkurs! Grekland är det i praktiken redan!
   Inte nog med att våra parlament och tillsynsmyndigheter därför framstår som simpla och inkompetenta manipulatörer när det i stället handlar hederliga ekonomiska grund-begrepp – man fortsätter ju att föra sina betalande medborgare bakom ljuset. EU-parlamentet har passivt och aktivt medverkat till att försätta Europa, dess folk och banker i en mycket dyrbar och farlig situation. Då händer följande.

   ECB har denna vecka fattat beslut om frikostig nästintill gratis-utlåning (ränta 1%) på motsvarande hela 4 400 000 000 000 kr = FYRATUSENFYRAHUNDRAMILJARDER KRONOR till Europas obestånds-banker. (1 000 Mdr kr större än hela Sveriges BNP) Bankerna medges som lånesäkerhet att lämna in panter som utgörs av 100% (obestånds-)statsobligationer som ju formellt är riskfria enligt den berömda regeln… Manipulationen och galenskapen har nu nått nya svindlande nivåer… Nyutlåningen från ECB skapas från nytillverkning av pengar ur tomma intet med oss EU-medborgare / skattebetalare som intecknad gisslan – framförallt för den väldiga inflations-och stagflationsrisken lite länge fram.
   Och detta är bara början – mer av samma kommer – utan tvekan – om vi inte tillsammans ger andra direktiv till våra politiker.

   Fortsättningen längre fram sedan allt sannolikt först blivit värre: Det kommer att ske en utdragen och svidande ”avlånefiering” (uppstädning) av Europas och USA:s ekonomier och banker. Med andra ord blir bankernas utlåning i praktiken ransonerad när kapitalåterställning = avsevärt högre ”fractional reserve” successivt införs (återställs). Basel III-regelverket är en liten början. Det som kan lånas ut får därför automatiskt högre ränta.

   Spara först – konsumera / investera sedan – blir det nya mantrat – men inte förrän nualternativet först gjorts värre och omöjligt. Någon som trodde på gratis-luncher..?
   Cisco Kid

   • Anonym

    Varför skickar du samma (lååånga) inlägg TVÅ gånger (med 9 minuters mellanrum)…?! Kan du inte ta bort det andra…?

   • Anonym

    Hur ska man istället göra? Uppenbarligen funkar inte systemet med fractional reserve, men hur skulle en sund pengahantering se ut? Är det tillbaka till guldmyntfoten som gäller, eller finns det något annat alternativ?

 • http://www.facebook.com/people/Lisbeht-Anderson/100002037003791 Lisbeht Anderson

  Ja du Cervenka, så länge de styrande politikerna fortsätter att hålla bankerna om ryggen, ju högre risker kan de ta och fortsätta låna ut.  Dom behöver ju inte ta något ansvar så länge skattebetalarna får betala för deras MISSBRUK. ECB fortsätter i samma anda som i USA och inte lär det bli någon ändring förrän hela systemet rasar.

 • Anonym

  Det var ju en finansminister som rekryterats från Wall Street, Henry Paulsson, som starta karusellen med att ge pengar till bankerna. Han ville ju rädda de sina. Konstigare än så är det ju inte.

  • Nebbiolo71

   Samma Åsbrink som genomförde den kuppartade avregleringen av kreditmarknaderna på 80-talet (i Sverige) jobbar nu för Goldman Sachs…

 • Anonym

  Bra och viktigt från Cevenka, som alltid!
  ____________________________________________

  ”1.800 miljarder ska bekämpa skuldkrisen”di.se 2011-12-02 23:20
  Min kommentar då och extra aktuell m h t ECB:s ruskiga penga-napalm-bombning denna vecka:

  ”Lägre kostnad för oss alla med bank-konku​rser o partiella statskonku​rser för PIIGS-länd​er direkt.”
  Lägre kostnad för oss alla med bank-konkurser o partiella statskonkurser för PIIGS-länder direkt.Om man väl börjar Napalm-bomba med ”ur-tomma-intet-tillverkade-pengar”, blir det ”proppen-ur” och då kommer det på sikt växa till ekonomiskt farliga inflationsbränder utom kontroll. Sådant släckningsarbete lär bli mycket svårare / dyrare för medborgarna / skattebetalarna – inte bara p g a inflation – än att ta kostnaden för bankkonkurser och partiella PIIGS-länder konkurser i rask och okonstlad takt direkt!

  Kom också ihåg att vi ännu inte sett de riktigt stora avsluts-kostnaderna i denna exponentiella finanskris. Här några exempel som ännu inte redovisats ordentligt i stormedia eller av ansvariga ministrar i EU-parlamentet:

  Under 2012-13 förfaller till betalning historiens största volymer någonsin av företagsobligationslån inkl bankernas egna. Att få fram tillräckligt med villiga finansiärer i den då mycket mer rädda marknaden lär inte fungera, alternativt till mycket höga räntor i ett ”moment 22″ där man i praktiken förväntar sig konkurs, precis som i flera av PIIGS-ländernas fall. Samtidigt krävs allt högre kapitalbas i alla banker enligt ”Basel III” parallellt med de accelererande och kapitalkrävande bank- och länder-obestånden, men även för vanliga hederliga företag inom EU.

  Enligt BIS i Basel (Bank for International Settlements), även omtalad som centralbankernas centralbank, så skall de största derivathandlar-företagen under 2012 tvingas inkomma med uppdaterade redovisnings-poster i sina balansräkningar. Här kan vi befara astronomiskt stora obalanser och artificiella värderingar för att temporärt kunna hålla skenet uppe. Känns obehagligt bekant och ligger i farans absoluta riktning när man anser sig behöva hantera ”övermäktiga omständigheter enligt force-majeure-argumentation”.

  Kom ihåg:De 708 biljoner USD, som enligt uppgift, det totala underliggande derivat-värdet uppgår till, kan jämföras med världens totala årliga BNP på c:a 63 biljoner USD. Även om bara några procent måste finansieras och utbetalas ut blir det astronomiskt gigantiska summor. Det rör sig inte bara om den högsta totalsumman någonsin, utan det är den största / värsta halvårsvisa ökningen någonsin! Finans-uttrycket ”emebeded value” har aldrig känts så närvarande på något samtidigt så osäkert och abstrakt. Minst sagt systemkritiskt! Warren Buffet har t o m kallat derivaten för ”finansiella massförstörelsevapen”.
  Pandoras ask som metafor för denna finans-system-kris känns obehagligt närvarande…
  Cisco Kid

 • Anonym

  Det låter väldigt bra, men låter osannolikt att det skulle räckt med en miljard dollar. Kan någon förklara hur det skulle räcka med så lite, när det var så många låntagare vars betalningsförmåga var överskattad? (Hoppas slippa läsa lång rapport. :-) )

 • Anonym

  Smart!

  Åsså kan de ta skattepengarna till att betala alla de som har lånat till bilen, båten, resan, köket m.m. – men inte har råd att betala av lånet ;-)

  I stället för att ge skattepengarna till de som lånat ut pengarna. De blir ju mycket billigare!

  /S

  • Anonym

   Problemet är väl att vi alla ”dragit nytta” av vår gemensamma (över)konsumption. Din grannes flärdfulla liv, med lånta fjädrar, har gjort att ekonomin snurrat på allt snabbare. Även vi som för många år sedan började se det ohållbara har varit oförmögna att påverka, kanske delvis på grund av att det trots allt varit ganska behagligt med hög tillväxt.

   Personligen skulle jag hellre se att vi gjorde som i det amerikanska förslaget, eller likt Islänningarna, och lät våra banker gå i konken när det är dags om två år, än fortsatte att försöka laga dem.

   Visst skulle det vara lite jobbigt att hjälpa grannar, kollegor osv som under åratal uppmanat till att ”väx upp nu”, ”bli en man, ta ett lån – kök hus” att betala när de själva ej längre klarar det, samtidigt som man hela tiden hjälper dem via finansiering av deras ränteavdrag m.m.

   Eller hur känner du Sprattjo?

 • Anonym

  Men då hade man ju riskerat att hjälpa en och annan fattiglapp också, i stället för endast alla dessa miljardärer ………..
  Det kan en sann kapitalist inte tillåta att ske under några som helst omständigheter.

 • Anonym

  Island räddade ej sina banker i finanskrisen och är redan nu tillbaks på banan med en betydligt mindre uppblåst och sundare ekonomi. Våra politiker har de senaste dagarna klagat på bankernas räntenetto, vilket politikerna för övrigt inte kan påverka även om de har tillsatt en utredning (wow), tänk om de istället kunde ge fan i att ”rädda” banker med våra skattepengar när väl den tiden står för dörren (igen).

 • Anonym

  Så här ser karusellen ut som kan få vilken gammelmoderat som helst att bli Rödbrigadist.
  Staten lånar ut billigt till bankerna när de inte kan få annan finansiering.Banken får se ett upplägg från en riskkapitalist om att köpa ut ett bolag ut från börsen, t.ex ett skånskt kemibolag. I upplägget visas en gigantisk vinsttillväxt, väl vetande om att världsmarknaden bara ökar med någon procent om året. Alla vet att det mer realistiska scenariet är att hela kassaflödet kommer gå till räntor, men ser inga problem i upplägget, eftersom banken då gör en gigantisk vinst och direktören då får en fet bonus. Banken tar 8-10% ränta.Riskkapitalisten utan nämnvärt personligt risktagande tar sedan ut enorma förvaltningsomkostnader av fonden han förvaltar. Har han dessutom tur så är bolaget mer värt när det är dags för exit vilket ger bonus. Har han otur så får banken ta smällen när fonden går back. Om smällen är riktigt stor tar staten notan.Det tidigare något yviga men välmående och i sina nischer marknadsledande bolaget lägger nu största delen av kassaflödet på räntor och varken nämnvärt investerar i eller underhåller verksamheten. Vinst och därigenom vinstskatt har det inte blivit på åratal. Konkurrenterna har springit om och förbi och den dominerande marknadspositionen är ett minne blott.
  Staten ska inte tillåta leverage. Det är att socialisera risk och privatisera vinst. Ändra skatteregler så att vinstskatt tas ut före I i EBITDA t.ex EBDATI. Det skulle radikalt rycka undan mattan för riskkapitalisterna och kanske få tillbaka industrialisterna som faktiskt investerar i verksamheten och inte bara plundrar den!

  • abcd efgh

   Jag håller med dig.
   Vill dock påpeka att det är en mycket kontraproduktiv och vanlig föreställning som du inleder med: att ”rödbrigadister” är de enda som är emot storfinansen.

   Mycket av den seriösa kritiken mot vårt valutasystem och den globaliserade storfinansen kommer från höger. Detta inkluderar nationalister, libertarianer och vanliga hederliga konservativa. Media gör dock sitt bästa för att uppfostra medborgarna att betrakta dessa alternativ som dåliga, speciellt mediekonglomerat vars ägare är mycket välkomna till Bilderberg-möten.

   Bankernas härjningar måste stoppas från höger, annars är vi riktigt illa ute.

   • Anonym

    Jag håller med. Det handlar bara om sunt förnuft. Ett uppfuckat system är ett uppfuckat system. Och det ska man kunna se och vilja åtgärda oavsett om man står till vänster eller till höger. 

  • Anonym

   Några tillrättalägganden:
   1. Räntan som bankarna tar idag ligger på ca 5,0 till 6,5 % och inte 8 till 10 %.
   2. Förvaltningskostnaderna är idag max 1,5 % mot tidigare max 2,0 % och intre dom det står ”enorma”.
   3. Staten kan inte reglera hur ägarna finansierar sina bolag (staten skall inte tillåta leverage) så långe som vi inte har infört diktatur och eliminerat ägarrätten. Det brukar kallas socialistisk diktatur. 
   4. Tas skatt ut före EBITDA så är det ingen vinstskatt utan då är det kanske Moms eller någon annan form för omsättningsskatt som förespråkas, men det skulle få förödande konsekvenser för majoriteten av företag i Sverige.
   I övrigt är det förvånande att 52 personer kan trycka gilla på en artikel med så många sakfel och därtill orealistiska förslag.

 • http://profiles.google.com/exim.test exim storm

  risk kapitalisterna är vår tids böldpest som skulle kunna utrotas på samma sätt … dock tror jag att det är få som är med på det tåget … 

 • Anonym

  Det bloggaren beskriver är ju Obamas och Obama-gängets ”lösning”…

  • Anonym

   Jag har faktiskt för mig att det stora hjälppaketet till bankerna beslutades under Bush och hans finanschef Henry Paulson. Obama introducerade ett ungefär lika stort generellt ekonomiskt stimulanspaket senare när han kom till makten.
   Det är intressant att se hur Obama ofta får skulden också för sånt som redan var historia när han blev vald. Republikanerna försöker t.o.m. att ge honom skulden för fiaskot i Irak.

   • Anonym

    Artikeln och jag pratade om att ”rädda banker” (medan du… bara försvarar ”din president”)…

    Bush brukar annars klandras (av bankernas och Obamas anhängare) för att han INTE räddade Lehman Brothers…

    Sedan med ”stimulanspaket” är det den avgörande frågan om man har pengarna… det är lätt att spendera pengar om man bara trollar fram dem (ur andras fickor, utan deras medgivande)… som händer ju när man ”räddar banker”…

    Och du vill förstås inte tänka på Obamas bindning till storfinansen, som Buffett…

 • Anonym

  Ingenting lär ändra sig förrän man kopplar papperslapparna man kallar för ”pengar” till realvärden!
  Se bara hur ”mugabe terrorn” utvecklat sig eller fråga Gudrun Schyman hur man eldar dessa ”papperslappar”.

 • Anonym

  Intressant idé

 • Håkan Larsson

  Det är helt otroligt att Andreas Cervenka får fortsätta publicera sig på framträdande plats i SvD. Hans texter är ofta insiktsfulla, framsynta och sant konservativa. Det är så jag misstänker att han egentligen är miljöpartist. Kär hårt, Andreas!

  • Anonym

   Och hur i helsefyr fick du miljöpartiet att vara sant konservativt? Ett värre och mer vänsteranfäktat nyliberalt dito får man leta efter med ljus och lykta!

 • abcd efgh

  Tack Cervenka ! Lite sunt förnuft i mediepropagandan.
  Idag har t.ex. Expressen en ledare om hur viktigt det är att rädda bankerna. Grekland och Italien kan däremot gå i putten ! – Hur kan folk gå på det ?

  ECB:s handlande är verkligen avskyvärt på många sätt (de enda som klarar sig i krisen är storbankerna, vad har ECB:s ledning för lojalitet och går detta att påverka demokratiskt etc).

  Allt tyder på att storfinansen har makten och regeringarna är spel för galleriet, och det är våra pengar de tar.

  Det ENDA som har verkligen har genomförts efter alla kristoppmöten under hösten det är vinstsäkring hos alla Europas banker.
  Vad kan göras ?
  Vem kan göra något (har Europa någon Ron Paul) ?

 • Anonym

  Nu är det litet skillnad på hjälp och hjälp. Amerikanska bankerna fick nödlån som skall återbetalas. Alternativet att ge socialbidrag till nödlidande drabbar direkt skattebetalarna och får till följd att galenskaperna fortsätter, krisen förskjuts för att blomma ut igen efter en tid i än värre skepnad. Självklart kommer långivarna att andas ut och säga att nu var det nära på gärdsgår´n men här har stiftats ett prejudikat, fortsätter vi låna ut till osäkra betalare så rycker alltid pappa staten in igen.
  Vill därtill bara önska alla meddebattörer här på Disqus en God Jul.

  • Anonym

   Bankerna ska betala tillbaka, men säkert kommer några och del redan gjort, gå i putten. Så med ett mindre belopp till låntagarna kanske bördan på skattebetalrna blivit densamma. En del kanske minns 1992 när bankerna försökte köra folk från hus och hem.
   Nåväl, nu är julen här så nu kan vi glömma alla värdsliga problem och bara önska varann en god JUL

 • Anonym

  Too-big-to-fall! Bankerna har blivit too-big-to-fall. Sann kapitalism (dvs. banker tillåts gå i konkurs) sätts ur spel. Där har ni kärnan i problemet.

  Genom införandet av den globala finansmarknaden har bankerna och finansinstituten kunnat växa över nationsgränser och därigenom blivit tillräckligt mäktiga för att sidsteppa de nationellt folkvalda beslutsfattarna.  

  Den parlamentariska demokratin i västvärlden, är numera i själva verket en kasparteater där politikerna, inför folket, struttigt dansande följer minsta handrörelse hos de globala finansaktörerna.

  Lösning:

  Återta finansmarknaden så att den blir en nationell angelägenhet! Den är alltför viktig för att styras av utlänningar. Detta innebär att sparbanker, värdepappershandeln, huvuddelen av kapitalflödet, pensionsfonder etc. endast får verka inom nationens gränser. Men det kräver också att folkvalda beslutsfattare mer styrs av patriotism, pliktkänsla och ömsesidigt förtroende visavi landets befolkning, och mindre av ekonomisk globalism, bonus- och girighetskultur. Sverige måste åter bli en suverän demokratisk nationalstat. 
   

 • Anonym

  Intressant artikel, att rädda låntagarna istf bankerna.
  Har vi inte blivit avrådda från att köpa julklappar som innebär avbetalning efter jul? OK bankerna ska väl ha nå’n juleklapp de också……
  Men som nån skrev tidigare, får vi tillbaka lånen till låntagaran? Ja kanske om Staten får överta äganderätten, lån till bankerna får vi kanske med ränta, eller? tycker mig lite tveksam där, om någon skulle rädda mig i liknande konka så skulle nog vederbörande överta objektet ifråga, men hur många övertagna banker har vi sett……..nära 0 va? 

  Just ja : God Jul allihopa därute!

 • http://www.facebook.com/people/Loke-Svensson/100003197363567 Loke Svensson

  Med all respekt Andreas C. Du brukar ha örnkoll men här tycker jag du är lite otydlig i distinktionen mellan att rädda banker respektive att rädda bankernas aktieägare. Det senare är ett långt mycket större problem då det för oss utanför både demokratiska och kapitalistiska principer.

 • http://www.facebook.com/tom.brunstorp Tom Brunstorp

  Är det så att SvD håller på att förvandlas till en helt oberoende tidning. En tidning som bara ser till sak oavsett vänsterhögerskalan. Andreas blogg är en smekning för en stackars själ, dödligt trött på retorik sponsrad av nå´n reklambyrå. Om jag fattat det rätt så anlitar M Kreab för att bemötta kritiken mot Carema. Man får ju nypa sig i armen för att kolla så att det inte bara är en mardröm. Nordkorea nästa! Att vara en tredje statsmakt ställer stora krav på objektivitet och opartiskhet. SvD en tidning som inte tänker fylla sina läsares hjärnor med politiska floskler, en dröm som kan bli sann plus en bra affärside´. GHT var såvitt jag kommer ihåg en floskelfri tidning.Verklighetens folk behöver korrekt information för att kunna ta ställning till framtidens samhällsbygge.

 • http://www.facebook.com/delding Christer Delding

  Som vanligt härligt att läsa Cervenka. Klarsynt, modigt och begripligt skrivet. Man skulle till och med kunnat dela ut pengarna jämlikt över befolkningen om man lagt med en klausul om att skulder måste betalas innan pengarna får användas till konsumtion. Då skulle man både få en avlastning på finanssystemet och en stöttning av konsumtionen. Eftersom kreditmängden i samhället minskar och därmed penningmängden kan riksbanken expandera M0 i samma takt som M3 minskar, och därmed öka bankernas egna kapital. Win-win för alla utom bonusdirektörer på bankerna :-D

  • http://pulse.yahoo.com/_YOWDI27UWWBZVBCQKA74NKDCM4 Kendan

   Ska Riksbanken öka bankernas eget kapital genom att trycka sedlar? Hur ska detta gå till utan ingripande från nåt UFO?

 • Anonym

  Det här är en ganska uppenbar idé. Typ det första man tänker när man hör talas om ett ”räddningspaket”.

  Men det allra bästa är naturligtvis att skapa ett i grunden stabilt ekonomiskt system.

  Problemet med dagens centralplanerade ekonomiska system är att det blir instabilt på grund av att marknadskrafterna inte fungerar. Och det beror på att prismekanismen för krediter i systemet inte existerar (eftersom räntan, dvs priset på pengar, sätts av centralplanerarna i riksbanken, och sedan regleras tillgången på krediter utifrån detta).

  Det innebär att det inte går att veta hur mycket något som köps på krediter egentligen är värt eftersom det enbart beror på beslut från centralplanerarna, och det har medfört massiva felallokeringar av resurser i ekonomin (ett beslut om köp av något styrs av vilken nytta det ger konsumenten vid ett givet pris. Om priset är fel blir köpbeslutet fel och signalen till marknaden om att detta ”något” är efterfrågat blir fel och då avsätts fel resurser för produktion av detta ”något” fel). Och det är när dessa felallokeringar blir för stora och inte kan rättas till utan stor påverkan på ekonomin som vi är illa ute.

  För att inte hamna i detta läget måste priset på krediter styras av tillgången och efterfrågan på krediter. Det kan bara uppnås genom att mängden pengar i det ekonomiska systemet är konstant.

 • Anonym

  Liknande saker har redan testats i USA under finanskrisen. Där fick personer som hade problem med betalningarna hjälp att prata med banken. Resultatet blev att låntagaren minskade sina inbetalningar till banken (ränta och avbetalningar) ett tag. Då fick låntagaren ha kvar sitt hus samtidigt som banken inte gjorde någon stor förlust då alternativet hade varit att ta huset och ha det ståendes osålt, eller sålt till ett pris långt under lånebeloppet. 

  Om jag inte minns fel fick vissa även en liten nedskrivning av lånet.

  Detta känns som den enda rätta vägen att gå, givetvis ska varje fall bedömas för sig men här får både banker och låntagare ta ansvar för sina tidigare handlingar. Att själv få lösa sina problem brukar även resultera i att man lär sin något som man kan ha nytta av i framtiden.

 • in_the_style_of_demons

  Nja, jag är inte nöjd.
  Jag tar ansvar över min ekonomi och har inga lån.
  Jag sparar till det jag vill köpa. Bostad vara inga problem, det tog 10 år av sparande och investerande sedan köpte jag kontant. Jag är fri, min egen man och det är så skönt att inte vara slav till bankerna.

  Det är dags att regeringen belönar alla vi som är ansvarsfulla och inte utsätter oss själva eller andra för risker!

  Bort med alla stöd, oavsett mottagare. Låt hela systemet krascha om det är vad som krävs för att alla ska lära sig.

 • Anonym

  JULBORDET DUKAT

  Fast egentligen borde det finnas överfeta skinkan inte alls idag.Feds prislappa på skinkan hamnar redan på U$ 29 000 mrd i färska pengar sedan 2008 och de finns många andra centralbanker med svindyra skinkor också och allt det här globala kalaset pågår för att rädda oss från syndliga sprarsamheten, som är en hot emot lånekasinot, historiens största ekonomiska brott (hittills).
  Föreslagna metoderna, att stödja  bankesters direkt eller låntagere är dåliga, eftersom de lämnar grundproblemen olöst..Lös likvidet för att bota problet, som lösa likviditen har skapat är homeopati eller att kasta bensin till elden och leder vidare distortioner i ekonomin, som har redan blivit två skilda världar, riktiga ekonomin på knäna och finansen, där tillväxten är inte bunden till omgivningens fysiska realiteter. Problemet går endast att lösas genom direkta förhandlingar mellan fyra ögon av kreditgivarna och låntagarna, när marknadskrafterna sättas in och båda sidorna blir tvungna att ta sina andelar av förlusterna. Då blir bordet rent, men inte innan dess.
  Det är både lönlöst och omoraliskt att bränna pengar i bankstödet, när alltför många oskyldiga får betala för det och det mesta ändå går åt att täcka förlusterna, inte att bibehålla kreditgivningen.Ville man att kreditgivning fortsätter normalt, då är det att etablera nya banker med färskt kapital, vilket gav dom en hyfsad början till verksamheten. Nu är samhällen gisslan till stora lögnet om världens undergång, om inte banksters krav möttes. Banksters and andra utpressare tillämpar samma method: går man med på utpressning och betalar, är det inte slut på utpressningen utan det endast leder till nya krav. Det är namnet på spelet, när bankväsendet kistor är fullpackade av derivater nominelt på U$ 700-1000 000 mrd och allt detta likadant måste förädlas till riktiga pengar eller genom sedeltryckeri,som hela tiden skapar mera fiktiva pengar av pappersamlingsvärde . Det här har alltid slutat illa med och att först försvinner skinkan, sedan blir det inte ens benet kvar och hur det händer, det får man något smakprov från Zimbabwes ekonomiska experimenter:

  Landets dollar förnyades 2006 och nya dollarn fick värdet av tusen gamla.
  Två år senare kuppades bort tio nollor, när köpvärdet hade sjunkit till en tiomiljonsdel.
  Ett halvt år därptill klipttes igen nollor och de var hela tolv den här gången.
  Det tog endast två och havlt år att trycka pengar så mycket att valutans värde decimerades(nanoerades) av tjugofem nollor.
  Senaste två år är det utländska valutor som tagits i bruk och stabiliserat läget.

  Läxan är, att ÄVEN VID JULBORDET KAN MAN INTE ÄTA FLÄSK SOM INTE FINNS TILL

 • http://www.facebook.com/people/Pal-Borje/100001420770569 Pål Börje

  När Janne Carlzon kom till SAS så var han – vad jag  vet – den första med ”röda priser”. Alltså att försöka fylla planet så att det blev fullt med passagerare och få en några extra ”$” mot att flyga ½ fullt, för plante och besättning kostade hur eller hur.
  Applicerat på på en fastighet (villa) bör det i slutändan vara bättre att förändra lånesituationen (individuell prövning) än att låta fastigheten stå tom, för rätt snart, väldigt snart börjar den förfalla och värdet (om det nu finns något) rasar som en kastad sten.
  På 1920-30 talet så var det faktiskt så att vissa hyresvärdar i Stockholm lät folk på gratis i fastigheten under viss tid. Under den tiden visade man på att alla lägenheter var bebodda och då ökade värdet på fastigheten och man kunde sälja den.
  Andra fastighetsägare å sin sida lät fastigheten stå tom på hyresgäster p.g.a. att hyran var för hög. Dessa fick se sina fastigheter minska ordentligt i värde.
  KÄLLA: Waldemar Hammenhög (1902-1972) och böckerna om Petterson & Bendel, 1933.
  Bendel säger till Petersson: – Om vi går i konkurs, delar vi på vinsten.

