X
Annons
X

Resebloggen

Per Johnsson

Per Johnsson

BAreklam

När ett plan flyger över  den stora reklamtavlan reser sig barnet på bilden upp och pekar mot himlen. Samtidigt visas på skärmen en text där barnet informerar alla om vad det är för flyg vi ser där uppe. Det kan till exempel stå:

”Look, it´s flight BA475 from Barcelona”.

När planet passerat går barnet och sätter sig igen. Proceduren upprepas sedan när nästa British Airways-plan passerar.

Hur det funkar? Ja, mycket enkelt uttryckt kan man säga att en specialutvecklad övervakningsteknik spårar planen och sätter igång skylten så att barnets rörelser och texten på skärmen stämmer överens med verkligheten uppe i luften.

Jag tycker att det är riktigt bra.

Reklamtavlorna finns i dagsläget vid Piccadilly cirkus och i Chiswick i London.

YouTube Preview Image