Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

DAGSPRESSKRISEN Den amerikanska tidningsbranschen har aldrig drabbats av så många dåliga nyheter på en gång som de senaste veckorna. Fortsatt annonsras och en akut likvidititetskris för många bolag har gjort att krisläget är på väg att övergå i en direkt härdsmälta, där ingen vet vilka som kommer att överleva.

Konsultföretaget Deloitte kom i onsdags med en rapport som förutspår att var tionde tidning och tidskrift nästa år kommer att tvingas till att minska sin utgivning. Antingen genom att läggas ner, helt gå över till digital utgivning eller genom att minska antalet utgivningsdagar med minst hälften.

Om den rapporten kommit i början av hösten hade den tolkats som överdrivet domedagsaktig. Då var tidningskrisen i USA fortfarande gripbar: det var ett strukturellt skifte av läsare och annonspengar; allvarligt, men inte katastrofalt.

Nu, efter Tribune-gruppens konkursvarning, är läget annorlunda. Nu svävar hot om nedläggning plötsligt över en rad stora och välkända tidningar. Ett 40-tal dagstidningar i USA uppges vara till salu; mest mindre regionala och lokala titlar, men även klassiska och respekterade tidningar som Rocky Mountain News i Colorado.

För några år sedan var detta inget stort problem; då fanns det hugade spekulanter, som ville vara en del av omstruktureringen i dagspressen. Men i dag är köparlistan tom och kreditmöjligheterna körda i botten, vilket gör att konkurs och nedläggning på många håll kan bli det enda kvarvarande alternativet.

Alla de största tidningskoncernerna i USA är nu en del av den akuta krisen. Den största tidningsgruppen, Gannett, meddelade i onsdags att deras bolag i Storbritannien, Newsquest, tänker lägga ner elva regionala tidningar på grund av den akuta intäktskrisen, där annonsintäkterna nästa år väntas rasa med drygt 20 procent.

Vad som händer med den näst största koncernen, Tribune Company, är fortfarande ytterst oklart, sedan bolaget i måndags ställde in betalningarna. Försöken till rekonstruktion och försäljning av andra tillgångar än tidningsbolagen kan rädda den fortsatta utgivningen av Los Angeles Times, Chicago Tribune och de övriga sex dagstidningarna i gruppen, men osäkerheten om framtiden är mycket stor.

Nästa mediegrupp som kan komma att ställa in betalningarna är American Media, som bland annat ger ut tabloiden National Enquirer: även de har akuta problem med kassaflödet och klarar just nu inte av sina räntebetalningar. Även New York Times-koncernen har bekymmer: de försöker nu förhandla om sina lån och överväger att sälja ut en rad tillgångar för att inte hamna i samma läge som Tribune Co.

Det ironiska är att själva tidningsverksamheterna fortfarande är lönsamma på de flesta håll, trots de snabbt fallande annonsintäkterna. Men koncernerna får nu betala för att de var alltför expansiva under de goda åren: lånefinansierade tidningsförvärv och stora fastighetsaffärer har drivit upp skuldsättningsgraden – och när kreditgivningen nu strypts klarar företagen inte längre av att hantera sina lån.

Det kan bli en mycket dyrköpt läxa.