 • Anonym

  Problemet är att det är politiker som bestämmer och de är också människor och vill ställa in sig hos bankerna. Tjänster och gentjänster…:)

 • Johan Retsler

  Ja jo. Men i Sverige, varför kasta pengar över bolånetagare hela tiden? Egendomslösa ungdomar och pensionärer i hyresrätt bidrar till ekonomin de också. Men de är mindre kaxiga, trevligare att ha att göra med. 

 • Johan Retsler

  Det är ansvarslöst, ja, att låna pengar utan att räkna med att betala tillbaka skulden inom rimlig tid och utan att ta höjd för höga räntor, istället lalla runt, bete sig som en nyrik men kräva offentligt stöd så fort man hamnar i knipa en vacker dag. Det är inte ovanligt att personer av den här sorten är moderater fram till den dag de själva försatt sig i knipa. Då blir det att ställa krav helt plötsligt.

 • Anonym

  Politiker är mycket dåliga på att fatta rätt beslut i många frågor. De sitter på molnfri höjd och ofta med dåliga kunskaper om vad de skall fatta beslut om eller så är det ett fåtal som bestämt och man följer slaviskt partipiskan

 • Anonym

  Ansvarsfullhet är en dygd som fullständigt har försvunnit från det västerländska samhället. Idag kan man helt missköta sin ekonomi, och någon annan kommer stå för kostnaden. Detta gäller samtliga samhällsskikt, från stater till privatpersoner och banker. Slösa så mycket som möjligt och någon annan kommer till undsättning om det skiter sig. 

  Många skyller dagens problem på oansvarsfulla stater och banker. Men det största problemet är att vanliga människor är också lika oansvarsfulla, och ser inga problem i att leva på lånade pengar. Jag tror att det enda sättet att lösa skuldkrisen på är att hela samhället börjat sköta sin ekonomi på ett mera ansvarsfullt sätt. Det första steget mot en mer ansvarsfull ekonomi är att börja betala av skulderna. Men för många är det inget lätt steg att ta tyvärr…

 • Anonym

  Notera att man lät Lehman gå i konkurs, vilket var orsaken till den globala krisen och att över 10 miljoner blev arbetslösa. Det är alltså inte alla kriser som har sin orsak i bostadsbubblor eller privata skuldberg. 
  Jag har nu ägnat hela förmiddagen åt att läsa förslaget på Reserv Bank of Bostons hemsida och det ser ju bra ut  – alltför bra. Jag har alltid svårt för att tro på de enkla lösningarna på komplicerade förhållanden och om det vore så enkelt och så billigt så kan jag inte förstå att inte alla politiker ville bli – The Hero of the People – och därefter sitta med den totala makten för resten av sina liv.   

 • Anonym

  Thanks God för Cervenka på SvD

 • Anonym

  God Jul och Gott Nytt År, Andreas Cervenka! Tack för många bra artiklar.

  Brännpunktsartikeln idag av professor Mats Persson, om eurons prekära läge, är också en dagens höjdare.

 • Anonym

  Jag brukar läsa Cervenka och alltid tycka ”strålande analys”, eller ”bra och modigt skrivet”. Men denna analys är jag inte helt överens om. Det stora problemet var det förstörda förtroendet mellan banker efter Lehmankrashen. Politiska visioner om lättillgängliga lån ledde till generös kreditgivning
  till folk med dålig återbetalningsförmåga vilket ju var den utlösande
  faktorn till krisen, dock hade man ett mycket större kortsiktigt problem. Om banker inte har förtroende för varandra, så vågar de inte skicka pengar till varandra, resultatet blir att betalningar i hela världen stoppas. Om betalningarna stoppas, så är det svårt att överblicka anarkin och kaoset som skapas. Man var tvungen att rädda bankerna, att visa att systemet inte skulle gå sönder.

  Keep up the good work Cervenka!

 • Anonym

  NilsNilsson89, det var knappast pga att Lehman Brothers gick i konkurs som finanskrisen utlöstes. Det var bara ett symptom. Själva problemet skapades av en oansvarig och exponentiellt tilltagande kreditexpansion där alltför mycket pengar pumpades in i olönsamma investeringar. Detta är också den gemensamma nämnaren för samtliga finanskriser genom tiderna. Så länge vi fortsätter leva långt över våra tillgångar och skjuter upp problemen istället för att försöka lösa dom kommer den finansiella osäkerheten att öka.

 • Anonym

  Det är ytterst märkligt att de bankirer och politiker som i vanliga fall talar sig som allra varmast för en fri marknad i fallet med just bankerna själva förespråkar en helt igenom socialiserad och totalreglerad miljö.
  Snacka om dubbla måttstockar.
  Banker som gjort dåliga affärer SKA gå omkull, precis som övriga företag som vanskött sina affärer. Annars kunde t.ex. Sverige gått in och räddat SAAB, trots att företaget var kört i botten och gick med förlust år in och år ut.

 • Anonym

  Andreas Cervenka är den enda unika kolumnisten som har råg i ryggen att upplysa om hur bankkartellerna utsätter oss för finanskris. Men trots detta vill politikerna, fortsätta att rädda bankerna utan att ta hänsyn till de svagaste i samhället samt de som fortfarande lider av bo lånekrisen. Såsom det prekära ekonomiska läget ser ut just nu, ser jag utan tvekan att anarki och kaos kommer även att smitta av sig även ända fram till oss i västvärlden. Då är frågan, när kommer detta att inträffa? Men den finanskris som slog till hårt mot Grekland, Spanien, Portugal och Irland, är bara toppen på isbergen. Därför ser jag omfattande problem med finanssystemet eftersom den är uppbyggd på oegentligheter.  

 • Anonym

  Andres Cervenka fortsätter på löpande med strålande analyser av banksystemet. Därför kan man bara konstatera när nästa finanskris kommer att slå till igen? Finanskrisen i Grekland, ser jag bara som toppen på isbergen. Därför är jag bara tacksam för Cervenkas väl utarbetade artiklar.  

 • Anonym

  Samma tes kunde med fördel även ha tillämpats i Sverige på 1990-talet. Det skulle ha räddat tiotusentals jobb inom bland annat den offentliga sektorn varav en stor del var vård- och omsorgsjobb som ännu i dag saknas.

 • Anonym

  Goodness me!?! Men varför i hela friden ska jag vara med och rädda alla sura borgare som kommer att gå i kånken när priserna faller och de står där med miljonlån och inge jobb? Det är ju de som har röstat på allianzen som sparkar på arbetslösa och driver sjuka till självmord. Och sen vill de ha hjälp för att de själva var så omdömeslösa att de tog bostadslån som tar 100 år att amortera av. Nä tack.

 • Anonym

  När det gäller USA så skrivs alltid alla artiklar med absoluta tal, det innebär att det ser väldigt skrämmande ut. Ett enkelt journalistiskt trick. Men eftersom det bor så fruktansvärt många personer i USA så kanske vi skulle dela summan med 300miljoner personer istället. En skuld på 350-400tkr svenska kronor per person känns inte lika besvärande.

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

   Det är de absoluta talen som är intressanta eftersom de belyser problemets magnitud. Betänk även det faktum att långt ifrån alla amerikaner är betalningsfähiga, varvid det inte längre rör sig om en skuld på 350-400kSEK per capita utan långt mycket mer. Enligt mina personliga mått mätt är det dessutom så att en skuld i ligan 3-400kSEK i sig skulle få mig att allvarligt tänka över min finansiella situation, men så är jag inte heller en svensk, eller amerikansk, lånetorsk utan lånar pengar bara i yttersta nödfall.

   • http://www.facebook.com/profile.php?id=602771165 Fredrik Gustavsson

    när medelinkomsten är på 500kSEK/år så ser det inte så illa ut.

    • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

     Fredrik, den amerikanska medelinkomsten är INTE 500kSEK/år, tro mig, jag har permanent uppehållstillstånd i USA och har bott, studerat och arbetat i landet. Jag hyser en stor förkärlek till den amerikanska ”can do” mentaliteten och det amerikanska folket, så min kritik av USA:s fiskala situation ska inte tas som typiskt svenskt USA hat.
     Tack för ordet.

  • Anonym

   Jag tror inte den amerikanska befolkningen skulle uppskatta en engångsskatt på 400.000 kronor per skalle för att lösa landets lån. Inte ens de som skulle råka ha råd med detta skulle uppskatta det. Och de som inte har så mycket pengar som ligger och skräpar någonstans, skulle behöva ta lån i sin tur, från bankväsenden som i sin tur skulle behöva ta lån av utlänska banker – dvs, det amerikanska folket skulle indirekt ta en massa lån från Kina, Brasilien, Indien etc. för att återbetala statliga lån från desamma. Det hela  skulle ytterligare skapa en stagnation av diaboliska mått där fattigdom och hungersnöd skulle skapa rejäl ilska i landet. Att många amerikaner somnar med sina vänner Smith&Wesson under huvudkudden skulle inte hjälpa upp situationen.

   Samtidigt skapar ytterligare skattepålagor att företag emigrerar, läggs ner eller inte ens startas. Det är det sista USA behöver. De behöver ju exportinkomster som övergår importutgifterna, för att hålla sin välfärd igång. Detta för att kunna hålla sin statliga verksamhet (och den digra militära utgiften!) under armarna. För att kunna exportera så mycket, behöver de bli kompetitiva ekonomiskt. Det skulle dels innebära att de skulle behöva utnyttja sitt kunskapsövertag för att skapa bättre produkter än konkurrenterna – och det kunskapsövertaget är borta sedan länge. Dessutom skulle de behöva sänka lönerna för arbetskraften för att kunna tillverka produkter och sälja dem till samma pris eller billigare än utländska konkurrenter. Vilket skulle innebära att arbetarna skulle surna till rejält och benägenheten att nyttja kompisarna Smith&Wesson skulle komma närmare.En annan väg är att försöka med protektionism, dvs ha höga strafftullar på utländska varor. Detta är högst problematiskt det med och skulle kunna leda till total bojkott av USA av drabbade länder. Och till och med krig om det vill sig illa. Så situationen är rätt låst…

  • Anonym

   Problemet är inte varken den totala summan eller skuld/invånare, utan utvecklingen. USA MÅSTE fortsätta låna pengar för att inte gå i konkurs och om regeringen skulle göra minsta lilla ansträngning för att vända utvecklingen (höja skatter, skära i försvars/invasionsbudgeten el.dyl.) begår de politiskt självmord.

   För övrigt anser jag att en skuld på 3-400 000 SEK utan någon som helst säkerhet är en ganska prekär ekonomisk situation, jag skulle inte vilja vara den som lånat ut de pengarna (men det är jag väl förmodligen indirekt vare sig jag vill det eller ej…)

 • Anonym

  Det är bara pengar och alla industrialiserade länder är beroende av varandra så det är ingen fara.  Faller en faller alla.  Som andra sagt kan man lösa problemet på sikt genom att öka tillgången på dollar och därmed urholka skulden.  Europa, Japan och Kina har mycket värre framtidsutsikter.

  • Lars Jonasson

   Varför skulle Europa, Japan och Kina ha värre framtidsutsikter?

   • Anonym

    Därför att Europa inte kan kontrollera sin valuta. Japan befinner sig sedan 20 år i recession och Kina är beroende av att Europa och USA lånar för sin export.

    • Lars Jonasson

     Japan, ja. Det må vara massarbetslöshet i Sydeuropa, men Nordeuropa med Tyskland i spetsen går väl rätt bra? Angående Kina så finns det väl fler potentiella konsumenter i Asien (läs: nyrika indier) än vad det finns i USA?

     • Anonym

      I Sverige har vi massarbetslöshet. Tyskland tappar fart och Finland gick rejält back de senaste månaderna (och ingen ljusning synes än). Indian medelinkomst är $3,400/år och de exporterar huvudsakligen till USA. Så om USA bromar, vem ska köpa då? Det är inte rika människor som handlar – det är många medelinkomsttagare.

     • Anonym

      Euroområdet som helhet har sedan länge haft ett handelsöverskott gentemot omvärlden. Problemet är att alla pengarna hamnar i Tyskland. I princip är det så att Tyskland har ett gigantiskt handelsöverskott (100-200 miljarder Euro per år) medan ALLA ANDRA Euroländer har underskott eller är i några enstaka fall i balans. Just detta faktum ger att Tyskland, som det land som tjänat väldigt mycket på Euron, har en moralisk skyldighet att – på något sätt – säkerställa Eurons framtid. Problemet är väl dock kanske att tysken i gemen nog hellre konverterar till D-mark och uppnå handelsbalans genom att låta D-marken flyta upp 30% eller så.

    • Anonym

     Formellt sett kan ”Europa” kontrollera sin valuta lika mycket som USA. Federal Reserve har sitt mandat och ECB har sitt, i varje fall i teorin fristående från politiska nycker. Men självfallet, staten Grekland har mindre möjligheter att påverka Euron än vad ”Europa” kan påverka den.

 • Anonym

  Om man lever över sina tillgångar finns ju några alternativ: man kan gå i konkurs, man kan börja råna bensinmackar. Grekland är satt under konkursförvaltare. USA rånar bensinmackar.

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

   Schysst analogi! :)

 • Anonym

  Givetvis kommer aldrig USA att kunna betala tillbaka, lånekarusellen kommer att fortsätta

  • Anonym

   En karusell går runt. Detta går inte runt. Det är snarare som ett amerikanskt tåg i oändlig nedförsbacke. Eller… oändlig tills långivarna inte har lust att låna ut ytterligare för vansinnesfärden längre. Hur rälsen ser ut efter det, är det intressanta. Räls är dyrt och USA kanske inte har råd att lägga ut rälsen om de inte har några pengar…

 • http://www.google.com john olsson

  Sverige’s kreditkort (per invanare) ar 3 ggr varre an USA. Compared to most European nations USA is doing OK. Check this out; Sweden has a total debt of 3 times USA (per GNP)

  Sweden 282% of its GNP
  USA 101% of its GNP

  http://www.mint.com/blog/trends/the-worlds-biggest-debtor-nations-102011/

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=602771165 Fredrik Gustavsson

   that includes swedes’ personal debt, and the reason it isn’t higher for the USA is because people in the US only borrow within the US.

   • Anonym

    Och hur många svenskar lånar inte från de stora svenska bankerna till sina privata skulder? Skulle tro att det är över 90%.

   • http://www.google.com john olsson

    That sounds like a bad excuse for Sweden’s debt. USA har redan gatt igenom sin ”housing bubble” medans Sverige har sin framfor sig.

    • Anonym

     Du får gärna skriva på svenska i en svensk tidning, det imponerar föga numera att man kan svänga sig med lite engelska..

  • Anonym

   Hur är dessa beräkningar gjorda? Enligt SCB hade Sverige en statsskuld på ca 35 % vid slutet av 2010.

  • Anonym

   Det stämmer dock inte, men däremot är Sveriges totala skuldsättning större än den amerikanska. Jag har dock lyckats bli av med källan.

  • Anonym

   Blanda inte bort korten genom att räkna in de multinationella företagens krediter tack. Här talar vi om statens skulder.

 • Anonym

  ”The conservation of natural resources is the fundamental problem. Unless we solve that problem, it will avail us little to solve all others.” /Theodore Roosevelt

  Så länge som vi har en ohållbar industri och har en ekonomi baserad på tillväxt då vi redan nu överförbrukar de resurser som finns på jorden så är skulder och dess tillhörande kriser en logisk följd, vi måste få en hållbar utveckling istället för en tillväxthets.

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=602771165 Fredrik Gustavsson

   utan tillväxt kan välfärdsstaten inte existera. Välfärdssamhället bygger på att man kan spendera pengar nu som kommer att vara värda mindre när de väl ska betalas tillbaka. Utan tillväxt blir skulderna inte värda mindre och då fungerar inte samhället. Det är inte bara staten som lånar, så även om det ser ut som det så betalar inte sverige av sina skulder även om statsskulden minskar, så fort en människa tar ett lån och spenderar de pengarna går runt 25% till staten genom moms, och den personliga skulden öker väldigt fort i sverige.

   • Anonym

    Följdfråga; Ok – nu är Sveriges statsskuld relativt mastig och även Sveriges befolkning är privat rätt så skuldsatta.

    Men – hur mycket pengar har Sverige lånat ut i sin tur till andra länder? Hur mycket pengar kan vi i vår tur kräva in? Är det inte lite av en lånekarusell det hela också?

    • Anonym

     Vadå ”vi”? Inte kommer du att få del av de fordringar som bankerna har.

  • Anonym

   Ah, ännu en sån där grönkotte som inte har en aaaning om vad ekonomiskt tillväxt är, men som gärna religiöst tror på domedagen och självspäkning. Att det är bättre att vara fattig.

   Ekonomisk tillväxt är att utnyttja samma resurs allt effektivare. T.ex. används mycket mindre mängd resurser för en jordenruntresa i flyg idag än med ångbåt för 100 år sen. Och för 1000 år sen var det inte ens möjligt för en människa att resa jorden runt. Det finns ingen tänkbar gräns för hur långt vi kan förädla naturresurserna, för det är det ekonomin gör, omvandlar resurserna till för människor allt bättre tillstånd. Den exponentiella tillväxten kommer att vara i evighet i en fri marknadsekonomi. Och om man ändå är orolig för ”resurserna tar slut”, så kan man titta ned mellan benen och påminna sig om att det finns 800’000’000’000 ton naturresurser per individ under fotsulorna.

   Roosevelt är ju komisk att citera. Han var en socialist som fördjupade och förlängde depressionen med sina gigantiska planekonomiska stalinprojekt av alla slag. Så fort han dog och man avreglerade så fick USA sin högsta tillväxt någonsin 1946. Om du tror att ”resurserna tog slut” 1929, så har du lika fel som om du tror att ”resurserna tog slut” 2008. Depressioner orsakas av politikerna och har ingen som helst koppling till förekomsten av några ”resurser”.

 • Anonym

  Cervenka brukar producera briljanta artiklar. Den här gången kan man förmoda att han efter julhelgen fortfarande är påverkad av bryggda alternativt jästa produkter. För frågan (om USA kan ”betala tillbaka”) är en smula korkad.

  USA lider inte brist på vare sig papper eller tryckpressar, och kan således trycka dollarsedlar i obegränsad mängd. Den relevanta frågan är istället vilket värde dollarn får i framtiden. För nog blir det frestande att via ohämmad inflation reducera den amerikanska statsskulden till hanterliga nivåer.

  16 400 miljarder dollar (i statsskuld när 2012 går mot sitt slut) kan låta mycket. Men om ett ägg kostar 1 miljard dollar ser siffrorna mycket trevligare ut.

  Eller hur?!

 • Lars Jonasson

  Snabbt? Libyen  har färre invånare än Sverige som i sin tur har färre invånare än New York. Ändå tog det 8 månader för USA att störta Khadaffi med europeisk hjälp.

  Frågan är vad som händer när BRIC-länderna börjar utmana på allvar.

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

   Trots att USA har en militärmaskin av rang så finns det alltid en viss ”lag-time” när det gäller att invadera ett land, särskilt ett land som Libyen, som förmår att bita ifrån. Under tiden som USA sände ett par ”carrier task groups” till de libyska farvattnen och förberedde luftanfallet så gick CIA in i landet och gav direkt support åt rebellerna, samtidigt som det amerikanska diplomatiska maskineriet gick på högvarv för att sälja det kommande anfallskriget till världsopinionen. Således är påståendet att USA agerade senfärdigt, i fallet Libyen, helt enkelt inte sant. Timingen var dessutom perfekt med tanke på att svallvågor från den s.k. ”arabiska våren” redan nått de klaner som insåg att de snart skulle få chansen att ta över landet från Khadaffi och hans edsvurna klaner och släktingar.

 • Anonym

  USA är i verkligheten i konkurs, om de inte får fortsätta att låna förlorar alla långivare astronomiska summor, alla sitter i rävsaxen,går inte att låna sig ur ett underskott,  3,5 miljarder om dagen i underskott betyder att USA:s ca 100 miljoner löntagare får pynta upp ca 13000 dollar år mer bara för att underskottet inte ska växa, amerikanarna tycker inte att det är häftigt att betala skatt

  • Leif Björk

   Så det finns bara en lösning på problemet ?. Fortsätt trycka nya pengar ??

   • Anonym

    Dessvärre ser det faktiskt så hysteriskt ut. Man fortsätter ösa båten trots att den sedan länge nått botten på sjön.

  • Anonym

   Det känns som det är för sent att börja reparera det hela nu. Nu är det låtsas-obligationer som inte är värda pappret de är skrivna på som slängs ut för ytterligare lån. Det måste BRIC-länderna veta. Men samtidigt, om inte USA får sina lån, går de under. Då förlorar exportländerna en av sina största marknader. Och då går hela världsekonomin ned i spagat.

   Om någon skulle satt ned foten redan när denna lånekalabalik inleddes (och det inte bara i USA), skulle situationen ha varit en annan. Nu är det ju snarare att USA likt en heroinist blivit totalt beroende av lånen. Utan lån går de under.

   • http://www.google.com john olsson

    Har i USA ar business people mer oroade for EU ”ga under”. Vi vet att USA klarar av det har liksom alla andra annu varre kriser sista 250 aren. Det galler bara att kongressen slutar sitt politiska game.

 • http://www.facebook.com/people/Rolf-Viber/100002063231602 Rolf Viber

  Cervenka ställer den stora frågan för år 2012, vad kommer att hända i väldsekonomin?
  För att se in  i kristallkulan så  behövs det en del förkunskaper. Vad vi ser idag ske är att multilaterala organisationer som IMF börjar mer och mer efterfrågas av de globala aktörerna.Dvs att BRICKS-länderna vill ha ett multilateralt samabete med de andra stora ekonomierna.USA.s ekonomiska balansgång kommer att tvinga USA att lämna sin bilaterala utrikespolitik och istället satsa på multilaterala lösningar. Det är kanske USA;s tur nästa gång och förhandla med IMF? Vi kan också se att FN:s klimatmöte gav hopp om multilateralt samarbete. Vi ser hur Asien söker sin nya  roll i det globala samarbetet där Kina Japan och S.Korea vill knyta sina länder tätare till varandra. Jag tror på en bred och robust uppgång för ett mera multilateralt samarbete där FN återigen hamnar i fokus. USA och Kina har klart och tydligt sinalerat detta.

 • Anonym

  Enligt Maya-kalendern tar kalaset slut i december 2012, så det finns ingen anledning att inte låna på.
  Någon återbetalning kommer inte att krävas och det är mycket trevligare att gå under med flaggan i topp.

  Visar det sig att Maya trots allt hade fel, är det bara att hänvisa till ”kalkyler på goda grunder” som andra misslyckade ekonomiska talespersoner. Vem vet, det kanske rent av räcker till ett Nobelpris?

 • Anonym

  Usa har världen som gisslan. Ingen vågar ifrågasätta USA:s betalningsvilja. Det får helt enkelt för stora konsekvenser.

  Medelhavsländerna har EU som gisslan. EU kan inte sluta låna till dessa länder pga konsekvenserna det får. Även om det på papperet ser ut som EU bestämmer så tas de verkliga besluten på medelhavsländernas villkor. 

 • http://twitter.com/Nissilen Nissi L

  Såvitt jag vet har alla ekonomiska kriser, orsakade av underskott i statsbudgetar, lösts med inflationsbrasor de senaste 500 åren.
  Jag (och troligen) flertalet andra som inte har betalt av arbetsgivaren för att säga lugnande ”officiella halvlögner”) tar därför för givet att inflationsbrasor även blir enda möjliga lösningen i Europa och USA.

  Men en lösning med inflationsbrasor är också en EKONOMISK KATASTROF som drabbar de svagaste i våra samhällen långt mer än de rika och resursstarka (som likt mig själv redan idag börjat planera för), dvs: Hur rida ut en kommande INFLATIONSSTORM under perioden 2014 – 2018?

  Inflation innebär att sänkt levnadsstandard för massorna (med nuvarande underskott KRAFTIGT SÄNKT standard) och de som redan idag lever på marginalen, hamnar då långt under ”hoppets  nivå”. Detta i sin tur kan starta revolutioner, upplopp etc, och så är den ekonomiska krisen självförverkligande.

  Grekland är bara introduktionen till början av början. År 2018 är USA i samma situation som Grekland före senaste nödhjälpen, sett som statsskuld relativt bruttonationalprodukt, och de amerikanska väljarna kommer (med största sannolikhet) likt grekerna förhindra alla möjligheter till lämpliga motåtgärder i USA genom sina röster i demokratiska val. Till dess det är abgsolut för sent göra något, som i Grekland.

 • Anonym

  Kanske dom får rätt?

  Har för mej att dom inte kunde räkna längre än till 2012…och då bestämde sig för att då tar världen slut. Inte helt säker dock.

  • Leif Björk

   Vansinnet kommer att fortsätta. Skuldberget skjuts på framtiden. Lev nu, låt någon annan bära ansvaret.

   • Anonym

    Stämmer!

    Allt fortsätter i den trygga vetskapen om att en majoritet av länder aldrig kommer att acceptera att USA ifrågasätts.

    Tills något utomordentligt drastiskt inträffar. Men där är vi inte än.

    • http://www.google.com john olsson

     Majoriteten av lander har all anledning uppskatta USA. Ta bara Europa som exempel. Utan USA hade Europa nu varit under Tyskland eller Sovjet.

