Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

KVÄLLSPRESS Expressens chefredaktör jublar i dagens tidning över att upplagan ökar. Sant. Men det är från en rekordlåg nivå – och i ett längre perspektiv är det svårt att se att försäljningen ska vara på väg uppåt.

Att Expressen ökar sin upplaga, enligt dagens redovisning hos AB Tidningsstatistik, är naturligtvis ett stilfullt farväl för avgående chefredaktören Otto Sjöberg. Han talar också gärna om att tidningen nu ”stabiliserat upplagan” och får det att låta som om krisen är över.


Det är dock inte riktigt sant. Möjligen kan man säga att den branta upplagenedgången bottnat, men det är bara i ett väldigt kort perspektiv. Totalt sett har tidningen tappat nära sex procent av sin upplaga i år, räknat på månadsgenomsnittet. Novembersiffran på 295 500 ex per utgivningsdag är visserligen 5 200 ex högre än november i fjol, men det är fortfarande en av de sämsta upplagesiffrorna någonsin för tidningen. Novembersiffran i fjol var ju tidningens s’ämsta någonsin, med ett ras på hela 12 procent, vilket är den största månadsminskning som TS någonsin redovisat.

Men bör därför förlänga perspektivet något. I november för två år sedan låg exempelvis upplagan 35 000 ex högre, vilket visar att tidningen sjunkit till en betydligt mer modest försäljningsnivå. Det positiva handlar därför inte om upplagan i sig, utan om huruvida tidningen kan ta marknadsandelar.

Aftonbladet har ännu inte redovisat sin novemberupplaga, men det skulle förvåna mycket om även de ökar. November har ju inte varit någon extremstark nyhetsmånad för kvällstidningarna. Snarare är det så att Expressens framgång beror på att de varit ovanligt offensiva med sin sidoförsäljning, med såväl Clintan-serie som kokboksserie. Det har ökat köpfrekvensen, vilket är intressant i sig, eftersom alla analytiker hittills varit överens on att DVD-försäljningen inte har någon upplagehöjande effekt utan i förstya hand är en kompletterande intäktsmodell.


Om Expressen både lyckas höja upplagan och dra in extraintäkter är det väldigt bra nyheter för tidningen. Men den slutsatsen är det för tidigt att dra nu.


Läs också:

27/10 Tvåsiffrigt upplageras för Aftonbladet