     • Anonym

      Skulle snarare säga att utan USA hade Europa varit under Sovjet. Tyskland var ute ur bilden redan den dag de var dumma nog att anfalla ryssarna.

  • http://pulse.yahoo.com/_P5IJS5PBI5ANF2DBWFVYVZVYXQ Björn

   21 Dec 2012 tar tiden slut enligt Mayas kalender!

   Det ser ju inte så där helt otroligt ut, att profetian besannas! 

   • http://www.google.com john olsson

    Vet inte vem Maya ar, men enligt Bibelns profetior ser det ut som vi narmar oss Jesus aterkomst till Jorden.

 • Anonym

  Men hur stor är de svenska hushållens lånemassa då? Jag vet att den ökar hela tiden men hur stor är den. Tacksam för svar. Och inget per BNP eller per Capita eller nåt sånt, utan totalen.

 • Anonym
 • eric anderson

  Underskotten kan ju hänföras till engångseffekter i form av militära operationer. Med andra ord skulle de kunna få bort största delen av underskotten över natten på bekostnad av AFG och IRAKs säkerhet. Att de sedan låter underskotten skena inom infrastrukturssatsningar etc inom USA är ju även det engångseffekter för att stävja nedgången. Man ska även komma ihåg att det finns mycket utrymme för att höja skatterna vilket absolut inte finns i Europa…

  Förståsigpåare som Cervenka tycker om att blåsa upp problem till massiva domedagsprofetior. Personligen anser jag att hans analys i detta ämne är mycket undermålig och helt utan saklighet. Ingenting nämns om eventuella lösningar eller det faktum att det deras tio åring handlas till 2%, jag har svårt att tro att Cervenka vet något som inte marknaden vet…

  • http://twitter.com/Nissilen Nissi L

   USAs problem är inte större än att, underskottet kan lösas med att införa europeisk moms (20-25%) på all konsumtion. 

   Låter alltså lätt att lösa! 

   Fram till dess man börjara analysera konsekvenserna i USA av att införa en sådan moms på efterfrågan, sysselssättning, övriga skatter etc  –  och inte minst amerikaners inställning till vad som är ”fair” fördelning av de ekonomiska bördorna (de redan svaga och utsatta drabbas hårdast av dessa skatter)

   • eric anderson

    Precis det jag menar, landet har nästan lika stort BNP som hela Europa, beloppen är svindlande men i sammanhanget helt normala. Problemet att belysa är ju snarare att politikerna inte kan enas vilket undergräver demokratin. Alltså är problemet i USA även det ett politiskt problem snarare än ett ekonomiskt problem.

   • Anonym

    USA:s federala nivå ska jämföras med EU. Vore det en ”lösning” för Europa om EU införde en moms på 25% utöver den nationella moms som finns här och där i delstaterna?

    Politikerna strävar alltid mot statskonkursens rand. Tar de in högre skatter, så ökar de bara skulderna till den nya kreditgräns som de högre intäkterna möjliggör. F.ö. har politikerna redan satt skatterna så höga att de maximerar intäkterna. Högre skattesatser skulle snabbt leda till mindre skatteintäkter, eftersom folk helt enkelt slutar med att producera saker när de bestraffas för det.

    Politikerna har slagit i skattetak och skuldtak. Återstår bara inflationsstaket tills hyperinflation gör att folk helt upphör att använda pengar!

 • Anonym

  USA betalar inte tillbaka förutom med våld (under specifika omständigheter). Det är bara andra länder som är skyldiga att betala igen till USA. Det har historien lärt oss

  • Anonym

   Vilket land förutom Finland har någonsin betalat tillbaka sina skulder till USA? Vilka skulder är det USA betalat tillbaka med våld?

   • Anonym

    År 1999 uppgick sydamerikas samlade skulder (från amerikanska banker) till 700 miljarder dollar. Mellan 1982 och 1996 hade 740 miljarder betalats igen till nämnda banker. Ett typiskt amerikanskt tillvägagångssätt för att se till att dessa pengar fortsätter rulla in är att stötta sittande diktator med vapen alternativt stötta en rebellgrupp som störtar den demokratiskt valda regeringen. Även om det sker på befolkningens bekostnad i form av t.ex.
    naturresurser som säljs till amerikanska företag (situationen som höll
    på att uppstå i Bolivia när deras vatten skulle säljas) ska pengarna in till varje pris.

    Lite filosofiskt kan man säga att USAs skuld till befolkningarna i latinamerika historiskt sett betalats igen med amerikanska militära ingripanden alternativt stöttade diktatorer med ett öga för hur man våldsamt slår ner en upprorisk befolkning (givetvis med vapen finansierade och sålda av USA).

  • http://pulse.yahoo.com/_P5IJS5PBI5ANF2DBWFVYVZVYXQ Björn

   USA hade ungefär lika stort budgetunderskott efter 2:a världskrigets slut!Detta underskott skaffade dom sig för att rädda oss från Kommunism, nazism och fascism!

   Tack USA för er hjälp, och att ni lät era unga män dö på Europas jord för vår frihet!

   Dom betalade bort sitt underskott, och har skaffat sig nya igen.

   Troligen kommer dom kunna betala detta underskott också, om inte nu Euron drar hela världen ned i ett svart hål och släcker lyset?

   • Anonym

    USA gick in i WW2 först efter Pearl Harbour av strikt egoistiska anledningar. Innan vägrade de trots Churchills envisa vädjanden.

 • http://twitter.com/Collisch Col

  Känns som endast Ron Paul kan få USA på rätt spår igen. Annars lär man fortsätta på sin väg med interventions politik, krigföring och ständigt ökande budgetunderskott.

  • Anonym

   Amen.

   Jo, han är det beska piller som USA behöver för att ha någon chans överhuvudtaget att vända över på rätt köl.

  • http://twitter.com/celer1ty celerity

   Ännu ett ”Ron Paul 2012″ inlägg… när ska ni förstå att gamlingen för en pseudoekonomisk politik som saknar all verklighetsanknytning? Införande av guldmyntfot leder till deflation och hög arbetslöshet. Om Fed avskaffas försvinner all möjlighet att agera ”lender of last resort”. Att förbjuda kreditpengar är samma sak som att förbjuda modern bankverksamhet. Ron Paul är ingen annan än Sarah Palin i kostym.

   • http://twitter.com/Collisch Col

    Du menar FEDs möjlighet att stjäla pengar från befolkningen genom inflation? FEDs sätt att flytta skattepengar till finansiella institut som är too big to fail? FEDs förstörande av värde för de som sparar?Deflation är för övrigt betydligt bättre än stagflation om du frågar mig. Har du varit i Japan? Tycker du att de har det så hemskt där trots 20 års deflation?   
     

   • Anonym

    ”pseudoekonomisk politik som saknar all verklighetsanknytning”

    Jahadu, konstigt att just den ekonomin fungerade alldeles utmärkt innan banditerna startade företaget ”Federal Reserve” som är hela grunden till eländet vi nu ser.

    • Anonym

     Jaså, det gjorde den? Under perioden 1880-1930 förekom det fler och allvarligare bankkriser än vi upplevt sett sedan dess. Just det faktum att guldmyntfoten är så inflexibel och beroende av tillgången av guld var det bärande skälet till att den avskaffades.

 • Sputniq

  Kommer bli minst sagt intressant när pengarna verkligen tar slut och de har skulder på 18 000 miljarder doller.

  • Anonym

    Pengarna kommer inte att ta slut.

   • Anonym

    Nej, inte så länge det finns färg och papper till sedelpressen.

   • Anonym

    Nej, inte så länge det finns färg och papper till sedelpressen.

 • Anonym

  What happened to the Greatest Nation on Earth? And the American Dream? Maybe there is something fundamentally wrong with the American Way? What is the problem with huge cars, McDonalds, CocaCola and Disney? Isn’t that the meaning of life? Isn’t more money than you need the kind of happiness we are all looking for? Wasn’t the planet created for man to exploit for his enjoyment and dominion over all species?
  Well, although the US plays a major role in this tragic human farce most of us are pitifully the same. The question is for how much longer this will go on…?

  • http://www.google.com john olsson

    The Greatest Nation on Earth is still here, but the American Dream is shaken a little. But there is a silver lining: Housing is cheap for buyers, living cost is low (compared to most European countries), stock market is best in the world and taxes are low. And where I am now the weather is great.
    

 • http://john-magic.myopenid.com/ John

  Samtidigt tjänade landet (inte staten) 15.000 miljarder dollar. Så det finns lite att skatta på om man vill. Det enda dom behöver göra är att stabilisera utgifterna så att dom inte ökar nåt mer, höja skatten en aning och vänta på att tillväxten löser problemet.

  • Fredrik Jönsson

   Försök få igenom det politiskt.

  • Anonym

   Höja skatten och vänta på tillväxten? Då får de vänta i 200år, eller:-)

 • Anonym

  Oj, det var en ny vinkel. Annars brukar det ju heta i svensk media att ”republikanerna vägrar att kompromissa” när Obama vill lösa skuldkrisen med att skuldsätta framtida amerikanska generationer ännu mera.

  • Fredrik Jönsson

   Jag trodde att Obama primärt var ute efter att lösa skuldkrisen med att höja skatterna, vilket de konservativa motsätter sig. Återstår att skära ytterligare i de offentliga utgifterna. Ja, inte på försvaret då, för det vill ju inte de konservativa. Och inte på ”homeland security”. Sedan är det väl inte så mycket mer som kostar på statlig nivå i USA utöver pensioner. Sänka dem, nja, tror inte det. Vilka alternativ har man då kvar?

   • http://www.google.com john olsson

    Du vet tydligen ingenting om USAs offentliga utgifter. Har ar en lista som du sakerligen inte ens orkar lasa.  http://funding-programs.idilogic.aidpage.com/ 

    List of US Federal Government Funding Programs
    Total Funding:$1,974,042,215,000 Funding Programs:1607

 • Anonym

  Oj, det var en ny vinkel. Annars brukar det ju heta i svensk media att ”republikanerna vägrar att kompromissa” när Obama vill lösa skuldkrisen med att skuldsätta framtida amerikanska generationer ännu mera.

 • http://twitter.com/celer1ty celerity

  Ännu mer nonsens från Cervenka. Låt oss först konstatera att Greklands BNP är drygt 2% av USAs. Grekland lånar inte i sin egen valuta och har ingen centralbank som kan köpa statsskulden (om man inte räknar ECBs ”sterilisering”). Budgetunderskottet och arbetslösheten är lägre i USA än i Grekland. Räntan på tioåriga amerikanska statsobligationen är 2% gentemot Greklands 30%. 

  Låg tillväxt och dåligt handelsflöde leder till ökat sparande som pressar ner räntan på statsobligationerna. Nästan alla länder i Väst kommer vara skuldsatta när krisen är över. Att jämföra USA med Grekland är absurt – det handlar inte om skulder utan om förmågan att betala tillbaka. Med Cervenkas logik hade Japan med sin skuld på 200% redan gått under p.g.a spekulationsattacker. 

 • Nebbiolo71

  Många verkar ha svårt att se elefanten i rummet. Sedan början av finanskrisen har den rikaste procenten ökat sin förmögenhet m ett antal biljoner dollar (trillions på utrikiska). En liten engångsskatt på enkom ökningen skulle trolla bort en stor del av statsskulden och göra den mer hanterlig. Återställa skattenivåer till pre-Bush skulle med nuvarande offentliga åtagande sätta budgeten i balans. Dra hem mer trupper skulle frigöra resurser för förfallen infrastruktur, sätta folk i arbete och åter få fart på ekonomin.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=602771165 Fredrik Gustavsson

  Och trots detta har vi på nått sätt fått en skuldsättningsgrad gentemot omvärlden på 300% av BNP trots att statens skuldsättning är på 40%. det är naturligtvis främst banker som lånat utländska pengar.

  • http://www.google.com john olsson

   There you go! 
    

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=602771165 Fredrik Gustavsson

  USA lånar i dollar, amerikanska banker lånar i dollar, amerikaner lånar i dollar. DOMESTIC LOANS. Sveriges höga siffra orsakas av att även svenska banker lånar i DOLLAR. Den där fina tabellen visar utlansskulder, och eftersom USA saknar anledning att låna i utländsk valuta är den lägre.

 • ulf h

  Frågan om USA kommer   kunna betala sin skuld, kanske skulle lyda: TänkerUSA överhuvud taget  betala tillbaka?

 • Anonym

  InsändarCervenka är igång igen ser jag. Skriver argt om mycket men väldigt lite fakta. Jaja, jag hade inte gjort det bättre själv. Men just därför låter jag bli.

 • http://www.facebook.com/people/Marie-Ericsson/1786696450 Marie Ericsson

  En annan fråga man skulle kunna ställa till de som styr USA: är extremt låga skatter för alla inklusive medelklassen verkligen förenligt med ett militärt imperium med tusen militärbaser världen över och minst fem (öppna och dolda) pågående krig i Mellanöstern och Asien?

  • Anonym

   Så länge långivare är villiga att finansiera krigen till två procents ränta är det nog det.

 • Abbas Al-Hawasi

  Jag tror att EU får koppla sig ur den dåliga amerikanska ekonomin innan det blir ingen återvänd.
  EU får inte lyssna på vad USA önskar i världen och EU får har sitt eget sätt och policy.  

  • http://www.google.com john olsson

   EU may not even exist a few years from now.  
    

   • Abbas Al-Hawasi

    Ja, i fall EU fortsätter och följa USA, jag håller med.

    • http://www.google.com john olsson

     Hela varlden foljer USA. 
      

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100001549100815 Henrik Björlin
 • Anonym

  År 2000 hade USA överskott i finanserna, vad hände sedan dess?
  (i ordning på hur mycket de bidragit till skulden)
  1. Fet arbetslöshet från och med 2008 vilket leder till färre skatteintäkter. 
  2. Bush-skattesänkningarna. 
  3. Irak- & Afghanistan-krigen.

  Både Vita huset och Federal Reserv implementerar just nu vad de anser var lärdomen av 1930-talet: Grips inte av panik för att skulden sticker i väg till skyarna. Att ha 1 T$ i underskott kan också ses som att _stimulera_ ekonomin med 1 T$ per år vilket antagligen behövs för att undvika en repris av 1930-talet.

  Så hur resonerar Vita Huset om att lösa problemet?
  1. Skär vi ner för mycket nu ökar arbetslösheten och vi får in ännu färre skatter.
  2. Avvakta med att dra till baka Bush-skattesänkningarna tills ekonomin ser lite ljusare ut och efter valet 2012.
  3. Medan vi väntar på detta drar vi ner på Irak- och Afghanistan-krigen.
  4. USA kan alltid betala tillbaka skulden eftersom vi _äger_ sedelpressen. Så det kommer ner till inflation och just nu skulle det vara bra med lite inflation då Amerikansk export skulle bli mer konkurrenskraftig vilket skulle skapa jobb, vilket i sin tur skulle öka skatteintäkterna.

  Jag säger inte att de gör rätt i att tänka så, men jag är rätt säker de är så det tänker.

  USAs långsiktiga ekonomiska problem är ett brutalt ineffektivt sjukvårds-system…

 • Anonym
  • Anonym

   Det var en märklig artikel som tog avstamp i mängden pengar för att visa att statsskulden inte kan betalas men helt bortser från att behovet av pengar i en ekonomi beror dels på ekonomins storlek men även på omsättningshastigheten. Ju större omsättningshastighet, desto färre pengar behövs. Sedan missar artikelförfattaren helt att den ränta som centralbanken tar in återcirkuleras i systemet på något vis, till exempel genom utdelning till dess ägare. Däremot har artikelförfattaren rätt i att USA:s centralbanken är privatägd men det är ju ett politiskt ställningstagande i det landet att mycket skall vara privatägt.

 • Anonym

  1,5 miljoner hemlösa barn. Bland mycket annat. Tydligen får låga skatter kosta hur mycket som helst bara någon annan drabbas i USA. Och numera även i Sverige.

 • Anonym

  En heroinist behöver sin fix. När man får slut på pengar och ingen ger en mer, då börjar man råna, göra inbrott… ja, vad som helst, för att få sin fix.

  Märks det inte vilken väg cashinisten USA tänkt gå i sitt låneberoende?

 • Anonym

  Tydligen lönar sig karusellen.USA är på topp igen och arbetstillfällena ökar.Det är inte alltid som ordning och reda i statsfianserna gagnar landet,beror lite på skuldsättningen och storleken på landet-invånarantalet och dess ålder.

 • Anonym

  Om Sverige skulle räkna in ”framtida kostnaderna för sjuk- och socialförsäkringssystemen” i årets utgifter så skulle även vi ha ett enormt underskott. Varför du nu ens tar upp en sån idé är för mig en gåta.

  • Anonym

   De svenska systemen är finansierade, dvs man beräknar att skatteintäckterna ska täcka utgifterna. Det är skillnaden.

 • Anonym

  Hela västvärlden drunknar i skulder – enligt den bilden som medierna målar. Jag kan ingenting om ekonomi men, nyfiken som jag är, vill ställa en fråga:

  Vem är ockraren som våra politiker och banker lånar alla pengar ifrån? Vem äger oss när systemet går i konkurs? Vem ska leka med mina leksaker, göra hundmat av mina vävnader och sälja mina barn som slavar?

  Inte så att jag misströstar… Jag vill bara ha ett namn.

  • Anonym

   Ockraren blir alltmer Kina. De utvidgar sig på alla fronter. God Fortsättning Per A

  • Anonym

   Det är våra banker som ökar på checkkrediten för stat och kommuner i all oändlighet. Förfallna lån betalas med nya större lån. Barn och barnbarns skatter intäknas för generationer frammåt. De får pröjsa din och min välfärd och konsumtion av välfärd, skola, vård och omsorg.

   Förr fick banker inte låna ut pengar de inte hade i kassan, men det får de numera sedan västvärldens regeringar  avreglerat bankverksamheten. Var skulle politikerna annars få låna till sina vallöften?

   Om stater och kommuner drevs på samma lagar och villkor som företag skulle de flesta stater omedelbart försättas i konkurs.

  • Anonym

   Svaret är: INGEN

   Jag kan rekommendera att bekanta sig med begreppet ”Fractional Reserve Banking”
   Tiden då krediter motsvarade ett realt värde i bakgrunden är förbi för länge sedan.
   Om du sätter in 1 miljon lånar banken ut 9 miljoner ungefär. Som bekant är absolut största delen av dagens ”pengar” endast digitala (siffror i en datorvärld).  Lägg sedan till att de ”finansiella instrumenten” har utvecklats så till den grad att inte ens branschfolk riktigt förstår sig på dem men ändå använder dem som säkerheter för ytterligare krediter. Där har du bubblan – välkommen till vansinnet.

 • remigio garcia gomez

  Och Alan Greenspan sade att den europeiska skuldkrisen berodde på kulturella skillnader. Vad ska man säga om USA då?

 • Anonym

  Att USA ännu kan agera trollkarl i världsekonomin beror ju på att dollarn fortfarande är den gällande reservvalutan på råvarumarknaderna och att Kina köper jänkarnas stadspapper samtidigt som de köper upp varje gräsplätt och berg som de kan muta till sig i Afrika, Sydamerika och nu även på Island. Kina bygger men få i Kina har råd att flytta in i det som byggs eller köpa det som produceras. Och det är inget speciellt attraktivt land att emigrera till för att starta familj eller pensionera sig i. Så hur länge kommer de att kunna fortsätta bygga luftslott för att hålla folk med jobb?
    När det Europeiska korthuset faller ihop fullständigt och Ben Bernanke tvingas erkänna för skattebetalarna i att han pumpat in hundratals miljarder i England, Tyskland, Grekland och andra länder, för att fylla de hål som JP Morgan, Goldman och Deutsche Banks CDS:er skapat, som aldrig kommer att betalas tillbaka ska det bli intressant att se vad som händer med dollarn och hur skattebetalarna reagerar. Revolution? Nej, förmodligen reagerar folk inte alls eftersom FOX News och andra stora kanaler förmodligen lyckas få dem att inse att alltihop är Obamas fel, eller Ron Pauls eller Irans. Och om Occupy-rörelsen blir för högljudd kommer polisen och militären att slänga dem i finkan. Det har man enats om i kongressen nu. Så länge Big Corp sitter med de stora mediekanalerna i fickan och kan de sälja de drömmar, illusioner och ”nyheter” som passar deras agendor bäst kommer konstigheterna fortsätta. I dag måste man söka efter riktiga nyheter, särskilt i USA, eftersom nyheternas främsta uppgift är att agera skyltfönster åt företagen på börsen. Annars hade folk som Gerard Celente, Webster Tarpley, Richard Heinberg, Peter Schiff och Vernon Smith suttit i TV-morgonsofforna varje dag.Alltihop är en enda stor scam, konstruerad av makt- och pengagalna politiker och bankägare, realiserad genom ett avreglerat och korrupt banksystem som tagit över demokratin. Det startade på allvar med Clinton, sedan mutade och stal Bush tronen och fortsatte galenskapen. Obamas största misstag var att behålla Summers, Geithner, Bernanke och resten av Wall Street-ligan som håller Washington i ett stryptag. I Europa ser det ut på samma sätt. I England är banksystemet lika avreglerat som i USA, och där är Banking den största industrin, eftersom engelsmännen inte har någon bil- eller verkstadsindustri att tala om längre. De största länderna med Euro och en stor exportindustri är Tyskland och Frankrike, därför är det väl inte så konstigt att så många tyskar skriker efter D-marken igen. Tyskar vill väl inte slava för att Greker eller Irländare ska hålla sig på benen lika lite som Finnar eller Svenskar. Ändå hör vi Bildt prata om att Sverige nog bör ansluta sig till Euron på sikt. Konstigt. Eller? Beror på vem som skulle tjäna på det. Bildt eller Sverige. Politiker tjänar inte längre folket, de vill sko sig på oss, det är enda anledningen till att de kämpar så förtvivlat med att hålla EU-drömmen vid liv. Ju mer byråkrati, möten och kommiteér de skapar ju mer tjänar de. Likt ett företag som gång på gång kan lura folk att köpa en massa skitprylar de får höra att de måste ha. ”Ni går under om ni inte köper dem!” Den enda politikern i europa som inte vill fortsätta att polera denna skitkorv är Nigel Farage. Han pekar ut elefanten och vill få bort den ur det europeiska vardagsrummet, resten av politikerna vågar knappt se åt det hållet, eftersom det skulle kosta dem jobbet. http://www.youtube.com/watch?v=qRfAXHBrzhc      

 • Anonym

  Tack SvD för den här intensiva debatten om rennäring och rovdjur. Den har varit väldigt intressant och för förhoppningsvis frågan närmare en lösning.

  Inte minst i Naturvårdarnas svarsartikel, kom helt ny information fram, nämligen att Sametinget vägar släppa ut infomation om renslaktens omfattning per by,  Denna information får man hoppas att någon grävande journalist kan få fram, eftersom den tydligen visar att de mest framgångsrilka samerna också är bäst på att samspela med den svenska rovdjuren.. Mycket intressant och helt nytt !

  Att samerna går ut så hårt och kräver att nästintill får utrota alla rovdjuren inom hela renskötselområdet (man accepterar numerea endast max 5 % skadenivå, men vill utrota ännu mer pga av skador som man får i Norge (!) och i vissa byar, beror väl mest på att Rovdjurutredningen ska vara klar om några veckor och man hoppas på ännu mer bidrag.

  Intressant tycker jag det är att renskötseln numera får  6:50 i bidrag och stöd per intjänad krona.

  Debatten lär väl fortsätta.

  • Anonym

   Ja, debatten har varit livgivande och det hedrar SvD att de låter kommentatorerna vara ifred. Hela bilden blir då mycket klarare.

   Att samerna är luriga och näriga när det gäller bidrag vet alla. Att 85 % av deras inkomster var bidrag är en sprängnyhet och visar ju att rennäringen bara är en dyr hobby, en chimär och ursäkt för att leva friluftsliv. Jag betalar gärna den sista kronan i bidrag om vi då också kan ha en vargstam värd namnet, c:a 2.000 djur.

  • http://www.facebook.com/phaetoon Inge Svensson

   6:50 i bidrag per intjänad krona? Jag ställer mig tveksam till den siffran.
   Rennäringen omsätter cirka 230 miljoner kronor per år. 
   Slakten inbringar sisådär 75 miljoner i vinst, vilket i så fall skulle innebära att de skulle få närmare en halv miljard i bidrag. Dubbelt så högt bidrag som omsättning?

   • Anonym

    Hej Inge. Renslakten ger inte 75 Mkr i ”vinst” utan det är tyvärr 75 Mkr i  intäkter-  från vilket kostnader ska dras. I beloppet torde också  statligt slaktbidrag ingå,  som utgår per kilo. 

    Du frågar var siffran 6:50 i olika stöd och bidrag kommer ifrån. Ja, det finns ett flertal studier som du kan hitta på nätet. Först gjordes det en statlig utredning som heter ”Vad kostar en ren?”  som visade på 4 kr i stöd per intjänad krona. Men senare gjordes det en avhandling på högskolan i Luleå som visar att stödet handlar om  6:50 per intjänad krona.

    Det lär finnas andra uppgifter om att stödet är mer än 8:- per intjänad  krona. Men de har jag inte läst själv.

    Hursomhelst, det har varit en intressant debatt det här. Eller hur?

   • Anonym

    Du skriver: Slakten inbringar sisådär 75 miljoner i vinst, – fel. Rennäringen omsätter när det gäller slakten ung. 70 milj. ersättningen för rovdjursskador ung lika mycket. Obs här är det frågan om ett nettobelopp, ”ren vinst”. Om nu omsättningen är 250 milj, hur man nu fått fram den, finns det inte ett, säger ett företag med rennäring som bas som går runt. Siffran 6,50 från skattebetalarna för varje enkrona inlevererad av rennäringen emanerar från en utredning gjord på -90.

 • Anonym

  Omedelbart som renskötarna inte får sin vilja fram, så begär de att Sverige skall lämna ut skallar från muséer. Svenska myndigheter som är världsmästare på ickerasism blir då till sig i byxorna och ger renskötarna det som de begär, och det som de egentligen begär är inte skallar. Det här har pågått sedan 1970-talet, då ursprungsfolkdiskussionerna kom igång. Jag, som bor i Norrland, märker att renskötartaktiken, att spela på den svenska rasismskräcken, börjat tappa sin kraft hos myndigheter, för gåvogivandena till renskötarna har avstannat, men ännu inte börjat trappas ned.  

 • Anonym

  Jag tycker det är intressant att samerna lyckades överleva i tusentals år med betydligt fler renar, betydligt fler rovdjur, och betydligt mindre tekniska hjälpmedel och inga statsbidrag. Nuförtiden klarar man sig inte utan skotrar, helikoptrar och miljoner i bidrag från folk som aldrig sett en ren och inte bryr sig ett skvatt om det finns samer som kan leva på ren-bidrag eller ej.

  Det borde inte heta ren-näring utan ren-TÄRING.

  Ta bort alla bidrag och se vem som klarar sig.

 • Anonym

  Jag tycker det är intressant att samerna lyckades överleva i tusentals år med betydligt fler renar, betydligt fler rovdjur, och betydligt mindre tekniska hjälpmedel och inga statsbidrag. Nuförtiden klarar man sig inte utan skotrar, helikoptrar och miljoner i bidrag från folk som aldrig sett en ren och inte bryr sig ett skvatt om det finns samer som kan leva på ren-bidrag eller ej.

  Det borde inte heta ren-näring utan ren-TÄRING.

  Ta bort alla bidrag och se vem som klarar sig.

  • Glada Björnen

   Helt okej KalleMedKepsen – du ska inte betala något till samerna. Förstår att det känns jobbigt för dig.

   Med samma resonemang behöver inte samerna bry sig om vad du tycker heller, och då är det fritt fram att ta bort vargarna som festar loss på ren.

   Ta bort alla vargar och se vem som börjar grina.
   Självklart är det alla låtsas-natur människor i städerna som ”vet bäst”, och som rör sig i skogen max 4 gånger per år när solen skiner och högst 30m från stig eller väg.

   För trots allt så är hela vargfrågan enormt överdriven, och ett enda stort jippo.
   Vargen är inte ett utrotningshotat djur – den finns i tryggt stora mängder i Ryssland och över hela världen. Det är bara 14-åringar och stadsfolk som somnar oroligt och undrar när den sista vargen i världen ska skjutas.
   Det kommer liksom aldrig att ske.

  • Glada Björnen

   Jag tycker det är intressant att människan lyckades överleva i tusentals år med betydligt enklare boenden, utan vatten och avlopp, utan McDrive och bilar, utan hårsalonger och köpcentrum, utan alkohol och tobak, och framförallt utan elektricitet.

   Nuföriden klara man sig inte utan sitt kaffe, sin varma trygga säng, tunnelbana, teater, rinnande vatten och miljontals kronor på att människor ska bo tätt packade som sillar med stor psykisk ohälsa i betongmiljö – och det är till och med så illa att man oftast inte bryr sig ett skvatt om sin närmaste granne. Och där endast de starkaste överlever.

   Ta bort all elektricitet från Stockholm och se vem som klarar sig.
   Blir helt klart mycket mat åt vargarna, den saken är klar.

 • Lennart Torstensson

  Persson och Lindström representerar endast rovdjursföreningen. De gapar över stt större stycke då de säger sig företräda naturvårdsintressena! De är sekterister som här seglar under falsk flagg!  De flesta jägare är också naturvänner!

 • Anonym

  Att samerna vill döda alla vargar kan man väl förstå, även om man inte håller med. Det är ju en gammal instinkt i en gammal kultur. Men att vanliga jägare vill skjuta vargar bara för sin egen blodtörsts skull, är svårare att förstå. Ju sällsyntare djur – varg, lo, björn – desto flera ansökningar om att delta i jakten är tydligen en vanlig erfarenhet. Men allra svårast att förstå är myndigheters och politikers feghet och undfallenhet inför den lilla högljudda gruppen av  nöjesdödare.

  • Anonym

   Tror inte att någon bedriver jakt pga blodtörst. Den som skriker om nöjesmördare har tyvärr inte förstått. En jägare är inte mer nöjesmördare än någon icke jägare. Jakt, djurskötsel och skogsbruk är en del av det som naturen ger. Låt oss ta tillvara det. Verkar som om många helt har tappat bort att mat måste produceras. Varför skall vi göra det omöjligt att producera den i Sverige? Jakten är en del av brukandet av marken på samma sätt som skogs- och jordbruk är det. Klart att de som drabbas av alla rovdjur måste få protestera, för oavsett vad som betalas via statkassan är det ju de drabbade som i slutändan får betala den största delen av notan. Det är hög tid att ifrågasätta den hatiska människosyn som många rovdjursaktivister står för. Deras rovdjurskramande framstår alltmer som ett sätt att på andras bekostnad, i detta fallet landsbygdsbefolkningen, freda ett dåligt samvete.

   • Anonym

    ”..en del av det som naturen ger.” Jo jag tackar. Naturen ger alltså jägarna varg, björn och lo att döda för nöjes skull!

  • Anonym

   ”Att samerna vill döda alla vargar kan man väl förstå/…/Det är ju en gammal instinkt i en gammal kultur. ” För det första är det inte så att samer vill döda alla vargar. Jag har aldrig hört en enda renägare säga det. Och vad är det för snack om ”instinkt”? Renägare handlar väl inte på instinkt, utan planerar och driver renskötsel och jakt på ett professionellt sätt.

   • Anonym

    Instinkt eller ej, i samernas kultur ingår onekligen att hat mot rovdjur. Det kan man förstå eftersom rovdjuren var ett hot mot deras försörjning när de levde traditionellt primitivt. Men i dagens moderna samhälle, där samerna i huvudsak lever på bidrag och utnyttjar annans skogsmark, måste väl det bredare samhällsintresset att bevara rovdjuren få genomslag. 

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=1496512965 Anonym

  Kan inte samerna samarbeta och hjälpa till med att låta vargen få invandra, så ska de inte ha någon rovdjursersättning heller! Tänk om alla hobby verksamheter ska börja begära ersättningar? Nej det här handlar om pengar som de kan tjäna på Matlandet Sverige, det projekt Eskil Erlandsson startat och inte som de alltid framhäver, arv som de ska förvalta, kultur och traditioner! Inget fel i det, men det ska inte vara på bekostnad av att andra djur inte får leva! De har även alldeles för stora hjordar som det inte finns mat till, renlavan tar det 30 år att åter växa! Låt renarna bli vilda igen.

 • Dag.Lindgren

  Just vargen  är marginell för rennäringen och skulle vinna mer än andra rovdjur på ett samarbete och samhället har visat att det vill betala mer för enbart varg än för rennäring, och varg är en historisk viktig del av rennäring, så varför då spjärna emot så kategoriskt fundamentalt just för vargen. Det samarbetet skulle ta väsentlig mindre än de 5% i anspråk.

 • Anonym

  Går väl inte att säga något klokt om vargen och rennäring går ihop, är renen samerna enda id, kan samer inte tänka sig att leva på andra näringar som övriga befolkningen gör, kanske att dra ut för mycket, men under efter istiden var renen ett karaktärs djur för hela Europa folk, frågan är går det att leva på en istids näring i dag, men kan ca 200 vargar där ett fåtal finns inne i rennärings området störa rennäringen så starkt att det blir olönsamt, när det finns så mycket landfarkoster och luftfarkoster som är inblandad i rennäringen tror jag att de är kostsammare än vargen

 • http://svavavalkyrie.wordpress.com Svava

  När S går mot mitten tappar man till Sjöstedt på vänsterkanten. Det i sin tur gör att Vs ställning i en ev regering blir mycket stark, och i ett skarpt läge kommer mittenväljarna att dra öronen åt sig hur mycket de än gillar Löfven.

  Om S istället går åt vänster lämnas mittfältet tomt åt Reinfeldt.

  Det är lite damned if you do över det hela.

  Då kan man ju fråga sig varför det inte var så förr, när S hade 40 procent eller mer – och det är enkelt:
  1. Det fanns ingen enad höger, så den som var rädd för en splittrad regering var tvungen rösta S – nu är det tvärtom.
  2. S var tillräckligt starkt för att kunna regera med bara lite stöd från V eller MP. Nu är S, mycket tack vare Juholts eskapader, så svagt att de måste regera med minst ett av de partierna och dessutom söka stöd hos det andra, och det leder till en misstro som ger tappade röster, och så går det runt i en spiral.

  S största chans är om Alliansen gör bort sig big time. De kan själva inte göra mycket för att påverka sin situation.

 • Anonym

  Jag är själv spädbarnsadopterad och har aldrig träffat vare sig min mamma eller min pappa. Ett barn har rätt till bägge sina föräldrar, allt annat är olika grader av en plåga som man inte kommer över!

 • Anonym

  Det är klart det inte ska byggas någon SVENSK vapenfabrik. Den är ju SAUDISK.

  Och svenska myndigheter bygger förstås inte direkt, utan genom ombud.

  Försvarsministern väljer sina ord noga för att framstå som att inga problem finns…
  Precis som man gör med ACTA för,övrigt…

 • Anonym

  Bra artikel Carolina! Särskilt hårresande kan det bli när banker tar årlig procent för pensionssparande.

  Vet inte om detta förekommer i Sverige, men jag fick just ett erbjudande från en belgisk bank att sätta i pengar på ett låst pensionssparande för en årlig ränta om 2,5%. Efter att jag ställt en lång rad följdfrågor visade det siga att banken tog 1% i årlig förvaltningsavgift + en engångsavgift för varje inbetalning om 3% + en icke närmare specificerad kommission till den försäkringsförmedlare som kontaktade mig. Innebär alltså att min egentliga avkastning var runt 1%. Och detta var den nominella avkastningen, helt oskyddad från inflation.

  Varför skulle någon investera i detta? Här kommer det verkligt skrämmande: jo, därför att dessa inbetalningar i Belgien är helt avdragsgilla upp till en viss nivå, ett faktum som bankerna givetvis hämningslöst använder sig av i sin marknadsförning. När jag räknat på utfallet visar det sig att det är marginellt mer lönsamt för mig att spara enligt bankens villkor jämfört med att spara min nettolön i långsiktiga obligationer (t.ex. obligationer i den aktuella banken). Så visst det är en ok affär för mig. Men det är en usel affär för staten, som kastar bort skattepengar, och en fantastisk affär för banken som får dessa skattekronor.

  Skriv gärna en artikel om detta…  

 • Anonym

  Bra sammanfattning. Vi kommer nog att få se mer av detta även om SEB-chefen var kritisk mot försäljning av sådana här produkter till privata konsumenter. De mer avan(z)erade privatister har efterfrågat sådana här instrument. Samtidigt är det inte så bra att man nu börjar – under täckmanteln rådgivare – sälja sådana till de som inte är så savvy kring sådana här produkter. Numera rings det hem. Mottade ett sådant samtal senast igår.
  Företagen kommer att få enorma behov av omläggning av lån i billioner. Samtidigt ska banker inte ta risker. Då vill man naturligtvis flytta risken till gemene man, men inte förlora intäkter, och då är ju dessa produkter geniala.
  Daily Telegraph skriver om företagens lånebehov.
  http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/jeremy-warner/9296117/Debt-crisis-a-46-trillion-problem-comes-sweeping-in.html

 • Anonym

  Demokraturn sprider sig! Nu får vi inte längre föra debatt utan bara åsikter på SvD! Trist, jag vet att vissa, däribland jag ibland tagit stor, kanske för stor plats, men då och då har Moderator betett sig synnerligen egendomligt! Visst fräste jag till när en person ansåg att judar styrde 90% av världens massmedia och banker och låg bakom allt ont med bankkriser för att få mer makt och hävdade direkt nazistisk propaganda, men vem fick stå kvar och vem åkte bort? Jag! Utan förklaring!
  Att kritisera judehat, kanske lite förklätt men med den egendomliga sörja av extremvänster/ islamister och nazister som uppstått medför: Shalom Jude! Vilket jag inte är, men vem vet vad som skedde på 1300-talet?) och det accepteras. Svidande kritik mot sådan rasism togs åter bort! Men bagatell! Att ifrågasätta varför moderator ansåg att Statens egna siffror om energiproduktion togs bort innebar att det alsias jag då brukade med 17.574 -liked- permanent spärrades från Disqus. Trots att jag var en av de som intervjuades av SvD.Visst finns det de som missbrukar forumet, men vi som vanligen var ute kunde hantera dem utan att debatt mellan oss hackades sönder till obegriplighet.Så; kanske borde SvD låta oss få ett andningshål? En möjlighet i en stor allmänt läst tidning att vädra våra åsikter, även om man tar plats, men vem som helst kan komma till tals? Nu blir det  ju taktik-skriverier, vänta tills någon skrivit tre, platta till denne som inte kan bemöta. Yttrande-möjligheterna blir allt färre!Jag är politiskt oberoende, men av erfarenhet vet jag att det medför risker för våld, höger eller AFA om man är identifierbar. Trist med i bästa fall ägg mot huset eller bilens däck sönderskurna i Vår Vackra Nya Värld!Allt läcker, därför är  inte inloggning via nya passet, Facebook annat än eländigt! Förmodererat är censur.Var skall vi som vill kommentera ett påstående som är direkt barockt vända oss? Lappar på stan?Nu ser SvD vad som blivit resultatet; långa inlägg!Så, vad är SvD: fortsatta politik i öppenhet och möjlighet att för Svenne Banan göra sig hörd?
  Egen öppen profil eller göra vad som de flesta andra tidningar gör: Stoppa allt sådant! Läs gärna vad de skrev i stafetten! Tig Svenne Banan! Vi har betalt för att tycka, är mer välutbildade än du! Tig stilla!

 • Anonym

  protect and defend the Constitution of the United States…………….ja, den har verkligen satt den sista spiken i konstitutionen. rekord i dekret som har förvandlat USA till en oligarkistyrd dikttur.

 • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

  Prognoser? När kreditmaximum för en återbetalningsförmåga av en skuld uppnås i en ekonomi så måste antingen en vidare kreditbildning, eller en minskad ekonomisk verksamhet i övrigt finansiera den bristande återbetalningsförmågan. Men jag garanterar att om man slaktar kossan så går den inte att mjölka, så att som politiker gör att främst rädda banker torde vara det dummaste som människorna kan vidgå att företa sig i detta.

  En stat som Sverige som så till den milda grad tillåter banker att exploatera sin egen befolkning med negativa pengar i form av krediter, kan inte på ett enda sätt rätteligen kalla sig för en demokrati. Det är och förblir en diktatur om än i en alltmera illa dold finansiell form, som gör att folket är dömt till att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare, till förmån för den enskilda nyttan hos bankernas ägare.Det behöver man inte prognosticera, det är ett förhållande i sak.

  • 33-åringen

   Politiker är inte dumma. Slakta kossan dagen innan valet, då får pöbeln både kött och mjölk på valdagen och röstar på partiet som gett dem så mycket.

 • Anonym

  Man har prövat ”allt” utom det mest uppenbara: att återreglera ekonomin och skapa arbeten inom den offentliga sektorn för att få fart på konsumtionen, därmed minska arbetslösheten i den privata sektorn samt skapa en viss inflation.

  • http://www.facebook.com/people/Tar-Atanamir/100001456611556 Tar Atanamir

   Ekonomin har problem just för att den är reglerad. Att banker får låna ut mer pengar än de har är en reglering. Att bankers existens är garanterad av staten är en reglering. Att kalla dagens keynesianistiska korporatism för avreglerad är ett stort skämt!
   .
   Man har prövat ”allt” förutom just AVREGLERING och FRI MARKNAD!
   .
   Offentlig sektor är per definition alltid tärande. Ju mer pengar som silas genom statens byråkrati desto mindre blir samhällsvinsten.

   • andrer

    Nu gäller det verkligen att det ”sovande folket” vaknar upp! Jag bjuder på dessa två bilder som förklarar väl vad som pågår.
    http://imageshack.us/scaled/landing/9/26848510151332773821489.jpg
    http://img6.imageshack.us/img6/2853/18388710151423703946489.jpg

    • Anonym

     Gulliga bilder med tanke på att det är företagen som styr. Att staten är för stor är det inget tvivel om, men att påstå att staten är ett större problem än bolagens makt är modell fjomp.

   • Anonym

    Ja, reglerad med typen av regleringar som går ut på att man inte reglerar verksamheten, ja.

    PS .med ”tärande” syftar du förstås på försvaret, polisen och brandkårerna också.

    • http://www.facebook.com/people/Tar-Atanamir/100001456611556 Tar Atanamir

     Läs på om keynesianism och korporativism.
     .
     Enligt dessa ismer ska staten gå in och reglera marknaden för att förhindra kriser. Men den makt som detta system ger politikerna leder alltid till korruption (lobbying) där särintressen kommer med lagförslag i ena näven och en sedelbunt i den andra. Vipps så har vi reglerade banker som får låna ut 10 gånger mer pengar än de har och stora företag vars marknad är så reglerad att nyetablering och grundläggande konkurrens är omöjlig.
     .
     Detta är inte kapitalism.
     Det är korporativism – vilket är en av fascismens grundpelare.
     .
     Förutsättningarna för att en FRI MARKNAD ska kunna existera är att det är olagligt för politikerna att införa regleringar! Då försvinner även motivet till korruption.
     .
     Försvar, polis och rättsväsende – att skydda medborgarna mot inre och yttre hot – är statens grundläggande uppgift och dess själva existensberättigande.

     • Anonym

      Problemet är att kapitalismen är en utopisk idé som inte fungerar i verkligheten (ungefär som kommunismen) därför finns regleringarna.

      ”The essence of any utopianism is: Conjure an ideal that makes an impossible demand on reality, then announce that, until the demand is met in full, your ideal can’t be fairly evaluated. Attribute any incidental successes to the halfway meeting of the demand, any failure to the halfway still to go.”

      Stephen Metcalf

     • http://www.facebook.com/people/Tar-Atanamir/100001456611556 Tar Atanamir

      Synd bara att politikerna ännu inte någonsin vågat sig på eller tillåtit total kapitalism i ett klassiskt nattväcktarsamhälle någon gång (”Libertarianism”). Att påstå att det är ett utopia som är omöjligt att uppnå är ju bara rent trams, förbjud politiker från att påverka marknaden så har du uppfyllt mitt ideal.
      .
      Det som däremot testats är kommunism, socialism, fascism, korporativism, keynesianism, etc – vilket alltid lett till stagnation, kriser och kollaps. Och den gemensamma tråden är att politikerna alltid lägger sig i marknaden. Ni har haft flera hundra år på er att hitta rätt metoder och styrmedel men ändå misslyckas ni fatalt…
      .
      I stort sett alla regleringar idag är till för att säkerställa bankers och andra stora företags särställning på marknaden och förhindra den öppna konkurrensen. Är det därför regleringarna finns till? Är det den fria konkurrensen som skulle hota oligopolen särställning som är den farliga ”utopin”?

     • Anonym

      Förutsättningarna för att en FRI MARKNAD ska kunna existera är att det är olagligt för politikerna att införa regleringar! Då försvinner även motivet till korruption.
      Och sweatshops, oljeutsläpp och mediciner som inte testats kommer då genast att tillhöra det förgångna. Älskar Ayn Randisterna, som vurmar för idén om en fri marknad, men inte har en aning om vad konsekvenserna blir. Som att, tja, korruption ersätts av skenande psykopatisk girighet.

      Problemet med den sortens frihet är att det blir någon annan, SÅ LÄNGE DET INTE ÄR JAG OCH MINA FNULJARDER, som får betala. Gärna något land runt ekvatorn eller Sydamerika eller Asien eller så. Out of sight, out of mind.

  • Johan Retsler

   Vi har inte bara viss inflation utan hög inflation så inflation behöver du inte efterlysa någon. Särskilt bra fungerar den inte heller. Det är bara keynesianer som tror att det är bra för ekonomin att sabba köpkraft.

   • Anonym

    Med inflation så syftar du förstås på bostadspriserna. Och visst kan man se det som en sorts inflation, men eftersom valutan inte har inflation så blir vinsterna reala så länge bubblan inom fastighetsmarknaden inte har spruckit. Prisstegringen kommer sig av en total brist på bostäder och bostadspolitik samt är extremt gynnsam för de som bygger och äger.

    • http://xtra-allt.myopenid.com/ Den medkännande landsfadern

     Jo tjena medborgaren! prisstegringen på bostäder drivs främst av att det bara har varit att gå till banken och hämtat mer amorteringsfria krediter till krisräntor omom någon annan hade haft fräckheten att hämtat mer pengar på banken än du.  Hur förklarar du annars att prisstegringarna på bostäder även drabbat rena avfolkningsbygder där finns det  snart dubbelt så många bostäder som det bor folk men ändå så stiger priserna?   bostadsbrist Öhhhhhh självklart.

     • Anonym

      Så du menar att även om det skulle finnas ett överskott på bostäder i Sverige där folk ville bo så skulle priserna rusa på dessa objekt bara för att bankerna kunde låna ut pengar?
      Höga priser i avfolkningsbygder har till allra största delen att göra med att stadsbor köper attaktiva sommarställen där – investeringsobjekt med till exempel strandtomter.

  • Anonym

   Vad menar du med återreglering av ekonomin ? I min bok betyder det att banker behöver delas upp i beståndsdelar av spekulation och i förvaltande av en sund ekonomi . Spekulationsförluster skall falla tillbaka på bankledningens ansvar och aldrig tillåtas att göra förlust till en socialiserad angelägenhet för en kollektiv betalt bailout. Banker ska tillåtas konka av egen kraft , kunder skall hållas skadeslösa, skulle de visa sig att konkursboet innehåller värdelösa tillgångar.

   • Anonym

    Ja,det är ett exempel på återreglering av ekonomin som jag ser det. Ett annat kan vara att ge långsiktiga förutsättningar för väg och järnvägsinesteringar; ett tredje kan var en energipolitik värd namnet; skolan, vården osv Alla de saker som det har visat sig att den sk fria marknaden inte klarar av att hantera. För det är lätt att glömma att huvudargumentet för privatiseringarna var att det skulle leda till att dessa saker skulle sköta sig själva och att man inte skulle behöva så mycket styrdirektiv ifrån statens sida….

  • Lars Erlandsson

   Javisst kan man få igång ekonomin och jobben genom offentliga investeringar. Dessutom efterlyser allt fler en betydligt bättre sjukvård, bättre vägar och järnvägar osv. 400 000 offentliga arbeten skulle finansiera sig själva och i sin tur generera nya värden och ytterliggare jobb, avskaffa arbetslösheten, minska kriminaliteten och hat-kulturen. Offentliga investeringar är inte heller så känsliga för de internationella kriserna.
   Men dagens partiledningar sitter i knäet på storföretagen och storbankerna, som vill använda arbetslösheten för att driva ned offentliga utgifter och våra löner för att stärka sin egen ekonomi på en världsmarknad som skakas av tillbakagång i produktion och handel.

 • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

  Den fundamentala samhällsekonomiska komplikationen i att pengar skapas i enskilda vinstmaximerande banker till en kostnad av ränta, vilket skapar en evigt växande ackumulerad kostnad av ränta i ekonomin, bekymrar ingen analytiker och man uttrycker istället att analyser inte är möjliga. SÅ länge bankerna utgör den kontrollerande punkten för krediternas skapande, eller pengarnas skapande om man så föredrar, så kommer räntan i kombination med bankernas vinstmaximeringsbeteende att ge oss ett samhälle som speglar bankernas prioritetsordning, det vill säga att alla tillgångar skall hamna hos bankerna. 

 • Christian Andersson

  Bra att Caroline af Ugglas är öppen med sanningen. När ett land injekteras med kapital (enligt det gällande monetära system) så som hänt med Kina är det som att brisera en atombomb, först explosion sedan expansion därefter implosion. Kina har ett (medvetet) överskott av män = de är förberedda för krig. WW3 allt enligt Albert Pike, ett frimureri styrt av Jesuiterna. Om vi ska kunna undvika detta måste någondera part göra det oväntade, ändra på den inslagna vägen, befria sig själva eller befria någon annan (sneaky).
  Hela världsekonomin står inför en kollaps =>Krig. Eller vänd på det hela ta kommandot, introducera den teknik som gjorts oåtkomlig för världens folk allt för att kunna ta makten över hela världen. Man har inte råd med att inte göra någonting den saken är helt klar.

 • Anonym

  @cervenka:disqus
  ”The market can stay irrational longer than you can stay solvent”.
  …Men visst vet du väl att ‘det sköna citatet’ är välkänt och tillskrivs Keynes?

 • Anonym

  Varför har våra politiker tillåtit detta? För det är väl politikerna, det går väl inte att skylla bara på bankerna. Borg har väl godkänt allt detta. Hörde att EU tycker att Sverige ska göra något åt den enorma skuldsättningen. Det har väl Borg godkänt, överskuldsättningen.

 • andrer

  Hela systemet är riggat. Jag bjuder på några föreläsningar för de som vill veta vad som pågår och hur systemet fungerar, och vad erkänt duktiga investerare tror kommer att hända. Inte politiskt korrekta vilket är en kvalitetsstämpel i dagsläget.
  http://www.youtube.com/watch?v=8WBiTnBwSWc
  http://www.youtube.com/watch?v=tj2s6vzErqYhttp://www.youtube.com/watch?v=q3SOlXxUBLkhttp://www.youtube.com/watch?v=65SH35IMzlI

 • Lars Erlandsson

  Den bästa prognosen jag läst ställdes av ekonomer i f.d. Sovjetunionen redan på 1920-talet. Deras modell till kapitalistisk utvecklingskurva slog väl in på 1930-talet. Enligt densamma kurva infaller samma period med intervaller på c:a 60 år. Utvecklingskurvans nedgång i moderna tider ledde till börskraschen på WallStreet i oktober1987, som inledde en period av kriser som ännu skakar de ekonimiska fundamenten i de mest utvecklade ekonomierna.
  För att komma fram till utvecklingskurvan studerade man ”profitkvotens tendens att falla”. Detta studeras även av ekonomer i dag, men ingen tycks drar några långtgående slutsatser därav. Cervenka citerar 9/12 2012 en ekonomiprofessor Roger Martin: ”Enligt en stor studie av revisionsbyrån Deloitte är amerikanska företags avkastning på sina tillgångar bara en tredjedel av vad den var 1965. Börsindexet S&P 500 har gått sämre sedan 1976 än under den föregående fyrtioårsperioden.”
  Han bara bekräftar vad Leon Trotskij skriver om i en artikel från 21 juni 1923. (se ”Problems of everyday life”)

 • Anonym

  ”Marknaden är manipulerad” av Mamon. Så var , är å blir de; var försiktiga! En ”stor affär” betyder oftast en bluff,
  inte ska de vara så, Stor Affär ska för mej vara = en för alla GOD affår, jag väntar på den ! GUD du vet !
  Den sanningen står sej ! Även om den blir raderad av ”sudda””gomman”” !

 • http://www.facebook.com/tom.brunstorp Tom Brunstorp

  Nyliberal ekonomisk politik kommer aldrig att kunna lösa den knipa deras politik försatt oss i. De flesta medborgare betackar sig för fler goda råd från det hållet. Neoliberalerna förordar bank-konkurser, var det inte det man testade med Leman? Politiker och ekonomer på högerkanten kommer aldrig att inse att deras fria fantasier är körda så förmodligen kommer krisen att pågå i decenier framåt. Egentligen konstigt att inte storindustrins representanter protesterar mot den förda poltiken, tycker dom att det är bekvämt att producera så få grejer som möjligt, det tror inte jag.

 • http://josefboberg.wordpress.com/ Josef Boberg

  Apropå – Swedbanks seniorekonom Cecilia Hermansson om världsekonomin:  ”Hennes budskap: det värsta är över – men det finns risk för bakslag.”

  ATT ÖVER ”EN NATT” SKAPA EN STARK EKONOMI I VILKEN NATION SOM – I-LAND ELLER U-LAND – ÄR SÅ BANALT ENKELT ATT DET KNAPPT GÅR ATT FÖRKLARA !

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

 • http://www.facebook.com/emil.johansson.524596 Emil Johansson

  Varför försvarar alltid Svenskar Tyskar? Dem massakerade en hel stads manliga population över 12 år. Det är inte konstigt att Greker har agg för dem, och så har Aftonbladet ett sånt här inlägg precis under nyheten.

  • http://www.sonicyouth.com/dotsonics/kim/ Kim Gordon

   Nej det gjorde inte ”tyskarna”, det var några tyskar, som förmodligen samtliga är döda sedan länge, som gjorde detta för tre generationer sedan. Hur många perser massakrerade Alexander den store? Förmodligen några magnituder fler än en grekisk by. För att inte tala om den materiella skadan han orsakade i hela Levanten – med ränta på ränta räcker garanterat inte ens hela jordens BNP för att kompensera de drabbade för detta.

   • http://www.facebook.com/emil.johansson.524596 Emil Johansson

    Du har en poäng, men det var fortfarande ”Tyskar” Från ”Tyskland” som var ansvariga. Inte Greker och inte Perser, Det hände också inte alls lika längesen som Alexander den Store.

    • http://www.facebook.com/people/Tobias-Rikard-Bjurefjäll/100000043179196 Tobias Rikard Bjurefjäll

     Hela din retorik är ohållbar, vart går gränsen? när skall människor sluta straffas för vad deras förfäder gjort? Skall Grekerna kräva skadestånd från Turkiet som kompensation för vad Ottomanska Imperiet gjorde med, skall Ryssland kräva skadestånd med, och Polen? med tanke på vad som skedde där så är massakern i Grekland en parantes i jämförelse, och med tanke på vilken summa dom kräver så lär Tyskland få betala varenda krona dom äger för att Polacker, Ryssar och andra skall bli nöjda.

   • http://www.facebook.com/emil.johansson.524596 Emil Johansson

    Kan, jag bara fråga, om din släkting hade dragits från sitt hem, blivit nerskjuten, och fått sitt hem, ditt familjehem nerbränt i Tysklands namn. Motivationer är att din familj är Judar och att Tyskland borde styra världen, skulle du fortfarande säga äsch det spelar ingen roll, det är ingen fara till dem som bor i det landet och talar det språket etc etc?

    • Anonym

     Faktum är att Grekland har lurat sig in i EU genom att ljuga om sin ekonomi. Nu biter de den hand som föder dem. Skulle du vilja hållas ansvarig för de massakrer som Karl XII arméer genomförde i Polen? Även i detta fall mördades i flera fall samtliga män över 15 år i Polska byar i regelrätta straffexpeditioner.

    • http://www.sonicyouth.com/dotsonics/kim/ Kim Gordon

     Du frågar fel person, jag fimpade hela min släkt för mer än tio år sedan och skulle inte sörja dem det minsta. Jag skulle däremot sörja om någon jag bryr mig om men jag skulle inte göra det i 70-80 år.

 • Anonym

  Om nu Grekland är så himla bra som grekerna själva tycker – varför kan de då inte ens försörja sig själva?!!!

 • Anonym

  Om nu alla dagens tyskar ska hållas ansvariga för vad deras förfäder gjorde för flera generationer sedan – borde man inte då också kunna ställa alla muslimer till svars för det som muslimska terrorister gör idag?

 • money as debt

  Bolån är en sak ! Företagslån en helt annan sak ! Mycket dålig journalistik att säga att lånen till företag skulle äventyras p.g.a lite fjuttiga bolåneregler som dessutom är alldeles för klena . Det borde till betydligt mer.

 • swerco

  just precis! först var det ford som plockade ut en massa pengar ur volvo och så gm samma sak med saab! inkompetens var ordet. dom ligger platta åt alla håll.

 • tolou

  Återigen… det är inte ett genomsnittsproblem utan det är spridningen
  som är problematisk. Om genomsnittliga skuldkvoten i stockholm är 430% säger inget
  om känsligheten för de mest utsatta. Några har ju mindre än 100%
  skuldsättning medan det som egentligen är problemet är hur många som
  ligger en bra bit över 400%.
  FI hade stresstester med (diagram i bilagan…) som visade att vid ett
  prisfall på 20% så hamnade 35% under isen med en belåningsgrad på 100%
  eller mer. Egentligen bör nog gränsen gå vid bolånetaket, 85%. Detta är
  vad som betyder något.

  • tolou

   Tillägg: Man bör då titta på räntekänsligheten. Ett hushåll med 400% skuldkvot behöver en löneökning på 4 ggr ränteförändring, dvs. ökar räntan 1% så behövs 4% EXTRA bruttolönepåslag för bibehållen köpkraft(efter skatt). För att inte tala om månadskostnaden som ju dubblas vid förändring från 2% till 4%…

 • baxelbob

  Knäppgöken INGVES är åter i farten.Han verkar bara vara
  intresserad av att själv få framstå som kompetent i stället
  för att föra en penningpolitik för Sveriges bästa.
  Att bara titta på skulder utan att samtidigt se till tillgångarna
  och dess sammansättning är löjligt. Nettoförmögenheterna
  är lågt räknat 3 ggr så stora som skulderna .Av stort intresse
  är även till vad lånen använts ! Hemska tanke om de an-
  vänts till investeringar !

 • Kristofer

  INGVES gör helt rätt.
  Stor respekt för att han står på sig och inte lägger sig för vansinniga påtryckningar från banker och politiker.
  Hade dessa gjort sitt jobb så skulle inte Ingves behöva göra det för dem (eller i alla fall försöka rätta till deras misstag).

  Slopa ränteavdraget och sluta låna ut till riskprojekt/objekt…så kan också räntan sänkas.

 • ch heston

  Finns ett enkelt sätt att åtgärda detta och bostadsbristen. Gör det enklare och billigare att bygga så slutar denna prisstegring på de få bostäder som byter ägare varje år.
  Enda nackdelen är att när man inför detta så kommer värdet på det befintliga beståndet att minska lite vilket får en negativ effekt på de som har för hög belåningsgrad.
  Minskad flyttskatt kommer också att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Har man haft sitt hus i 40 år så är nästan hela värdeökningen bara inflation. Att behöva skatta för den är idiotiskt.

  • Busa Norrland

   Det som kallas flyttskatt. Den borde räknas på ett helt annat sätt. Har man köpt en villa i Stockholm för 360.000 1962 så är den värd närmare 3 700 000 idag. Snacka om inflation

 • Kapitalist

  Bostädernas dagspris är bara andra sidan av samma skuldmynt. Ju högre skuldsättning desto högre priser desto högre skuldsättning (relativt inkomsten som inte exploderat såsom bostadspriserna har gjort i takt med att låneräntan gått mot noll) o.s.v. När bubblan kraschar, igen, så har dagens bostadspriser ingen som helst betydelse.

  En naturlig ränta, alltså en ränta där sparande och lånande balanserar varandra som på en oreglerad fri marknad, vore kanske 8% (ingen kan veta, statliga regleringar har raderat infromation om hur det hade varit om…) Det betyder 430%*8% = ca 1/3 av de bostadslånande stockholmarnas inkomst skulle gå till boräntor. Tills den naturliga räntan återställs så skenar priserna tills de kraschar, med kanske 500% ränta som återställare ett tag, igen.

 • MartinHBS

  Förväntar mig kritiskt granskande journalistik av SvD inom kort. Rapporten känns inte ens relevant. Vill mycket gärna höra ett statement av Anna Hedborg och hennes betydligt mer relevanta rapport från regeringen om överskuldsättningen. De mått som Riksbanken här uppvisar för en att fundera vad det är för genomsnittlig bildning människorna där egentligen har.

  Nej fy. Uttalanden från Hedborg, FI, Lars EO Svensson, etc. vore på sin plats.

  • Ab origine

   Du skojar väl om du menar att Anna Hedborg är seriös. Hon är ju arkitekten bakom överskuldsättningen och bidragsberoendet i Sverige.

 • Docent i Lund

  Priset på pengar närmar sig nu noll, efter de kolossala likviditetsökningar som världens regeringar har skapat. Det råder ingen brist på pengar, det råder ett mycket stort överskott.
  Att i det läget höja den svenska räntan skulle attrahera allt skvalpkapital i hela världen och bli ohyggligt dyrt för Riksbanken att betala ränta på. Så vi kan nog räkna med att räntan ligger där den ligger för mycket lång tid framåt, om den ens någonsin kan gå upp utan en finansiell kollaps.
  Jag tror det är bättre att man slopar reavinstskatteuppskovet än att man slopar ränteavdraget. Att slopa ränteavdraget påverkar den reella ekonomin negativt eftersom hushållens köpkraft minskar. Att slopa uppskovet helt, alltså reavinstskatt direkt vid varje försäljning, skulle omedelbart påverka alla försäljningspriser nedåt. Alla affärer skulle ske som förr, men på en lägre nivå. De enda som blir ledsna är mäklarna och bankerna, därför att deras arvoden och räntor är proportionella mot fösäljningspriserna.

 • Ab origine

  Blir säkert trist för många när de inser att deras bostadsrätter i princip är värdelösa, att de sitter på ett skuldberg och inte en guldgruva och att man inte kan leva på en bostadsrätt.

 • Nils Fredriksson

  problemet med miljöpartiet är att dom tänker mest på folk i städerna som kan/har tillgång till närtrafik. vi på landet då? + doms höga skatter gör så att arbetslösheten i Sverige ökar genom att fler o fler företag i Sverige lägger ner jobb och flyttar till tex Polen där det är billigare och driva… och nu vill dom dessutom höja skatten ännu mer… Vi kommer snart inte ha ett enda företag här kvar snart tyvärr.

 • Hank Wiseman

  Det är en selektion av fakta, valda för att passa Dicks falska påstående. Jag tycker Dicks generella påstående om varmare känslor mellan kristna och muslimer är så bisarrt så att så att det är dagens skämt. Vet Al Quaida om den ”fakta” Dick har kokat ihop? Om inte, så borde man förse dem med den så att de lugnar ner sig.

 • Anonym

  Jovisst kunde det gälla i vilken by som helst. Att jag nämnde just italienska byar berodde på att de, liksom franska, spanska och portugisiska byar, var tidvis hårt utsatta för saracenska härjningar. Om blogginlägget handlat om exempelvis baltiska sjörövarhärjningar på 1100-talet eller ryska flottans härjningar på 1700-talet hade jag tagit exempel från östra Sverige.

 • BigDemonicBunny

  Då kanske du vill ta upp Ryssskräckens historia i Sverige någon gång.

 • Anonym

  Prillan blandar och ger friskt mellan olika epoker. Poitiers var platsen i Franrkrike för ett slag 732 mellan franker och saracener efter deras invasion av Spanien – som fortsatte upp i Septimania och Frankerriket. Kalifatet i Cordoba var knappast mindre upplyst än motsvarande kristna kungariken. Tvärtom. Och javisst, ottomanerna belägrade Wien 1683 vilket de Habsburg-fientliga Sverige och Frankrike knappast hade något emot. Sverige hade redan på 1650-talet öppnat ambassad i Konstantinopel (som staden officiellt hette fram till 1960-talet). Ottomanska riket var en av våra viktigaste allierade i det det Stora Nordiska kriget som bröt ut 17 år senare.

  Hur Prillan sedan lyckas koppla de skilda historiska händelserna ovan till 9/11 och 7/7 är en väldigt märklig akrobatik.
  Till sist, ”Breslan” syftar nog på Beslan och gisslandramat med tjetjener och ryssar. Jag vet att islamofober gärna inrangerar allt från turkiska basketmatcher till Harmageddon i en jihadistisk konspiration men Ryssland invaderade den del av Kaukasus där Tjetjenien ligger på 1800-talet. Tjetjenien förklarade sig självständigt 1991, men invaderas återigen av Ryssland. Det är en klassisk kolonialkonflikt mer än något annat.

 • Anonym

  Så vitt jag förstår är historia en lång rad av händelser som har sin orsak i tidigare händelser. Historia rör sig linjärt i tiden, insvept i en mängd olika faktorer, ibland av vikt ibland mindre viktiga, men som alla lämnar sina spår och sina orsaker. En känd citat säger: ”den som känner det förflutna, känner framtiden” och att vara en blåögd islamofil är att leka med döden……

 • Hank Wiseman

  OsastoKuismanen,

  Mina djupdykningar i mina anfäders historia var enbart för att exemplifiera motbilder till de Dick kommer med. Dicks påstående om att folk förr hade få informationskanaler är helt enkelt osant, generellt sett. De hade inte TV och Radio, så informationen färdades längsamt men fram kom den.

  Låt mig fylla på med det du skriver då. I konstantinopel fanns det år 1453 turkiska soldater i kejsarens tjänst som slogs till döden för kejsaren mot ottomanerna. ”Turkish commander Dorgano, who was in Constantinople in the pay of the Emperor, was also guarding one of the quarters of the city on the seaward side with the Turks in his pay.[29] These Turks kept loyal to the Emperor and perished in the ensuing battle.”

  Det är inte svart och vitt men i det Dick skrev tidigare var det mest ”vitt”. Därför har han tappat sin trovärdighet som historiker eftersom den vinkling han väljer inte är i överensstämmelse med verkligheten utan en bisarr skönmålning.

 • Hank Wiseman

  Osasto,

  De uppgifter jag refererade till är hämtade ur orginalkällor från 1600-talet. Det är inga konstigheter med det jag berättar, dvs att en stor andel av befolkningen hade möjlighet att få information om andra länder genom soldattjänst, sjömans- eller båtsmanstjänst, deltagande i marknader eller arbete vid hamnar. Med tanke på det självklara så blir ju Dicks påstående om att byar, samhällen, städer bara hade 1-2 personer som kunde informera om omvärlden direkt löjlig. Dagens svenska soldater får ju t ex en unik kunskap om Afghanistan och konstigare än så är det inte.

  För övrigt anser jag att Dick Harrsson borde bytas ut mot Rolf Torstendahl på den här bloggen.

 • Hank Wiseman

  Fel AH, ca 8% av befolkningen och stadigt ökande. Detta innebär nu inte att 92% av befolkningen håller med dig utan att ca 8% tycker att migrationsfrågorna är prioritet 1 i Sverige. Personligen tycker jag att det är en hög siffra.

  När du kommer med påståendet att Sverige, av tradition, har pläderat för fred, diplomati etc så menar du väl sedan 2:a världskriget. Innan det så kan du väl inte påstå att det var en ”tradition”? Svensk tradition är ”land skall på lag byggas” och på ”egen militär styrka” samt att vi är ”fria män”. Vi låser inte in våra kvinnor heller t ex. Därför är de flesta svenskar negativa till Islam, detta pga av egna erfarenheter. Mina egna erfarenheter är t ex mestadels negativa.

 • Hank Wiseman

  Dick,

  Jag ifrågasätter inte dina källor, jag ifrågasätter om det du påstår är representativt. Dvs, var detta vad folk i allmänhet tyckte, dels för den tid du anger, dels inom de kretsar du anger? Jag tror inte på det. I din första artikel tog du bara upp exempel som underbyggde ditt påstående, inget som talade emot. För mig är detta inte trovärdigt. Flera olika etniska grupper, två religioner, som dessutom påkallar heligt krig mot varandra och den allmänna uppfattningen är att man har varma känslor för varandra? Tror du att det verkligen var så? Inte jag. Så länge som du håller dig till fakta och inte far iväg med påståenden som antingen är ogrundade eller osannolika så är det ok. Men om du förvränger saker så kommer jag att vara på dig som en igel med vad jag anser vara den rätta bilden. Och som jag påpekade i ett annat inlägg, så fanns det turkar som slogs för kejsaren när Konstaninopel belägrades 1453, problemet var bara att det fanns ännu fler turkar som slogs för Ottomanerna utanför murarna.

 • Anonym

  Att leka med döden p g a blåögdhet är inte förbehållet endast islamofiler – det gäller även -fober. Möjligen får man lite olika sätt att gå hädan på, men all form av enögdhet är tyvärr farlig och i just denna – otroligt tröttsamma – diskussion om Sverige och islam finns det alldeles för många revirpinkare och alldeles för få personer med två ögon. Sedan så tycker jag nog att Dick H klarar sig många gånger bättre än t ex den som kommenterat mest i den här tråden, den vars efternamn jag tycker är mycket missvisande

 • Hank Wiseman

  Det är inte hatiska inlägg, Hanko, det är fakta. Jag hatar inte turkar t ex. Varför ska jag göra det? Men är trött på offentligt avlönade ämbetsmän utan integritet som kröker rygg och som säger eller skriver det deras uppdragsgivare vill att de ska skriva. Det är en slags korruption som handlar om att dels få behålla sitt ämbete, dels få avancera till högre ämbeten.  Det är dem jag inte tål till skillnad från turkarna. Det betendet existerar inom den privata sektorn också och jag har även själv blivit hotat av högre chefer med avsked om jag inte lyder i vissa specifika frågor.

 • Anonym

  Jag tror då att du förenklar saker och ting. Harrison är en offentligt avlönad tjänsteman, men jag ser inga tecken på att han kröker rygg mera än andra gör.

  Han väljer att skriva om det som intresserar honom eller det han tror intresserar både sina uppdragsgivare och läsare.

  Ja det finns alltid problem med alla system inget är perfekt.

  Men inget hindrar dig att starta en egen blogg där du skriver om historia och fokusera på det du finner intressant, är den bra så kommer jag gärna att läsa den.

  Ja det finns alltid korruption inom alla system, men jag tror inte direkt inlägg på en blogg i SvD är det bästa forumet för att föra fram kritik om det.

  Som sagt internet erbjuder dig möjligheter att föra fram dina egna åsikter utan att riskera ditt jobb.

 • sgs

  Jo så som du utrycker dig i vissa av dina kommentarer så luktar det hat. Vårda ditt språk och lär dig att argumentera i sakfrågan utan att personligen angripa och nedvärdera dina meningsmotståndare så vinner du respekt, vilket dina kunskaper verkar vara värda.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=1041570829 Erin Winslow

  Det är din ton som är hätsk.

 • Anonym

  På ett sätt håller jag med dig HK, men jag riktar inte mig direkt på DH, däremot att rent allmänt finns en tendens att ”ignorera” vissa redovisningar av fakta så nutida politiska åsikter och trender blir till belåtenhet.

  Ett enkelt exempel: Svensk Wikipedia redovisar branden/bränderna (3 st) av Alexandria bibliotek till 400 e.K genom Teodosius (den sista), men om man kollar på andra Wikipedior runt om i Europa så redovisas den slutliga förstörelsen till den arabiska invansionen 642.  Naturligtvis undrar jag varför denna bit har plockats bort från den svenska versionen…….

 • sgs

  Mörkermän som du ser vinklar och vinklingar som vi andra inte ser. Du tror säkert detta beror på ditt  fräschare intellekt och klarar syn, men där blir vi troligen inte eniga.

 • http://pulse.yahoo.com/_FK3CCL2UP6BYUYIIZRC6T5FAIY Ädelstein

  En fråga till dig sgs :är detta hatprat eller hets motfolkgrup om man säger såhär? muslimer tror inte i guds son,låt gud förinta och förbanna de.

 • Anonym

  Enligt SOM-institutets undersökningar ca 4% och stadigt minskande.

 • Anonym

  Det är väl inte så mycket som man predikar som om man faktiskt gör, annars är väl Satanister jäääätte farliga. 

 • sgs

  Jag har inga synpunkter på religiöst skitsnack.

 • Anonym

  ”jag kan inte förstå”

  Att du saknar förstånd är väl inget av allmänt intresse. Behåll gärna tankarna för dig själv, för din egen och läsarnas skull

 • sgs

  Du verkar inte förstå skillnaden mellan verbet ”att förstå” i betydelsen att man är oenig i en given uppfattning och substantivet ”förstånd”, som syftar på en persons allmänna intellektuella hälsa. Detta faktum gör dig emellertid inte per automatik till en person om ”saknar förstånd”, men dock till en något otrevlig prick som undervärderar sina medmänniskor.
  Och så anser du säkert i övrigt att ditt inlägg har vad du menar är ”allmänt intresse”.

 • http://pulse.yahoo.com/_JI5TU3ICQVDXB74KRGTE5XDU5Q Roland

  Väl svarat sgs

  MVH
  Roland eriksson

 • Anonym

   Har ingen aning

 • Anonym

  Hank, det skulle hjälpa om du förklarade vad din upprördhet beror på. Är fakta felaktiga eller är det i ditt tycke ”fel” fakta som presenteras? Bemöt dem i så fall.
  Om du anser att kidnappning och tvångsvärvning är ett specifikt muslimskt brott får du gärna också ge oss dina åsikter om brittiska flottan. Var det inte så att deras huvudsakliga rekryteringsmetod till långt in på 1700-talet var kidnappning (press ganging)? Då vi ju är inne på området barnslaveri kan ju också nämnas att efter 1720 ca så undantogs pojkar under 15 från kidnappning till flottan. Men, BARA om de kunde visa att de hade en lärlingsplats, böndernas barn var det alltså fortfarande fritt att kidnappa.
   Nu var såklart inte sjömännen formellt slavar men med tanke på chansen att överleva hela sin tjänst och straffen för desertering var de i praktiken livegna på livstid.
  På vilket sätt är ett sådant system bättre än det turkiska? För muslimer är väl alltid värre och ondare än kristna? Eller har jag missförstått din ståndpunkt i tidigare inlägg?
  Vänligen,
  Patrik

 • http://twitter.com/_Ratzz_ Ratzz

  Dina kommentarer ökar inte i läsvärde Wiseman. Håll dina dagspolitiska kommentarer på nyhetssidorna, det här rör historia. Ämnen du inte verkar kunna separera. Hur ”fan läser bibeln” passar än mer på dina tolkningar av vad Dick skriver.

 • Hank Wiseman

  Tja, när Dick beskriver något om islam, muslimer och turkar, så blir allt rosenrött. Det är konstigt att när jag tidigare har läst om det här fenomenet så beskrivs det mindre positivt. Har hämtat en text om det hela från Wikipedia och ”Det Ottomanska Grekland”. Döm själva:

  These practices are called the ”tribute of children” (devshirmeh) (in Greek παιδομάζωμα paidomazoma, meaning ”child gathering”), whereby every Christian community was required to give one son in five to be raised as a Muslim and enrolled in the corps of Janissaries, elite units of the Ottoman army. There was much resistance, for example, Greek folklore tells of mothers crippling their sons to avoid their abduction. Nevertheless, entrance into the corps (accompanied by conversion to Islam) offered Greek boys the opportunity to advance as high as governor or even Grand Vizier. Indeed, recruits were sometimes gained through voluntarily accessions, as some parents were often eager to have their children enroll in the Janissary service that ensured them a successful career and comfort.
  Opposition of the Greek populace to taxing or paidomazoma resulted in grave consequences. For example, in 1705 an Ottoman official was sent from Naoussa in Macedonia to search and conscript new Janissaries and was killed by Greek rebels who resisted the burden of the devshirmeh. The rebels were subsequently beheaded and their severed heads were displayed in the city of Thessaloniki. The ”tribute of children” was met with various reactions ranging from contempt to support. In some cases, it was greatly feared as Greek families would often have to relinquish their own sons who would convert and return later as their oppressors. In other cases, the families bribed the officers to ensure that their children got a better life as a government officer.

  Som ni kan läsa själv så är beskrivningen långt ifrån så positiv som Dicks. Dick skriver att det efter 1400 inte fanns något motstånd mot hopsamlingen men texten jag citerar visar motsatsen. Det var också var femte pojke i varje familj. Han skriver också att den upphörde 1705. Kan det ha något med upproret i Tessaloniki att göra? Även fast Dick har sitt trogna entourage så tror jag att några av er börjar fundera över Dicks systematiska skarvningar med sanningen och varför han skarvar. Jag tycker att det Dick gör är lömskt eftersom hans varvar fullt korrekt information med skarvad. Det blir nyansskillnader men systematiska nyansskillnader. Man ska naturligtvis inte heller systematiskt svartmåla islam, muslimer och turkar, vilket heller inte Wikipediatexten gör, ändå är det en stor skillnad.

 • Hank Wiseman

  Patrik,

  Om Dick skulle beskriva livet som pressad sjöman i den Brittiska flottan som ”ett eftertraktat privilegium” så skulle jag protestera precs lika mycket. Nu är jag emmellertid säker på att Dick skulle beskriva det som ”helvetet på jorden” och sanningen, i båda fallen, är ju kanske någonstans mitt emellan beroende på person och omständigheterna? Jag tycker det är flera som borde vara lite mer observanta och kritiska på Dicks agerande och varför han så ensidigt skönmålar. Tänk själva! Hur kan man ensidigt skriva att kristna föräldrar ansåg det som ”ett hett eftertraktat privilegium” att deras son tvingades bli soldat för Ottomanerna samt tvingades konvertera till Islam? Även fast jag inte har läst om hur livet som rekryt till Janitsjarerna var, så var det nog ett fruktansvärt hårt liv med mycket pennalism och många dog säkert t o m under utbildningen. Ändå användet Dick värdeorden ”hett” och ”privilegium”. Han kunde t ex ha skrivit så här som avslutning: ”Blodsskatten var för många ett helvete men också en möjlighet till ett bättre liv”. Men det gjorde han inte.

 • http://pulse.yahoo.com/_YLCTDCQCVE5V45FB53BHA334SI Jens

  Argumenterar du med hjälp av Wikipedia-texter?! I frågor som rör historiska muslimsk-kristna konflikter?! Men… det kan ju ingen göra, oavsett föregående ståndpunkt.

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

  I Naoussa finns det ett monument över de kvinnor i byn som valde att dränka sig i floden som rinner genom byn hellre än att låta sig vanäras av ottomanerna när de invaderade området.
  Harrisons ”analys” är inget annat än historieförfalskning!

 • Anonym

  Hank, tyvärr är inte denna blogg ett ärligt forum, argument som inte passar tas bort, medan svaren får ligga kvar. Det mig veterligt enda forumet där det fortfarande går att diskutera fritt är flashback. Det finns t.o.m trådar om DH där

  Mycket tråkigt att se att dina inlägg tas bort. själv har jag mer eller mindre gett upp att följa bloggen, eftersom misshandeln av trådarna lämnar en känsla av frustration, vanmakt och ständig påminnelse om medias vinkling, så att det passar deras agenda

 • Sonja Sandin

  Sonja… Wikipedia är mycket bra som start när man vill fördjupa sig i ett ämne men jag tror inte att man har uppnått nivån av att betraktas som fackmänniskor. Jag kan inte något om ämnet Janitsjarer. Det låter otäckt i alla beskrivningarna härovan men jag skulle aldrig stödja mig på Wikipedia i en diskussion även om jag betalar till dem varje år och använder deras texter. Men jag använder Wikipedia som en början när jag vill veta något nytt. Wikipedia är som en vägvisare, en sån där stolpe med många ortsnamn. Wikipedia ger mig många förslag för fortsatta och fördjupade studier.

 • Anonym

  Läs på. Läs Dick Harrisons böcker om Slaveriet genom tiderna (numera i tre pocketböcker till en överkomlig kostnad, ca 1500 sidor av spännande läsning). Poängen med ett ”eftertraktat privilegium” är att janitsarerna var högt uppsatta i det ottomanska samhället i egenskap av medlemmar i en militärmakt helt lojal med sultanen, och kunde därför hjälpa sin föräldrar och sin släkt ekonomiskt.  Somliga janitsarer blev synnerligen högt uppsatta (vesirer) med stora förmögenheter under sin livstid.

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

  En jämförelse mellan den engelska flottans tvångsvärvningar och det ottomanska blodsskattesystemet låter sig inte göras, det blir som att jämföra äpplen med päron. I bägge fall handlade det om slaveri, men systemet med jannitsjarerna handlade även om ett oerhört grymt och noga utstuderat sätt att söndra och härska. Ottomanerna rövade bort slavgossar och påtvingade dem ett annat språk, en annan religion och en annan kultur. Magnituden av detta trauma, både för pojkarna själva, men även för deras familjer var oerhört.

 • Hank Wiseman

  Dr PH. Visst kunde det för vissa personer vara eftertraktat ment det var inte ”hett eftertraktat” av majoriteten. Här har vi en viktig nyansskillnad och varför jag anser att Dick inte kan betraktas som en seriös historiker utan som en populist. Fortsätt du att köpa hans böcker, jag har tre själv men det blir inte en till av förståeliga skäl. Jag har högre krav på kvalitet nämligent.

 • Hank Wiseman

  Jag vet och jag tror att en del i Dicks ”entourage”, innerst inne, börjar förstå det också.. Jag tror t o m att SvD så sakteliga börjar förstå det. SvDs telefonförsäljare ringer ibland och vill att jag återupptar min prenumeration på SvD men jag kommer att säga att så länge Dick skriver på den här bloggen så blir det inget av med den saken. Det kostar att vara oärlig. Aftonbladet ska snart göra stora neddragningar pga av vikande upplaga, så nu får PK-journalisterna på Aftonbladet verkligen känna i skinnet vad det innebär att vara politiskt korrekta och skarva sanningen. SvD har en mer värdekonservativ läsarbas så de är mer känsliga men SvD har inte förstått detta ännu. De kommer snart att göra det. 

 • Magnus Palm

  Nu har jag inte fått glädjen att läsa dina raderade kommentarer men är de lika off topic som inlägget ovan så förstår jag att de raderas.

 • Anonym

  Men om nu den indiska historieskrivningen är så felaktig.
  Vilken historieskrivning företräder du då i ditt svar? 
  Den Brittiska eller någon annan ”neutral” berättare.

 • Anonym

  för andra gången

  Det lär ta tid men jag börjar med äldre litteratur som jag laddat ner från nätet och avslutar med Saul Davids bok
  eventuellt tar jag med mtrlet  till Frankrike och läser det där 

 • Anonym

  se mitt svar till Sonja Sandin i denna tråd

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

  Tack för ditt svar.
  Jag vidmakthåller dock fortfarande synen på janitsjarkåren som ett sätt för ottomanerna att söndra och härska på Balkan, Rumänien och Bulgarien. Traumat över se sina söner bli bortrövade, tvångskonverterade, ”turkifierade”; I brist på en bättre svenskt term och förslavade är nog för att knäcka de flesta, för att inte tala om att riskera att behöva slåss mot sina egna barn om man nu fick för sig att revoltera mot sina ockupanter, ottomanerna. Att man från ottomanernas sida kunde slå två flugor i en smäll: Söndra och härska, samt rekrytera oerhört effektiva och väldisciplinerade slavsoldater till armén torde ha varit ett ytterst frestande upplägg för sultanerna.
  Att janjitsarerna efterhand blev en maktfaktor i sig, med sina delvis egna seder och kulturer, vilket du även tangerat i din blogg-artikel, och därmed ett sätt för femtekolonnare att positionera sig och sina familjer inom den ottomanska ockupationsmakten förringar inte det faktum att janjitsarerna var en del av en terrorapparat i paritet med de som stod att finna i t.ex. Nazityskland eller Sovjetunionen. Det folkliga motståndet mot ottomanerna var stort.T.ex. så kan man fortfarande idag se namnen på de släkter som motsatte sig ottomanerna hedrade med sina namn i väggmålningarna i kyrkor runt om på Balkan, ottomanerna sågs som ockupanter och förtryckare, men visst, det fanns som sagt femtekolonnare som såg till att positionera sig hos ockupationsmakten bl.a. genom att låta sina söner bli värvade till janjitsarerna. Vidare så är jag också tveksam till att använda termen ”meritokrati” för att beskriva ett hierarkiskt slavsystem, men jag förstår vad du åsyftar.

  I vilket fall så är det med intresse jag noterar hur skilda synsätt man kan ha på historia och så finns det de som säger att historia är träigt, ”I beg to differ”!

 • Hank Wiseman

  Märker du inte att dina generaliseringar är bisarra? Sen försöker du korrigera ditt svammel i efterhand, som i detta svar, genom att nyansera med ”dock med stora regionala variationer”. Det är en jävla skillnad mot att skriva ”hett eftertraktat privilegium”. Vill svära men låter bli.

 • http://twitter.com/_Ratzz_ Ratzz

  Nature är idag inte heller att se som nån tveklös och opartisk källa till kunskap och objektiva artiklar. Om dom försvarar Wikipedia är det inte något positivt för någondera

 • Anonym

  Och du levde på 1600-talet i Grekland?

 • Hank Wiseman

  Nej, men jag är en människa med egna barn och inget monster. Om en ockupant kom och tog min son ifrån mig med följden att jag troligen aldrig skulle se honom mer, veta att han fick växa upp utan förädrar i en mycket hård miljö, dessutom indoktrineras till att bli ”turk” och muslim så skulle jag kämpa emot och om jag misslyckades bli bitter och hatisk. Hur skulle du reagera Hanko? Som Dick beskrev? Lycklig? Ibland kommer man långt genom att tänka själv, Hanko. Prova vetja.

 • Fredrik Östman

  Eftersom minikriget ledde till befästningen av Viborg, var det tydligen nog. Att ”vi” inte känner gemensamhet med ryssarna beror väl på 800 år av fientlighet snarare än tvärtom. I själva verket är svenskar och ryssar två melankoliska folk i taigan som super brännvin och spelar ishockey och bandy.

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

  Bäste Patrik!

  Nej och återigen nej.
  Bara en kulturrelativist kan tycka att det är sama sak att bli tvångsvärvad/förslavad av sin egen nations flotta som att bli tvångsvärvad/förslavad av en främmande ockupationsmakt samt att bli påtvingad en ny religion, ett nytt språk och en ny kultur. Att påstå att dessa scenarion är likvärdiga är helt befängt.
  Du, liksom i viss mån även Dick, får det att låta som om det vore en högvinst att bli värvad till ett slavförband, vilket isåfall får mig att undra över hur illa ställt det egentligen var för övriga icke-turkar på Balkan: Om det var så fördelaktigt att bli (elit)slav, hur överdjävlig var då inte tillvaron för övriga kuffrar? Ärligt talat, lägg av!

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

  Helt sjukt! De plockade bort ett par av mina kommentarer, men även Dicks svar på en av mina kommentarer?!! Vad är det som händer?

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  Ligger en hel del i det med Alexander Nevskij….. dock vore det tacknämligt om du, vilket jag tror, känner till lite mer om vilka personer det var han besegrade….. om man lägger till vad som skrivits i olika ryska krönikor (finns ju fler än Nestorskrönikan) och ortodoxa annaler samt vad man vet om resp. svenska besegrade personer och deras släkttillhörighet från 1000-talet, så får man ännu mer intressanta saker längre bakåt än från Karl XII och framåt…..

 • Hank Wiseman

  Intressant att du skriver ”han som spöade svenskarna”, inte ”han som spöade oss”. Du är tydligen inte svensk, Jens.

 • Anonym

  Så du tror alltså att de amerikanska slavägarna var muslimer, inte kristna…?

 • Anonym

  Så du tror att de amerikanska slavägarna var muslimer, snarare än kristna…?

 • Anonym

  Så du tror att de amerikanska slavägarna var muslimer, snarare än kristna…?

 • Hilfe!

  Nej, trodde du verkligen det?

  Jag menade på att de också var slavägare, och att det därför är en ironisk effekt av vår historieskrivning.

 • Hank Wiseman

  Ligger en hel del i det – vilket ”det”. Vilka andra krönikor skriver om ”slaget vid Neva”? Jag bara undrar…

 • Anonym

  …ja ja europeerna är en dekadent släkte….de har grävt upp allt möjligt runt om i världen, Iraks fantastiska städer, plockat bort lianer från Mayas ”prylar” rotat runt i Afrika efter ruinstäder, m.a.o i sann nykolonialistisk anda skrivit in i historien mängder med ”prylar” som de älskar, beundrar och är stolta över och vill att de ska skyddas……ja de borde ha stannat hemma och skådat sig själva i naveln. 

 • Anonym

  Jag ser att en skrivbordsgeneral uttalar sig. Tror du ska ta det lugnt med att döma Pompejus när han tidigare hade påvisat en ”viss” förmåga att leda militära operationer. 

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  Hanko1981 om 1981 var ditt födelseår, så hade jag vid det laget i mer än 6 år tillhört F7 det. Utbildad F11 en regnig sommar i udda tjänstegren. Frivillig men avtal om ett antal dagar per år som skulle göras. Försvarsupplysning m.m. fick man på köpet.

  Du är i så fall född så sent att det inte ens är säkert att du fått göra allmän värnplikt. Om så är fallet, så är det du själv som är skrivbordsgeneral.

  Har för all del inte skrivit mer än till D-nivå i Historia på Universitet. Det räcker långt men självfallet inte mot akademiskt aktiva forskare inom Försvarshistoria. Är du sådan?

 • Anonym

  Och din tid inom försvaret gav dig erfarenhet inom styrandet av militära enheter under antiken?

  Jag har bara läst historia på A-nivå, men fullt medveten om att det som undervisas på universitet inte har mycket med militärhistoria att göra, jag har läst militärhistoria på försvarshögskolan (man behöver inte vara officer för att göra det, men jag var det ett kort tag) men det är inget som jag skulle säga gör mig meriterad till att analysera Pompejus.

  Ditt uttalande var ett klassiskt skrivbordsgeneral konstaterade, det du sa var inte dumt, men det var fortfarande ett uttalande en skrivbordsgeneral skulle göra. Om det tröstar dig så kan jag säga att det dummaste uttalandet jag hört var killen som kritiserade Paulus för att han var dum som satte in det Tyska trupperna för att ta Stalingrad och använde Rumäner och Italienare för att skydda flankerna, som sagt det kunde ha varit värre.

 • http://www.facebook.com/thomas.hefner1 Thomas Hefner

  Du har alltså varit aktiv i en försvarsmakt som inte sett krig på 200 hundra år. Vad är det då för ”riktig” krigserfarenhet som du hänvisar till? Hur många arméer har du lett i krig? Om du inte har lett några arméer och inte är en riktig general så är du en tangentbordsgeneral.

 • Hank Wiseman

  Tja, om det är en sak som sossesvenskar är bäst på så är det att förminska sig själva. Det går igen i allt. Vi har ingen kultur, alla är bra utom vi. Jantelagens högborg. Men om vi är bra då, om vi är bäst – ska vi inte säga det då? Idag är Sverige t ex bäst på IT och Data. Ingen är bättre än oss. Det ska vi väl vara glada över? Vi är även bäst på kraftöverföring, någonting livsviktig för alla världens länder. Det kan vi väl vara glada över? Det jag sade står jag för men, jag är inte duktig på att sjunga och spela instrument. Jag är heller inte bra på att måla. Sånt är livet.

 • JoVa

  Det är en slags variant på Goodwins lag detta att ‘sossar’ (eller andra partier) ALLTID skall komma in i varenda kommentarsfält.. ..snälla Hank, håll modern politik utanför åtminstone denna blogg!!

  Jag tvivlar f.ö. starkt på att jantelagen är vare sig skapad eller bevarad speciellt av vänster/sossar. Den traditionen är mycket äldre, troligtvis mer Luthersk, d.v.s. kyrklig och även feodal. Men det är viktigt att vara stolt över det man är bra på, det har du förstås rätt i.

  F.ö. kan du måhända muntra upp dig själv med tanken att kommentarspostning är om inte ett musikaliskt instrument, så åtminstone ett slags poetiskt intrument. Så du spelar kanske bättre än du tror om du bara utelämnar det där politiktramset ;)

 • BigDemonicBunny

  Utvecklingen av effektivt fältartilleri markerade också slutet på hundraåriga kriget, då det är först då som fransmännen kunde vara säkra på att under alla omständigheter kunna besegra de arméer engelsmännen kunde sätta i fält. Formigny och Castillon är de två sista slagen i hundraåriga kriget, och båda var klara segrar för franska trupper (I fallet Castillion så var det rena dårskapet för engelsmännen att anfalla, något som speglar sig i förlusterna. Fransmännen förlorade cirka hundra man. Engelsmännen förlorade mer än halva sin arme, över 4000 soldater).

 • Hank Wiseman

  Problemet med dig Inger, är att det finns ingen ”sak”. Eftersom du inte tillför något så finns det helller ingen sakdebatt.

 • Hank Wiseman

  Jag kan inte argumentara med dig eftersom du inte tillför något. Inga påståenden uppbackad med källor och texter – vad kan vi andra då säga? Ingenting.

 • Anonym

  Kvävepump, nästa stora grej?

  Delux-edition, Xenon/Argonpump?

 • http://chocolatetv.anderschokladprovning.se/ AndersN

  Finns redan på vissa vinbarer och butiker i utlandet där man får prova vin, kanske tom i Sverige, jag har inte besökt en vinbar i Sverige på ett tag.

 • Anonym

  Tror du inte att det finns en risk för att vissa människor hamnar utanför i det system som du beskriver samt att klyftorna ökar?

 • David Rydn

  Nej, men det finns mycket som tyder på att dessa organisationer inte fungerar bra. Jag studerar själv medborgargarden i länder utan fungerande statsmakt. Problemen med dessa är att vid inträffade brott är det vanligt förekommande att FEL person straffas, och att straffet mer är en hämndaktion än överlagd plan för att det som inträffat inte ska ske igen. Vad vill du ha i ditt kvarter, ett medborgargarde som godtyckligt delar ut straff på brottsplats eller en polis som utreder först och sedan objektivt delar ut straff?

  Detta samhälle är utan tvivel bättre än ett samhälle byggt på Adam Smiths teorier.

 • http://www.facebook.com/people/Bjorn-Gustavsson/536521462 Björn Gustavsson

  Klart bättre än på 1700-talet. Aldrig har världen varit rikare, hälsosammare och friare. 

 • Jon Engström

  Ehm, det finns väl ändå fler än kommunister som har förordat staten och dess existens? Tex: Konservativa, Liberaler, Socialdemokrater…

 • David Rydn

  Jaa du, staten har ju släppt in privata aktörer på vårdområdet. Visst, somliga företag fungerar säkert jättebra, men med kommersiella intressen kommer även slask som Carema in i branschen. Sådana skandaler händer inte alls i samma utsträckning under statlig vård.

  Om en stor majoritet vill se att droger förblir olagliga kan man inte bara påstå att individen har vilka friheter som helst. En grav missbrukares barn och omgivning har väl också rättigheter? För övrigt, Ola Lindholm fick 2000 kr i böter av staten. Samhällets straff fick han pga större delen av folket av fri vilja inte ville se honom som programledare längre.

  Militärmakt är ett nödvändigt ont. Det skulle du tycka om vi, även om det är extremt osannolikt, blev attackerade. Bäst vore såklart att inget land hade någon militärmakt, men vi får nöja oss med verkligheten.

  Ja, man utbyter varor och tjänster för att alla ska tjäna på det. Men om en monopolist utnyttjar sin marknadsmakt så kan mycket nytta gå förlorad för samhället i stort. Är det inte då bättre att man har ett konkurrensverk som ser till att den totala samhällsnyttan ökar?

  Om en aktör släpper ut kemikalier i ett vattendrag under varuproduktion, är det inte då bra att ha en myndighet som kan kräva återgäldning?

 • http://twitter.com/Selmpo Selmpo Gustafsson

  Folk skänker pengar som aldrig förr, ifall de pengar som Politiker och Ineffektivitet äter upp idag spenderas på bidrag så kommer alla få det bättre.

  Klyftorna i USA är enorma, i Nordkorea är klyftorna små. Skillnaden är ett en ”fattig” i USA har hus, el, vatten, AC, TV, bil, micro…
  Man kan inte påstå att klyftor är dåliga.

 • http://twitter.com/Selmpo Selmpo Gustafsson

  Absolut, ifall du tänker på Folkpartiet”liberalerna” så är dessa för en väldigt stark stat. Men jag som är Liberal enligt dess riktiga definition kan aldrig förespråka en stat. Däremot kan jag acceptera en minimal stat.

 • Anonym

  Ser vi till den kommunism som de flesta associerar ordet med, dvs marxism, är kommunismen det tillstånd i samhällsutvecklingen där staten som instution har upplösts. Även kommunister ser, likt liberaler, staten som en förtryckarapparat.

 • http://twitter.com/Selmpo Selmpo Gustafsson

  Bara att ta det från början!

  Staten har släppt in privata aktörer på sin egen marknad. Dessa lyder fortfarande under staten så det är ingen frimarknad.
  Väldigt bra förklarat på: http://perolofsamuelsson.wordpress.com/2011/11/17/en-berattelse-om-tva-vardbolag/
  Carema verkar under staten inte under kunden.

  Är allt majoriteten gör bra? Att ge NSDAP ~30% på 30-talet? För judar kan ju inte bara ta sig vilka friheter de vill? Så vi måste ha en gräns men var ska denna gräns gå? 
  Någon kanske läser en medicinbok och säger sig ha problem X, varför får denna människa inte då fritt få köpa sin medicin?
  Vilka barn tänker du på? Barn till gravt alkoholiserade föräldrar? Eller till föräldrar som är datorberoende? Det finns många barn som far illa men att förbjuda vissa substanser hjälper inte, tvärtom visar all forskning.

  Vem skulle attackera oss och varför? Kostar extremt mycket pengar att flygbomba hus, vad en terrorist vill med mitt liv vet jag inte. Men om den dagen kommer så byter jag mitt försvarsbolag från ICA’s Väktarservice till Black Water och inhandlar ett maskingevär till lägenheten. När 100 000 tusen svenskar är rädda för ditt okända hot så kommer Black Water omsätta så mycket pengar att man skickar upp stridsplan för att skydda oss. Kalla det militärmakt om du vill men det är fritt från staten.
  Och om Black Water dödar oskyldiga i Irak eller någon annanstans så tänker jag avsluta mitt abonnemang. Något du inte kan göra hos staten.

  I så fall har den människan monopol för att man är bäst! Man kan inte få monopol på annat sätt utan staten. Det finns inget syfte att tvinga in företag på marknaden som producerar sämre varor till en högre kostnad.

  Om jag satt i min trädgård och ser råolja välla in över tomten/stranden så har utsläpparen förstört min egendom och skall således betala för skadan. Det är sådant min rättsbolag tar tag i.

 • Anonym

  Rättsväsendet får 1% av BNP, försvaret 1½%. Kan vi tala om de 19/20 av skattevåldet som används till annat, till sånt som inte alls behöver våld för att bedrivas?

  Sån vård som det råder konkurrens om finns det ingen brist eller kö till. Som laseroperationer av ögon eller tandvård. Om landstingen lades ned så skulle akutsjukhus skjuta upp som svampar ur marken och man skulle kunna få en höftledsoperation på dagen. Men nu finansieras vården via skatt (medelllöntagaren betalar 30’000 kr om året i landstingsskatt, mycket mycket mer än vad en riktigt bra privat sjukförsäkring skulle kosta) medan avgifterna inte täcker kostnaderna. Därför uppstår brist. Brist och köer är en nödvändig konsekvens av detta system. Alla skatter i världen kan inte ändra på det.

  Vanvård av barn ska förbli förbjudet. Barn behöver skydd. Men vuxna individer har rätt till frihet. Även den självklara friheten att stoppa in vad de vill i sina egna kroppar. Även kaffe har varit förbjudet som ”drog” i Sverige. Du tycker att drogförbud är bra bara för att det råkar vara så. Du tycker att kaffeförbud vore konstigt bara för att det inte är så idag. Du tycker egentligen ingenting alls, du håller alltid bara med härskarna, oavsett vad härskarna gör.

  Människor skyddas mot ”utsläpp av kemikalier” genom att den privata äganderätten respekteras. ”Miljön” är det oägda och lösningen på miljöproblemen är att avskaffa miljön! Alltså att göra allt till privat egendom. Idag är t.ex. haven oägda, och politikerna håller internationella konferenser för att kvotera utfiskningen av dem.

 • Anonym

  Vård och vägar kan produceras utan användning av våld. När entreprenören vill bygga en väg så plockar han fram en spade. När politikern vill bygga en väg så plockar han fram geväret….

  Den osynliga handen skapar allt vårt välstånd. Särskilt i form av de mest komplexa och snabbast föränderliga system, som elektroniken och mjukvaran som är våra mest fria och oreglerade branscher. När människor samarbetar ömsesidigt frivilligt med varandra (alltså det som heter ”marknad”) så finns ingen gräns för skapandet. De som hotar med våld mot alla som inte lyder deras order, klarar däremot inte ens av att standardisera så triviala saker som skolbetyg, för att de är så upptagna med att rivalisera med varandra om hur plundringsbytet ska fördelas.

  All praktisk erfarenhet av all slags verksamhet i alla kulturer i alla tider visar att det bara är med oreglerad kapitalism, alltså ömsesidigt frivilligt samarbete, som vi klarar av att organisera komplexa och snabbt föränderliga system som kräver hög grad av standardisering. Allt som ”blir politik” blir kaos och leder till svår brist med växande köer och skenande kostnader. Se bara Stockholms infarter för att konstatera vad offentlig infrastruktur har orsakat!

 • Anonym

  En milt sagt havererad sjuk- och åldringsvård, skola som inte har råd med mjölk till skolbarnen, skugga till försvar, demokrati i kollaps, utförsäkring, utanförskap, ohejdad våldsspiral, folk som är rädda för att gå ut när det är mörkt, brott som aldrig löses. Inget av detta motiverar en så enorm skattebörda som den arbetande och tidigare arbetande svensken utsätts för.

  Vi har en infrastruktur som är omkörd av de gamla öststaterna, vi har en sjukvård som den amerikanska motsvarigheten gör piruetter runt, regeringen säljer 1/3 av guldreserverna för att hålla uppe skenet av en stabil ekonomi. Kort sagt vi är överbeskattade och underkompenserade. NÅGOT har gått käpprätt åt fanders med den svenska staten, dess ekonomi och dess ansvar inför folket.

 • http://www.facebook.com/people/Bjorn-Gustavsson/536521462 Björn Gustavsson

  Stackars dig som känner dig förtryckt i Sverige… Somalia kanske vore något? Där är du helt fri från besvärande statlig reglering. 

 • Anonym

  Teaparty i Europa?

 • Anonym

  Rättsväsendet i form av polis, domstolar och kriminalvård i Sverige får ynka 1% (en procent) av BNP i anslag. Men skattetrycket ligger uppåt 50% av BNP! Håller du med mig om att vi borde lägga ned allt statligt, utom rättsväsendet?

  Rättsväsendet ÄR ju våld och kräver våld. Så det är logiskt att staten sköter det, men ingenting annat än det. Statlighet betyder ju våld. Marknad betyder frivillighet.

 • Anonym

  ”FEL person straffas”
  Japp för nu låser vi inte in människor för icke brott(Droger).

  ”dessa organisationer inte fungerar bra”
  Det jag beskriver har aldrig existerat, vi har aldrig haft ett frit sammälle som respekterar icke aggresions principen och äganderätten.

 • Anonym

  Det låter lite som att ge pengar till soppa till Brandkåren när det brinner.
  Verkligheten fungerar inte så idag. Världen är mer komplex och sammanvävd, i alla dess beståndsdelar.

 • Anonym

  Du har väldigt många goda ideer och tankar tycker jag, trots att jag själv kallar mig socialist. Att se staten som en förtryckarapparat är ju ett synsätt som du faktiskt delar med marxismen. Dock vill jag invända mot din syn på a-kassan som bidrag eftersom det finansieras som en del av ens löneutrymme. Vi avstår alltså en del av lönen i utbyte mot trygghet vid eventuell arbetslöshet. I ditt framtida samhälle skulle man alltså istället teckna en privat försäkring mot arbetslöshet om jag tolkat dig rätt. Vad jag tror skulle ske i det fallet är att många löntagare insåg att en sådan försäkring skulle bli väldigt dyr att teckna. (Tänk dig nyexad ingenjör vid lågkonjunktur…taskigt läge). Jag tror i det fallet att löntagare hade insett att de hade allt att vinna på att organisera sig och solidariskt finansiera arbetslöshetsförsäkringen. En sådan finansiering kräver en lika insats utav alla och vi hade varit tillbaka på den formen vi har idag, dvs att vi avstår löneutrymme till finansieringen. Historiskt har det ju varit så, det är liksom en del av den fackliga kampen. Sen skulle jag vilja tilägga, när vi ändå pratar om a-kassorna, att förra året fick staten in 61 miljarder från a-kassorna men betalade bara ut 38 miljarder. De resterande 23 miljarderna kan misstänkas ha gått till att finansiera skattesänkningar. Det är i ordets rätta bemärkelse stöld av gemensamma medel.

 • Anonym

  Dina principer kan jag till stora delar köpa men håll dig gärna till fakta även i detaljerna. Man får inte högre sjukpenning eller pensions bidrag med högre inkomst eftersom den övre gränsen slår in väldigt tidigt och arbetslösa miljonärer får absolut inget. 

 • Anonym

  Instämmer med dig i denna fråga

 • Anonym

  Chalmers. Sahlgren. Bor man i Göteborg är det omöjigt att undgå de stora svenska kapitalister som donerat förmögenheter till vård och skola för de fattiga. Idag donerar världens rikaste människor, som Bill Gates, mångmiljardbelopp till sjukdomsbekämpning i fattiga länder.

  Undantaget är politiker som har gjort sig själva till miljardärer, inte genom att skapa varor och tjänster till medmänniskors nytta, utan som helt enkelt plundrat sig själva rika med statsvåldet som vapen. Från fursten av Brunei ned till miljonärer som Reinfeldt och Sahlin som är livstidspoltiiker och aldrig haft något arbete och vars föräldrar också var miljonärer och livstidspolitiker.

 • Anonym

  Vad tror du hjälper hemlösa och utsatta barn mest.
  Om man ger 1000 kr till stadsmissionen/BRIS eller betalar 1000 kr mer i skatt?

 • Anonym

  ”Var finns våldet i skatteindrivningen?”
  Testa att inte betala skatt…

 • Anonym

  Varför skulle det inte kunna skötas privat? Då går pengarna dit folk vill att det ska gå. Det sänker dessutom kostnaderna med konkurrens. Likaså för sjukvård. Och om någon mot all förmodan inte har råd så kommer det säkerligen finnas folk som hjälper till frivilligt. Det kanske låter som ett stort antagande, men förr i tiden när det inte fanns så mycket skatter så var sjukvården mycket mer präglat av välgörenhet. Detta för att, precis som du säger, folk är empatiska. Är inte det bättre? Ett samhälle som är ekonomiskt optimalt, i kombination med frivillig välgörenhet. 

 • Anonym

  Komplexitet kan bara hanteras på en oreglerad marknad. Det är bara under ömsesidigt frivilligt samarbete individer emellan som det är möjligt att skapa sådant som elektronik och mjukvara. Statlighet klarar inte av att standardisera så trival sak som skolbetyg.

  Förklaringen är enkel. i frihet andänvder varje individ sin hjärna. Med statsvåld får däremot ingen tänka själv, alla tivngas lyda order. Marknaden är alla människors intelligens. Staten är bara den pyttelilla härskarklickens intelligens, och den ägnas uteslutande åt maktkamp. Det är förklaringen til lvarför marknad alltid överallt i alla kulturer i alla tider har triumferat i att skapa mänskigt välstånd, medan statlighet alltid överallt i alla kultuer i alla tider bara ödelagt och dödat. Man måste använda intelligens för att överleva i naturen, och frihet är en nödvändig förutsättning för intelligens.

 • Anonym

  Komplexitet kan bara hanteras på en oreglerad marknad. Det är bara under ömsesidigt frivilligt samarbete individer emellan som det är möjligt att skapa sådant som elektronik och mjukvara. Statlighet klarar inte av att standardisera så trival sak som skolbetyg.

  Förklaringen är enkel. i frihet andänvder varje individ sin hjärna. Med statsvåld får däremot ingen tänka själv, alla tivngas lyda order. Marknaden är alla människors intelligens. Staten är bara den pyttelilla härskarklickens intelligens, och den ägnas uteslutande åt maktkamp. Det är förklaringen til lvarför marknad alltid överallt i alla kulturer i alla tider har triumferat i att skapa mänskigt välstånd, medan statlighet alltid överallt i alla kultuer i alla tider bara ödelagt och dödat. Man måste använda intelligens för att överleva i naturen, och frihet är en nödvändig förutsättning för intelligens.

 • Anonym

  Nu kan ju de flesta människor tänka lite i förväg.

  I början av 1900-talet var sjöräddningen i sverige under all kritik och användes som internationellt skräckexempel.
  Då tog kustbor och engagerade privatpersoner saken i egna händer. Med insamlingar, gåvor och privata donationer finansierade de båtar och räddningsstationer längs hela den svenska kusten.

  Än idag finansieras sjöräddningssällskapet främst av gåvor, donationer och medlemsavgifter. Idag samarbetar de naturligtvis med kustbevakning, polis och andra myndigheter, men fortfarande så står de för ca 70% av sjöräddningen i sverige.
  Och de räddar naturligtvis alla som råkar i sjönöd oavsett om man betalt medlemsavgift eller inte. Det krävs inte skatter för visa solidaritet och empati.

 • Anonym

  Så fungerar det nu tyvärr inte. Det du säger kan fungera när teknik och annat är utvecklat, och allt är moget, men knappast från start. Det man startar med är oftast sprunget ur FoU med oklar målbild, även om finansiärer tror något annat. Och industrialisering i ett tidigt skede innebär en massa grundarbete inklusive standardiseringar, utveckling av lösningar som sällan har en klar (betalande) marknad i ett tidigt skede. Samtidigt som kostnadsbilden ofta är högre i det tidiga skedet än senare, och att tidsperspektivet ofta löper över decennier.
  Jmfr med symbios industri-stat / offentlig upphandling ASEA-Vattenfall, Ericsson-Televerket, eller för att gå till det stora landet i väster (USA) där Apolloprojektet är ett klockrent exempel på en samordning av i runda slänga hundra tusen ingenjörers makalösa bedrift att landsätta människan på månen. Vilket banade vägen för deras ledarskap inom datorteknik, elektronik, materialteknik, flygteknik mm under decennier. Samma gäller för ABB (dåvarande ASEA) och Ericsson.  Samma med tidig programutveckling som skedde genom bidrag från exempelvis Xerox (interaktiva grafiska system), eller Unix, som senare ledde fram till att göra dagens open souce möjlig.
  Som sagt, verkligheten är komplex och för att åstadkomma stora kliv framåt och skapa paradigmskiften krävs oftast mer än verkar av myror i en myrstack. Det blir som app-utvecklare. Copy-arbete.

 • Anonym

  Jag har inget emot att folk bidrar med egna initiativ. Men jag skulle vilja se att t ex räddningshelikoptrar eller annan mer avancerad räddning kan ordnas på detta sätt.

 • Anonym

  En stor fördel med staten är ju att vi har en skola där människor lär sig stava. Utan detta vore det lönlöst att kommunicera.

 • David Rydn

  Drogliberalism hör inte till frågan. De flesta svenskar vill inte ha ett drogliberalt samhälle och anser att de inskränker på övrigas frihet, eftersom att bruk av droger är korrelerat med alla möjliga sorters brott och diverse otrevligheter. Passar det sig inte får man söka asyl i Christiania.

  Vi kommer aldrig att ha ett fritt samhälle som respekterar ”icke aggressions”-principen och äganderätten. Utopi blir aldrig verklighet, människor vill olika och är olika. Människor stjäl och begår brott av diverse skäl och kommer alltid att göra det i större eller mindre utsträckning.

   

 • Anonym

  Hahaha!
  Menar du att elektroniken är en ”mogen” teknologi idag???
  Är inte skolor en mogen bransch? Varför klarar politikerna inte av att standardisera skolbetyg, det är väl fjärde betygsskalan som sjösätts nu. Hur jämför man ett B med en 4:a med ett VG med 17?

  Industrialiseringen skedde utan statlig inblandning. Dåtidens politiker (adeln) fattade inte vad som var på gång. Först under 1900-talet, med världskrigen som svepskäl, förstatligades sånt som järnvägar och elnät. Sånt som uppfunnits, tagits i drift, blivit storkaligt och standardiserat av privata kapitalister utan statlig inblandning.

  Apollo-prjoektet var ett gigantiskt slöseri med resurser. Ett vansinnigt politiskt prestigeprojekt. De skulle ha använt obemannade sonder istället, så hade de kunnat göra hundra gånger så många interplanetära expeditioner. Apollo-projektets astronomiska kostnader har allvarligt skadat utforskningen av rymden. Det är inte alls sant att det gett spinnoffs. När ingenjörer slösar bort sin tid på en gubbe i en kapsel, så förblir många andra saker ogjorda. Men är man naiv så ser man bara det som finns, och begriper inte allt det som inte finns. Man ignorerar kostnaderna och därför tycker man att alla statliga utgifter är bra.

  Givetvis krävs standardisering, men all erfarenhet visar ju att det bara är privata aktörer på oregelrade marknader som klarar av att sätta standarder. Plug’n’play funkar hur bra som helst. Men att skaffa tillstånd för att bedriva flyttfirma (jo, det krävs ”licens” för det!) är ett kaos av blanketter och avgifter med 8 olika myndigheter inblandade och månaders handläggningstid.

  Så du har helt enkelt helt fel! Och du behöver bara släppa din indoktrinerade statstro och öppna ögonen här och nu, för att det ska bli helt uppenbart för dig.

 • Anonym

  Om staten inte monopoliserade våldet skulle vi leva i ett samhälle där det vore fritt fram för alla att använda våld, av vilken anledning de än skulle vilja.

  Ett sådant samhälle vore inte ett samhälle. Det vore en anarki, och som i alla anarkier så råder djungelns lag där ingen annan lag råder. Så vill vi inte ha det, och med ”vi” menar jag det stora flertalet, marknadsekonomiska fundamentalister oräknade.

 • Anonym

  Eftersom stat per definition är våld, så tycker jag att staten ska syssla med sånt som kräver våldsanvändning, alltså rättsväsende och försvar. Men det motsvarar ynka 2.5% av BNP. Skatterna är 20 gånger högre. Är du med på att lägga ned 19/20 av staten och behålla rättsväsende och försvar?

  På ett djupare plan så har du dock helt fel. Föräldrar uppfostrar spontant sina barn med kapitalistisk moral, alltså att det är fel att ta andras saker och fel att slå andra. Även utan rättsväsende skulle så gott som alla människor avstå från att stjäla eller misshandla. Och folk skulle enkelt kunna försvara sig själva genom att t.ex. bära pistol, samordna sig med sina grannar och anlita vaktbolag.

  Idag struntar polisen i ca 85% av alla anmälda brott. Man inleder inte ens en utredning. Och de som utreds är mest bara brott utan brottsoffer, som handel med vissa varor (som droger, smuggelbensin, casino, smör…). Polisen erbjuder väldigt lite trygghet mot brott idag, men administrerar väldigt många planekonomiska regleringar. Stoppar lätta lastbilar och kollar om föraren har länsstyrelsens tillstånd att bedriva flyttfirma, t.ex.

 • Anonym

  Uppenbarligen är det en usel ide då jag inte kan stava…

 • Anonym

  Skolsystemet var mycket mer välfungerande när vår Goda Härskare Staten hade hand om skolan. Detta är alla seriösa bedömmare överrens om.

  När nu de hyenaliknande mammondyrkarna har fått in sin fot blir det naturligtvis oreda och problem. Det är nämligen dels så att de kapitalistiska förstörelseorganisationerna vill ägna sig åt ”Branding”, differentiera sig för att skapa en persoblig relation med kunden. Dels vill de såklart konkurrera genom att sätta på högsta hastighet på MVG-pressarna, så att alla kan få högre betyg än alla andra.

  Snart ser vi de sjukligaste iden någonsin: att privatisera bilprovningen. Självklart kommer detta ledda till att marknadens osynliga hand sätter sin signatur på godkännanden för bilar utan fungerande bromsar ”man kan väl svänga”.

  Nej, om vi vill få någon ordning och reda i det här landet måste vi slå den osynliga handen på fingrarna tills den slutar med sina försök att tafsa på det allra heligaste: Konungariket Sverige.

 • David Rydn

  Jag skulle påstå att kausaliteten är åt det andra hållet. Allt som är ”kaos” blir politik snarare än tvärtom. Varför?  Den fria marknaden skulle aldrig kunna tillhandahålla infrastrukturexemplet Stockholms infarter på ett vettigt sätt. Dessa infarter är naturliga monopol, därför att det är jävligt svårt att konkurrera om infarter, i bästa fall blir det hela en oligopolmarknad. Vad händer sedan? Oligopolisterna höjer sina priser till den nivå där man tjänar som bäst och en massa människor som skulle haft nytta av att använda infarten, men som tycker att priset är för högt slutar att åka. Välfärdsförlust är resultatet.

  ”All praktisk erfarenhet av all slags verksamhet i alla kulturer i alla
  tider visar att det bara är med oreglerad kapitalism, alltså ömsesidigt
  frivilligt samarbete, som vi klarar av att organisera komplexa och
  snabbt föränderliga system som kräver hög grad av standardisering.”

  Den meningen var så magstark att du slår knut på dig själv. Själv står jag med precis omvänd ståndpunkt: Marknaden hanterar de enkla verksamheterna utmärkt, men tyvärr inte de komplexa.
   

 • Anonym

  Det svenska systemet är mycket mer effektivt än det amerikanska.

 • Anonym

  Sedan 2002 när försvaret fasade ut sin sjöräddningsverksamhet har ett privat företag, Norrlandsflyg, svarat för all svensk sjöräddning från fem helikopterbaser.
  Visserligen på uppdrag från Sjöfartsverket, men det uppdraget skulle ju lika gärna kunna ha kommit från sjöräddningssällskapet. 
  Om de kan driva en flotta med 160 fartyg och svävare med frivilliga medel så finns det väl inget som pekar på att de inte skulle kunna hyra in räddningshelikoptrar?
  Nu 2011 har sjöfartsverket dock köpt upp Norrlandsflyg av någon anledning, trots att det inte varit några klagomål på verksamheten i sig.

 • Anonym

  Nattväktarstaten är död sedan mycket länge.

 • Anonym

  En stat bör vara minimal, eller för att låna ett modeord, den ska vara ‘lean’.
  Staten bör tillhandahålla en välfungerande energiförsörjning, långtidsplanerad och lååångt från alla modenycker. Den bör tillhandahålla en rejäl infrastruktur, en bra sjukvård, äldrevård och ordentlig skola. Allt därutöver kan, och bör, diskuteras.

  Samt en polis och en militär, naturligtvis.

 • Anonym

  Du har helt enkelt helt fel, och all praktisk erfarenhet bevisar det utan undantag!

  Allt planekonomiskt leder till ödeläggelse, brist, köer, fattigdom och massdödande. Och i grunden beror det på att stat är våld. Våld förstör. Det är uteslutande fira människor som har förmåga att skapa någonting av värde. Man bygger inte vägar med gevär. Så när politiker hotar människor med statsvåld ”för att bygga en väg”, så blir två andra vägar obyggda.

  De enda två järnvägsspår som idag passerar Stockholm byggdes anno 1871. När vårt skattetryck låg under 10% av BNP. Då existerade inte sånt som banverk och statliga järnvägar. Sedan järnvägarna förstatligades, så har kapaciteten krympt och köerna växt. Kostnaderna har skenat så fantastiskt otroligt mycket att det är mycket dyrare att åka tåg än att flyga, därför att flyg är mycket mindre reglerat än tåg. Hur kan det kosta mer att rulla långsamt på skenor, än att sitta i ett jetplan som korsar himlen??? Det är det så klart inte. Med oreglerad kapitalism vore tåg väldigt mycket billigare än vad de är idag. Hela mellanskillnaden orsakas av planekonomisk ödeläggelse. Politiker och byråkrater som i makt av mellanhänder sitter på sina feta arslen och skattesnattar, helt utan att ha någotn som helst intresse av att skapa nånting som är bra för någon annan. De bara tar ju andras pengar med statsvåld. De behöver aldrig bry sig om vad andra människor vill. Statens lakejer bar hotar sig till sin rikedom: ”Öh, Jag ser att du har skapat något av värde där, jag SKA HA det, annars!!!”

  Oligopol är alldeles utmärkta exempel på hur fria människor skapar stora mervärden för varandra! T.ex. är ju mikroprocessorindustrin ett oligopol. De halverar sina priser för motsvarande prestanda vartannat år ungefär. monopol är ibland det allra effektivaste sättet att producera. I alla fall när monopol uppstår på en fri marknad, för det betyder ju att ingen vet hur man skulle kunna producera bättre än vad den rådande monopolisten gör. Påtvingat monopol är däremot extremt destruktivt, att förbjuda människor som vet hur man kan göra saker bättre. Liksom påtvingad konkurrens är lika destruktivt, att tvinga människor betala för sämre produkter.

  Monopol och konkurrens är i sig irrelevant för graden av produktivitet. Det är bara allas frihet att ta upp konkurrensen om de vill, som driver på utvecklingen mot allt större mänskligt välstånd.

 • David Rydn

  Du är inte lite absolut i tonen du! Och kommer med fakta som att tågkapaciteten har krympt sedan 1871? Blandar ihop teknologiska framsteg med marknadsförhållanden?

  Oligopol och monopol är INTE bättre på att skapa mervärden än en konkurrensutsatt marknad. Där står du ensam mot allt vad nationalekonomisk teori och empiriska studier heter. Mikroprocessorindustrin är ett oligopol på grund av att den är präglad av stora forskningskostnader och skalfördelar i tillverkningen. Den kan lyckligtvis anses fungera bra i alla fall, på grund av de enormt snabba framsteg som görs. Men framstegen är TEKNISKA och har inget att göra med marknadssituationen. Monopol och oligopolmarknader är aldrig bättre än perfekt konkurrens. Perfekt konkurrens leder till ökad handel och ökad samhällsnytta, om den går att implementera. Naturliga monopol och oligopol är inte positivt.

 • Anonym

  Gratulerar till indoktrineringen.

 • Anonym

  Jo, för godkänner man bilar med undermåliga bromsar så går det ju verkligen bra för ens rykte och konkurrenskraft… smart tänkt där.

 • Anonym

  Ja, då går det bra för dem, och åt helvete för alla andra. Alla som bara vill ha bilen godkänd utan så mycket tjafs kommer åka dit. Stället blir troligen mycket populärt i vissa kretsar. Resultatet blir att ett gäng körodugliga dödsmaskiner kör omkring på vägarna.

 • Anonym

  KonkurrensUTSATT betyder allas frihet att börja eller sluta konkurrera om de vill. Det är det som driver utvecklingen. Inte konkurrens som påtvingas med statsvåld av nåt Konkurrensverk. Dåliga entreprenörer som subventioneras med skattepengar för att producera dåliga produkter.

  Monopol på en fri marknad finns bara därför att INGEN anser sig kunna producera bättre eller billigare produkter än vad monopolisten gör. Såna monopol, som ju ALLA väljer ska vara monopol, är BRA! Gilette gör verkligen världens bästa rakhyvlar. Och så bra reklam att kvinnor använder det som mjukporr. Varför borde staten använda skattepengar för att skapa ett olönsamt Gilette2-företag? Fria monopol är lika bra som fri konkurrens. Liksom tvångsmonopol är lika dåliga som tvångskonkurrens.

  Om du hade monopol på smörknivar, så skulle du oroa dig över att bordsknivsbranschen kanske tar upp konkurrensen med dig, eller att folk börjar använda teskedar istället. Eller liksom Karl XII brer på med tummen. Därför skulle du ständigt söka efter sätt att producera allt bättre smörknivar allt billigare. Liksom Gilette gör allt bättre rakhyvlar, för att behålla konkurrensen på armlängds avstånd.Kina var länge ”tekniskt” ledande med krut, papper, oceangående fartyg m.m. Men inget av detta ledde till någon industrialisering. Krutet förblev kejsarens fyrverkeriunderhållning. Skrivkonsten gjordes avsiktligen så komplicerad att bara rika höga byråkrater kunde lära sig den. Oceangående fartyg skickades ut på en enda expedition, för att hämta en giraff från Afrika till kejsarens hov som komisk underhållning. Utan individuell frihet spelar det ingen roll alls vilka tekniska framsteg som görs. De kommer aldrig till någon nytta alls!

  Alla tekniska framsteg skapas av ömsesidigt frivilligt samarbetande människor. Alltså av marknaden. Jämför med alla teokratiska eller socialistiska system eller andra förhållanden där människor använder våld istället för frihet. Var sker vetenskapliga framsteg? Var ökar människors välstånd? Det finns som sagt inte ett enda undantag från regeln att oreglerad kapitalism alltid fungerar bäst! Om du bara tog dig tid att googla ”Austrian economics” så skulle du snabbt inse de logiska bevisen för varför det nödvändigtvis måste vara så. Det är liksom inte en stor tillfällighet, det finns förklaringar till varför verkligheten fungerar som den gör.

 • Lionel Hutz

  Staten har ingen egen vilja. Utan de människor som innehar statsmakten så finns det ingen stat. Vad är det som ger dessa människor rätt att mot min vilja äga min tid? Varför är deras vilja värd mer än min egen?

  Insåg precis att din kommentar antagligen var ironiskt menad, men jag låter min kommentar stå kvar ändå. Snart dyker det nog upp någon som tycker att statens makt är hur rimlig som helst…

 • Anonym

  Om du är så rädd för att nåt sådant kommer inträffa så tycker jag du kan sluta åka bil redan idag, då det är helt befängt vilken ökning i risk du tror det kommer bli i proportion med hur stor risk man tar för att öht åka bil.

 • Anonym

  Troligen så inser du ändå skillnaden :-)  ( Carema Care )

  Troligen så inser du ändå skillnaden här men försöker vara lite provokativ :-)) 
  Visst, politiker är ett j-vla pack i synnerhet när de missbrukar sin makt. En företagsledare som missbrukar sin makt är bara effektiv och målinriktad. En politiker kan förlora ett val men vad gör man med ett svin som levererar vad aktieägarna vill ha? Se bara på Carema Care skandalen – en ursäkt i en tidningsannons, Va! vilket j-vla fjant. 

  När mediedrevet har tystnad tar de säkert fram vågen igen och börjar väga blöjorna – allt för aktieägarna, som sagt allt för aktieägarna…..

 • Lionel Hutz

  Trots Carema-skandalen så är det ändå så att 7o% av de som dör p.g.a. brister i vården, gör det på kommunalt drivna vårdalternativ.

  Företagare är inte mindre beroende av omvärldens åsikter än vad politiker är – snarare tvärtom. Dessutom så finns det inget som säger att man inte kan ha ett system som drivs av privata intressen, men som kvalitetskontrolleras av politiker (om man nu litar mer på dem). För mig framstår det som ett vettigare alternativ än ett system där aktörerna kontrollerar sig själv…

 • Anonym

  Har du någonsin sett en ursäkt från en POLIYIKER, i en annons eller på annat sätt??? Vad gör man med ett svin som levererar vad väljarna vill ha – utan hänsyn till verkligheten?

 • Anonym

  Känner du dig inträng i ett hörn :-)

  Det brukar börja bli svettigt när debattörer börjar kasta procentsiffror runt sig :-)) utan att tala om var de kommer ifrån, men faktum är att du kan ha rätt. Ännu är ju större delen av vår åldringsvård i allmän regi vilket inte automatiskt behöver vara av godo. Chanserna att som te.x. journalist kunna genomlysa ett kommunalt boende måste ändå betraktas som större än om motsvarande institution är i privat regi. 

  S.k. ”whistleblower” ses med viss acceptens inom kommun och stat. I den privata sektorn får du en spark i arslet om du röjer missförhållanden. Detta är en debatt som inte kan ha undgått dig. Det har till och med talats om att lagstifta om rätten att få påpeka missförhållanden. Att försöka säga att insynen i en privat verksamhet är lika stor som te.x. i en statlig eller kommunal faller på sin egen orimlighet.

  I de bästa av världar så styrs den kommunala verksamheten av kompetenta politiker som valts in enhälligt i fria val för att se till samhällsmedborgarnas bästa. I de bästa av världar så består styrelserna i vårdbolagen av personer som ser till aktieägarnas bästa.

  För vem är sjukvården ämnad? För de sjuka samhällsmedborgarnas bästa eller för de aktieägande riskkapitalisternas bästa, du får välja :-)

 • Lionel Hutz

  Nejdå, det är inte jag som är i hörnet… ;)

  Offentlighetsprincipen kan enkelt avtalas in vid upphandlingen. Att det inte har gjorts är för mig obegripligt.

  Sjukvården är till för medborgarna, vilka bekostar den, och därför vill jag att den ska skötas på effektivast möjliga sätt. Aktieägarnas intressen behöver inte nödvändigtvis stå i ett motsatsförhållande till vårdtagarnas intressen. Genom lagstiftning kan man styra marknaden så att god vård ger bra vinster (och tvärtom). Då kommer den fria konkurrensen att verka på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägare, skattebetalare och vårdtagare.

  Det är mitt val… :)

 • Anonym

  Taket gör att bara de fattigaste får lägre bidrag, ja. Bidragssystemets syfte är att öka inkomstklyftorna och ojämlikheten i samhället.

  Och visst får man t.ex. a-kassa även om man har flera miljoner på banken och har miljoninkomster av kapital! A-kassan tar från de fattiga och ger till de rika. Alla slags bidrag och pensioner borde slopas rakt av, utom försörjnignsstödet. Det är behovsprövat så reformen skulle inte drabba en enda fattig människa. Och då kan man införa ett grundavdrag på t.ex. 150’000 kr så att låginkomsttagarna blir medelinkomsttagare netto.

 • Anonym

  Som sagt inte oenig i principerna bara i vissa felaktiga detaljpåståenden.
  Den 21 december 2011 19:19 skrev Disqus <

 • Anonym

  Visst är det absurt att ge pengar till bankerna, men det är inte särskilt synd om dem som tagit på sig lån de inte har råd med. Ingen har tvingat dem att leva över sina tillgångar.

 • Anonym

  Säger en som lever i sin äppelkindade ”verklighet” och som aldrig mött en motgång…

 • Anonym

  Jag tror inte Cervenka riktigt förstått det hela, USA kan absolut inte betala tillbaka sina skulder, det är inte ens en vilja, det hela är ett pyramidspel, man betalar gamla skulder med nya skulder, det har pågått i många år. Vad som är fraperande är ett våra institutioner köper skiten, så smäller det så smäller det för alla, det är USAs enda säkerhet. Det är t.o.m en katastrof för EU om de nytryckta dollarna faller i värde, då blir det svårt att sälja Airbus, BMW, Audi, VW Mercedes till skuldsatta amerikaner, man säljer dit redan för halva priset mot i EU och man tar skuldebrev som betalning. Om du tycker USA är överbelånat så är individen i USA  ännu värre.

 • Lars Jonasson
 • eric anderson

  Jo du har rätt i att hans regering har spenderat mest av alla. Men då räknas det in extrema konjunkturssatsningar. Konjunkturssatsningar, bankräddningar, GM stöd bör räknas som engångseffekter och inget annat. De skenande socialaavgifterna i form av medicaid och mediccare kommer skapa problem men i dagsläget kostar det mindre än försvarsutgifterna och därmed anser jag fortfarande att underskottet kan lösas genom att de skär i försvarsutgifterna och samtidigt stoppar staternas skenande sociala utgifter. om det fortfarande saknas pengar kan de enkelt höja skatten för löntagarna. Stirra dig inte blind på procentsatser, avdragsmöjligheterna är enorma i USA speciellt för företag!

  Att sedan blanda in Fed är helt fel, de har ingenting med politikerna att göra, inte ens upplåningen. Feds jobb är USAs banker inget annat.Obamas adm. Har låtit offentliganställdaas löner skena på fem år har de höjts med 30 40% alltifrån mekaniker till jurister (lös USA today gårdagens nummer) det behövs en ny Reagan som kan ta tag i problemen. En marknadsliberal som slutar slösa bort pengar i konjunktursåtgärder och istället stimulerar genom att minska det offentliga! Men tyvärr finns det ingen rep. som är bättre än Obama i dagsläget, men det kommer komm samma mina ord! USA kommer gå igneom krisen som ett effektivare samhälle som lär sig av forna misstag. I europa gör man om samma misstag om och om igen.

  med andra ord håller jag med dig, 

 • http://twitter.com/MikaelAxelsson Mikael Axelsson

  Lust att backa upp det med siffror & källa?

 • Anonym

  Jag tror inte att krigsmakten spelar någon roll alls i sammanhanget. Jag kan inte komma på något krig som varit lönsam för någon deltagare (inte sen typ Polens delning på 1700-talet som var relativt oblodig). USA:s krig har bara som syfte, av politikerna och byråkraterna som beslutar om dem, att stoppa skattepengar i egen ficka. Det var för dem en stor militär seger att Irak-kriget kunde göras så groteskt dyrt! Kostnadsmaximering är ett självändamål för skattesnattarna. Det vore att gå över ån efter vatten att försöka ta andra länders skattebetalares pengar, när man har massor med egna skattebetalare att plundra, och en egen sedelpress.
  Den säkerhetspolitiska situationen är totalt ovidkommande och det finns knappast någon politiker eller general som ägnar den en endaste tanke.

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

  O-L-J-A!

 • Nebbiolo71

  Krigen förs på uppdrag av samma kapitalister som också bekostat en stor del av politikernas kampanjer och som på detta sätt får sin ROI, betalt av skattebetalarna. Politikerna i företagsdiktaturen USA har absolut inget att bestämma utan utför endast vad krigs-, olje- och finansmagnaterna bestämt i slutna styrelserum bortom demokratisk kontroll!

 • Lars Jonasson

  Men lönar det sig för USA? Krigen betalas av amerikanska skattebetalare medan vinsterna huvudsakligen går till ett fåtal amerikanska företag.

 • http://pulse.yahoo.com/_P5IJS5PBI5ANF2DBWFVYVZVYXQ Björn

  Jag tror att det är Muslimen som sitter och skrattar åt vår demokrati!

  Den använder dom som verktyg för att införa diktatur, som Hitler gjorde!

 • Anonym

  Nazistsvin

 • http://twitter.com/Collisch Col

  Ja om man utökar penningmängden så får man inflation > urholkar värdet på sparade pengar> En definition på stöld. Ge mig en siffra på FEDs utökande balansräkning sen 2008. Har penningmängden ökat eller minskat?
  Betalt tillbaka? AIG och framför allt Freddie & Fanny kostar fortfarande pengar. Deflation sen 2008? Säg en råvara som gått ner prissatt i dollar sen 2008. T.o.m FED (Bernanke senast) själva säger att inflationstrycket är stort. Men ange en källa på en av alla dessa prognoser då..   
  Skrattade gott åt din term ”inflationsskatten” men keep going!

 • Anonym

  Yes, it is. But not much. And it will not last.Face it – you spend almost twice as much as revenues, and that can’t go on for ever.

 • Anonym

  Nu började väl inte krisen 2011 utan snarare 2008, ett arv från Bush.

 • Anonym

  Jag skrev ”kalabaliken”… vilken började visst i somras, Obama ville få loss 2.000 miljarder till valfläsk…

  Angående din teori om att allt ont skedde under Bush’ 8 år… läs artikeln: (den under lång tid ackumulerade) statsskulden ökade med 42 % under Obama (=3 år)…

  Är det inte hög tid att sluta skylla allting på Bush…?!

 • Anonym

  Tyvärr så är medicare dyrare än militären. Du bör kolla upp ”Ron Paul” som en gång i tiden var med i ”Libertarian Party”. Han är Republikan och helt klart den mest jordnära av alla presidentkandidater.
  http://www.youtube.com/watch?v=VMUZIVYuluc

 • Anonym

  Tyvärr så är medicare dyrare än militären. Du bör kolla upp ”Ron Paul” som en gång i tiden var med i ”Libertarian Party”. Han är Republikan och helt klart den mest jordnära av alla presidentkandidater.
  http://www.youtube.com/watch?v=VMUZIVYuluc

 • Anonym

  Men, oljan i förhållande till guldet är väl vad jag förstår inte så intressant efter att guldmyntfoten försvann på 70-talet. (annars en intressant graf)

 • Anonym

  Det är däremot inte sant. USA började anpassa landets samtliga produktion för krig ganska så tidigt och innan man förklarade krig så försåg man många länder med resurser för att kunna stå emot tyskarna. Tex så ”pumpade” de in resurser i Sovjet (mat, vapen, ammunition, olja etc.).

  När de sedan gick själva in i kriget så hade man insett att det gick inte räckte med att ”pumpa” in resurser i andra länder, exempelvis Stor Britannien hade efter halva kriget knappt några piloter kvar åt sina plan och Sovjet höll på att förlora kriget trots alla resurser. Över 300 000 amerikarner hade dött mot slutet av kriget, ett krig som egentligen inte ”tillhörde” dem.

 • Anonym

  Vilket bra argument :) Och helt ovidkommande dessutom, ingen har ifrågasatt USA:s popularitet, utan det är dess likviditet som vi diskuterar. Du verkar ha spenderat för lång tid på andra sidan Atlanten. Här är inte allt en popularitetstävling – är du en skuldsatt, arbetslös analfabet, så ÄR du en loser, även om du en gång var ”prom king”.

 • Anonym

  Krigen betalas inte av skattebetalare, de finansieras helt av LÅN.

 • Anonym

  Det är inte det minsta kontroversiellt att man betalar gamla skulder med nya. Huvudfrågan är huruvida skuldens storlek ökar eller inte.

 • Anonym

  Kapitalism definieras som icke-våld. Kapitalisten bara erbjuder sina medmänniskor att köpa, eller avstå från att köpa, de produkter som han har skapat.

  Statlighet definiera som våld. Politikerns order har alla att lyda, eller kastas i fängelse. Och statliga order går alltid ut på att ta andras pengar och att förbjuda produktion. Självklart använder skrupellösa psykopater sig av politik för att tjäna pengar utan att behöva skapa nånting av värde för ens medmänniskor. Det är därför jag anser att politiken bör avskaffas! Politik är statsvåld till salu.

 • http://www.google.com john olsson

  Snarare ar det typiskt svensk tradition att skylla pa andra, inte amerikansk.

 • Anonym

  Jag väntar med spänning på att de ska befria Saudi-Arabien.

 • Anonym

  Att ha ett reellt (federalt) budgetunderskott på extrema 40% är väl ganska väsentligt, eller?
  (Hur stort är Greklands?)
  Och att Medicare och SSI är ohållbara ”Ponzi schemes” som kommar att skapa enorma problem för USAs statsfinanser är naturligtvis helt relevant i sammanhanget.

  Vad Cervenka inte säger rent ut, men säkert inser, är att Obama och hans kongresskompisar, ivrigt påhejade av Watt St, agerar helt utan sunt förnuft, helt oansvarigt, och moraliskt kriminellt.
   

 • Anonym

  Det känns mer som du läst krönikan som fan läser bibeln. Som man brukar säga…

 • http://twitter.com/MikaelAxelsson Mikael Axelsson

  Ah, mitt åt. Fortstod inte att du med ”spenderar” menade ”har i skatteintäkt”. Får ihop matten nu.

 • Anonym

  Nåja, vi svenskar jobbade oss ur den stora statsskuld vi hade för nåt decennium sedan. Utan bidrag !
  Apropå EU skulle det nog vara fungera bättre om ”delstaterna” hade en någorlunda gemensam ekonomisk politik. Ett måste om man ska dela samma valuta.
  För övrigt finns en väldigt dålig svensk tradition . Det är att vi är världsmästare i att avsky vårt eget land istället för att jobba på att göra det bättre. Eller hur John ?

 • Anonym

  Vem mer vågar sig på gulddinarer efter vad som hände Qadhdhafi?

 • Anonym

  Jasså, problemen ska lösas med inflation. Hur hög har din lönekökning varit i % de senaste åren?

 • Anonym

   

  Hur relevant och
  vanligt är det att skriva budgetunderskottet som procent av budgeten? Folk ser
  procentsiffran och tycker den är hög, för ungefär 5% är vanligt tror man… Ska vi
  jämföra de siffror som är av vikt så har USA ett underskott på ca 10% av
  BNP och för Grekland låg den på ca 16% av BNP 2009, vilket man dock fått ner till
  ca 10% nu enbart pga att man helt enkelt inte längre har pengar att spendera,
  och de lån Grekland får kommer med hårda krav.

  Medicare är dyrt,
  men det är en löpande utgift som alla andra, och något man kan dra ner på om
  det behövs. Så jag förstår ännu inte varför detta målas upp som ”enorma problem”.
  Ni verkar ha lyssnat för mycket på republikanerna.

  Något som är mer
  relevant är att USA:s del i Irakkriget precis avslutats, något som kommer
  minska statens utgifter.

  Även om USA:s
  ekonomi på alla sätt är obalanserad, så har de mycket långt kvar till Grekland.
  Och USA:s stora underskott beror till största delen på oviljan att höja skatter.
  USA skulle relativt enkelt kunna dra in mycket av pengarna som behövs för att
  balansera budgeten genom skattehöjningar, en metod som inte längre fungerar i
  Grekland.

 • Anonym

  Nej USA besegrade först Tyskland, sedan Sovjetunionen och nyligen Milosevic. Det är alltså tack vare USA som i princip hela Europa nu är demokratiskt förutom Ryssland.

 • Anonym

  Att skulden ökar det vet vi redan, det är allmänt kännt och redovisas varje månad.
  Subject: [svdsewebbteknik] Re: Världens mest maxade kreditkort

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Lakedaimon Λακεδαιμον

  Om du åsyftar kritik av rådande massinvandringspolitik ja, men om du menar att det skulle handla om någonslags antipati gentemot invandrare som sådana, nej.
  Jag var själv 1:sta generationens invandrare i Sverige men valde att lämna landet 2010. Detta beslut hade mycket av sin grund i den migrationspolitik som jag själv sett leda förorten jag vuxit upp i till katastrofens rand. Nickedockorna i kommuner-, stalig- och annan offentlig förvaltning har ingen aning om hurpass illa det ser ut i vad som kommit att kallas för utanförskapszoner.

 • Anonym

  Åh, ett neomalthusianskt resonemang! Det är sällsynta grejer. Och felaktiga.

 • Anonym

  Och det resulterade i att vi tappade stora delar av den gemensamma välfärden, till ingen uppenbar nytta för någon. Hade man investerat tidigare hade vi inte haft den stora arbetslösheten som vi har idag. Detta är klart och tydligt Göran Persson och S ansvar, som förde den nyliberala politik som bygger på att endast genom nedskärningar kan man återkomma till högkonjunktur. Sverige återkom till högkonjuktur trots denna politik genom att utlandet köpte våra varor. Men arbetslösheten bet sig fast, och hundratusentals människor får betala priset för att makthavarna har vridit tillbaka klockan till 1930-talets ekomiska system, med de risker det innebär.

 • Anonym

  Oja, FDR var en extrem socialist!
  Koinfiskerade allt ”finansiellt” guld i hela landet. Införde otaliga prisregleringar. Omfattande Stalin-liknande offentliga arbetsprojekt i olönsamma mastodontprojekt som byggandet av den gigantiska Pentagon-byråkratin. Dramatiska skattehöjningar. Hans enorma gåvor i form av vapen, mat, bränsle och hela industriområden till Stalin vittnar också om hans beundran för sin vän och ideologiska själsfrände Joe. Först efter FDR:s död kunde hans repressiva socialistpolitik i huvudsak hävas, och depressionen tog äntligen slut 1946.

 • Anonym

  1. Svensk socialism är MOTSATSEN till frihetlig. All socialism är våld: ”Hit med pengar, annars!!!” Om man inte betalar bort det mesta man skapar på socialisternas order, så klampar bokstavligen batongsocialisterna in i ens hem och kastar en i fängelse och tar det de ”ska ha”.

  2.& 3. För det första har jag ingen aning om vad ”nyliberalism” skulle vara för någonting. Liberalism är idéen om att varje människa har rätt att slippa utsättas för våld (som t.ex. skatt eller moraliserande livsstilsförbud) av någon annan individ. Det finns ingenting ”nytt” med frihet. Och om du ljuger att de senaste 30 åren av exploderanade byrårkati och förbud och ökade regleringar skulle vara ”liberalism”, så ljuger du för dig själv! Bankbranschen är den mest reglerade av alla branscher. Staten skapar pengarna ur tomma intet, staten dikterar räntan, staten han en handfull ministrar som reglerar vad banker måste göra, staten bestämmer vem som får starta bank, staten driver själv centralbanken, staten driver andra banker, staten är största låntagaren,. staten är största fondplaceraren, staten dikterar hur högt man får belåna sin bostad, staten dikterar ångervecka för SMS-lån o.s.v. Allt detta är socialism och det är all denna planekonomi som orsakat överskuldsättningen och prisbubblorna med åtföljande depression.

  När bankväsendet var sant kapitalistiskt och helt utan några statliga regleringar på 1800-talet, så förlorade aldrig någon insättare en enda insatt krona. Och finansiering tillhandahölls till vår kapitalistiska industrialisering som räddade miljoner svenskars liv undan den hungerdöd som det föregående planekonomiska skråväsendet plågat folk med i århundraden. Oreglerad kapitalism fungerar triumfalt, det vet vi av vår egen historia.

 • Anonym

  Att ha en arbetslöshet på 7-8%, det ger minus i statskassan inget annat. Och det kan bli värre ändå om inte staten sätter igång för att stimulera tillväxt i form av arbeten i Sverige för de som bor här.

 • Anonym

  Usch och fy för sanningen, Dessutom svider det för oss som förlorat en hel del.

 • Anonym

  Ja, det är riktigt, vi måste släppa taget och stärka Sverige. Trafikverkets kapacitetsutredning har definitivt slagit fast att Stockholm/Mälardalen kommer att bli den trånga sektorn i framtiden trots Citybana och fyra spår.

  Vad kan göras? Jo att bygga en separat dubbelspårig magnetbana samlokaliserad med E18 mellan Stockholm – Västerås.

  För att minska CO2 utsläpp samt minskat däcksslitage krävs en kraftfull infrastruktur.

  Tre Magnettåg (Maglev) på pelare i hela sin sträckning kan ge fyra á fem avgångar per timma och 16 minuters restid i stället för dagens 1 timma.

  Den dagliga pendlingstiden kortas med cirka två timmar gentemot idag (halvtimmestrafik och 1 timmas restid).

  Med Park & Ride-funktion i Västerås/Hälla gränslande E18 får vi ett konkurrenskraftigt kollektivt resesätt som kraftfullt borde överföra privatbilsresande till kollektivresande. I stället för egen bil på 85 minuter tag magnettåget med fyra á fem avgångar per timma och 16 minuters restid. Biljettpris cirka 140 kr som täcker 10 procents vinst etc.

  Samhällsekonomiskt betyder en sparad timma 155 kr enligt utredning av Stockholms Handelskammare.
  Dvs en vinst på runt 30 kr per dag.

  Att bygga magnettåget kostar 22 miljarder men i gengäld har Guidewayen (banan) en livslängd på åttio år.

  Byggkostnaden ligger cirka 20 procent över vanlig järnväg och i nivå med höghastighetsjärnväg. Men drift och övriga kostnader är väsentlgt lägre. 

  Underhållskostnad för tåg och bana beträffande Maglev i 450 km/h ligger på 34 procent av motsvarande för Tyska höghastighetståget ICE i 250 km/h.

  Att bygga banan Stockholm – Västerås beräknas till fyra år enligt företaget Max Boegl. Max Boegl är tillverkare av Guidewayen men har också byggt höghastighetsbanan i Kina mellan Peking och Shanghai.

  Trots att testbanan nu skrotas i Lathen Emsland fortsätter marknadsföringen av magnettåget. Närmast i tur ligger Teneriffa som nyligen fått en hemsida http://www.transrapidtenerife.com. Man räknar med en 120 km lång bana med 13 stationer. Feaseable study är klar halvårsskiftet 2011. F.n pågår hur supportande busstrafik skall åstadkommas. Presidenten på Teneriffa är verkar för att magnettåget skall förverkligas.

  De 12 milen kommer att kosta 27 miljarder varför en bana i Mälardalen med dess betydligt enklare förhållanden uppskattas kosta 2 miljarder per mil.

 • Anonym

  Ja, jag tror att potentialen för att bygga ihop städerna i Sverige och Europa är mycket hög.

  Med magnettåg á 2 miljarder per mil (dubbelspår) skulle vi få en restid Stockholm – Göteborg på 1 timma.
  Detta innebär att det är möjligt att bo i Stockholm och dagpendla till Göteborg.

  Ett hjul på räls-höghastighetståg fordrar en restid på 2 timmar.

  Magnettåget accelererar till 300 km/h på sträckan 4.2 kilometer. (Sex-vagnars á 677 sittplatser) medan TGV och liknande kräver närmare 3 mil. På sträckan i Shanghai har tåget testkörts i 500 km/h och därmed fått en medelhastighet på 251 km/h eller samma snitthastighet som TGV klarar på sträckan Stockholm – Göteborg direkt.

  Gärna höghastighetståg men i så fall magnettåg.

  Byggtid för 12-mils sträcka fyra år vilket innebär att Stockholm – Göteborg kan delas in i tre á fyra 12-mils etapper. Financiering i form av utgivna statsobligationer.

  Carl-Åke Utterström signatur carlake

 • Anonym

  Gillar man inte journalistiken i SvD så finns det ju alltid Aftonbladet. Övriga tidningar går väl inte att kommentera i.

 • Anonym

  Det var inte meningen att göra dig ledsen. Förlåt.

 • Anonym

  Jag försöker bara hjälpa dej hitta en tidning med ”god” journalistik. Sedan är det här en blogg och då kanske man inte kan kräva allt för mycket. Men ledsen blir jag inte.

 • Kalle

  Ingen vet, utan alla spekulerar. Ränteavdragen innebär att ungefär 25% nedgång, frågan är hur många som skulle få lämna sitt hem överskuldsatt pga det.

 • Gunnar Hjalmarsson

  Jag syftade på risken för att det blir svårare för företag att få låna.

  Visst, minskade ränteavdrag skulle innebära att några (förhoppningsvis få) utan marginaler skulle få ta konsekvenserna av sitt tidigare handlande och byta ner sig. Men det är knappast ett tillräckligt skäl att behålla ränteavdrag som blåser upp lånevolymer och priser och missgynnar hyresrätten framför bostadsrätten/ägande.

 • HandsomeHank

  Sverige har deflation och den blir större om man betalar av på lånen då penningmängden minskar. Så går det när man tillåter banker att skapa mot gällande rätt ( domstolar kan inte ändra grundlagen) nya pengar ur tomma intet.

 • rudmark

  Så du menar att egentligen är det bra att vi inte betalar av på lånen/alernativt är högt skuldsatta? Då slipper vi det hemska deflationsmonstret?

 • Busa Norrland

  Nu räknar du väl lite fel?

 • HandsomeHank

  Var då?? Förklara!

Paul Auster (född 1970) är sedan länge bosatt i Brooklyn tillsammans med författaren Siri Hustvedt. recension

”Värsta beslut jag någonsin fattat”

Percy Sledge död

Historien om hitlåten.

Polarpristagare klar med ny memoarbok

Sorg

"Bästa självbiografin någonsin".

Webb-tv

Detta har hänt i GoT

60 sekunder

Sex, drakar, maktspel – SvD sammanfattar 4 säsonger.

Seriens värsta rollfigurer

Lista:

"Han låg bakom det mest traumatiska".

”Uppsättning som
går på högvarv”

teater

SvD har sett ”Karlsson på taket”.

”Grass var mångsidig
och provokativ”

Grass död

Bekände sent sitt mörka förflutna.

Grass tog sikte på fanatismen

Under strecket

Om klassikern ”Blecktrumman”

Författaren Eduardo Galeano är död

Känd för boken ”Latinamerikas öppna ådror”.

”Fångar stympades
och dödades inför mig”

Eritreansk journalist om regimens övergrepp.

SvD recenserar nya SAOL

Roliga nya ord

Kulturkofta sida vidsida med tablå-tv.

Krönika

En diagnos kan befria – och vara livshotande

"Alla söker en syndabock".

ny bok

”Store bror” – en tung roman om fetma

"Ett högklassigt relationsdrama".

Krönika

Man kan inte tvinga folk att äta päron

”Kritikdebatten en déja-vu.”

Bildspel

Okända bilderna från
Andrées polarfärd

Fascinerande fotografier hittade.

krönika

Kvävande strukturer skadar samhället

Romers situation en demokratifråga.

Motvikt till hyper-retuscherade ideal

Äldre kvinnor lyfts fram i modevärlden.

Dansfenomen har fått skjuts av stjärnorna

Dans

Voguing värt att ta på allvar.

Kändiskulten väckte monstret i Byron

Under strecket

Poet och vampyr

”Bland alla drycker är vinet den nyttigaste”

Livsråd

Filosofen ger svar på tal.

En problematisk granskning av ANC

Recension

"Håstad brister i precision".

10 ord som bara kan förstås av erfarna

Nya SAOL

Orden som inte längre finns.

”Jill inte Gud – men min skyddsängel”

Dough Seegers och Jill Johnson Webb-tv
Exklusivt

Seeger & Johnson spelar för SvD.